Ultimátumszerű iskolabezárások Erzsébetvárosban

Váratlanul bejelentett iskolabezárásokkal, négy igazgató minden előzmény nélküli felmentésével, ezernél is több diák és tanáraik kiszolgáltatottságával kellett szembesülniük a közelmúltban számos erzsébetvárosi tanulónak és szüleiknek. A helyi szocialisták szerint mindez a tervezett pedagógus-elbocsátásokkal együtt elfogadhatatlan. A fideszes vezetésű kerület szerint tervszerű, s a jogszabályoknak megfelelő intézkedéssorozatról van szó. Azt viszont nem tudni, mi lesz a milliárdos vagyont jelentő, az önkormányzat által korábban sok százmillióért felújított iskolaépületek sorsa.

Ezernél is jóval több erzsébetvárosi diákot és tanárt érinthetnek hátrányosan a minden előzmény nélkül, sebtében beharangozott VII. kerületi iskolabezárások, miközben nem tudni, az önkormányzat kinek szeretné „átjátszani” az elmúlt években több százmilliós nagyságrendben felújított oktatási épületeket. A szülők, a tanulók és a pedagógusok is megdöbbenéssel értesültek a fideszes vezetésű önkormányzat húsvéti meglepetéséről, az ultimátumszerűen bejelentett iskolabezárásokról. Nem kis „reformról” van szó: a kerület által fenntartott öt intézmény közül ugyanis négyet érint az átszervezés.

Jóllehet a VII. kerületi képviselő-testület április 15-én fogadta el Erzsébetváros 2011-2015-re vonatkozó közoktatás-ellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési tervét, ám abban a tervezett bezárásokról még szó sincs - mondta el a Népszabadságnak Kispál Tibor szocialista önkormányzati képviselő, a művelődési és közoktatási bizottság tagja.

A testületi döntés után öt nappal, tehát április 20-án azonban a polgármesteri hivatal irodavezetője az iskolaigazgatóknak tartott értekezleten váratlanul négy vezetőnek átadta a „felmondólevelet”. Ebben a Rottenbiller utcai Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium, a Kertész utcai Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola, a Dob utcai Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola, valamint a Hernád utcai Baross Gábor Általános Iskola igazgatóját arról tájékoztatják, hogy intézményvezetői beosztásuk július 1-vel megszűnik.

A „Dobsuli” megszüntetése azért is érzékenyen érintheti a diákokat és oktatóikat, mert különleges feladatot teljesít: a világ különböző országaiból hazánkba menekült szülők gyermekei a 15 éve elindított, migránsokra kifejlesztett pedagógia program keretében tanulnak benne. A ma már államilag akkreditált, az ország méh néhány más helyén is zajló képzés elsőként Erzsébetvárosban indult el. Az is kérdés, ezek a gyerekek hogyan tudnak majd beilleszkedni egy színtiszta magyar modellben működő intézménybe. Jelenleg ugyanis, ha szükséges, az iskola gondoskodik a menekült diák szállásáról és étkeztetéséről is, emellett jogsegélyszolgálatot is ellát.

Az irodavezető átadta azt a levelet is, melyben közlik, hogy a Janikovszky iskola július 1-vel bezárja kapuit, az ott tanuló félezer gyermek pedig átkerül a Hernád utcai iskolába. Különös, hogy a Dob utcai iskolában is hasonló helyzetről értesült az igazgató, ahol egy év múlva ennek ellenére megkezdődik az intézmény felújítása, és akkor maga az iskola átköltözik a Kertész utcai tanodába. Ráadásul úgy, hogy lényegében mindkettő hamarosan megszűnik. Helyettük egy egészen új oktatási intézmény jön létre a Kertész utcai telephelyen, de új névvel, új alapító okirattal.

Arról nincs szó, hogy milyen sors vár az érintett tanárokra, bár Kispál Tibor szerint erősen sejthető, hogy a „racionalizálás” szó sokuk elbocsátását jelenti. Kérdésünkre maga is nagy talánynak nevezte, ki költözhet be az önkormányzat által az elmúlt években több százmillió forintért felújított iskolaépületekbe, például a Janikovszkyba, melynek rekonstrukciója nagyjából 580 millióba került.

A szocialista politikus szerint Vattamány Zsolt polgármester és alpolgármestere irodavezetőjük közvetítésével arra kérték meg az igazgatókat, hogy az oktatási törvény szerint előírt egyeztetést ők folytassa le a szülőkkel, a diákönkormányzattal, a tantestületekkel és saját magukkal. A szocialista politikus szerint ez azt jelzi: ők maguk féltek a diákok, a szülők és a tanárok elé állni. Véleményüket pedig írásban május 13-áig juttassák el az irodavezetőnek. A kerület vezetése a 2011. május 20-ára tervezett képviselő-testületi ülésre akarja behozni az iskolabezárásokról szóló előterjesztést.

Kispál Tibor hozzátette, ellentmondásos a fideszes városvezetés közoktatási jövőképe. Emlékeztetett arra: tavaly decemberben a képviselő-testület úgy döntött, két iskolában, a Janikovszkyban és az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnáziumban – a szülők, az igazgatók és az ellenzék tiltakozása ellenére – már nem lehet új felvételi eljárást indítani. Az már csak hab a tortán, hogy mindezt „elfelejtették megbeszélni” a két érintett iskola igazgatójával, a szülőkkel és az iskola diákönkormányzatával. A szocialista képviselő szerint tagadták, hogy ez az intézmények bezárást jelentené, sőt polgármester akkori kijelentése szerint a protestálók rosszul értelmezték a döntést, s ez felesleges feszültségkeltés volt.

