Választási mérlegen az erdélyi autonómia

Sem európai, sem magyarországi támogatásra nem számíthatnak a romániai magyarság autonómiatörekvései Markó Béla szerint. Előbbiből az akarat, utóbbiból a befolyás hiányzik

Az erdélyi magyarságnak lépésről lépésre el kell jutnia egy olyan új típusú közigazgatási berendezkedéshez, egy olyan sajátos székely entitás megteremtéséhez, amelynek tényleges és erős hatáskörei lesznek, és amely lehetővé tegye, hogy a Székelyföld önmaga rendelkezzen számos főbenjáró kérdésben – jelentette ki a hét végén Makkfalván tartott választási fórumon Markó Béla.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke kifejtette: a régió gazdasági megerősödésétől függ, hogy a székelység mikor ér oda. Hangsúlyozta: a gazdasági fejlődés nem egyszerűen előzménye kell hogy legyen az autonómiának, a két folyamatnak egyidejűleg kell végbemennie. Vagyis, hogy a gazdasági megerősödéssel párhuzamosan ki kell kényszeríteni az erőt, a hatásköröket, a költségvetést, azt a decentralizációt, amelynek át kell  fordulnia, és egy adott pillanatban át is fog fordulni sajátos autonómiává.

A politikus szerint Európában nincs egyetértés az autonómia ügyében, ezért az erdélyi magyarság európai támogatásra nem számíthat. Egyben úgy vélte, autonómia-ügyben az erdélyi magyarság Magyarországtól és a nemzetközi politikától is csupán „mérsékelten és visszafogottan hatékony” támogatásra számíthat, így autonómia-céljainak megvalósítása érdekében saját erejére kell támaszkodnia.

Rámutatott: sokan próbálják manapság azt a látszatot kelteni, hogy az autonómiát az elmúlt 18 évben ki lehetett volna vívni, de ezt az RMDSZ nem akarta. De arra a kérdésre, hogy ki adta volna meg ezt a magyaroknak, „csupán homályos válaszok érkeznek”, miszerint keményebben kellett volna követelni az autonómiát Európában, Bukarestben és Budapesten, azt sejtetve, valakik készen állnak arra, hogy egyik napról a másikra megadják azt az autonómiát.

A kritikusok szerinte azt állítják, az autonómia felé vezető út túl lassú, az RMDSZ ezen a téren pedig túl mérsékelt, „túl puha”. Ezt cáfolva Markó kifejtette: az RMDSZ az autonómia-kérdés szempontjából  valóban fontos, döntő pillanatokban, amilyen a Koszovó-ügy volt, határozottan, egyértelműen cselekedett.

– Nagyon sok RMDSZ-szel szemben álló ember tétovázott, a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács is hallgatott abban az egy napban, amikor igen robbanékony volt a világ és feszült volt Európa, és nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Egyedül mi mondtuk azt, hogy Koszovót el kell ismerni önálló államként. Én ezt tartom mérvadónak – szögezte le.

Az Egyesült Államok eddigi kisebbségeket érintő politikáját értékelve a szövetségi elnök kijelentette: az 1990-es évek demokrata adminisztráció bizonyos mértékig hajlandó voltak odafigyelni az emberi jogi és kisebbségjogi kérdésekre, ám az ezeket követő Bush-kormányzat már egyáltalán nem bizonyult segítőkésznek. Most, hogy újból demokrata elnök lesz, remélhető, hogy lesz e tekintetben valamilyen változás, de ez még kérdéses.

Leszögezte, Európa sem az 1990-es években, sem most nem foglalkozik kellő súllyal az autonómia-kérdéssel és egyáltalán a közösségi jogokkal, ami főként Franciaország és más európai országok autonómia-ellenességére vezethető vissza.

Magyarország esetleges támogatásával kapcsolatban Markó úgy fogalmazott, hogy a politikai megosztottság miatt az anyaország teljesen befelé fordult, és emellett sokat veszített abból az európai tekintélyéből is, amellyel rendelkezett a 90-es években.

– Magyarország befolyása ma nem elég nagy ahhoz, hogy valamit is befolyásolni tudjon. Fölléptek a szlovákiai ügyben, de a szlovák miniszter ott helyben olyasmiket mondott, miszerint mindenért Magyarország a hibás, és tulajdonképpen nem Szlovákiában van szélsőségesség és nacionalizmus, hanem Magyarországon - mondta.

Markó Béla hangsúlyozta, bár meggyőződése, hogy az autonómiát fokozatosan, politikai eszközökkel lehet megvalósítani, a dilemma mégis létezik. Ez esetben azonban elvárható, hogy az RMDSZ politikáját ellenzők ezzel szemben valós alternatívát mutassanak fel.

Az RMDSZ elnöke felhívta a figyelmet arra is, hogy óriási a felelőssége annak, aki az autonómiáért küzd, hiszen a kudarcos XX. századi magyar politikát semmiképp sem szabad folytatni, nem szabad újabb kudarcba sodorni az erdélyi magyarságot.

- A XX. század magyar politikája a kudarcok sorozata volt – beleértve december 5-ét is –, amelynek a magyarság megitta a levét. Megittuk Trianonkor: mert beszélhetünk arról, hogy a nagyhatalmak mit műveltek velünk, de ezt Magyarország is művelte magával és velünk. (...) Beszéljünk erről, és nézzük meg, hogy mi magunk hogyan csinálnánk, hogy még egyszer ne menjünk neki a falnak, és ennek a népnek ne termeljünk ki még egy kudarcot, hanem lehetőleg eredményt és sikert. Én hiszek abban, hogy van esély a sikerre – mondta.

Markó végezetül az autonómia-kérdés másik kényes vetületéről is beszélt. Elmondta, hogy a jelenlegi román közigazgatási rendszer gyökeres átalakítása, a teljes decentralizáció véghezvitele nélkül a székelyföldi autonómia „gyors” megvalósítása a Székelyföldön kívül élő egymilliónyi magyar „leszakadását”, „elpusztulását” eredményezné.

– Románia közigazgatási rendszerét fel kell lazítani, hogy létrejöhessenek helyi autonómiák, másrészt létre kell hozni egy sajátos autonómiát úgy, hogy ez a kettő nem legyen szembeállítható. Egész Romániát úgy kell majd átszervezni, hogy ez megoldható legyen – mutatott rá az RMDSZ elnöke.

Kolozsvár

Top cikkek
Érdemes elolvasni
1
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.