Nem a bőrszínük miatt teljesítenek gyengén a roma gyerekek

Jelentős eltérések mutathatók ki a roma és nem roma fiatalok között az iskolai teljesítményben - állítják a magyarországi kompetenciamérések eredményeit feldolgozó kutatók, akik szerint azonban a különbségeket nem az etnikai hovatartozás, hanem a jól értelmezhető társadalmi okok magyarázzák.

A nemzetközi szakirodalomban először jelentek meg nagy mintán alapuló, statisztikailag megbízható mérések a roma és nem roma fiatalok közti iskolai teljesítménykülönbségekről. Két magyar közgazdász kimutatta, hogy a 8. évfolyamos roma tanulók lemaradása, a magyarországi kompetenciamérések tanúsága szerint – mind szövegértési, mind matematikai teszteredményekben mérve – igen tekintélyes - számol be a tanulmányról a Figyelőnet.

A lemaradás éppen akkora, mint amekkora a hasonló korú fehér és fekete bőrű diákok közti különbség volt az Egyesült Államokban az 1980-as évek elején – ami azóta jelentősen csökkent. E jelentős lemaradás nagy mértékben magyarázza a roma fiatalok későbbi munkaerő-piaci sikertelenségét és a roma kisebbség hátrányainak generációk közötti továbbörökítését – áll az American Economic Review közgazdasági szaklapban frissen megjelent tanulmányban.

Az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének és a Közép-európai Egyetem (CEU) Közgazdaságtan tanszékének kutatói, Kertesi Gábor és Kézdi Gábor azt is kimutatták, hogy e lemaradást nem etnikai különbségek, hanem csaknem kizárólag jól értelmezhető társadalmi okok magyarázzák. A roma fiatalok lemaradása szinte teljes mértékben a szegénységre, a szülők iskolázatlanságára és a munkapiacról történt kiszorulására, valamint az ebből fakadó hátrányokra vezethető vissza.

A kutatók három közvetítő mechanizmust azonosítottak, amelyek szinte teljes mértékben felelősek a kialakult hátrányokért. A készségek fejlődését segítő környezethez nem vagy csak kevésbé férnek hozzá ezek a gyerekek, az egészségi állapotuk sokkal rosszabb születéskor és gyermekkorban, emellett az iskolai környezet is sokkal hátrányosabb. Az elemzést egy európai szinten is egyedülálló adatbázis, az Educatio Kht. megbízásából a TÁRKI által végzett Életpálya-felmérés tette lehetővé, az Országos Kompetenciamérés megfelelő adatainak összekapcsolásával - írja a Figyelőnet.

Az eredmények világos útmutatással szolgálnak a társadalompolitika számára. A roma kisebbség lemaradásának csökkentésében a kisgyermekkori hátrányok és az iskolai elkülönítés határozott csökkentése, illetve a minőségi oktatás biztosítása szükséges. A nemzetközi tapasztalatok alapján a kisgyermekkori hátrányok felszámolásában leginkább a várandós anyák és a gyermekek egészségi állapotának javítását szolgáló programoknak kell szerepet kapniuk. A megfelelő készségeket megalapozó, a hátrányos helyzetű szülőket aktívan bevonó bölcsődés- és óvodáskori programok is sokat segíthetnek – idézi a kutatókat a Figyelőnet.

Jelentős eltérések mutathatók ki a roma és nem roma fiatalok között az iskolai teljesítményben
Sopronyi Gyula 2007.03.22. Digitális 196. sz. DVD Miskolc, szegregált iskola - . tornaóra a Selyemréti Magyar-AngoI Két Tannyelvű Általános Iskolában elkülönített iskola és a József Attila Általános Iskolában diákok, tanulók, iskola, oktatás, kisebbség, gyerekek, foglalkozás tanteremben, hajtogatás, tolltartó - rajzolás, színezés - törött karú gyerek, balkezes diáklány iskolapadban, roma gyerekek- tornaóra, labdajáték-
Top cikkek
Érdemes elolvasni
1
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.