jamborpitbull

jamborpitbull

A Zmrzlina-affér (2009)

A birtokomba került dokumentumokból idézek, melyek megvilágítják az ifjú Szlovákia és a jó öreg Magyarország között kialakult feszült viszonyt. Azt azonban megjegyezném, hogy kezeljük fenntartásokkal ezeket a közléseket. A dokumentumok hitelességéért nem minden esetben mernék felelősséget vállalni. Ezt áthárítom azokra, akik az egészet komolyan veszik!

1. Éhségsztrájk

"Tisztelt Szlovák Kormány!

Alulírott, özvegy Kovács Dezsőné, Budapest, VIII. ker. Tejszínhab utca 13. sz. alatti lakos ezúton jelentem be, hogy a Sólyom Lászlót ért határincidens miatt válaszlépésként három évig nem fogyasztok bélszínrolót, kérem ennek szíves tudomásul vételét."

2. Tájékoztatás

"Tisztelt Európai Bizottság!

Miután mi időben tájékoztattuk önöket is arról, hogy önhibánkon kívül gondjaink támadtak egynémely - tulajdonképp összes - szomszédunkkal, ám önök arra való hivatkozással, hogy nem érnek rá, nem avatkoztak be a két ország belügyébe, úgy döntöttünk, hogy kedd hajnalban (rossz idő esetén legkésőbb szerda estig) megszálljuk azokat a szlovákiai településeket, melyeket Vác, Rétság és Balassagyarmat felől kerékpárral fél órán belül el lehet érni. A megszállást követően lecseréljük a zmrzlina
föliratú táblákat, s azokra a magyar megfelelőt (fagylalt) helyezzük. Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy önök nem értették meg, mennyire sérelmes és nyomasztó nemzetünk számára zmrzlinát nyalni. Barátsággal küldjük önöknek a Szentgalleni emlékeink 1000 év távolából című albumot, melyet Bönge sámán régi rovásbotjaiból szeleteltünk össze."

3. Levél Magyarországra

"Kedves Magyarok! Már engedtessék meg, de fiatal államiságunk védelmében kénytelenek vagyunk önökkel közölni, hogy a napokban - természetesen nem önkényesen, hanem minden magyar elemi érdekét figyelembe véve - előre nyomultunk csapatainkkal, s az éjszakai órákban elfoglaltuk Göd településen (melyről nem is gondoltuk, hogy ilyen rohadt hosszú) mind a három vasútállomást. Ezeket Önök a szlovák nemzet iránti elnyomó szándékkal építették az Osztrák-Szlovák Monarchia idején. A megállóhelyeket az Európai Unió településátkeresztelési bizottságával történt egyeztetéseket követően Jamára (Göd), Dolná jamára (Alsógöd) és a Horná Jamára (Felsőgöd) kereszteltük át. Előre nyomulásunk idején ellenállást nem tapasztaltunk. Dunajský Kesov, Stredisko Závod (Dunakeszi Gyártelep) elfoglalásán még gondolkodunk. Kérjük mindezek szíves tudomásul vételét: A
szlovákok."

4. Anna Konyakocska ajánlásai a dunántúli megyék önkormányzatainak

"Tisztelt Magyarok! A Látványjavító Slota-szobrok Dunántúli Elhelyezési Bizottságának elnökeként felszólítom önöket, hogy valamennyi nemrég visszafoglalt dunántúli megyeszékhelyen ügyeljenek arra, hogy Ján Slota úr testtartása megegyezzen bizottságunk ajánlásaival. Slota úr győri szobrát, mely attól különleges, hogy magasugrás közben ábrázolja századunk jeles politikusát, kérem úgy elhelyezni, hogy a városba érkező idegenek profilból is jól lássák. Megfontolandó lenne e célból a megyeháza lebontása és más helyre telepítése. A nagykanizsai Slota-szoboregyüttest, melyen a Szlovák Nemzeti Párt elnöke stampedlis pohárral a kezében áll hívei körében, kérjük, nyomtassák rá a város látképét ábrázoló képeslapokra is. A soproni installáció alján lévő föliratot, mely arról tájékoztat, hogy a város eredetileg Szlovákiát szerette volna választani 1921-ben, de akkor még nem volt ilyen opció, kérem a szlovák nyelvtörvényhez igazítani. Üdvözlettel, kelt mint fent."

