Rendben találta az MSZP pártalapítványát az ÁSZ

A Táncsics Mihály Alapítvány gazdálkodásának törvényessége biztosított volt 2013-ban és 2014-ben, a pártalapítványként kapott költségvetési támogatást szabályszerűen használták fel - közölte az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzésének eredményeit pénteken.
A közlemény szerint a Magyar Szocialista Párt alapítványa 2013-ban 259 millió 800 ezer, 2014-ben 246 millió 985 ezer forint költségvetési támogatásban részesült. A központi költségvetési és az egyéb támogatás elfogadása és felhasználása megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

Az alapítvány gazdálkodásának törvényessége az ellenőrzött időszakban biztosított volt - rögzítették. A gazdálkodást a kuratórium által elfogadott munka- és pénzügyi tervek alapján folytatták, a kuratórium és a felügyelőbizottság ellenőrzése mellett. A kuratórium ellátta a belső szabályzatok szerinti feladatait, működése szabályszerű volt. A szervezet akkor hatályos alapító okirata megfelelt a jogszabályi előírásoknak, valamint a 2013-2014. évi költségvetési terveit is a jogszabályban előírt tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az alapítvány tevékenységéről szóló éves jelentések megfeleltek a jogszabályoknak, közzétételükről határidőben gondoskodtak. A 2013. és 2014. évi számviteli beszámolók összeállításakor érvényesültek a számviteli törvényben rögzített alapelvek. A szervezet számviteli szabályzatai - a számviteli politika és a számlarend hiányossága mellett - szintén megfeleltek a számviteli törvényben foglaltaknak. A számlarend nem tartalmazta az abban foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet - jegyezték meg.

Közölték: a könyvvezetés gyakorlata összességében megfelelt a jogszabályi és a belső szabályozásokban foglalt előírásoknak, a könyvviteli nyilvántartási rendszer biztosította az eszközökben és a forrásokban bekövetkezett változások valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű és áttekinthető kimutatását. Egy esetben azonban a gazdasági eseményt a könyvviteli elszámoláskor nem a tényleges tartalmának megfelelően mutatták be.

Az óvatosság elvét figyelembe véve az alapítvány a tartós részesedése után értékvesztést számolt el, azonban az értékvesztés összegének megállapítása nem felelt meg a számviteli törvény és a számviteli politika előírásának. A banki pénzmozgások bizonylatainak adatait a számviteli törvényben foglaltak ellenére több esetben nem a hitelintézeti értesítés megérkezésével egyidejűleg rögzítették a könyvekben.

A házipénztár kezelése az előírásoknak megfelelően történt.

A kötelezettségvállalás az ellenőrzött két évben esetenként nem volt szabályszerű. A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak ellenére a kuratórium létszámára vonatkozó előírás nem volt összhangban az alapító okirat rendelkezésével.

A szervezet az előző ÁSZ-ellenőrzés javaslatai alapján készített intézkedési tervében négy feladatot határozott meg, amelyeket az intézkedési tervében foglalt határidőben végrehajtott. A számvevőszék a jelenlegi ellenőrzés során a kuratóriumi elnöknek fogalmazott meg javaslatokat, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie - közölték.

Az ÁSZ kétévente ellenőrzi a központi költségvetésből támogatásban részesülő pártalapítványok gazdálkodását.

Blogok
Top cikkek
Érdemes elolvasni
1
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.