Népnevelő jogintézmény a szociális temetés?

A szociális temetés bevezetése kapcsán az Eötvös Károly Intézet az ombudsmanhoz fordul, és azt kéri, hogy az alapjogi biztos kezdeményezze az erre vonatkozó szabályok megsemmisítését az Alkotmánybíróságnál.

Az eltemetésre kötelezettek számára bevezették a szociális temetés lehetőségét, amellyel bárki élhet; e megoldás választására a temetésről gondoskodni köteles személynek törvényben biztosított alanyi joga van. Az államnak széles mozgástere van a szociális juttatások formáinak, feltételeinek meghatározásában, de a szociális temetés a XXI. század társadalmi berendezkedésétől és morális értékrendjétől idegen, népnevelő jogintézmény, amely az érintettek személyes méltóságát sérti – állítja közleményében az Eötvös Károly Intézet.

A szociális temetés álláspontjuk szerint nem is tényleges választási lehetőség azok esetében, akik egzisztenciális helyzetük miatt nem tudják vállalni a temetés anyagi terheit. Úgy látják, hogy ezen ingyenes temetési forma megjelenésével visszaszorulnak a mérlegelési jogkörben odaítélhető támogatások (a temetési segély és köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés), mert akiknek a családi, rokoni, baráti körében van a temetésben személyes közreműködésre fizikailag képes személy, az a segély elutasításának alapja lehet, hiszen a kérelmezőnek lehetősége lett volna igénybe venni az ingyenes temetést is.

Szociális temetés esetén az állam a szociális hozzájárulást olyan feltételtől teszi függővé, amely nem illeszkedik a szociális jogi gondolkodás sémájába – állítja az intézet. A temetésre kötelezett törvényi kötelezettségeit (az elhunyt temetésre előkészítése, sírásás, a koporsó vagy urna szállítása) alapvetően csak személyes közreműködéssel végezheti el, s ha ebbe mást is bevonnak, az csak ellenszolgáltatás nélkül segíthet.

Vagyis az állam csak akkor nyújt bizonyos szolgáltatásokat és kellékeket ingyenesen, ha a temetésre kötelezett egyetlen forintot sem költ a temetésre. Ez a feltétel ellentétes a szociális ellátórendszer logikájával: a személyes, más által ellenszolgáltatás fejében nem elvégezhető közreműködés láthatóan nem az állam tehermentesítését szolgálja, ésszerűen nem kapcsolódik szociális támogatáshoz. Az  intézet valószínűleg ennek kapcsán fogalmazta meg, hogy ez egy népnevelő intézmény.

A szabályozás racionális indokaként felvetődhet, hogy a korlátozással a jogalkotó azt akarja biztosítani, hogy a szociális temetés lehetőségét valóban csak rászorulók vegyék igénybe, vagyis az anyagi ráfordítás tilalmát azért vezette be, hogy a tehetősebbeket visszatartsa ettől a formától. Ha azonban emberek egzisztenciális helyzetükből adódóan kényszerülnek a szociális temetési formát választani, és ennek fejében a kegyeleti érzést is sértő, számukra megalázó munkát végezni, az a jogvédő szervezet szerint sérti a méltóságukat. Az állam tehát ésszerű ok nélkül, önkényesen tesz különbséget, amikor csak azokat támogatja, akik ingyenesen maguk temetik el hozzátartozójukat.

Az emberi méltóság sérelme – az önkényes különbségtételen túl – az intézet szerint közvetlenül is megállapítható. Az elvesztett hozzátartozóhoz fűződő erős érzelmeket a túlélő közeli hozzátartozó személyisége integráns részeként kell felfogni. Amikor tehát az állam, még ha nem is feltétlen kötelezésként, de a gazdasági kényszer eszközével, arra szorítja a hozzátartozót, hogy a holttestet megmosdassa vagy részére sírt ásson, olyan terepre tévedt, amely a mai alkotmányos kultúrában számára tiltott. Az Alkotmánybíróság értelmezésében „[a]z emberi méltósághoz való jog azt jelenti, hogy van az egyén autonómiájának, önrendelkezésének egy olyan, mindenki más rendelkezése alól kivont magja, amelynél fogva – a klasszikus megfogalmazás szerint – az ember alany marad, s nem válhat eszközzé vagy tárggyá”.

Az Eötvös Károly Intézet az új ombudsmanhoz fordul, s kezdeményezi, hogy a biztos indítványozza a szabályozás megsemmisítését.

Top cikkek
Érdemes elolvasni
1
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.