Hamis megbélyegzés

Két héttel a különös események után már föl lehet tenni a kérdést: mi is történt valójában Miskolcon (majd ennek nyomán az országos politikában és a médiában)? A városi kapitány beszámolt a sajtónak a rendőrség kéthavi munkájáról, a közbiztonság helyzetéről.

Ennek során közölte: minden földerített erőszakos közterületi rablás elkövetője cigány származású volt. Kijelentése hatására (országos politikai döntés nyomán) még aznap más beosztásba helyezték; majd (a helyi társadalmi és politikai erők példátlan összefogását követően) visszaállították posztjára. Az elmozdítás mögött "erkölcsi indokok", kisebbségi jogvédő elvek, antirasszista törekvések álltak; utóbbiak képviselői szerint ezek szenvedtek vereséget a helyi rasszista összefogás ellenében.

Meggyőződésem, hogy az a paradigma, amely a miskolci polgárok, a szocialista polgármester, a teljes helyi MSZP, az SZDSZ (!), a Fidesz, a KDNP, a Jobbik, a Magyar Gárda, a Gój Motorosok plusz a megyei cigányvajda (!) rendőrkapitány melletti kiállásának közös nevezőjét a rasszizmusban véli megtalálni, alkalmatlan az események leírására. Sőt: hamis. Amit igazol, hogy hamis eszközökkel (is) dolgozik. Nem akárhol: a Népszabadság és a Népszava előző heti írásaiban. (Jelzem: terjedelmi okból mellőzöm a filológiai pontosságú hivatkozásokat, továbbá a jobboldali média egy részét elöntő szennyes raszszista árral sem foglalkozom - az utóbbihoz való viszonyom nem lehet kérdéses.)

Hamis eszköz az állandó jelzővel való megbélyegzés. Ismétlődően "romaszámláló" kapitányként emlegette Pásztor Albertet a hír műfajában (!) a Népszabadság (Nyusztay Máté). Pedig az utcai rablásoknál nem kellett számolni, csupán konstatálni a tényt: minden elkövető roma volt. "Faji alapú kartotékját magáncélra vagy a rendőrség keretei között vezeti-e?" - kérdezte Gusztos Péter, holott nyilvánvaló volt: nincs kartoték, csak egy szembeötlő, drámai tény van.

A balliberális véleménymondók visszatérő hivatkozása volt, hogy a rendőri munka során származásra utaló adat rögzítése tilos, ilyesminek semmi relevanciája nincs a bűnüldözés szempontjából: csak rasszista indíték állhat mögötte. Kállai Ernő kisebbségi ombudsman szerint a rendőrségnél még körözés kiadásakor is tilos az etnikumra utaló megjelölés (például a "cigány elkövető") használata. Ha így van, akkor ez (sajnos sokszor) nehezítheti a bűnözők (akár veszélyes gyilkosok) elfogását (gondoljunk a veszprémi esetre). Az elv doktriner alkalmazása nemcsak a kriminológia, de a segélyezés területén is káros. A múlt heti HVG-ben olvasható, hogy a szóban forgó "adatvédelmi dogma miatt nincs olyan adatbázis, amely alapját képezhetné azoknak az intézkedéseknek, amelyek a cigányságnak a magyar társadalomba való beilleszkedését segíthetnék elő". Ez abszurd! Csodálkozhatunk-e, hogy az elmúlt évtizedben e célra elköltött 120 milliárd forint az Állami Számvevőszék szerint semmilyen érdemi eredményt nem hozott?

