Oktatásról, rendkívüli állapotban

Sokan vagyunk már, akik nagyon unják, hogy az oktatáspolitika több évtizedes trivialitásait mondogatjuk mantraszerűen, mint például hogy az erős centralizáció nem erősíti az esélyegyenlőséget, mert az megfosztja az iskolákat a tanulási szükségletek végtelen sokféleségéhez való alkalmazkodás lehetőségétől.

Fárasztónak tartjuk azt is, hogy valódi problémák helyett álproblémákkal kell foglalkoznunk, mint amilyen például a tartalmi szabályozóként alkalmatlanságát sokszor bebizonyított tantervek sokadik újraírása. Mélyen lehangolónak érezzük, hogy felelős oktatásirányítók az utca emberének tájékozottságával kezelnek komoly szakmai felkészültséget igénylő problémákat. S végül: elkeserítőnek tartjuk az oktatáspolitika morális leépülését, a gyermekek és fiatal felnőttek érdekeinek és igényeinek teljes eltűnését az oktatáspolitika horizontjáról. Amikor a szakmapolitikai dilettantizmus tobzódása véget ér, az oktatáspolitika elsősorban romeltakarításról szól majd. Tudatában kell lennünk azonban, hogy a romok eltakarítása sem megy, ha nincs valamilyen értelmes stratégia arról, hogy minek kell felépülnie a romok helyén. Mint ahogy a jelenlegi oktatáspolitika sem tartható fenn sokáig, a 2010 előtti világ pontos rekonstrukciója sem értelmes cél.

Politikai értelemben rendkívüli állapot van, ezért az oktatáspolitika szereplőinek többsége nem teszi a dolgát. Nem ütközteti az iskolákkal szembeni különböző elvárásokat, nem koncentrál a megoldandó problémák feltárására és megértésére, s nem keresi megoldásuk eszközeit. E helyzetben nem várható, hogy akik a jelenlegi kormányzat leváltásának ambíciójával készülnek a következő választásokra, értelmes, hosszú távra szóló és némi támogatottságot élvező oktatáspolitikai stratégiákkal felszerelve futnak neki a következő választási megmérettetésnek. Ezt a szakmapolitikai vákuumot sokat érzékelik. Ezért kezdeményezte a Hálózat a Tanszabadságért egy oktatási kerekasztal létrehozását, és az Alternatív Oktatáspolitikai Műhely független oktatási szakértői ezért dolgoznak néhány hónapja egy közoktatás-politikai koncepció kidolgozásán. Ugyanezt szolgálja Setényi Jánossal írt, az OktpolCafé blogon olvasható alternatív közoktatás-politikáról szóló vitairatunk is.

A rendszerváltás a közoktatásban lényegében az 1985-ben elfogadott közoktatási törvénnyel elkezdődött, és az 1993-as közoktatási törvény elfogadásával vált teljessé. A kialakult közoktatási rendszer strukturális alapvonásai ettől kezdve – a decemberben elfogadott köznevelési törvényig – lényegében nem változtak, azokat az egymást követő kormányok alapvetően tiszteletben tartották. A közoktatás legfontosabb strukturális jellegzetességei voltak a kiterjedt és teljes körű (szakmai, szervezeti, gazdálkodási) intézményi autonómia, a szektorsemlegesség (az egyházi iskolák kedvezőbb finanszírozása miatt ez nem érvényesült maradéktalanul), a szabad iskolaválasztás, a közoktatás helyi (önkormányzatok által biztosított) közszolgáltatásként való működtetése, a decentralizált és integrált oktatásirányítás és az iskolák igényeihez alkalmazkodó szakmai szolgáltató rendszer. Mindezek összességében egy nyitott és alkalmazkodóképes rendszer alapjait fektették le. A közoktatás kormányzásának módja a rendszerváltás óta folyamatosan fejlődött, azt minden egyes kormány új, a mindenkori nemzetközi referenciáknak megfelelő eszközökkel gazdagította.

