Végjáték?

E lap hasábjain komoly tudósok elemzik társadalmi helyzetünket, sőt jövendölnek is néha. Kibontakozási lehetőségeket ajánlanak mai mély politikai, gazdasági, bizalmi, erkölcsi válságainkból – mint Tamás Gáspár Miklós az április 29-i számban. Azt írja, „az érdekegyesítés minden forradalom alapföltétele, mint azt már Kossuth is tudta (de nem csinálta)”.

Nem bizony, mert nem tehette! Ahol van, lehet, létezik „érdekegyesítés”, azaz kooperáció és kompromisszum, minek törne ki forradalom (ami mindig erőszakosan szakít a régi rendszer minden lényeges elemével). Ha lett volna a reformkorban normális kooperáció, azaz párbeszéd az ellenérdekű felek közt, akkor – de csakis akkor – lehetett volna nálunk is kiegyezéses, vértelen, azaz angol szóhasználattal „dicsőséges” polgári forradalom, mint Nagy-Britanniában az 1689-es Jognyilatkozattal. Ott ez a fajta polgári demokrácia, az alkotmányos királyság mai napig is eredményesen működik. Nálunk a hasonló államforma, amely az Osztrák–Magyar Monarchia néven egy emberöltőn át a polgári fejlődés igazi mintája volt és a köznyelv is „boldog békeidők” néven tartja számon, az első világháborúba, vereségbe, a trianoni békébe torkollott. Talán ezért is lett pozitív hagyománnyá a népi történelemértelmezésekben Kossuth, a forradalom, a köztársaság.

Mindennek következménye, hogy nálunk a konfrontáció volt népszerűbb, tovább élt a hőskultusz és az ellenségkereső mentalitás. Jellemző, hogy a forradalmak hamis, pozitív mítosza miatt a győzelmén ujjongó mai miniszterelnök is odanyilatkozott, hogy „fülkeforradalom” a kétharmados választási győzelem. (?) Mert nem megvitatni akart, netán meggyőzni versenytársait valamiről, hanem vetélytársait kiszorítani a politikai arénából. Véletlen vagy tudatos fogalmi tévesztése egy világlátást leplezett le: a kiegyezéses viták kultúrája helyett a ki kit győz le szokásjogon alapuló hatalmát. A nyugati európai modell helyett egy keleti európai modellt, az erőszakkultuszt preferálta e kijelentéssel!

Az idei május elsején minden ránk szakadt, nem csak a majálist elmosó, „aranyat érő” májusi eső. Mindenki érzi, hogy valami végleg elmúlt, vissza hozhatatlanul. Talán csak az illúzióink – de az is lehet, hogy a szabadságunk, valamint a jóléti piacgazdaságba, az „európaiságba”, a köztársaságunk fejlődésébe vetett hitünk múlt el. A városligetimajálison – ahol talán végre nem az lett volna a nagy hír, ki a baloldali pártszónok, hanem az, hogy a tudós által is hőn óhajtott civilek és szakszervezetiek összefogása létrejöjjön – csak szomorú embereket láttam. T. G. M. azt írja, a civilek és szakszervezetek összefogása teremthet esélyt arra, hogy ne „véres szélsőjobburalom” következzen a konzervatív autokrácia – ha jól értettem, a mai kormánypártokat véli konzervatívnak – hatalomgyakorlása után... Elgondolkodtató prófécia!

Hisz nálunk a dolgozók alig 15%-a szakszervezeti tag csupán – ha hinni lehet a közmédia krónikájának! És hányféle szakszervezet osztja meg azokat is, akik még nem léptek ki belőle! Ezért – a baloldal szétforgácsoltsága miatt – is engedheti meg magának a két kormánypárt, hogy miközben ócsárol mindent, ami liberális demokráciára emlékeztet – még az Európai Uniót is –, aközben igyekszik minél több hasznot húzni a multikulturális munka világából. Nemcsak a különadókból, hanem abból is, hogy a szavazókat könnyű megtéveszteni tőkeellenes,külföldellenesbeszéddel. A globális gazdaság ellen bárki fellázítható, akinek rosszul megy sora.

Ha mindenki „esztergomi” lenne, miként Tétényi Éva „bonmot”-ja jósolta nekünk, akkor lehetne bízni a jogállam demokratikus visszaállításában. Félő azonban, hogy ennél is nagyobb a baj. Az, ahogyan a kormány hagyta hetek óta a gyöngyöspatai eseményeket eszkalálódni – annak reményében, hogy ha a provokáció miatt elszabadulnak az indulatok, a szégyent és gyalázatot rá lehessen tolni az ellenzéki pártokra (jól bevált gyakorlata szerint), más veszélyt mutat fel. Azt mutatja, hogy a honi választópolgárok, akik már valamennyi „rendszerváltó” parlamenti pártnak bizalmat szavaztak a húsz év alatt, és meg kellett ezt bánják, mert gond jaikkal sem a bal-, sem a jobboldali kormányok nem foglalkoztak érdemben, most a parlamenten kívüli „erőktől” várnak megoldást. Vagyis a forradalmi erőszak hívei napról napra szaporodóban vannak. Miközben a politikai elit rögeszmésen egymást hajszolja a fejetlenségbe, a lakosság megpróbált túlélni mindent. Igen, rokkantnyugdíjba menekült a gyárak bezárásakor, igen, adót csaltak a kényszer-kisvállalkozók, és igen, hízelgett a mindenkori kormányoknak a kiszolgáltatott, pályázatokból vegetáló értelmiségi elit. Eközben az egész társadalom elveszítette előbb csak az önbecsülését, mára már a gyermekei jövőjét is.

A társadalomnak immár nincs többé veszítenivalója, és ez nagyon veszélyes! Ez a hatalmas vesztes sereg már nem bízik a jogállami igazságokban, megváltóra vár és bűnbakokat keres. Ezért gondolom, hogy nem esztergomi, hanem gyöngyöspatai polgárok vagyunk mindannyian, akiket „fortélyos félelem igazgat, s nem csalóka remény”.

A szerző történész, címzetes egyetemi tanár

Top cikkek
Érdemes elolvasni
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.