Szeptember elseje – 1930

Amikor a 80-as években először jártam Budapesten, láttam egy emléktáblát a Hősök terén, a Műcsarnok falán. A tábla az 1930. szeptember elsejei munkás-tömegtüntetésnek állított emléket. Néhány éve megdöbbenve tapasztaltam, hogy az emléktábla már nincs a helyén.

Másfél éve puszta kíváncsiságból írtam a Műcsarnok igazgatójának, meg tudná-e mondani, hol van az emléktábla. Petrányi Zsolt gyorsan válaszolt, ő semmit nem tud róla, de ajánlott egy kolléganőt, aki talán segíthet. A hölgy továbbpasszolt egy harmadik személyhez, s ő még tovább.

Próbálkozásom az emléktábla sorsának felderítésére valóságos detektívtörténetté hízott. A keresést a Műcsarnokban kezdtem, korábbi igazgatókat kérdeztem, folytattam a fővárosi, majd a kerületi önkormányzatnál, kutakodtam helyi archívumokban és más intézményekben. Egybehangzó vélekedés szerint az emléktábla a 90-es évek elején, az épület felújításakor tűnhetett el, de biztosat senki nem tudott. Én sem találtam egyetlen dokumentumot sem arról, hogy pontosan mikor távolították el a a táblát a helyéről, ki hozott erről határozatot és miért. A dokumentumokban egy szó sem esik a tábla sorsáról.

A tüntetés, amelynek e tábla állított emléket, a két világháború közötti korszak legnagyobb tömegmegmozdulása volt. Mintegy százezer munkás – alkalmazott és munkanélküli – harsogta: „Munkát, kenyeret!”. A résztvevők gyalog jöttek a külvárosi ipari kerületekből, a Belvárosban gyülekeztek, végigvonultak az Andrássy úton, megérkeztek a Városligetbe.

A tömegben ott volt Kádár János is, az akkoriban még ismeretlen, 18 éves ifjonc, nem tagja egyik pártnak sem. Hirtelen elhatározásból, majdhogynem véletlenül került a tüntetők közé. Akkor kapcsolt először, hogy valami történik, amikor a Klauzál utcai szőnyegraktár, ahol dolgozott, kétségbeesett sietséggel bezárt, ő pedig, ha már az utcán volt, csatlakozott a tüntetőkhöz. Sok évvel később úgy emlékezett, hogy „magával sodorta őt a harcos munkásosztály áradata”. Olyannyira, hogy még némi ütésváltásba is belekeveredett más munkásokkal, akik nem csatlakoztak a tiltakozáshoz.

Egy másik résztvevő József Attila volt. A tüntetés után azon melegében meg is írta a Tömeg című versét a mozgásba lendült embertömeg történelemformáló erejéről. A tömeg többször összecsapott a rendőrökkel, akik kardlapoztak, s a Városligetben egy helyen bele is lőttek a tömegbe. Sokan súlyosan megsérültek, s egy 28 éves galgahévízi állványozó, Darnyik János, aki rendszeresen feljárt a fővárosba munkát keresni, meg is halt.

Kitört a felháborodás. Nem a gyilkosság, hanem a tüntetés miatt! A sajtó forradalomról sikoltozott, és azzal vádolta Peyer Károlyt s a többi, viszonylag mérsékelt szakszervezeti vezetőt, hogy lázadást szítottak. Valójában azonban belekényszerültek a demonstráció szervezésébe, mivel akkor már egy éve egyre csak nőtt az elégedetlenség, erősödött a tiltakozás az 1929-ben kitört gazdasági világválság nyomán megnövekedett munkanélküliség miatt.

A sors fintora, hogy a tiltakozást éppen azzal erősítették, amivel gyengíteni próbálták. A Gyáriparosok Országos Szövetsége (GYOSZ) éppen a tüntetés előtt jelentette be, hogy a szervezetéhez tartozó gyárak szeptember elsején bezárnak. Egy általános sztrájk kirobbanását akarták megelőzni ily módon, de csak azt érték el, hogy azok is szabadon csatlakozhattak a tüntetéshez, akik egyébként hajlandók lettek volna dolgozni ezen a napon, hiszen mit veszíthettek?

A demonstrációt hivatalosan a Magyar Szociáldemokrata Párt és a vele szövetséges szakszervezetek szervezték, ám 1945 után a kommunisták kisajátították, beemelték a Kommunisták Magyarországi Pártjának történetébe, noha 1930-ban a KMP csak egy kicsi, hatástalan, illegális szervezet volt.

A háború után a sajtó minden kerek évfordulón hosszú cikkekben emlékezettmeg a tüntetésről. A Szabad Nép 1950. szeptember elsejei számában „Kommunisták a harcok élén” alcím alatt hosszasan fejtegették, hogy 1930-ban a kommunisták játszották a főszerepet a munkanélküliek szervezeteinek megalakításában, és ugyancsak ők voltak azok, akik a leghatározottabban agitáltak a dolgozók és a munkanélküliek közötti szolidaritás mellett. A tüntetés harciasságát, mely a tüntetők és a rendőrök összecsapásaiban mutatkozott meg, a Párt befolyásának tulajdonították. „A Kommunisták Magyarországi Pártja az egész magyar munkásosztály előtt vállalja a felelősséget a szeptember elsején történtekért” – jelentette ki fellengzősen a Szabad Nép.

