Az ügyész a Malina Hedvig-ügyről: Banális történet

Lapunknak nyilatkozik Dobroslav Trnka, aki négy éve tartja vissza Malina Hedvig aktáit. Februárig ő volt Szlovákia legfőbb ügyésze, jelenleg az ügyvezető utódjának az első helyettese – a lapunknak adott exkluzív interjúban arról beszél, hogy a bántalmazási ügyet a politikusok és a sajtó fújta fel.

- Megbízható értesüléseink szerint a pozsonyi kabinet titkos szavazáson a múlt héten úgy döntött, hogy peren kívüli egyezséget köt Malina Hedvig volt nyitrai egyetemistával, akit több mint öt évvel ezelőtt bántalmaztak a dél-szlovákiai városban. A kormányhatározat szerint az ügy kivizsgálása során sérültek a hölgy emberi és állampolgári jogai, ezért Iveta Radicová miniszterelnök asszony rövidesen bocsánatot kér tőle. Ön ezt a lépést az egyik szlovák internetes portál megkeresésére indokolatlannak és elsietettnek tartotta. Miért?

- Azért, mert a szlovák főügyészség a strasbourgi emberi jogi bíróság kérésére bizonyítékokkal ellátott állásfoglalást dolgozott ki, amelynek összefoglalóját aláírta a szlovák igazságügy-miniszter asszony is, tehát egyetértett az anyag tartalmával. Meg kellene tőle kérdezni, hogy ezek után most miért támogatta a kormányjavaslatot. Ellentétben a belügyi tárca vezetőjével, aki ugyancsak jól tájékozott ebben az ügyben, s tudtommal a bocsánatkérés ellen szavazott. Azt sem értem, hogy Iveta Radicová kormányfő vagy valamelyik megbízottja miért nem konzultált előzőleg a főügyészséggel. Akkor megtudták volna, hogy a vizsgálatot rövidesen lezárjuk. Szerintem helyesebb lett volna azután dönteni. Így ismét politikai síkra terelték az ügyet.

- A bűnüldöző szervek viszont 2006 nyarán két hét alatt lezárták a nyomozást azzal, hogy nem történt bűncselekmény. Aztán nem sokkal később hamis tanúzás miatt meggyanúsították Malina Hedviget. Miként lehetséges, hogy az utóbbi ügyben viszont csaknem fél évtized múltán sincs előrelépés?

- A választ a történtek felidézésével kezdem. Amikor a hölgy közölte a nyitrai egyetem tanáraival, majd a sajtóval, hogy aznap, vagyis 2006. augusztus 26-án reggel bántalmazták őt az egyik közeli gyalogjárón, mert magyarul beszélt, a blúzára pedig magyarellenes feliratot firkáltak, a rendőrség nagy erőkkel látott neki a tettesek mielőbbi felderítésének, hiszen a bejelentés hatalmas port vert fel nemcsak nálunk, hanem külföldön is. Aztán fokozatosan egyre több kétely merült fel az egyetemi hallgató állításaival kapcsolatban. Amit elmondott, azt az ellenőrzött tények nem igazolták. Egyetlen példát említek. Először azt vallotta, hogy a mobilján beszélt magyarul, de a bizonyítékok szerint aznap reggel ezt a készüléket nem is használták. Ezután úgy módosított, hogy egy magyarországi rendszámú gépkocsi vezetője kérdezte tőle, miként jut el Érsekújvárra. Ám az eset színhelyén és közelében nincs semmilyen út. S így folytathatnám sokáig. Valamennyi bizonyítékunkat a Strasbourgba küldött állásfoglalás részletesen tartalmazza.

- Két héttel a nyitrai eset után Robert Fico kormányfő és Robert Kalinák belügyminiszter diadalittasan világgá kürtölte, hogy nem történt bűncselekmény, a hölgy nem mondott igazat. Jogállamban tehet ilyet felelős politikus?

- Nyilván nem, de az eset átpolitizálása akkor kezdődött, amikor szlovák-magyar nemzetiségi konfliktusként állították be a történteket és a Magyar Koalíció Pártjának akkori vezetői nyomás alatt tartották a rendőrséget, követelték a tettesek azonnali kézrekerítését. Amibe a politikusok és az újságírók beletenyerelnek, ott a jog súlyosan sérül.

- De hiszen a sértett, akiből rövidesen gyanúsított lett, a bántalmazóiról használható személyleírást adott, amely alapján két nyitrai szélsőséges fiatalember került képbe.

- Azok nem lehettek a tettesek, mert azon a napon nem voltak Nyitrán.

- Ezt tudtommal csak a hozzátartozóik állították. Ők ennyire szavahihetőek?

- Más bizonyítékok is igazolják ezt az állítást. Különben is mindketten alávetették magukat a hazugságvizsgálatnak, amit Malina Hedvig máig nem tett meg.

- Megtette viszont Izraelben, mert állítása szerint a szlovák szakértők elfogultak lehetnek vele szemben!

- A hazugságvizsgálat idehaza bizottság előtt történne, amelynek tagja lehet Roman Kvasnica, a védőügyvéd is. Én most is megismétlem, hogy ha a hölgy aláveti magát ennek a vizsgálatnak, amelynek az eredménye negatív lesz, akkor három munkanapon belül felmentjük őt a gyanú alól. Még akkor is, ha a bíróságon a hazugságvizsgálat eredménye a jogszabályaink alapján nem elfogadott bizonyíték, de számomra meggyőző lenne, s élhetnék törvényes jogaimmal. Egyébként tudtommal Izraelben Jacob Rabin olyan bizonylatot adott, amelyben annyit állapított meg, hogy a feltett kérdésekre a hölgy igazat mondott. De a dokumentumból nem derül ki, hogy mit kérdeztek Malina Hedvigtől.

