A Nemzeti Kör állásfoglalása a gazdasági kiútkeresésről

A Nemzeti Kör örömmel üdvözölte a 2010. évi országgyűlési választások eredményeként a régóta nélkülözött kormányzati cselekvőképesség lehetőségét, az ország fejlődését rövid és hosszú távon veszélyeztető tendenciák megfordítását ígérő politikai erőteret.

Hasonlóan örvendetesnek tartotta az új kormány egyes szándéknyilatkozataiban érzékelhető olyan felismeréseket, hogy a jelen világgazdasági válságban a neoliberális modell működési, gazdaságpolitikai, értékrendi és vezetési zavarainak együttese, valamint a geopolitikai erőtér átrendeződése tükröződik. Ígymegkerülhetetlen nemzeti és európai érdek az államok és a piacok közötti munkamegosztás újrarendezése, a piaci mechanizmusok szabályozatlanságából fakadó torzulatok, leszakadási folyamatok kezelése, a reálgazdaságtól elszakadó pénzpiacok mohóságával, zabolátlanságával szembeni fellépés.

Magyarország és az euroatlanti térség gazdasági realitásaiból kiinduló elemzők számára korábban sem lehetett kétséges, hogy kilábolás a válsághelyzetből, teljesítményi fordulat nem várható a fejlődés külső feltételeinek érdemi javulásától. A kilábolás a belső erőforrások teljes mozgósítását, nehéz és népszerűtlen feladatok vállalását, végrehajtását igényli. Nehéz gazdasági-társadalmi helyzetekben hatványozottan érvényes az európai konzervativizmus szellemi atyja, Burke megfogalmazása, mely szerint minden gazdaságilag ésszerű politikai döntésválasztás a „kellemetlen” és az „elviselhetetlen” között.

A Nemzeti Kör örömmel üdvözölte a kevéssé szerencsés gazdaságpolitikai kezdetek után ez év elején megszületett „Széll Kálmán Tervben” tükröződő felismerést, hogy az egykulcsos adórendszer bevezetése nem jár automatikus növekedéssel és állampénzügyi egyensúlyjavulással. Egy ország sem tekinthet el attól, hogy a jelenlegi s ma még nem változtatható nemzetközi gazdasági erőtérben, az eladósodási veszélyek kiéleződésének időszakában az egyes országok piaci minősítése a pénzügyi helyzet alakulásától függ.

Nemzetközi együttműködésre, külső erőforrások igénybevételére utalt országok számára már rövid távon is hátrányos minden, az egyensúlyi helyzetet kedvezőtlenül befolyásoló lépés. A kontinentális európai szemlélettől idegen egykulcsos, adócsökkenéssel járó, a neoliberális gazdaságpolitikában kulcsszerepet játszó adórendszer bevezetése a megnehezült és törékeny magyar gazdasági helyzetben a GDP kereken 2%-ával rontotta az állampénzügyi deficit mértékét, csökkentette a közjó szolgálatára hivatott állami feladatok ellátására rendelkezésre álló forrásokat.

A Nemzeti Kör emlékeztet arra, hogy az egykulcsos adó eltér az európai konzervativizmus, a szociális piacgazdaság elméleti és gyakorlati örökségétől, a pápai enciklikák üzeneteitől s az egyensúlyi gondokon túlnövő szemléleti zavarokhoz, elbizonytalanodáshoz vezethet. Az európai térség vezető pártjainak értékrendjében a szolidaritás, a tehetősebbek nagyobb gazdasági-társadalmi felelősségvállalása alapvető érték. Magyar történelmi hagyományaink tanúskodnak a bajtársiasságról nehéz helyzetek elviselésében és leküzdésében, a nemzeti együttműködés erősítésében.

A Nemzeti Kör hangsúlyozza, hogy a felzárkózás történelmi folyamatát a növekvő belső megtakarításokból finanszírozott beruházások és az ezek nyomán gyorsuló növekedés munkahelyteremtő hatása, az ebből adódó fogyasztásbővülés jellemzi. E történelmi sorrend nem fordítható meg súlyos következmények nélkül. Egyensúlyhiánnyal küszködő országokban a megtakarítások és a beruházások rovására bővülő fogyasztás egyenes következménye a külső pénzügyi függőség, az eladósodás növekedése.

