Sok szabálytalanságot találtak az orvosi kamaránál

Számos szabálytalanságot talált a Magyar Orvosi Kamara gazdálkodásában az Állami Számvevőszék. A köztestületnek intézkedési tervet kell készítenie a hibák javításáról.

Lezárta az Állami Számvevőszék a Magyar Orvosi Kamara (MOK) gazdálkodásának ellenőrzését. Az ellenőrzés számos szabálytalanságot állapított meg a szakmai kamara gazdálkodásában.

A tavaly év elején lezajlott botrányos tisztújítás, aggodalomra okot adó gazdálkodás és a szabálytalan tagdíjemelés miatt többen is bejelentést tettek a Magyar Orvosi Kamara (MOK) működésével kapcsolatban a törvényességi felügyeletet gyakorló szakminisztériumnál, a tárca pedig az Állami Számvevőszéket kérte fel, hogy az ÁSZ végezzen ellenőrzést a köztestületnél. Most ez a vizsgálat zárul le. 

Az ellenőrzés megállapította, hogy a MOK a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső szabályozási rendszerét részben alakította ki. A szakmai kamara egészének vagyoni-pénzügyi helyzetére vonatkozó éves beszámolót elkészítette, azonban a 2011. évi beszámolót az Országos Hivatal vezetője nem terjesztette az Országos Küldöttgyűlés elé. A közérdekű adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségének a MOK részben tett eleget. A 2011-2012. években a tagok nyilvántartott személyes adatait céltól eltérően, az érintettek előzetes hozzájárulása nélkül, a MOK belső szervezetrendszerén kívülre továbbították.  

A MOK a támogatásokkal történő elszámolás érdekében elkülönített nyilvántartási rendszert nem alakított ki, azokkal határidőn túl számolt el, és nem teljesítette a 2011. évi támogatási szerződésben foglaltakat. Nem rendelkezett az elszámolásokat alátámasztó bizonylatok hiteles másolatával. A MOK két gazdasági társasága tekintetében a döntési jogosultságokat meghatározták. Egy társaságnak nyújtott tagi kölcsönről a számviteli törvény előírásainak megfelelő bizonylat nem készült, hiányzott a visszafizetés feltételeit tartalmazó dokumentum.  

Az Országos Hivatal szervezeti-működési, ügyrendi szabályzatot nem készített. Gazdálkodási szabályzatait hiányosan készítette el, azok tartalmukban részben feleltek meg a törvényi előírásoknak. A ráfordítások elszámolásánál a könyvviteli bizonylatok nem feleltek meg teljes körűen a számviteli törvény előírásainak.  

Az ellenőrzött időszak teljes tartama alatt vagy időszakosan a Területi Szervezetek (TESZ) közel egyharmada érvényes SZMSZ-szel, közel fele elnökségi ügyrenddel, valamint érvényes számviteli politikával, illetve az ahhoz kapcsolódó szabályzatokkal nem rendelkezett. Az ellenőrzött 21 TESZ-ből 18 TESZ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal, 21 TESZ közzétételi szabályzattal nem rendelkezett. Az igénybe vett és egyéb szolgáltatások költségeinek, valamint a rendszeres és a nem rendszeres személyi jellegű ráfordítások elszámolása nem felelt meg az előírásoknak. A TESZ-ek közel fele nem biztosította a főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások, bizonylatok közötti egyezőséget.  

Az ellenőrzött szervezeteknél a mérlegtételek év végi értékelése és leltárral való alátámasztottsága nem felelt meg a számviteli törvényben foglalt előírásoknak. Az ÁSZ a MOK elnökének, az Országos Hivatal, valamint a Területi Szervezetek elnökeinek is fogalmazott meg javaslatokat, amelyek alapján intézkedési tervet kell készíteniük.  

Blogok
Top cikkek
Érdemes elolvasni
1
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.