Botos asszonyok

Bizonyára másokkal is előfordult már, hogy felkavarta érzéseiket egy meghatározó élmény,mellyel gyermekkorukban találkoztak utoljára. Egy dallam, egy illat, egy íz, egy táj, egy szó, egy ruhadarab, de kapcsolódhat ez a benyomás egy mozdulathoz, egy egész kultúra lenyomatát magán viselő testtartáshoz is. Különösen megrázó ez az élmény egy leépülőfélben lévő kultúra esetében, melynek számtalan olyan eleme, rekvizítuma lehet, amelyeket már soha nem fogunk viszontlátni. Kivéve a filmvásznon, mint például Emir Kusturica remekműveiben vagy Moholy-Nagy László Nagyvárosi cigányok című, kivételesen szép dokumentum-játékfilmjében (ez utóbbit, sajnos, már csak némafilmként vagy nem oda illő idegen zenével láthatjuk, ha egyáltalán létezik még a kópiája).

Egy ilyen kalandban volt részem azonban pár napja, amikor az Orczy tér modern épülettömbjének tövében ballagtam a villamosmegálló felé. Két hagyományos öltözetű oláh cigány asszony ment előttem, egyik kezükkel lépésről lépésre a botjukra támaszkodva, a másik oldali vállukra akasztott batyuval, jellegzetesen enyhén görnyedt testtartással. Az egyik idősebb volt, neki elhisszük, hogy fáj a lába, dereka, háta, míg a másik, a fiatalabb, feltehetőleg a lánya, kissé groteszk látvány volt. Furcsán állt kezében a fokos, az enyhén görnyedt hát sem illett szép fiatal arcához. Ő még nem idősödött bele ebbe a vidámnak semmiképpen nem mondható tradicionális asszonyszerepbe. Két férfi ment mellettük üres kézzel, ők nem is illettek a képbe, mintha csak alkalmilag csatlakoztak volna hozzájuk.

Gyermekkoromban sokszor láttam ilyen házaló asszonyokat botjukra támaszkodva, hajlott hátukkal azt a benyomást keltve, hogy súlyos teher van a batyuban. Halk szóval kínálgatták áruikat – fésűt, zsebtükröt, varrókészletet, mosdószappant. Az áruért természetbeni fizetséget kaptak, ezt elnyelte a batyu, közben a botjukkal hadonászva igyekeztek távol tartani a vehemensen támadó, gazdáik által nem fékezett kutyákat. Őket nem hívták be, nem ültették le, nem kérdezgették a titokzatos cigány világra kíváncsi parasztasszonyok. Nem kínálták őket pohár vízzel vagy tejjel, nem beszélgetett velük senki, jórészt idegenek voltak ebben a világban. Ez a meghatározóan rideg fogadtatás indokolta a botot, s ezt a szomorú szellemet érzékelhetjük ma is, ha ilyen vagy ehhez hasonló látvánnyal szembesülünk.

Ezt a szomorúságot éreztem én is, amikor Kállai Ernő ombudsmanhelyettes nyilatkozatát olvastam Minden pártnak lett egy cigánya cím alatt. Igen, lett. Lett annak idején az MSZMP-nek, nem egy, hanem több, egy egész csapatra való. Egyrészt a Hazafias Népfront környékén, másrészt a gyárakban, üzemekben, vállalatoknál, a különböző munkahelyeken. És lett cigányuk a rendszerváltó pártoknak. Mivel nem szeretem magamat ismételni, most csak hivatkozom arra, amit már többször, több helyen megírtam, hogy tudniillik a cigány emberek történelmi-kulturális okok miatt nincsenek felkészülve a polgári, képviseleti demokrácia intézményeinek használatára. Ők kimaradtak abból a fejlődéstörténetből, amely ezeket az intézményeket ki-, illetve megérlelte. Időre van szükségük az átálláshoz, nem kevésre. Mivel a demokratikus pártokat a saját szakértőik nem világosították fel erről, mára az egész magyar cigánypolitikát elborította a dilettantizmus, ami ellen nincs eszköze a ma már létező, felnőtt módjára gondolkodó roma írástudóknak sem. Igen, írástudók. Mert értelmiségiek, okos, rátermett, vezetői kvalitásokkal felruházott emberek voltak a szóbeliség viszonyai között is, de ők is három kereszttel „írták” alá a nevüket a hivatalos dokumentumokon, és ennek megfelelő volt a gondolkodásmódjuk, világképük is. Nem volt szükségük kisebbségi, egyesületi törvényre, költségvetési támogatásra, csak a józan eszükre támaszkodtak, tapasztalataik, életismeretük alapján hozták döntéseiket. Volt politikai érzékük. Jól képviselték a mögöttük álló vagy éppen dolgozó emberek érdekeit, akik viszont maradéktalanul megbíztak bennük. Alkalmatlan ember egy pillanatig sem maradhatott volna ebben a pozícióban. Ezt a fajta valós érdekképviseletet teszi lehetetlenné napjainkban a politika rákfenéje, a kontraszelekció, aminek következtében alkalmatlan bábokat látunk felelősnek mondott pozíciókban, beosztásokban. Ez a ránk sózott „társadalmi integráció” gyümölcse.