5. Bejelentés

A NATO európai főhadiszállására, Brüsszel, Rue de Le Bux 34. John Lee Hooker tábornok úr saját kezébe.

"Tisztelt Tábornok Úr, tájékoztatásul közöljük, hogy többszöri próbálkozásunk ellenére sem tudtunk Önnel beszélni bizonyos szlovákiai elgondolásaink megvalósításáról (Kassa, Rozsnyó, Komárom és Eperjes sétálóutcáinak helyreállítása). Miután a titkárnője szerint sohasem tartózkodik hivatalában, kénytelenek vagyunk ezen e-mail-üzenetben tudtára adni, hogy a mai napon bizonyos területek kempingjeiben - bízva abban, hogy ez nem keresztezi az európai integráció további bővítését - megszálltunk. Jelentjük, hogy az általunk ellenőrzött területeken mind a szlovák, mind pedig a magyar lakosság kitörő örömmel fogadott bennünket. Abban is sikerült megegyeznünk, hogy a zmrzlinát mától mindkét államban fagylaltnak kell nevezni, ezt rögtön rögzítettük mind a magyar alkotmányban, mind a szlovák nyelvtörvény kőbe vésett és ezer évre tervezett változatában. Kérjük, amennyiben kifogásai volnának a baráti megszállás ellen, melyet ezúton foganatosítottunk, jelezze nekünk válasz e-mail-ben. Üdvözlettel: A magyarok"


6. Ultimátum

"Alulírottak, a Gödi Örmény Nyugdíjas Karateklub tagjai megdöbbenéssel vettük tudomásul, hogy Szlovákia és Magyarország Verőcén a Barna Party Kisvendéglő dunai teraszán megkezdte azokat a tárgyalásokat, amelyek tisztáznák az új határvonal meghúzását, illetve a fagylalt és a zmrzlina továbbiakban ajánlott elnevezésének ügyét. A magunk részéről arra kérjük mindkét nagyhatalmat, vegyék figyelembe az örmény karateklub követelését, és Váctól egészen Komáromig szíveskedjenek számunkra korridort létesíteni a Duna mindkét oldalán. Ezzel egyidejűleg azt is kérjük, hogy a Független Örmény Karate Korridor területén szüntessék be a pacal, a töltött káposzta, a sztrapacska és a zmrzlina árusítását - ez jelenleg erősen sérti önrendelkezési jogainkat. Szívesen: GÖKK"

7. Utolsó figyelmeztetés a II. Magyar Időjárási Front főhadiszállására, Ipolydamásdra

"Nem tűrhetjük tovább, hogy az Önök területén tomboló viharok, csak azért, mert
véletlenül egymás mellé került a két ország, mindenféle kontroll nélkül átjussanak a levegőben, s a fekete felhők megüljenek Ipolyszalka (Salka) fölött. Az ilyen súlyos incidensek megakadályozására intézkedéseket foganatosítottunk, melynek értelmében a jövő héttől a térségben állomásozik Martina Hrasnová súly-, diszkosz-, de leginkább kalapácsvetőnő, akinek az a feladata, hogy a továbbiakban az időjárási határincidenseket dobásaival megakadályozza. Ezúton figyelmeztetünk minden ellenünk fenekedő magyart, hogy nem mi kezdtük, tőlünk soha nem ment át az eső Önökhöz, mert mi fiatal demokrácia vagyunk, vigyáznunk kell értékeinkre. A víz pedig mostanában: nagy érték. Üdvözlettel: A szlovákok"

8. Tájékoztatás az Európai Unió Fagylalt-, Tiramisu-, Fácánsör- és Sztrapacska Ügynöksége titkárától, Ice van Cream úrtól a magyar és szlovák fél részére

"Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kézhez kaptam azt a kérésüket, hogy a továbbiakban

a.) Magyarországon a jövőben ne lehessen Zlaty Bazant forgalmazni;

b.) Szlovákiában honvédelmi megfontolásokból tiltsák be a magyar szilvásgombóc, illetve a fegyvernek minősülő töltött káposzta készítését, árusítását és népszerűsítését;

c.) Szlovákia kifejezett kérésére Magyarországon a sztrapacskát sztrapacs néven kell az étlapokra írni (merthogy nem olyan kicsi az, hogy becézgetni lehessen),

illetve d.) az egész Európai Unió területén zmrzlina legyen a jövőben a jeges készítmények elnevezése.