S hogy maradandóbb formában adjanak nyomatékot ennek az üzenetnek, még ugyanabban az évben megjelentettek (és 1952-ben ismét kinyomtattak) egy zsebkönyv formátumú kiadványt, amely az eseményeket ugyanabban a hangnemben, ugyanazzal a tartalommal és felfogással tárgyalja, mint a Szabad Nép idézett cikke. Szerzője Balla Aladárné, a címe pedig egyszerűen: 1930. szeptember 1. A könyvecske kiemeli a napilap üzenetét: a szociáldemokraták valójában árulók, és „a magyar munkások és szegényparasztok egyedüli következetes képviselője” a kommunista párt. Balláné könyvében szerepel egy figyelemre méltó állítás Darnyik Jánosról, a tüntetés során agyonlőtt emberről. A szerző a „Kommunista Párt lelkes tagjának” nevezi őt. Darnyikról kommunista párttagként beszélnek, valahányszor szóba kerül a neve a pártsajtóban. Holott ezt semmi sem bizonyítja.

Ez is jó példa arra, miként próbálta a Párt kisajátítani a múltat, akár egy halott ember személyiségét meghamisítva. Voltak, akiket – hogy csak Trockijt említsük a sok közül – kiradíroztak a Párt történetéből. Darnyikot pedig utólag beemelték a Párt történelmi panteonjába.

A 25. évfordulón, 1955-ben a pártlap tudósítást közöl a Sportcsarnokban rendezett nagyszabású emlékülésről, amelyen Darnyik özvegye volt a díszvendég. Az újságok képet is közöltek róla. Fején fekete parasztkendő, arcán zavar tükröződik.

1960-ban, 1970-ben és 1980-ban ugyancsak hosszú cikkekben emlékeztek meg a tüntetésről az akkor már Népszabadság nevet viselő pártlapban.

De érdekes módon 1956 után a pártsajtó hangneme lassanként megváltozik. Szelídülnek a korábbi vitriolos bírálatok a szociáldemokratákkal szemben, akiknek a tüntetésben vállalt szerepét végre elismerték. Darnyik János párttagságának emlegetése is szép csendben elmaradt. Az 1980-as cikk már azt közölte, hogy 1930-ban a kommunista párt taglétszáma eltörpült a tüntetésen részt vevők száma mellett.

A változó felfogást tükrözi Borsányi György „Munkát, kenyeret!” című cikke 1971-ben, mely részletesen ismerteti az 1930-as eseményeket, sokkal tárgyilagosabban, mint Balláné 1950-ben.

A hatvanadik évforduló 1990-re esett. Ebben az évben többpárti parlamenti választásokra került sor, s az állampárt utódja, a Magyar Szocialista Párt elveszítette a hatalmat. A rendszerváltás sodrában nagyon sok minden megkérdőjeleződött. Mintha mindent a feje tetejéről a talpára kellett volna állítani, már ha egyáltalán létezett, ami a fején állt. Ezért nem is meglepő, hogy a Népszabadság 1990. szeptember elsején egy szót sem írt az 1930-as eseményekről, noha a fejlécén még ez szerepelt: szocialista napilap. 2000-ben is süket csöndben múlt el az évforduló. Nemcsak a Népszabadság „feledkezett meg” róla, de még a szociáldemokraták egykori lapja, a Népszava is, amelynek fejlécén akkor már csak ennyi állt: Alapítva 1873-ban.

Ez a csend érthető, bár sajnálatos. Érthető, mert az emberek a munkásmozgalom történetét összekapcsolták a kommunista párt történetével, amelyet el akartak felejteni. Ám a kettő nem ugyanaz. Sajnálatos, hogy a Párt által manipulált propaganda, történetírás és ideológia még ma is érezteti hatását. Bizonyosan el kell jönnie az időnek, amikor feltárjuk ezeket a hamisságokat, és a munkásmozgalom története a pártoktól független, objektív megközelítéssel a méltó helyére kerül.

Tavaly decemberben ismét írtam a Műcsarnok igazgatójának, s megkérdeztem, nem gondolt-e arra, hogy a hiányzó emléktábla a tüntetés 80. évfordulóján visszakerülhetne a helyére. Nem kell feltétlenül ugyanannak lennie. A Műcsarnok kirukkolhatna valami igazán művészivel, mondjuk Derkovits Gyula valamelyik alkotásával, hiszen ő 1930-ban részt vett a tüntetésen, s később néhány vázlatban meg is rajzolta a rendőrökkel való összecsapást.

Máig várom a választ.

A szerző Budapesten élő brit író

– Légy óvatos! Ha napi egy pisiszünetet akarsz kiharcolni, csak idealista szocdemnek néznek, de ha napi két pisiszünetre is vágysz, könnyen rád süthetik, hogy kommunista felforgató vagy!
– Légy óvatos! Ha napi egy pisiszünetet akarsz kiharcolni, csak idealista szocdemnek néznek, de ha napi két pisiszünetre is vágysz, könnyen rád süthetik, hogy kommunista felforgató vagy!
Top cikkek
Érdemes elolvasni
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.