Gyűjthető láírás az sms-es népszavazásról

Az Országos Választási Bizottság (OVB) hétfő esti ülésén hitelesítette annak a - magánszemély által benyújtott - népszavazási kezdeményezésnek az aláírásgyűjtő ívét, amelyen ahhoz kérik a választók támogatását, hogy a jövőben sms-ben is lehessen szavazni a népszavazásokon.

A majdani népszavazáson tehát arról lehetne dönteni, hogy népszavazások alkalmával mobiltelefonról is lehet-e szavazatot leadni. Eredményes népszavazás esetén ez lenne az utolsó népszavazás, amikor csak a hagyományos módon, papíron lehetne szavazni.

Az OVB korábban elutasította ugyanezt a kezdeményezést, ám az Alkotmánybíróság megsemmisítette a testület határozatát, és új eljárásra kötelezte; ezért hitelesítették most az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát.

A hitelesített íven az áll: "Egyetért-e Ön azzal, hogy népszavazási eljárásban a választók szavazataikat szabad elhatározásuk szerint papíron vagy sms-ben adhassák le?".

Ügydöntő népszavazást legalább 200 ezer választópolgár kezdeményezésére kell tartani. Ha az országos népszavazást el kell rendelni, az eredményes ügydöntő népszavazás alapján hozott döntés kötelező az Országgyűlésre.

A népszavazás kiírásához szükséges aláírások gyűjtését azt követően lehet elkezdeni, hogy az OVB hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát, majd határozatát közzétette a Magyar Közlönyben.

A hitelesítés megtagadásáról szóló döntés ellen a Magyar Közlönyben történt megjelenést követő 15 napon belül lehet jogorvoslati kérelemmel élni, a kérelmet az Alkotmánybírósághoz kell címezni és az OVB-hez benyújtani. Az Alkotmánybíróság soron kívül dönt a jogorvoslatról.

Országos népszavazás elrendelésére irányuló állampolgári kezdeményezés esetén négy hónapig lehet aláírást gyűjteni, és országos népszavazást kell tartani, ha legalább 200 ezer választópolgár ezt kezdeményezi.

A részvételi szabály maradt

Az összegyűjtött íveket be kell nyújtani az OVB-hez, amely megbízza az Országos Választási Irodát, hogy 45 napon belül ellenőrizze az aláírások hitelességét és tájékoztassa az eredményről. Ha az OVB az aláírások hitelesítése után érvényesnek minősíti a kezdeményezést, az Országgyűlésnek határozatban kell döntenie a referendum elrendeléséről, amelynek időpontját a köztársasági elnök tűzi ki. A népszavazást az azt elrendelő országgyűlési határozat közzétételét - jogorvoslat esetén annak elbírálását - követő 90 napon belüli időpontra kell kitűzni.
Az ügydöntő népszavazás akkor eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele, de legalább az összes választópolgár több mint egynegyede a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

 

Top cikkek
Érdemes elolvasni
1
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.