Tokaj térsége 33 milliárd forintot kaphat

Kiemelt fejlesztési térséggé nyilvánította a Tokaji Borvidéket a kormány. A döntés támogatja a BOR-VIDÉK Tokaj Hegyalja Nemzeti Program gyakorlati végrehajtását, amelynek megvalósítására a kabinet mintegy 33 milliárd forintot szán.

A program a nemzetközi szinten is kiemelkedő adottságokkal rendelkező borvidék komplex gazdasági térségként történő felemelését tűzte ki célul; sarokkövei a szőlészet és borászat, a gazdaság, az infrastruktúra, valamint a turizmus fejlesztése. A kormány a megvalósításra mintegy 33 milliárd forint hazai és európai uniós forrás átcsoportosítását hagyta jóvá, a későbbiekben pedig további források bevonására is sor kerülhet a program sikere érdekében” – mondta Tombor András, a Tokaj Kereskedőház Zrt. felügyelőbizottságának elnöke.
Az összeg egy részét közvetlenül a borágazat fejlesztését célzó beruházásokra, más részét hosszú távú programokra fogják fordítani. A borágazat fejlesztésének első számú célja, hogy a Tokaji Borvidéken valódi minőségi szőlőtermesztés nyerjen teret, a világszínvonalú bortermelés érdekében. A cél érdekében jelentős forrásokat lehet majd felhasználni komplex szőlészeti és ültetvénymegújításra, a termelési feltételek gyökeres átalakítására.

A hosszú távú programok közül az egyik legfontosabb a Tokaji Életpályaprogram elindítása. Ennek célja a térség borásztársadalmának a megtartása, a magasan szakképzett minőségi munkaerő kiáramlásának a megállítása, a negatív demográfiai folyamatok (elöregedés, elvándorlás) megfordítása. Ugyanakkor a tokaji életpályamodellhez kapcsolódóan, egy a borrégióra specializált közmunkaprogram keretében 500 alacsony végzettségű, vagy piacképes szaktudással nem rendelkező, hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli személyt is bekapcsolnának a szőlészeti tevékenységbe, átképzésükről is gondoskodva.

Ugyancsak a program része az újonnan felálló Tokaji Állami Földalap, amely a minőségi szőlőtermesztésre hajlandó, de tőkehiánnyal küszködő gazdálkodókat – nagyarányú minőségi csere keretében – jó minőségű szőlőparcellákhoz fogja juttatni. Ennek kapcsán, együttműködésben a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsával, már folyamatban van egy átfogó felmérés. Mindennek eredményeképpen a Tokaji Borvidéken a szőlőtermesztésbe ténylegesen bevont területek nagysága az évtized végére 5500-ról 7500 hektárra nőhet, és az ágazat a jelenlegi 5-6000 ember helyett 7-8000 számára biztosíthat megélhetést.

A nevesített beruházási célok között számos, a turizmus és az infrastruktúra fejlesztését célzó, illetve energetikai projektet is előirányoztak. Így a BOR-VIDÉK Tokaj Hegyalja Nemzeti Program céljai közé tartozik a borvidéken átmenő nehéz tehergépjármű-forgalom korlátozása, valamint a borvidéki dűlőúthálózat átfogó korszerűsítése. Már az idegenforgalmi fejlesztések közé tartozik a teljes térséget behálózó kerékpárút-hálózat, valamint lovastúra útvonal-hálózat megtervezése, továbbá a borvidék egyes veszélyeztetett pincesorainak rekonstrukciója. A helyi gazdaság fejlesztése érdekében pedig „Tokaj Hegyalja” néven helyi pénzt és védjegyrendszert vezetnek be. Emellett jelentős támogatás jut majd termálkutak fúrására és geotermikus fűtési rendszerek építésére is.

Közvetlenül a borszektorhoz kapcsolódva forrásokat különítenek el a kisebb vállalkozások számára a közösségi infrastruktúra megteremtésére is. Ez a kisbirtokosokat segítené közös fejlesztési elképzeléseik, például mobil palackozóüzemek megvalósításában.

Top cikkek
Érdemes elolvasni
1
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.