A közoktatásnak volt még egy rétege, amelyet minden ellenkező híreszteléssel szemben a stabilitás jellemzett: az iskolák belső világa. Az iskolák jelenlegi működési módját és kultúráját alapvetően még ma is az 1985-ös keretek határozzák meg. Az ezt megváltoztatni hivatott kezdeményezések (mint például a helyi tanterv készítésének kötelezettsége, kötelező minőségirányítás, kompetenciamérések eredményeinek hozzáférhetővé tétele) az iskolák nagy többségében nem szervesültek.

A legátfogóbb strukturális keretek és az iskolák világa közötti térben azonban kialakult a különböző oktatáspolitikai kezdeményezések, a szinte évente változó szabályozók, a korrupcióval súlyosan fertőzött nagyszabású fejlesztések és a bizonytalan intézményrendszerben működtetett szakmai szolgáltatások vadul burjánzó világa, aminek minden egyes elemét minden egyes új kormány azonnal és könyörtelenül felülírta. Létrejött tehát az a furcsa helyzet, hogy a pedagógusokat az iskolák környezetének állandó bizonytalansága, a mindenkori oktatásirányítókat pedig az iskolák világának bebetonozott mozdíthatatlansága frusztrálta. Ami azt illeti, igaza volt mindkét oldalnak. Az oktatáspolitika a jó kormányzás eszközei helyett a változtatások rövid távú kikényszerítésére törekedett, a pedagógusok pedig túl gyakran arra használták az iskolát, hogy az kívül tartson minden külső elvárást és alkalmazkodási kényszert.

Át kell tehát gondolnunk, hogy mi az, amit helyre akarunk állítani a most lerombolt rendszerből, s mi az, amit nem. Azt gondolom, hogy a közoktatás rendszerváltáskor kialakult kereteit mindenképpen helyre kell állítani. Minden nemzetközi tapasztalat azt bizonyítja, hogy a tanulási igények és szükségletek, a lehetséges egyéni tanulási pályák növekvő sokfélesége miatt egyre komplexebbé váló oktatási rendszerek nem irányíthatók a hatvanas évek ipari társadalmainak megfelelő, központosításon és standardizáción alapuló eszközökkel. Helyre kell tehát állítani az iskolák autonómiáját, mert az a minőség legfontosabb előfeltétele. Helyre kell állítani a decentralizált kormányzást, mert az a helyi kontextusok sokféleségéhez való alkalmazkodás előfeltétele. Helyre kell állítani a szabad iskolaválasztást, mert a munkaerőpiac és az oktatás közötti kapcsolatot kizárólag a tanulói-szülői döntések képesek biztosítani. És legfőképpen: helyre kell állítani a jog uralmát és a nyitott közpolitika-alkotás kereteit, mert ez a jelenlegihez hasonló rombolás elkerülésének a feltétele. Van azonban néhány dolog, amihez nem kellene visszatérnünk.

Nem kellene helyreállítanunk a helyi oktatásirányítás szélsőséges szétaprózottságát, sokkal inkább nagyobb, önkormányzatok által létrehozott tankerületeket kellene kialakítanunk. Nem kellene visszatérnünk ahhoz, hogy az oktatásfinanszírozásban semmilyen garancia nem érvényesült a központi költségvetési hozzájárulás még elégséges, a stabil működtetést minden körülmények között biztosító mértékével kapcsolatban. Nem kellene visszatérnünk ahhoz, hogy az iskolai autonómiával szemben nem működik semmilyen a szakmai elszámoltathatóságot biztosító rendszer. Nem kellene visszatérnünk ahhoz, hogy a kormányzatnak nincs a humánerőforrás-gazdálkodás minden területére kiterjedő és az érdekeltek bevonásával kialakított koherens pedagóguspolitikája. És végül: nem kellene helyreállítani az oktatáspolitika-alkotás olyan rendszerét, melyben a rövid távú politikai érdekek kizárják a hosszú távú építkezés és modernizáció lehetőségét. Van tehát miről gondolkodni és eszmét cserélni a jelenlegi kormányzat által okozott károkon kívül is.

-
MARABU RAJZA
Top cikkek
Érdemes elolvasni
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.