Mert röhögött...

Tizenhét éves kislányt zártak börtönbe: végre, nyugtázza a jogszabály-módosítást elégedetten a rendőrség, amely már több mint százszor volt kénytelen intézkedni vele szemben, de ezen ő, mivel tudta, hogy 18 évesnél fiatalabbat szabálysértés miatt nem lehetett elzárni, mindmostanáig csak röhögött.

A gyermekvédelem nem volt illetékes, mivel a gyermek – természetesen jogszerűen, a gyermekvédelem, konkrétan a gyámhatóság engedélyével – korábban már férjhez ment, ezáltal nagykorúsítva lett, majd rövidesen el is vált. (A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetést tiltó ENSZ-egyezmény betartását felügyelő bizottság újra és újra felszólítja hazánkat, hogy „emelje fel a házasságkötés lányokra és fi úkra vonatkozó alsó korhatárát 18 évre”.) Most tehát egy 17 esztendős nagykorú elvált asszony kínálta magát notóriusan – a több mint századik rendőri közbelépés után is – Miskolc egyik terén. Az oktatásügy nem volt illetékes, mivel a férjezett asszonyok már nem tankötelesek.

A szociális ellátás nem volt illetékes, mivel a prostitúció mint kezelendő probléma nem szerepel a szociális törvényben.

Ebben az ügyben csakis a rendvédelem tekintette illetékesnek magát, s föl is lépett több, mint százszor, teljes súlyát latba vetve – egy 17 éves leányka ellen.

Aki a lány pénzéből él, aki a lányt rábeszélte, rávette, rábírta, aki megmutatta neki ezt a könnyű és bizonyára nagyon vicces pénzkereseti forrást, aki – ha van ilyen – esetleg szobát, helyszínt biztosít az ellenszolgáltatás tárgyát képező aktus lebonyolításához: mind-mind komoly bűncselekmények elkövetői. Őellenük, az ő felderítésükre vajon hány alkalommal foganatosított intézkedést a miskolci rendőrség? 2007. június 1-je óta hatályos a Btk. 202/A paragrafusa is, amely szerint aki 18 évesnél fi atalabb személlyel ellenszolgáltatás ellenében szexuális kapcsolatot létesít, bűncselekményt követ el, s megrontás miatt három évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható.

Az új paragrafus életbelépését követő három év alatt a 15, 16, majd 17 éves leányka elleni több mint száz intézkedés szüneteiben vajon hány alkalommal bújt el a bokorban a rendőrség, hogy elkapja azokat a férfi akat, akik vele, egy 18 évesnél fiatalabb személlyel létesítettek szexuális kapcsolatot anyagi ellenszolgáltatás fejében?

A bíróság, a rendőrség, a gyámhatóság, az oktatási, a szociális és a gyermekvédelmi intézmények a gyermekvédelmi törvényben, a Btk.-ban, a büntetőeljárási törvényben, valamint a rendőrségi törvényben megszabott kötelezettségeiket ismerve, ám azoknak eleget nem téve évek óta tevőleges részesei annak, hogy ez a kislány (és még sok más) nagyon súlyos bűncselekmények áldozata legyen.

Aztán fogják, és jól megbüntetik őt magát. Mert röhögött.

A szerző közgazdász, a MONA alapítvány munkatársa

Top cikkek
Érdemes elolvasni
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.