Tamás Ervin: Társasjáték

A szemünk előtt zajlik egy lélektani kísérlet. Látni, ahogy az emberi viszonyokon, kapcsolatokon, így természetesen az álláspontokon is szinte hónapról hónapra változtat a politikai érdek, és válik az egész valamiféle rendhagyó társasjátékká, amelyben a lépések logikusak, ugyanakkor az előzmények ismeretében furcsák, meglepők.

Adott három politikus, akik közül kettőnek az életútja, világról alkotott képe szinte fedi egymást. Gyurcsány Ferencnek egykoron kevés olyan politikai támasza lehetett, mint Bajnai Gordon, ő volt az a minisztere, akit habozás, megalkuvás nélkül választhatott csapatába, s a köztük lévő egyre több és élesedő vita ellenére a tragikomikus utódkeresés nem véletlenül végződött azzal, hogy mind a szocialisták, mind a szabad demokraták kénytelen-kelletlen, de Gyurcsány szája íze szerint döntöttek és Bajnait emelték a kormányfői székbe. Ma ez felejteni való emlék mindkettőjük számára.

A történet harmadik szereplőjétől, Mesterházy Attilától eleinte mindketten idegenkedtek, talán le is becsülték képességeit. Bajnait és Mesterházyt előbb rendelte furcsa párként egymáshoz a sors: Mesterházynak, a szocialista frakció vezetőjeként képviselőtársaival szinte folyamatosan kellett elfogadtatnia olyan döntéseket, amelyektől kiverte őket a víz. Tény, hogy a kormány intézkedéseit nemigen befolyásolta a választási kampány, azt pedig, hogy javult a költségvetési egyensúly és az ország külföldi megítélése, inkább büntették, mint honorálták a választók.

A szocialisták történelmi veresége után Mesterházy Gyurcsány Ferenccel találta magát szemben. A fiatal politikust a szocialisták „nagy öregjei” a status quo megőrzésének reményében emelték a pártelnöki székbe, vívja csak meg ő a harcot egyfelől a közítélettel, másfelől a hátsó traktusból ismét előre törő Gyurcsánnyal szemben. Csakhogy a várakozás ellenére nem a párt gyűrte maga alá Mesterházyt, hanem ő a pártot. A hatalmi praktikákban edződött öregek nem sokáig örülhettek Gyurcsány türelmes, de szisztematikus kiszorításának, hamarosan nekik is távozniuk kellett az élbolyból. A láthatatlan kések a DK megalakulásával is tovább repkedtek Mesterházy és Gyurcsány között, de az MSZP elnöke mára megkérdőjelezhetetlen vezetője a szocialistáknak.

Bajnai Gordon eleinte tényleg nem akart belépni a politikai arénába. A többi közt épp ez tette titkos favorittá: minél elképesztőbb tarolást végzett az orbáni erőtér, az ellenoldal annál inkább szerette volna őt, a higgadt szakértőt a vállára emelni.

Hosszú töprengés és nagy ránehezedő nyomás előzte meg visszatérését – két civil szervezettel és alapítványával a háta mögött. A bemutatkozás jól sikerült, a folytatás azonban kevésbé, a pártalapítás forgatókönyvébe több nem várt fejezet került, és ez gyengítette az alapkoncepciót, amely szerint Bajnaiék a Fideszből kiábrándult középről és a bizonytalanok táborából gyűjtenek majd voksokat. A volt miniszterelnök színre lépése elsősorban a baloldalon keverte meg a lapokat. A Demokratikus Koalíció nem tudott számottevő részt kihasítani az MSZP-ből, a felmérésekben tartósan a bejutási küszöb alá került, a szocialisták pedig néhány százalékkal le- és fellifteznek, de tulajdonképpen stagnálnak. A közéleti terepasztalon tehát hiába látszik jól a rés, amely betöltésre vár, egyelőre késik az áttörésként értékelhető változás. Bajnai hiába tartott jól felfogott érdekében távolságot a baloldali és a régi liberális csoportoktól, azok, akiket meg akart nyerni, az ő közelségétől is tartottak. Nem lett hát világraszóló lakodalom, csak néhány nyögvenyelősen tető alá hozott szövetség, rosszul elsült kezdeményezés, suta kommunikáció.

Mára az Orbán Viktort leváltani akaró, függetlenségükre (azaz a szocialista párttal szembeni intaktságra) sokat adó erőknek nemcsak azt kellett tudomásul venniük, hogy az MSZP nélkül ez nem fog menni, hanem azt is, hogy a szocialisták igényt tartanak arra, hogy elsők legyenek az egyenlők között. Nyitottak, rugalmasak, de ők akarják fújni a passzátszelet – márpedig ez akkor is beárnyékolja a korszakváltás ígéretét, ha Mesterházy szívesen beszél egy új, logójában is átformált MSZP-ről, amiben azért még mindig sok emlékeztet a régire. Márpedig ettől a szövetséggel izmosított új pártalakzatnak markánsan különböznie kell, legalább a napirend meghatározása, a kezdeményezések szintjén. Mesterházyék azonban ezt is rendre felülütik, amiből viszont a türelmetlen hívek nem tartalmi differenciákra következtetnek, hanem kicsinyes marakodásra, nevetséges rivalizálásra. Konrád György szavaival élve a „tötyörgös-mötyörgős” ellenzék mintha nem akarná észrevenni, hogy még mindig a Fidesz vezeti a népszerűségi listát.