- Az sem elegendő bizonyíték, hogy Jozef Hasto, az egyik legnevesebb szlovák pszichiáter szerint sem hazudott az egyetemista leány, mert aznap súlyos trauma érte, amelyből csak hónapok múltán gyógyult ki?

- Nem vonom kétségbe a szakember képességeit, de az ő szakvéleményét is a védőügyvéd rendelte meg és nyújtotta be. Több más kiváló pszichiátert ismerünk, ezért akár olyan konzíliumot is létrehozhatunk a tények tisztázására, amelynek Hasto úr is tagja lehetne.

- Ha mindent ilyen világosan lát a főügyészség, ön miért tartja vissza csaknem négy éve az aktákat?

- Azért a helyzet nem ilyen egyszerű. Amikor felülvizsgálatra 2007-ben bekérettem a teljes nyomozati anyagot, kiderült, hogy a nyitrai rendőrök súlyos szakmai hibákat követtek el. Nem dokumentáltak fontos, talán perdöntő bizonyítékokat. Ezért sokkal bonyolultabb körülmények között, utólag kellett elvégezni számos eljárást, amely azért is lassult le, mert időközben a férjhez ment hölgy kétszer is várandós volt, s kihallgatásokkal nem akartuk kockáztatni az egészségi állapotát. Késleltette az ügy lezárását a hölgy védőügyvédje is, aki kiváló szakemberként minden törvényes eszközt megragadott, újabb és újabb kihallgatásokat, szembesítéseket indítványozott és bizonyítékokat követelt. Én ugyanígy tennék abban a tisztségben. Ha viszont ő az én helyemben lenne, alighanem ugyanúgy cselekedne, mint én. Sokáig készült el a pozsonyi törvényszéki orvos véleménye is, amelyet egyszer vissza kellett adnunk neki átdolgozásra és kiegészítésre. Ekkor derült ki ugyanis, hogy a 2006. augusztus 26-i, dunaszerdahelyi CT-vizsgálat lelete és más dokumentum hiányzik.

- Önök nem tartják legalábbis elfogultnak a törvényszéki orvosnak azt a következtetését, amely szerint Malina Hedviget senki sem bántotta, az ajkát önmaga harapdálta véresre, a testén talált kék foltok és zúzódások nem a feltételezett incidens során, hanem korábban alakultak ki?

- Ez így csak a sajtóban jelent meg. Peter Labas doktor úr a leletek és más bizonyítékok alapján arra adott választ, hogy a gyanúsított arcán és testén észlelt sérülések mikor keletkezhettek. Többet erről nem mondhatok, mert az ügy nem lezárt.

- Azon a reggelen többen látták az egyetemista leányt a dunaszerdahely-nyitrai távolsági buszjáraton. Ott nem volt sérült, az egyetemre viszont már feldúltan, összefirkált blúzzal és véresen, megdagadt arccal érkezett. Ezt miként magyarázza?

- Elképzelhető, hogy sosem derül ki, mi történt valójában, habár erről van személyes véleményem, de ezt nem mondhatom el, mert előítéletnek minősülne. Ezért a főügyészség eddigi következtetését ismertethetem. Malina Hedvig konfliktusba keveredhetett, de korántsem úgy, és olyan indokkal, ahogy állította. Ha történt is bűncselekmény, akkor annak nem nemzetiségi elfogultság volt az indítéka. És az egészet minden kétséget kizáróan nem valamelyik titkosszolgálat szervezte meg. Ennél sokkal banálisabb a történet, amelyet az egyetemista leány állításait követően a politikusok és az újságírók fújtak fel.

- Malina Hedvig védőügyvédje önt, több kollégáját és a nyomozókat is nyilvánosan elfogultnak minősítette, akik bizonyos politikai körök megrendelésére, nem pedig a színtiszta igazság felderítése érdekében munkálkodnak. Emiatt óvást jelentett be. Milyen eredménnyel?

- Az ügyvéd úrnak joga van ilyen vélemény hangoztatására, amit azonban kollégáim nevében is visszautasítok. Huszonnégy éve különböző tisztségekben igazoltam, hogy ügyészként sosem voltam elfogult, döntéseimet sosem befolyásolta a politikusok vagy a sajtó véleménye, netán nyomása.

- Mikor és miként zárják le ezt az ügyet?

- A jövő hétre marad még a törvényszéki orvos kihallgatása, amelyet ugyancsak a védőügyvéd követelt, esetleg olyan eljárás, amelyet még kérni fog. Remélhetően október végéig lezárjuk a vizsgálatot, s a teljes dokumentációt átadjuk a védőügyvédnek tanulmányozásra. Elméletben három lehetőségünk lesz: vagy véglegesen, esetleg feltételesen leállítjuk a büntetőjogi eljárást, vagyis Malina Hedvig meggyanúsítását vagy felfüggesztjük az ügyet, új bizonyítékokra várva, vagy pedig meggyanúsítjuk a hölgyet, s akkor bírósági eljárás következne. Végleges döntés még nincs.

Dobroslav Trnka
Top cikkek
Érdemes elolvasni
1
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.