A történelmi tapasztalatok és a közgazdasági törvények különösen olyan időszakban és térségben megkerülhetetlenek, amelyben kifullad a gazdasági növekedés, és nyitott országokban göröngyös, sőt kátyús lesz a zömmel külsőleg finanszírozott exportorientált növekedési pálya. Ez a középtávon alacsony dinamikájú vagy stagnáló európai térségben csak átlagon felüli versenyképesség-javítással, más vetélytársak korántsem egyszerű kiszorításával képzelhető el. Ennek hiányában a GDP és az exportnövekedési ütem hajszolásával szemben a társadalmi-gazdasági tevékenységek folytatásához szükséges ráfordítások csökkentése, a nyersanyagot, energiát, munkaerőt megtakarító új növekedési stratégia kínál lehetőséget a jövedelmi helyzet javítására vagy a jövedelemvesztés elkerülésére.

A helyzetváltoztatás, a teljesítményjavítás mindenkor erőforrás-mozgósítást, átcsoportosítást követel. A jelenlegi helyzetben szűkebb a külső erőforrásokra támaszkodás lehetősége. Elkerülhetetlen az átcsoportosítás a közvetlen fogyasztás szférájából a megtakarítások, beruházások, a közvetett fogyasztás, az oktatáskultúra, az egészségvédelem, a kutatás-fejlesztés, a környezetfejlesztés javára. Csak így mozgósíthatók a piac által hiányosan ellátott közjószolgálati feladatok teljesítéséhez szükséges erőforrások.

A Nemzeti Kör szükségesnek tartja nyomatékkal hangsúlyozni, hogy a még mindig uralkodó felfogással szemben a hosszú távú fejlődés teljesítményi fordulatainak hajtóereje nem a „pénz” és az „intézmények” reformja, hanem az ember képzettségi, kulturális, erkölcsi-értékrendi színvonalának fejlesztése a tehetséggondozás, a minőség forradalma a vezetésirányításban, a közügyek intézésének szakszerűségében. Ez utóbbi előfeltétel az előttünk álló időszak elkerülhetetlen növekedési-túlélési költségeinek csökkentése szempontjából.

Válságterhes időszakokban az egyes országok vezetése szükség szerint az akut válságtünetek kezelésére, tűzoltásra összepontosít, esetleges iránymódosításait is kényszerhelyzetek ihletik. Az eddigi sodródás elkerülése, a hosszú távon egészséges fejlődés válsághelyzetben is megköveteli az ország jövőbeni európai és nemzetközi helyének kialakítását elősegítő stratégiai tervezést, célrangsorolást, menetrendet, forrás- és eszköz-összpontosítást elosztást, szervezet- és intézményépítést, a fejlesztés- és külgazdaságpolitika felértékelését.

A Nemzeti Kör egyetért azzal, hogy középtávon senki sem ígérhet könnyű álmot az országnak. Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a reményt vesztő és kilátástalansági próféciák ellenére van esély a jelen megpróbáltatásait enyhítő s az ország felemelkedését szolgáló, a nemzeti érdekeket a nemzetközi és belső realitásokkal összehangoló tudományosan megalapozott és kidolgozott átfogó cselekvési program kialakítására és végrehajtására.

A NEMZETI KÖR TAGJAI:

Dobos László, a Magyarok Világszövetségének volt alelnöke, író;

Prof. dr. Erdődy Gábor történész, egyetemi tanár;

Dr. Jávor Béla ügyvéd, író;

Prof. dr.Kádár Béla akadémikus, egyetemi tanár;

Prof. dr. Klinghammer István akadémikus, egyetemi tanár;

D. rer. pol. O’sváth György, az Európai Kutató- és Dokumentációs Központ elnöke, nagykövet;

Dr. Réti László, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke, ügyvéd;

Prof. dr. Sótonyi Péter akadémikus, egyetemi tanár;

Prof. dr. Solymosi Frigyes akadémikus, egyetemi tanár;

Prof. dr. Szakály Sándor történész, egyetemi tanár;

Prof. dr. Tringer László egyetemi tanár.

-
MARABU RAJZA
Top cikkek
Érdemes elolvasni
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.