Azt kellene végre-valahára eldönteni, hogy melyik ellenzéki csapat kikhez, milyen tartalommal fordul. Az érdemi, tudatos és hatásos munkamegosztás, a minimális koordináció azonban máig sem alakult ki a pártok és a civilek között, mert a mindennapi élet nehezen engedi meg az egymástól elválasztható üzenetek célba juttatását a különböző társadalmi csoportok számára úgy, hogy egyik se zavarjon bele a másikba. Sokszor tehát ebből sem marad más, mint feleselés – a mihamarabbi egységes fellépést követelők a túlzott szerepelni vágyásra fogják a tényleges véleménykülönbségeket is. Ez frusztrálja az ellenzéket, ráadásul sokszor úgy tűnik, inkább csak mérik, nem pedig érzik, hogy mi a fontos az embereknek.

Különösen a szocialisták próbálnak mechanikusan a közvélemény-kutatók adataihoz igazodni, s ezzel akarva-akaratlanul a Fidesz kottájából játszanak. A kormányzati lépésekre való hol kapkodó, hol kései reakció összecsúszik a saját üzenettel, ami néha hatástalanítja mindkettőt. És ne feledjük: hónapok óta, de a rezsicsökkentéssel végképp élesben működik az ígéretcsapda, amelyet a kormány aláírás-kampánnyal véd az ármánytól. Erre nehéz tárgyilagos magyarázattal felelni, de az óvatos demagógia sem segít. A szocialisták nagy hirtelen a majdani elszámoltatás ütőkártyáját vették elő – de, emlékezhetünk rá, az sem kifejezett sikersportág. Talán mással kellene előrukkolni: nagyobb nyugalommal, biztonsággal, mindenki számára megfogható és hihető perspektívával – a kicsi, de konzekvens lépések forgatókönyvével.

Mesterházy Attila magáévá tette azt a tételt, hogy a demokratikus ellenzékkel rokonszenvezőknek elegük van a baráti bodicsekekből. A pártelnök túltette magát a Gyurcsány Ferenccel szembeni gátlásokon és ellenszenven, nem érdekli már az sem, hogy a liberálisok közül hajdanán ki tartotta őt alkalmatlannak a pártvezetésre, jöhet a szociáldemokrata Schmuck, és sorban a többiek, nincs fanyalgás: ez a „tárt karok” politikája. Arról persze nehéz pontos képet kapni, hogy az a bizonyos nehezen meghatározható közép mit gondol erről. Elképzelhető, hogy sokan Bajnai Gordont és csapatát látták volna szívesebben a játékmester szerepében, aki jóval óvatosabb a nyitást tekintve, a hozzá csatlakozók pedig talán még válogatósabbak. A korlátlan fogadókészség Bajnai közönségét inkább riasztja, mint vonzza. Az új párt – amelyben Bajnai tisztséget sem vállalt, Oszkót pedig mintha a föld nyelte volna el – arcvesztés nélkül nem teheti ki magát egy vég nélküli és idő előtti koalíciónak.

Ők azt hirdetik, hogy fontos, de nem elégséges Orbánt leváltani; aki alibiszövetségek hullámain pályázik győzelemre, az a jó kormányzás lehetőségét dobja sutba, és gyors bukás lesz az osztályrésze. Komoly leckét ad fel tehát, hogy a rokonszenvezők egyszerre értik Bajnai fenntartásait, és nem értik a két blokk egymással szembeni pengeváltásait. A Fidesz először Bajnait akarja kiütni nem létező nyergéből. Többkamionnyi erővel nyomja múltjához és Gyurcsány Ferenc arcmásához. Egyrészt, mert ehhez van alapanyag, másrészt, mert elterjedt róla az a vélemény, hogy tényleg alkalmas a kormányzásra. Mindaz, amit hirdet, porrá válhat, ha minduntalan olyanokkal kerül egy fotóra, akiktől szeretne távolságot tartani, mi több, menekülni. Számára – attól a pillanattól fogva, hogy visszatért a közéletbe – ezt az utat jelölte ki a politika. Nem a rossz memória, vagy a meghátrálás gyarlósága az oka ennek – pozíciója nem lehet más. A helyzet különlegessége, hogy a „baráti környezetben” ugyanattól kell félnie, mint az ellenséges terepen. A korszakváltás hirdetője összemosódik azzal, amivel szakítani akar. A Fidesz óriásposztere és az MSZP nagyra nőtt kerekasztala számára ugyanaz a ballaszt. Az a meghirdetett terve válhat semmissé, hogy ő onnan képes szavazatot szerezni, ahonnan mások nem.