A magam részéről azon is csodálkozom, hogy ha nincs ilyen statisztika, akkor milyen alapon írja Uj Péter: "szociológiai tény, hogy az azonos szociális helyzetű cigányok és magyarok bűnelkövetési statisztikáiban nincs komoly különbség"? Írja ezt is: "nem igaz, hogy a cigányság mint etnikum... genetikai hajlamot hordozna bármilyen bűnös cselekedetre". Ebben egyetértünk: engem is taszít minden efféle: "a vérükben van", "a génjeikben hordozzák" stb. (Van egy négyéves kisfiam. Tüneményes esze, erős akarata a legnagyobb reményekre jogosít. De ha két kilométerre tőlünk, az Avas egyik lepusztult lakásában cseperedne, húsz-harminc nyomorgó, iskolázatlan, elvadult felnőtt és gyerek között, olyanná válna, mint ők, talán bandavezér lenne belőle.) Csak azt nem értem, mi köze Uj Péter kijelentésének a Pásztor Albertéhez: az elmúlt két hónap felderített utcai rablásait cigányok követték el Miskolcon? Honnan veszi a bátorságot (úgy értem: erkölcsileg), hogy leírja: ez az általa megfogalmazott genetikai tételt sugallja? S még ezt: Pásztor kapitány "buta", "rasszista" vagy "sötét politikai játszma szereplője".

A Népszabadság és a Népszava publicisztikáiban felzengő jogvédő kórus majd minden tagja hamis kezdőhangról indítja a maga szólamát. A hangképzés technikája a legtisztábban Dési Jánosnál érhető tetten (Rasszista nagykoalíció): "Miért nem mondhatja, amit mondott a rendőrkapitány: mert a minden bűnöző = cigány képlet [ez már hamis! - D. J.] könnyen megfordítható a minden cigány = bűnöző formulára." Dési rögvest meg is fordítja! Ahogy a többiek is, majd kellő morális felbuzdulással elítélik a saját szövegeiket - s vele a kapitányt! A Charta fölhívása visszafogottabb: ők a "rasszista ízű beszéd" formulát használják, ami határeset, hisz ízlelések és pofonok tényleg különböznek.

Tóth Ákos szerint "Pásztor valójában cigánybűnözésről beszélt". Hacsak úgy nem. A Magyar Helsinki Bizottság társelnökében a kijelentés "azt a benyomást kelti, hogy ezek az emberek azért követnek el rablásokat, mert cigányok" Nos, ez esetben a hiba nem a kijelentésben, hanem a benyomottban van. A Társulás a Cigány Méltóság Védelméért felhívása a miskolci kapitány esete nyomán előállt "emberi jogi válságról" értekezik. "A cigánybűnözés gyalázatos igéit hirdető főrendőr... félre nem érthetően cigányellenes, rasszista kijelentéseiről"! Hogy Pásztor sugallata szerint: "a bűn melegágya az öröklött vérben van". Ez már esztelenség; már-már hitványság.

Krémer Balázs (A hatalom barbarizálódása) úgy véli, a miskolci kapitány "a cigányok bűnözői etnikai karakteréről" beszélt. És ha el is fogadjuk, "hogy a cigányok közt nagyobb a bűnelkövetők aránya..., abból sem következik, hogy a cigány származás oka lenne a bűnelkövetésnek". De ki mondott ilyet? Pásztor? Dehogy: Krémer! Aki odáig megy, hogy "a rendőrök előszeretettel töltik idejüket a romák körében" [persze, imádják, ha kétszázan doronggal és baltával fogadják őket! - D. J.], mert "kevéssé profik a nagyobb... bűncselekmények felderítésében..., ám ezt ellensúlyozandó" a kicsiket "a cigányok nyakába varrják". Pásztor "maga ismerte be, hogy a... jogszabályok figyelmen kívül hagyásával irányítja beosztottjait". [?] Pedig "a köz szolgáinak nem szabad a közjogra fittyet hányó önkényúrrá válniuk egy jogállamban". Végül: "az állami, fél állami és államon kívüli erőszak a bűnbaknak kikiáltott csoportok ellenében a történelemben egyetlen perspektivikus megoldást ígért: a végső megoldást". Endlösung! A Pásztor Auschwitz felé tereli a nyájat! Ezt lehozta a Népszabadság. Meg ezt is: "az államhatalom képviselője büntetlenül követhet el rasszista lázítást..., ezzel Magyarország hivatalosan is megszűnt demokratikus európai állam lenni" (Bodansky György).

