Retrohaderő retroköltségvetéssel

A parlament honvédelmi bizottságának ülésén a 2010-es költségvetés kapcsán Csampa Zsolt fideszes képviselő megállapította: a honvédségnek gyakorlatilag semmire nincs pénze. Elmondta, a bizottság tagjai résztvettek a Bevetési irány 2009 gyakorlaton, Ercsi melletti a dunai átkelésen. A katonák példásan helytálltak, de a képviselők láthattak olyan eszközöket, amelyeket 1974-ben gyártottak.

Az ülés jegyzőkönyve szerint valaki közbeszólt: "De még jó!" Igen, még jó, nekem is van a 70-es évekből működő bakelitlemezes gramofonom, orsós magnetofonom, de ha unokáimat zenével kívánom lekötni, beteszem rádióm apró nyílásába a pendrive-ot, vagy keresek valamit a YouTube-on. Az élet szinte minden területén közelítünk a civilizált világ átlagához, felháborító, hogy pont a sereg technikai szintjét hagyjuk meg a Sokol rádiók és a tüzes tévék szintjén.

A 2009-es költségvetés tervezése során a honvédelmi tárca optimista volt, a kiadások évenkénti növekedését tervezte: 2009-ben 312 milliárd, 2010-ben 365 milliárd, 2011-ben 393 milliárd, 2012-ben 425 milliárd.

Ezt eddig minden kormány eljátszotta. Juhász Ferenc 2003-ban 2006-ra kívánta elérni a 426 milliárdot, aztán már a tervezési ciklus első évében kiderült, hogy szó sem lehet a kiadások növeléséről, sőt rendszerint csökkentés következett. 2010-ben a prognosztizált 365 milliárd helyett 279 milliárd jut a tárcának. A költségvetés belső struktúrája is romlott, a személyi kiadások viszik el a költségvetés 47,3 százalékát, a dologi kiadások a 47,6 százalékát, a maradék 5,1 százalék jut fejlesztésre, felújításra az indoklás szerint. Átszámoltam, nekem csak 3,4 százalék jött ki.

A honvédelmi miniszter három, NATO-partnereinknek tett ígérete nem teljesül:

1. Nem növekszik a katonai költségvetés aránya a GDP-hez viszonyítva.

2. Nem tudjuk tartani az évi 20 százalékos beruházási, fejlesztési arányt.

3. Nem sikerült létszámcsökkentésekkel a tárca bérjellegű kiadásait 113 milliárdra leszorítani, 2010-ben ez 132 milliárd lesz.

A miniszter tesz egy erőtlen kísérletet az első két probléma áthidalására az indoklás utolsó mondatában: a HM költségvetésében a 279 milliárd kiadási főösszegen felül 29 milliárd szerepel "hadfelszerelés-fejlesztési programokra", de ez csak a kormány engedélyével használható fel. Azt hiszem, ezt hívják kutya vacsorájának. A 2009-es költségvetés tisztességesebb volt, zárolt egyensúlyi tartaléknak nevezett 29 milliárdot, és annak jelentős részét el is vonták a HM-től, és ez 2010-ben sem lesz másként. A HM sem veszi komolyan ezt a "hadfelszerelés-fejlesztési programot", semmiféle tervet nem készített az esetleges felhasználására. Ez a 29 milliárd egyedül NATO-partnereink vakítását szolgálná, ha hajlamosak lennének a vakulásra.

A költségvetés indoklása tartalmazza a tárca létszámadatait állománykategóriánként: tábornok és tiszt: 5703, zászlós és tiszthelyettes: 6881, szerződéses legénység: 6299, tanintézeti hallgató: 500, köztisztviselő: 197, közalkalmazott: 6920, összesen: 26 500.

Évek óta nem változik a képlet, egy tisztre nagyjából egy tiszthelyettes, egy szerződéses és egy polgári alkalmazott jut. Ha figyelembe vesszük az ÁSZ áprilisban kiadott jelentését az 1142 tiszt, 1357 tiszthelyettes, 2945 szerződéses hiányáról s a 850 fős közalkalmazotti többletről, akkor látható, hogy az állománykategóriák közötti arányok még a bemutatottnál is kedvezőtlenebbek.