A bizonytalanok nem keverendők össze a közömbösekkel, de senkinek sincs pontos képe arról, a hezitálók mikor jutnak el, ha egyáltalán eljutnak odáig, hogy belássák: elképzelhető egyszerre összefogni és önállónak lenni. Mi sülhet ki ebből? Mert jó koalíciót még nem láttak. Miközben Bajnai Gordonnak kézzel-lábbal kell tiltakoznia az áradó összemosófolyam ellen, szövetségeseinél, megcélzandó közönségénél időzített bomba majd minden régóta forgalomban lévő név, de különösen Gyurcsány Ferencé. Mesterházy helyzete könnyebb. Az MSZP-re szavazók zöme nem fordít hátat a pártnak a DK partnersége miatt, és nem okoz gondot nekik Schmuck Andor, Fodor vagy Kuncze Gábor felbukkanása sem. Mesterházy Attila egyre jobban beleképzeli magát a miniszterelnök-jelölti szerepbe, Bajnai Gordon pedig nem is akar más lenni. (Ezt március 15-i beszéde is jelezte, megerősítéséhez nem kellett a minapi Új Szó-interjú.) Ugyanakkor a szocialistáknak elegük van az importált jelöltekből, ők a legszervezettebbek, ellenzéki oldalon övék a legnépesebb szavazótábor. Mi kell még?

Csakhogy a közvélemény meghatározó szegmense Bajnait tartja alkalmasabb kormányfőnek, ő pedig úgy tudná szövetségeseinek megindokolni a nem kívánt partnerek befogadását, ha ő lesz a közös kormányfőjelölt. Ez egy újabb specialitás. Tényleg nincs még itt a döntés ideje, lehet mondani, hogy az kerül majd az élre, akivel győzni lehet, sőt akár a választások után is megnevezhetik, hogy kié a bizalmuk. A túlzott időhúzás mégsem megoldás, hanem újabb konfliktusok, görcsök forrása. Már csak azért is, mert egy kisebb parlament óriási tülekedéssel fog járni – különösen ennyi bejelentkezőnél. Gyurcsány Ferenc nemrég még Bajnai Gordon kormányfőjelöltségét támogatta, a minap viszont már arról beszélt, hogy azé a miniszterelnök-jelölti stallum, aki a legerősebb párt élén áll.

A váltás oka, hogy a régi ellenfél most mellé állt, a régi barát pedig ellene fordult. Nyilvánvaló, hogy a volt miniszterelnök csalódott Bajnai pálfordulása miatt. Kellemetlen lehet szembesülni azzal, hogy egy hozzá közel álló számára lesz terhes a társasága. Elege lehet már abból, hogy mindig az ő nyakába kerül a legtöbb kő, ezt lehetetlen megszokni, különösen, ha a kolonc egy része az övéitől érkezik. Egyetlen előnye, hogy nem kell taktikáznia. Nincs számítás, hátsó szándék. A DK-ért harcol, az embereiért – s ez számára ugyanazt jelenti, amit hirdet: a demokratikus ellenzék szeme előtt ma csak egyetlen cél lebeghet, az Orbán-rezsim leváltása. Ehhez pedig nem szabad jelentkezőket listázni, partnereket indexre tenni. A jó kormányzás csak a második lépcső. Ha elvétik a sorrendet, a Fideszt tartják a hatalomban.

A DK gyorsan reagáló, aktívan politizáló szervezet, de könnyen felmorzsolódhat, ha nem jut legitim szerephez az ellenzéki együttműködésben. A párt számára Gyurcsány a legnagyobb vonzerő, szélesebb értelemben viszont a legelutasítottabb politikusok egyike. A pártelnök addig eljutott, hogy bejelentse, a választások után nincsenek különösebb politikai ambíciói, azonban nehezen törődne bele abba – amit sokan szívesen vennének –, hogy mindenestül intsen búcsút a közéletnek. Ráadásul ezt a maga által gründolt párt is megsínylené. Itt tart jelenleg a mai demokratikus ellenzék sorsát, szerepét, esélyeit évek óta meghatározó három politikus története. Bölcs tanácsokkal mindegyikük el van látva, talán tisztában vannak az egymással kapcsolatos, nehezen megoldható feladványok sorával is – de vajon van-e, lehet-e annyi belátás bennük (és társaikban), hogy ebben a társasjátékban ne más nevessen a végén?

Egymásra utalva – Bajnai Gordon és Mesterházy Attila az MSZP székháza előtt április 27-én
Egymásra utalva – Bajnai Gordon és Mesterházy Attila az MSZP székháza előtt április 27-én
Top cikkek
Érdemes elolvasni
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.