Sajtóközlemény - Sürgős

A PLT-vel és új székhelyével a Mediaworks korszakváltás előtt áll

A következő feladat: a Népszabadság üzleti modelljének újraformálása

2016. szeptember 30-án a Mediaworks Zrt. megvásárolta a Pannon Lapok Társaságát, ezzel a Médiaworks valódi regionális kiadóvá vált, markáns jelenléttel a sportlapok és magazinok piacán. A napokban zajlik a Mediaworks budapesti operációjának Budapest, Bécsi út 122-124. szám alatti, a Népszabadság-épületben újonnan kialakított és költségtakarékos székhelyre történő költözése, ahol több mint 400 munkahely került kialakításra.
Mindez lehetőséget teremt a stabil gazdasági alapok megteremtésére, ami a minőségi újságírás legfőbb garanciája.

A bevételek növekedése és a menedzsment költségcsökkentési intézkedései ellenére a Népszabadság esetében ez idáig sajnos nem sikerült megteremteni a pénzügyi eredményességet. Ennek, a jövőbeli sikeres üzleti modell meghatározása útján történő elérése a menedzsment kiemelt feladatát kell, hogy képezze.

A jelenlegi üzleti modell működtetésével a Népszabadság a teljes cégcsoport eredményeit negatívan befolyásolja, és ez várhatóan hosszú távon így maradna, amennyiben működése nem kerül teljesen új alapokra. A cégcsoport és több mint ezer munkavállaló hosszú távú jövője, valamint a cégcsoport kiadványai a szerkesztőségeken, az olvasókon és a gazdasági sikerességen múlik.

A Népszabadság példányszáma az elmúlt tíz évben 74 %-kal, azaz 100.000 példányt meghaladó mértékben csökkent. Ennek következtében a lap 2007 óta több mint 5 milliárd forint veszteséget termelt, és az idei évben ez idáig szintén jelentős veszteséget halmozott fel.

A Népszabadság jövője érdekében a Mediaworks menedzsmentje arra fog összpontosítani, hogy az iparági trendeknek leginkább megfelelő üzleti modellt találjon a lap számára. Ennek keretében a jövőbeli működés biztosítása céljából konzultációt kezdeményez az érintettekkel.

Azért, hogy valamennyi érdekelt teljes mértékben ezen kiemelt feladatra tudjon koncentrálni, a Népszabadság kiadása valamennyi formájában (beleértve a nyomtatott és az on-line kiadást is) a mai nappal, az új koncepció kialakításáig illetve megvalósításáig, felfüggesztésre kerül. A fentiek következményeként az érintett területhez rendelt munkavállalók a munkavégzés alól felmentésre, míg a szerződéses partnerek szolgáltatásai időlegesen felfüggesztésre kerülnek.
Annak ellenére, hogy a Népszabadság Szerkesztőségi Statutuma a terület 2015-ben történt reorganizációja és Mediaworks Zrt-be integrálása következtében már nincs érvényben, a Mediaworks konzultációt kezdeményez az érintettek képviselőivel.

A Mediaworks nagyra becsüli előfizetőit, és ahogyan a múltban, most is a legnagyobb gondossággal és odafigyeléssel jár el velük kapcsolatban. Ennek megfelelően az elkövetkező napokban kiemelt feladatának tekinti az előfizetőkkel történő kapcsolatfelvételt, felajánlva számukra, hogy a Mediaworks portfóliójába tartozó egyéb kiadványok előfizetése vagy a felfüggesztés időtartamára eső, már megfizetett előfizetői díj visszatérítése közül válasszanak.
Az előfizetők számára állandó e-mail és telefon elérhetőség áll rendelkezésre (telefon: 06 40 510-510; e-mail: ugyfelszolgalat@mediaworks.hu).

A Mediaworks Zrt. a Társaság megbízott vezérigazgatójává Katona Viktort nevezi ki, aki jelenlegi, pénzügyi vezérigazgató-helyettesi és operációs vezetői feladatköre mellett veszi át a vezérigazgatói pozícióból saját kérésére távozó Rónai Balázs feladatait.

A jelenleg tervezett évi 25 milliárd forint forgalmával és közel 1.150 munkavállalójával a Mediaworks és a PLT tizenkét megyében (Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Heves, Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Tolna, Fejér, Vas, Veszprém és Zala) rendelkezik regionális sajtókiadvánnyal. A regionális sajtótermékek a társaság legnagyobb bevételi forrását adják, 50%-ot meghaladó részesedéssel. A Mediaworks-PLT csoport által értékesített napilapok kb. 75%-a regionális napilap. Ezen felül a cégcsoport országos napilapokat és magazinokat is megjelentet.


Press Release - Priority

With PLT and new headquarters, Mediaworks is embarking on a new era

Next priority: to reshape business model of Népszabadság

On 30 September 2016, Mediaworks acquired PLT. The company is now a truly regional publisher with a strong national foothold in sports and magazines. These days, the company's Budapest operation is moved to a newly refurbished and cost-efficient headquarters in Bécsi út 122-124, Budapest (the Népszabadság building), which has more than 400 work places.
This promises to provide stable economic conditions, which is the best guarantee for journalistic excellence.

Despite revenue growth and management’s cost-cutting measures, Népszabadság has so far been unable to achieve economic success, and management’s priority must be to resolve this, finding the best future business model.

Operating under its current business model, Népszabadság is adversely affecting the performance of the whole group and will continue to do so in the long term, unless it is put on a completely new footing. The long-term future of the group and of more than 1,000 employees, as well as the group’s publications, depend on the editorials, readership and economic success.

Népszabadság has lost 74% of its sold circulation in the past 10 years, corresponding to more than 100,000 copies. Consequently, since 2007, it has produced more than HUF five billion in losses. So far this year, this business segment has again generated a considerable net loss.

In order to preserve Népszabadság for the future, Mediaworks management will focus on finding the best business model for the paper, in line with the current trends in the industry, and will start consultations in order to best secure future development.

In order to achieve and concentrate fully on this priority task, all operations of Népszabadság (including print and online) will as of today be suspended until the new form is decided and can be implemented. As a result of the above, employees and contractors engaged by the relevant business unit will be temporarily exempted from work and services, respectively. Although the Editorial Statutes of Népszabadság are no longer applicable since the reorganization of the operation in 2015, consultations will start with various stakeholders.

Mediaworks truly values its subscribers and, as in the past, will treat them with the utmost care and diligence. To this end, Mediaworks will contact subscribers as a matter of high priority in the coming days. They will be offered a choice of alternative subscriptions from Mediawork’s portfolio or full reimbursement of the paid subscription for the period in which the operation is suspended.
A hotline for subscribers (mail and telephone) is available; (telephone: 06 40 510-510; e-mail: ugyfelszolgalat@mediaworks.hu).

Mediaworks has appointed Viktor Katona as acting CEO, who - in addition to his previous responsibilities as CFO and COO - will take over the duties of Balázs Rónai, who voluntarily stepped down from his position.

With a currently expected turnover of approximately HUF 25 billion per annum and nearly 1,150 employees, Mediaworks and PLT have regional newspapers in 12 counties (Bács-Kiskun, Baranya, Békes, Heves, Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Tolna, Fejér, Vas, Veszprém and Zala). The regional newspapers are the largest source of revenue for the company, with a share of more than 50%. Approximately 75% of the sold daily newspaper circulation of Mediaworks-PLT are regional dailies. In addition, the group publishes national daily newspapers and magazines.