Nos, azt tudom válaszolni Önöknek, hogy követeléseiket az illetékes európai fórumok elé terjesztettem, de az ügy minden bizonnyal az Európai Bíróság hatáskörébe tartozik. Ezért a magam nevében nem mondhatok igent vagy nemet egyik kérésükre sem. A zmrzlina ügyében szinte biztos sikert jósolhatok, van esély a sztrapacs magyarországi névmódosítására is, a töltöttkáposztával kapcsolatos pont eldöntéséhez viszont szükségünk van a NATO és az ENSZ Biztonsági Tanácsa ajánlására is. Baráti üdvözlettel: sk."

9. Janka Piszkálová dunaszerdahelyi (Dunajska Streda) nyelvészeti kutató levele a pozsonyi (Bratislava) Szvatopluk Áltörténeti Centrum igazgatóságára


"Tisztelt Centrum, az elképesztő lelet, melyet ezúton mellékelek, új fénybe helyezi a szlovák és a magyar nép évszázados történelmét, egyben lehetőséget ad arra, hogy revideáljuk az ún. magyar honfoglalás idején történt eseményeket. A naplótöredéket tartalmazó szarut, melyet egy fagylaltosbódé (predajný stánok zmrzliny) építése közben ásott ki a markológép (rýpadlo), Szvatopluk fejedelem udvari kerékkötőjétől származik, aki ősgesztáját azokról a tárgyalásokról írta, amelyeken a magyar törzsi küldöttség, nevezetesen az elfeledett nyolcadik magyar vezér, Gyalog és sámánja, Tipeg társaságában próbált egyezkedni a Dunántúl hovatartozásáról a bölcs fejedelemmel. A lelet minden kétséget kizáróan hiteles, sajnálatos, hogy csak most sikerült rátalálnunk. Az első tekercs alján a következő bejegyzést találjuk.

»Mi, Arpad atya megbízasabul, Tühtüm, Kandida és Levette irasos engedelmet melle kelve kinyilvánítjuk, hogy a fehér santa lovat (krívajúci kôň), melynec neve Kinyiffansz, vacsorára hoztuk magunkkal, felelmunkbe montuk, hogy ajandek az magyaroctul, mert az arany kupat, mit atyacska küldött, eljatszottuk itta veres, hola veres nevű jatekon Gonyu alatt. Ne vedd komolyan, Szvati úr, amit mondunk, asse igaz, amit kerdünk.«

A másik töredék azt a szövegrészletet tartalmazza, mely Tipeg sámántól származik, s oly értelmű, hogy amennyiben a magyarok a Dunántúl területére lépnek, száradjon le a lábuk, a holló vájja ki a májukat, s a nagyságos »morava« király összes leszármazottja pedig áldassék, mert kétségkívül őket jelöli a Tihanyi alapítólevél tulajdonosnak. Ezt a magyarok, sajnos, meghamisították, így lett az »ísť na Biely Hrad vojenskou cestou« kijelentésből később »feheru uaru rea medec hodi utu rea«. Most ezt is korrigálni tudjuk.

A harmadik szótöredék egy korabeli magyar káromkodás részletét tartalmazza, melyet a jegyzet szerint Gyalog vezér mondott Tipeg sámánnak a tárgyalások végeztével: »Korog a gyomrom, húzzunk a p...csába, elegem van, Árpádék évek óta nem fizetnek rendesen.«
Tisztelt Centrum! A leleteket levelemhez mellékeltem: J. P.

10. Följegyzés a Szlovák-Magyar Birkózó szakkifejezéseket harmonizáló kétoldalú vegyesbizottság augusztus 22-i révkomáromi üléséről

"A bizottság tagjai között nem volt vita a hancurka, a dupla Nelson fogások, a lábkulcs megítélésében, ám polémia alakult ki a 'lehidal' kifejezés használatáról. A magyar fél szóvá tette, hogy erről most az anyaországban minden sportrajongónak Sólyom László köztársasági elnök augusztus 21-i sétája jutna eszébe, ez pedig jelenleg rossz hatással lenne a magyar nemzet egységére, melyet Sólyom úr megjelenít. Ehelyett a birkózószőnyegen a magyar fél szerint a 'védekező pozíciót vesz fel' kifejezés használata volna tanácsos. A szlovák fél nem kifogásolta a felvetést."

2009.09.06 22:09

Ajánlott cikkek

Top cikkek
Érdemes elolvasni
1
Vélemény

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.