Idén februárban aztán a képviselő-testület új döntést hozott: az Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnáziumban – valamikor az év során átalakítandó – pedagógiai program alapján mégis lesz négy éves gimnáziumi képzés, de a decemberi határozat továbbra is érvényben van. Most akkor mi az igazság – teszi fel a kérdést Kispál Tibor? Szerinte a polgármestert nem érdekli, hogy mi lesz azoknak a gyermekeknek a sorsa, akiket szüleik annak tudatában íratták be a két önkormányzati fenntartású intézménybe, hogy a gimnáziumi érettségit és a szakvizsgáikat ott szerezhetik meg.

A képviselő emlékeztetett arra is, az előző ciklusban a kerület vezetése a gyermeklétszám csökkenése ellenére az intézmények felújítása, oktatási programjaik fejlesztése mellett döntött. Erzsébetváros öt iskolájából hármat (Alsóerdősori, Janikovszky, Kertész utcai) már felújítottak, összesen milliárdos nagyságrendben, a negyedik, a Hernád utcai felújítása most zajlik. Kispál Tibor szerint kérdés az is, vajon elegendő érve-e a költségek csökkentésére és a gyermeklétszám fogyatkozására hivatkozni, továbbá, hogy a polgármester miért nem merte vállalni az egyeztetést az iskolákkal, a diákönkormányzattal és a szülőkkel, holott ez törvényi kötelezettsége lett volna.

Az önkormányzat sajtóosztályának lapunkhoz eljuttatott tájékoztatása szerint a Janikovszky Általános Iskola esetében sincs szó intézménybezárásról, csupán átszervezésről: a tanulócsoportok egyben kerülnek át a Baross Gábor Általános Iskolába. A tervezett intézmény-összevonás nem egy önálló döntés, hanem egy komplex oktatásszervezési- és -fejlesztési program része, melynek hatásait együttesen érdemes vizsgálni, s nem az egyes elemek kiragadásával.

A Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnáziumra szakértői hatástanulmányok következtében, tehát szakmai szempontok alapján esett a választás. Az tervezett intézmény-összevonásnak jelen esetben költségtakarékossági és hatékonysági okai vannak. A tanulólétszám a kerületben folyamatosan csökken, 1995 óta 4272-ről 2318-ra apadt (2010-es adat). Ezért a kerület vezetése szerint a folyamatosan csökkenő diáklétszámhoz kell alakítani az intézményi struktúrát.

A kerület szerint óvodák és iskolák bezárásáról, intézmény-átalakításról- és -összevonásról szóló döntések a korábbi években is születtek Erzsébetvárosban, volt olyan esztendő, amikor négy intézmény feladatellátása szűnt meg. 2006-ban megtörtént a Madách Imre Gimnázium átadása a fővárosi önkormányzatnak, mely döntéssel a kerület elveszítette legnívósabb középiskoláját.

Jelenleg egy döntés-előkészítési folyamat zajlik, amely megfelel a közoktatásról szóló 1993-as törvényben foglalt feltételeknek. A szükséges hatástanulmányok elkészültek, az egyeztetések a törvényben foglalt szervezetekkel megtörténtek, illetve folyamatban vannak, tehát az érintettek megfelelő tájékoztatása a jogszabályi keretek között megtörtént. A felvételizők számára a továbbtanulás lehetősége biztosított, tehát semmiféle jogsérelem, illetve érdeksérelem nem történt.

A tervezett intézmény-átalakítás esetében a diákok érdeke nem sérül, az általános iskolások egy felújított, korszerű intézményben, a Baross Gábor Általános Iskolában folytathatják tanulmányaikat. Az épület továbbra is oktatási-kulturális célokat fog szolgálni, ezzel kapcsolatban tárgyalásokat folytat az önkormányzat. Természetesen a szülők élhetnek a szabad iskolaválasztás lehetőségével, az önkormányzat lehetővé teszi, hogy bármely más kerületi intézménybe írassák át gyermeküket - zárja tájékoztatását a kerület.

További részletekről - így a milliárdos vagyont jelentő, felújított épületek esetleges eladásról, átadásról, a lehetséges vevőkről - bővebb tájékoztatást nem kapott lapunk, mint ahogy például arról sem: lesznek-e pedagógus-elbocsátások, s mi lesz például a „Dobsuliban” tanuló migráns gyermekek speciális szakmai képzésével. A kerület helyenként dodonai megfogalmazása arra sem tér ki külön: ha a jogszabályoknak megfelelően történt a döntés-előkészítés, az érintetteket miért érte mégis váratlanul a bejelentés, s az egyeztetést miért bízták az egyébként július elsejével - szintén meglepetésszerűen - menesztett iskolaigazgatókra.

 Magyar - angol kéttannyelvű iskola VII., Dob utca 85. Magyar-angol Kéttannyelvű Általános és Vendéglátó Szakiskola. menekültgyerekeket befogadó iskola
Bernadett Szabó 2010.02.22. Digitális Magyar - angol kéttannyelvű iskola VII., Dob utca 85. Magyar-angol Kéttannyelvű Általános és Vendéglátó Szakiskola. menekültgyerekeket befogadó iskola
Top cikkek
Érdemes elolvasni
1
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.