Megjegyzés a québeci tartományi választás kapcsán

Lapjukban részletesen beszámoltak a szeptember 4-én Québecben lezajlott tartományi választás eredményéről, mérlegelték annak lehetséges következményeit. Ezek sorában azzal is számot vetettek, hogy várhatóan nőni fog – a szeparatista párt győzelmének hatására – az elszakadást támogatók tábora a francia nyelvű tartományban. Hozzátették, a kormányzó Parti Québecois-nak azonban nem lesz alkotmányos lehetősége, hogy napirendre tűzze az elszakadást, hiszen a törvényhozásban hiányzik a többsége, és a többi parlamenti párt ezt a törekvést nem támogatja. (Québec önállóságáról az 1980-ban tartott népszavazáson a szavazók 60%-a az egységes Kanada mellett voksolt. Az 1995-ös referendum azonban ennél már jóval szorosabb eredményt hozott: 49,42%-os támogatást kapott a függetlenség igénye, míg a résztvevők 50,58%-a elutasította azt.)

A cikkben említett alkotmányos eszközök kapcsán szeretnék kiegészítést tenni. Elsősorban azt kívánom kiemelni, hogy az önállóság ismételt napirendre tűzését nem a parlamenti többség hiánya akadályozza meg. Az 1995-ös népszavazás sokkoló eredményét követően Kanadában a politikai megoldások mellett komoly erőfeszítéseket tettek az elszakadás/kiválás világos alkotmányos feltételeinek megteremtéséért. Ebből következően 1996 szeptemberében a szövetségi kormány megbízásából a szövetségi főügyész úgynevezett véleménynyilvánító keresetet nyújtott be a kanadai legfelsőbb bírósághoz (ez tartalmát tekintve közel áll a magyar Alkotmánybíróság alkotmányértelmezési hatásköréhez). A keresetben – leegyszerűsítve – azt a kérdést fogalmazták meg, hogy a belső jog és a nemzetközi jog alapján lehetséges-e Québec egyoldalú elszakadása Kanadától? A legfelsőbb bíróság többéves elemzés után az 1998. augusztus 20-án közzétett álláspontjában – ez egy szakmailag igen érdekes, több mint 80 oldalas tudományos munka – kifejtette, hogy sem a kanadai, sem a nemzetközi jog alapján Québec egyoldalú akaratnyilvánítással nem léphet ki a föderációból. Az elszakadást támogató eredményes népszavazás – amely bármikor kezdeményezhető és lebonyolítható – csak arra adhat felhatalmazást, hogy a kiválásról meginduljanak a tárgyalások a szövetségi kormánnyal és a többi tartománnyal. Ezzel a döntésével a kanadai legfelsőbb bíróság tovább árnyalta az önrendelkezési jog érvényesíthetőségének kereteit.

A legfelsőbb bíróság állásfoglalását követően a szövetségi törvényhozás annak tartalmát normatív formába öntötte, és 2000. június 20-án elfogadta a Clarity Actet, amelyben lényegileg megismételték a bíróság által kifejtett elveket. Az igazi alkotmányos akadály tehát elsősorban ezekből a dokumentumokból következik. Alkotmányosan – még egy sikeres népszavazás esetében is – Kanada többi tartományának hozzájárulása nélkül nincs lehetőség Québec egyoldalú elszakadására.

A szerző a Magyar Köztársaság volt kanadai nagykövete

Top cikkek
Érdemes elolvasni
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.