Idézhetném Simicska Lajos (más összefüggésben mondott, ám ideillő) bon mot-ját egy bizonyos alkotmányos jogról. Végül is szólásszabadság van. De a közhivatal viselőjére más normák vonatkoznak. Egy országgyűlési biztos nem engedhetne meg magának ilyen egzaltált mondatokat: "a rendőrök a jövőben csak a cigányok közt fogják keresni a bűnözőket? Hisz minek máshol, ha az összes bűncselekményt ők követik el... Lassan már a gazdasági válságért is a romák lesznek az első számú felelősek... Az agonizáló rendőrség egyik utolsó, összeomlás előtti stációjának vagyunk a tanúi." Persze, Kállai Ernő is Pásztor hamisan interpretált kijelentéséről startol (és a kérdező újságíró nem korrigálja).

A miniszter viszont higgadtan, felelősen beszél: "Eddig a romák és nem romák együttélése során tapasztalható feszültségek kapcsán... képmutató módon jártunk el. A rendőrségnek az eredményes bűnmegelőzési és bűnüldöző tevékenység érdekében meg kell ismernie minden olyan körülményt, ami a bűnelkövetést, az áldozattá válást, a bűncselekmény megtörténtét befolyásolhatja... A személyes körülményeket, a foglalkozást, a lakóhelyet..., akár az etnikai hovatartozásból eredő speciális viszonyokat is. Mindezekről... beszélni nem ördögtől való, mert így érthetjük meg a társadalmi folyamatok és a kriminalitás közötti összefüggéseket."

Na végre! Ezek az összefüggések nem faji jellegűek, hanem kulturálisak, illetve szubkulturálisak. Csak egyetlen mondat a hevesi cigány kisebbségi önkormányzat elnökétől, miután több százan támadtak rá a körözött bűnözőket kereső rendőrökre: "a cigányság egyik ősi törvénye, hogy senkit sem ťdobnak felŤ, az árulót ugyanis kiveti magából a közösség". És egy idézet Tony Blairtől, Angliából, ahol (akár az USA-ban) a bűnügyi nyilvántartás része az etnikai hovatartozás regisztrálása: "Nem a szegénység, hanem egy jól körülírható fekete kultúra áll a szaporodó bandabűnügyek, késelések hátterében. Szemellenzősség lenne a problémát... csupán szociális eredetűnek tekinteni, hisz... gyökerei a fekete közösség létformájában vannak... Ez a probléma a fekete közösség egy részét érinti, és hagyjuk abba azt, hogy a politikai korrektségre hivatkozva úgy teszünk, mintha a két dolognak nem lenne köze egymáshoz."

Ha ezt - idézett szavai szerint - Draskovics is tudja, akkor miért mondja: "egyetlen rendőr sem tehet olyan nyilatkozatot, amelyben bűnösként nevez meg valamely társadalmi csoportot. Az is elfogadhatatlan, hogy a szavaiból effélére következtethessenek..., nem teheti..., hogy a géplakatosok által elkövetett bűncselekményeket csokorba szedi, majd kimondja: a géplakatosok bűnözők." De a kapitány nem mondott ilyet: se a géplakatosokról, se a cigányokról! Ha a miniszter szerint elfogadhatatlan, hogy a szavaiból effélére következtessenek, akkor ne következtessen! Mert tényleg elfogadhatatlan - tőle különösen. Neki politikai védelmet kellene nyújtania a bűnüldözés munkáját kiválóan végző rendőrnek. Ha kell, a felvilágosodás óta kialakult polgári vitakultúra elemi szabályairól megfeledkező jogvédőkkel szemben is! Akik tudhatnák: igaz célért hamis eszközökkel harcolni nem lehet.

Abban igazuk van, hogy a cigányellenes indulatok nőnek, eszkalálódnak. Brutális nyíltsággal tombol a rasszista gyűlöletkeltés. Rasszisták repültek rá a kapitány melletti demonstrációra is. De tévednek, ha az egészet a (helyi) társadalom rasszizmusából akarják levezetni - ahogy teszik.