Kállai Ernőnek az a megállapítása, miszerint a cigányokra kellene bízni – a megfelelő elvi és gyakorlati állami támogatás biztosítása mellett – a saját ügyeik vitelét, gondjaik megoldását, helyénvaló javaslat, csak a többség által konstruált hatalmi gépezet ezt a lehetőséget nem fogja nekünk megadni. Nem fogja kiengedni a kezéből a kontraszelekció eszközét, még akkor sem, ha az történelmileg már túlhaladott és szégyenletes a ma már jól funkcionáló nemzetközi ítélőszék előtt. Ez ügyben érdemes lenne körülnézni a nálunk sikeresebb országokban. Például Spanyolországban, Franciaországban, Írországban, Finnországban, Angliában, Németországban vagy az USA-ban. Gyanítom, tanulhatnánk tőlük ezt-azt.

Azt is tisztázni kellene, hogy a diszkrimináció tilos-e nálunk, vagy szabad. Mert ma nem tudhatjuk, hogy mihez tartsuk magunkat. Miért nincs nálunk diszkriminációellenes törvény? Miért változtatták az eredeti elnevezést egyenlő bánásmód törvényre? Mi különbség van a két megfogalmazás között? A válasz a következő idézetben rejlik: „erősen óvjuk magunkat attól, hogy a rasszista Magyarország képével riogassunk. Az azonban szomorú, hogy az ügy kacskaringóit követve nem akadtunk nyomára annak, hogy egyetlen párt vagy civil szervezet hangosan kiállt volna a rendre csak támadott központ mellett (az Ózdra tervezett Nemzetiségi és Roma Kulturális és Módszertani Központról van szó). A szótlanság alighanem szégyenletes félelmet jelez attól a frusztrációtól, amely rejtett vagy nyílt, de létező cigánygyűlöletre sarkallja a nemzet mind nagyobb részét, s amely a közelgő választásokra tekintettel megalkuvásra inti kevésbé az országos, de annál inkább a helyi politikát” (A „cigány kultúrgyár”, Népszabadság online, 2013. 05. 17.). Ami pedig a felnövekvő roma közösség esélyeit illeti, én nem lennék büszke arra, ami a Gandhi Gimnáziumban történik. Mert ez a gimnáziumnak nevezett hatosztályos tanoda húszéves fennállása óta nem tud felmutatni egyetlen diplomást sem, egyszerűen azért, mert már megalakulása pillanatában megszállta a politika, azóta egy pillanatra sem hagyta el, és ma sincs esze ágában átadni helyét a szakmának. De kíváncsian várom a fejleményeket a Farkas Flórián által átvett szolnoki, sziráki és tiszaburai iskolákban is.

Ami pedig a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége, a Mathias Corvinus Collégium és a Századvég Alapítvány által összehívott konferencián történt, amiatt mindannyian szégyellhetjük magunkat, de különösen az a kurzus, amelynek ilyen szakértői vannak. Csak remélni tudom, hogy a katolikus újságírók véletlenül kerültek oda, vagy félreértés a névválasztásuk. Mert ami ott elhangzott, az nagyon távol áll a kereszténységtől.

A szerző romológus

 

A Fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a meg nem rendelt kéziratokat rövidítve és szerkesztve közölje a lap nyomtatott vagy online változatában.

Top cikkek
Érdemes elolvasni
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.