Amikor Szekeres Imre 2006-ban átvette a tárcát, az összlétszám 29 682 fő volt. A miniszter 4100 fős létszámcsökkentést ígért. Ám a 2008-as költségvetés indoklásában 28 521 fő volt a költségvetési létszám. 2008 őszén Szekeres Imre a parlament elé járult, s kért 1000 fős létszámemelést 2009-re. Gondolhatnánk, hogy ez megjelent a 2009-es költségvetésben. De nem. Csak sejthető, hogy a szerződésesek felvételében tapasztalt némi élénkülés ellenére hogyan lett a 2010-es költségvetési létszám 1736 fővel alacsonyabb. A miniszter a költségvetési létszám csökkentésével beismerte, hogy képtelen a működőképességet veszélyeztető hiányokat megszüntetni. A költségvetés indoklásában megtalálhatjuk a tárca részletes létszámadatait (lásd táblázat).

A táblázatból láthatjuk, annak ellenére, hogy a miniszter a végrehajtók létszámának növelését ígérte a vízfej rovására, a mutatvány megbukott, a tárca létszámcsökkenésének egésze az Összhaderőnemi Parancsnokságnál, azaz a végrehajtóknál realizálódott, a központi szervek létszáma szinte semmit nem változott. A végrehajtók és a központi szervek aránya 60:40 százalék. Ha figyelembe vesszük, hogy az ÁSZ által nyilvánosságra hozott 5444 főnyi hiány zöme a végrehajtókat érinti, máris kiderül, hogy a központi szervek és háttérintézményeik létszáma közel azonos a végrehajtókéval. Ebben sem történt változás kb. 10 éve.

A táblázat bérköltségekre vonatkozó részét látva leginkább fejlesztési és logisztikai ügynök szeretnék lenni. A bérjellegű költségek 64 százaléka a rendszeres havi juttatás, 36 százaléka jutalom, túlszolgálati díj, készenléti díj, ügyeleti díj, napidíj, devizaellátmány, költségtérítés, egészségügyi és nyugdíjpénztári tagdíj. A rendszeres havi juttatásokban is aránytalanul nagy a pótlékok aránya. Csak a szerződéseseknek szóló tájékoztató füzetben 40-féle jogcímet találtam pótlékok folyósítására. A pótlékok és a béren felüli juttatások teljesen szétverik a beosztásra és rendfokozatra alapozott hierarchikus rendszert. Lehetséges, hogy valaki a pótlékaival és a béren kívüli juttatásaival meghaladja több beosztási kategóriával és rendfokozattal felette álló illetményét is.

A HM évek óta manőverezik a fel nem töltött helyek bértömegével. Béremelést nem lehet belőle végrehajtani, ezért különféle pótlékok kitalálásával próbálják egy részét szétosztani. Nemrég visszahozták a korpótlékot. Jól jön ez a központi szervek nehéztisztjeinek, de nem hiszem, hogy bármire is ösztönözné a pályakezdő katonákat.

Szekeres Imre és kommunikációs stábja szeretné elhitetni, hogy minisztersége alatt 20 éves folyamatokat zárt le, karjában hozta el a haderőt egy új világ küszöbéig. Nem, nem és nem. A miniszter és csapata folytatta elődei hagyományait, tovább rontotta a hadstruktúrát, összeomlott a humánerőforrás-gazdálkodás, a Magyar Honvédség megsemmisült, életjelet egyedül a missziókban képes produkálni.

Emberek és forintok

Szervezet Létszám Bér*
2009 2010
HM igazgatása 499 510 552
Egyéb HM-szervezetek 838 894 432
HM Infrastrukturális Ügynökség 197 208 648
HM Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség
399 415 909
Vezérkar közvetlen szervezetei 3 656 3 606 347
Összhaderőnemi Parancsnokság 17 546 15 927 295
Katonai Felderítő Hivatal 753 733 598
Katonai Biztonsági Hivatal 272 272 546
ZMNE 920 943 250
Katonai Ügyészségek 165 169 445
Állami Egészségügyi Központ 2 991 2 823 276

*Egy főre jutó bruttó havi bérjellegű kiadások (ezer forintban)

A szerző nyugállományú alezredes

Top cikkek
Érdemes elolvasni
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.