A Népszavában Várkonyi Tibor az esetből ezt a tanulságot vonja le: "van olyan tömeg, amely... vevő a primitív cigányellenességre. Amely hajlandó általánosítani..., nem érdeklik a tények, közömbös a valóság iránt, rögtön kövezd meg-et kiált". (A tények, láttuk, másokat se igen érdekelnek.) Tóth Ákos szerint "igény mutatkozik az ország bizonyos szegleteiben arra, hogy elverjék a port a romákon". A helyiek szerint: aki nem itt él, könnyen beszél. Révész Sándor ezt így értelmezi: "aki ragaszkodik önsorsrontó indulataihoz, és idegesíti mindenféle összetettebb érvelés, mondhatja, hogy a távol élő fogja be a száját".

Szerintem nem erről van szó. Hogy miről, azt szintén a Népszabadságból tudom, ami - ha véleményként nem is - a riport műfajában (Romhányi Tamás) fontos adalékokkal szolgált a kialakult helyzet megértéséhez. (Hogy magam Miskolcon élek, annak nincs jelentősége: nincsenek személyes tapasztalataim.)

"Tömegesen jelentek meg az együttélés normáit nem ismerő, agresszíven viselkedő családok a miskolci Avas lakótelepen. Sokszor húszan, harmincan költöztek be egy- plusz két félszobás lakásokba... A gyerek a hetediken kint az erkélyen pisil... Kukázó életmódot folytató népes família: amit találtak, fölvitték a lakásba. A lépcsőházban megjelentek a csótányok... Este közös tömbházi kényszerszórakozássá vált a zenehallgatás. Ha valaki szólni mert a hangoskodás vagy a szemét miatt, legalább féltucatnyi ordító férfi vette körül válogatott fenyegetéseket ordibálva... A földszinten van néhány garázs, köztük a körzeti orvosé. Rendszeresen odaparkoltak elé. Amikor szóvá tette, hogy esetleg sürgős esethez kell kimennie, öten ugrottak neki: hogy merészel rájuk szólni. És csak azért is elállták a bejáratát... Olyan házat is találunk, ahol... a tízemeletes panelban csaknem mindenki a Fészekrakó program segítségével érkezett..., ahol már csak hét ťrégiŤ tulajdonos lakik...." A miskolciak egy részét tehát nem "az összetettebb érvelés idegesíti". De az indulataik valóban önsorsrontók lehetnek. Ezért szeretnék, hogy ne a gárda - röhej! -, hanem a rendőrség védje a biztonságukat. Két napig úgy érezhették, az állam cserbenhagyta őket. Az ország számos helyén érzik így.

Petri Lukács Ádám úgy véli, a kialakult helyzetben "az volna ideális, ha... a politikai pártok egymást túllicitáló toleranciakampánnyal készülnének az EP-választásokra". Amit ő ideálisnak tart, annak a valóságoshoz alig lehet köze. A balliberális jogvédőknek Miskolcon nem a rasszizmussal, hanem az utóbbival kellett (volna) elsősorban szembesülniük.

Czene Gábor régebbi írásának egy mondata is alkalmas a történtek leírására: "A kőkemény rasszizmus és az emberjoginak álcázott lózungok közti űrben megtelepedett a tévhitekkel kevert bizonytalanság".

A miskolci kapitány ebben az űrben veszett el két napra. Ő szerencsére megkerült, de a történet hosszabb távon - és országosan - aligha végződik majd happy enddel. A szóban forgó űr két partján egymást erősítő buzgólkodók ugyanis Erős Kéznek készítik elő a terepet.

Az egyik oldalon akarva, a másikon akaratlanul.

A szerző újságíró

Debreczeni Józseffel annyiban vitánk van, amennyiben ő hamis paradigmának tekinti több, számunkra fontos cikkünk értelmezési keretét, mi viszont nem. Írását azonban nem tekintjük hamisnak, hanem egy lehetséges, az általa vitatottakhoz hasonlóan tisztességes, érvényes megközelítésnek.

(A szerk.)

Top cikkek
Érdemes elolvasni
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.