„Nem utazunk a romákra”

Eldobott zsepiért 50 ezres bírság - a jogvédők szerint ráálltak a rendőrök a romák bírságolására, az országos rendőrfőkapitány azonban visszautasítja az etnikai profilalkotás vádját.

A rendőrség bírságolási gyakorlatában nincs jelen az etnikai profilalkotás jelensége - írta Papp Károly országos rendőrfőkapitány a Roma Sajtóközpont elnökének címzett és a rendőrség honlapján közzétett levelében.

A Roma Sajtóközpont, a Társaság a Szabadságjogokért, az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, valamint az Ide tartozunk! Roma Közösségi Hálózat képviselői 2014. július 15-én levélben fordultak a rendőrfőkapitányhoz, hogy a szabálysértési bírságolási gyakorlat fejlesztése érdekében kezdeményezzék egy munkacsoport létrehozását.

Papp a válaszlevelében felidézte, a levélírók megkeresésük szerint egyedileg meg nem jelölt konkrét esetekből arra következtetnek, hogy a rendőrök - elsősorban Északkelet-Magyarországon - a magukat roma származásúnak valló embereket kiemelkedő arányban büntetik tipikusan kisebb fokú szabálysértésekért, és a feltételezett jelenség mögött a rendőrök etnikai profilalkotását vélik felfedezni.

A rendőrfőkapitány rögzítette: vezetőként kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a rendőrség személyi állománya törvényesen és szakszerűen végezze feladatait, megfelelve valamennyi - így az etnikai vagy faji különbségtételen alapuló - hátrányos megkülönböztetést tilalmazó alkotmányos követelménynek.

Papp eleve kizártnak nevezte, hogy közlekedési szabálysértéseknél befolyásolná a rendőröket az etnikai hovatartozás, mivel - utalva a vonatkozó jogszabályokra - ezeknél a szabálysértéseknél az összeg meghatározásakor nincs mérlegelési jogkörük, azok mértékét jogszabály határozza meg. Megjegyezte: azoknál a szabálysértéseknél pedig, ahol a rendőrnek van mérlegelési jogköre, a kiszabott bírságösszegek országos átlaga elmarad a büntetési tételkeret középmértékétől, így 2014 első fél évében az ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő bírságok esetében 10 770 forintot, míg az ötezer forinttól 150 ezer forintig terjedő tételkeretnél 36 218 forint volt az egy főre jutó kiszabott összeg.

„Azon felvetést, miszerint a rendőri jelenlét adott területre történő koncentrálása mögött etnikai profilalkotás húzódna meg, kategorikusan visszautasítom" - írta levelében a rendőrfőkapitány. Hozzátette: azt, hogy hol van több rendőr, minden esetben az érintett rendőri szerv illetékességi területének bűnügyi és közbiztonsági helyzete alapján kell meghatározni, továbbá figyelembe veszik a tervezéskor a bűncselekmények és szabálysértések eloszlását, a lakosság, az önkormányzatok és az együttműködő szervezetek visszajelzéseit.

Papp Károly rögzítette azt is: az állomány gyakorlatát, intézkedéseinek jog- és szakszerűségét, a diszkriminációmentes eljárás követelményének érvényesülését folyamatosan nyomon követik. Figyelik a Független Rendészeti Panasztestület állásfoglalásait, a kapcsolódó bírósági gyakorlatot és a széleskörű jogorvoslati jogok gyakorlásának tapasztalatait. Mindebből a rendőrfőkapitány szerint megállapítható, hogy a panaszok és a beadványok tartalma sem támasztja alá azt a feltételezést, hogy a rendőrség gyakorlatában az etnikai profilalkotás jelen lenne.

A rendőrfőkapitány levelében arra is kitért, hogy ha egyes eljárásokban az eljárás alá vontak kifogásolják a rendőri eljárást, akkor a vélelmezett egyedi jogsérelmek orvoslására a jogorvoslati rendszer biztosított. Mindezek alapján Papp Károly úgy vélte: nem indokolt közös munkacsoport létrehozása. Hozzátette azonban, ez nem jelenti azt, hogy ne számítana a civil szervezetek véleményére, észrevételeire.

A levélváltás előzménye, hogy a Roma Sajtóközpont „Nincs rajtuk kalap” elnevezésű projektje keretében az elmúlt hónapokban durva rendőri túlkapásokat tárt fel, amelyek egyértelműen a mélyszegénységben élő, roma származású emberek ellen irányultak. A helyzet Észak-Magyarországon és az Észak-Alföldön annyira súlyos, hogy gyakorlatilag bármelyik, romák által sűrűn lakott településen nehezebb olyan felnőtt romát találni, akinek nem volt még valamilyen bírsága, mint olyat, akinek volt. Volt, akit egy elejtett papírzsebkendő miatt büntettek 50 ezer forintra. Egy 28 éves, gyámság alatt álló értelmi fogyatékost pedig azért bírságoltak meg 15 ezer forintra, mert az utcán énekelt.

Blogok
Top cikkek
Érdemes elolvasni
1
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.