1988 - A kuvik esztendeje

Több évtizednyi látszólagos nyugalom és mozdulatlanság után hirtelen megmozdultak az addig megingathatatlannak hitt hatalmi/politikai szerkezetek 1988 Magyarországán. Az állampolgár több változást élhetett át ebben az évben, mint 1956 óta bármikor. E változások egymással némileg kapcsolatban lévő, egymást erősítő mozzanatokban fejeződtek ki: a hatalmi szféra gyors széthullásának kezdetében, az akkoriban alternatívnak mondott mozgalmak gyors és hatékony talpra állásában és az eddig apatikusnak vélt átlagemberek váratlan mértékű aktivitásában.

Mindenekelőtt az addig egyeduralkodó pártállami szerkezet produkált páratlan cseresorozatot. Maga a struktúra ugyan alig változott valamit, ám a személyzeti jövés-menés hihetetlen arányokat öltött. Kádár Jánost - 32 év után - leváltották az MSZMP első titkári funkciójából. Az év végén miniszterelnököt is cseréltek, közben pedig a parlament elnökének, illetve az államfői szerepkört megjelenítő Elnöki Tanács elnökének személye is változott. Az országot valójában irányító Politikai Bizottságból kikerült az a nyolc tag, akiknek mindegyike az évtizedekig tartó Kádár kor megszokott arca volt.

A felszínen úgy tűnt, hogy a májusi pártértekezlet váltásai nyomán Grósz Károly vált az ország vitathatatlan vezetőjévé, ám egy-két hét elteltével világossá vált, hogy e cserével az MSZMP-n belül korántsem ért véget a hatalmi harc. Igazából csak ekkor kezdődött el, s vált a nyilvánosság számára is kitapinthatóvá a konzervatív erők és a reformszocialisták közötti küzdelem. Az állampárt vezető egyéniségei az év hátralevő részében le is kötötték egymást ezzel. Olyannyira, hogy alig-alig vették észre a körülöttük rohamosan változó realitásokat.

Pedig lett volna mit. Még a májusi pártértekezlet előtt, március 3o-án megalakult a Fidesz mint az első, nyíltan párt jellegű és magát a rendszer keretein kívül meghatározó politikai szervezet. Majd sorra politikai szervezetté, tulajdonképpen versengő pártokká alakultak át az MDF-től az SZDSZ-ig az addigi lazább, mozgalmi jellegű kezdeményezések. A lázas szervezetalapítási hullámban ősszel újra megjelentek az egykori történelmi pártok is - a szociáldemokratáktól a kisgazdákig. Decemberre már a későbbi, a 2oo8-as állapotokra is jellemző parlamenti pártpaletta valamennyi szereplője fel- és megmutatta magát, bár azt ekkoriban senki nem tudta, hogy milyen mértékű lehet a valós társadalmi támogatottságuk.

Szinte a semmiből jött létre a versengő többpártrendszer anélkül, hogy ennek a jogi/alkotmányos/gazdasági és médiafeltételeit előzetesen megteremtették volna; azaz nem várták meg a gyengülő hatalom áldásosztását és jótékony segédkezését. Többek közt azért, mert a hatalmat gyakorlók el voltak foglalva egymással, a folyamatok irányítása hónapról hónapra csúszott ki kezükből, s képtelenek voltak a rendkívüli sebességgel változó viszonyok lényegének megértésére.

Grósz Károly november 29-én a Sportcsarnokban.
Grósz Károly november 29-én a Sportcsarnokban. "Ennyi marad majd a szocializmusból"

Holott a jelek és jelzések egyértelműek voltak. Például, hogy az új szervezetek a társadalom kisebb-nagyobb csoportjainak legkülönfélébb feszültségére, konfliktusára, elégedetlenségére sokkal előbb tudtak adekvát módon reagálni, mint a hatalmat gyakorló MSZMP. Az új szervezetek szinte mindegyike - a legtöbbször kezdeményezőként, szervezőként - ott volt az év nagy demonstrációinak, tüntetéseinek, tömeges megmozdulásainak hátterében.

1988 nagy-nagy újdonsága az utcai politizálás megjelenése volt. Több mint harminc év elteltével ezrek, tízezres tömegek kezdték a lehető legszélesebb nyilvánosság jegyében képviselni ellenvéleményüket, panaszaikat, tiltakoznivalóikat. Sztrájkok, tüntetetések, felvonulások váltak mindennapos élményekké olyanok számára, akiknek addig legfeljebb a kötelező május elsejei felvonulás unalmas lufieregetése volt az egyetlen közvetlen részvételt kínáló tapasztalatuk. Különösen az 1956 után született generációknak - amúgy az ország lakói mintegy felének - nyújtott páratlan eufóriát az utcai, szabad véleménynyilvánítás és a kollektív félelmek gyors szertefoszlása.

1988 úgy ért véget, hogy a társadalom politizálni akaró része roppant nagy reményekkel élte meg az esztendő nagy eseményeit, a hatalmat gyakorló és birtokló kaszt viszont állandó fáziskésésben, mi több, zavarban volt, mert őszinte és mind gyakrabban hangoztatott változási szándékait a magához tért társadalom egyre kevésbé hitte el, vette tudomásul. Patthelyzet és várakozás volt a levegőben az év utolsó napjaiban.

Top 10 - adalékok 1988 értelmezéséhez

1. Rések a Rendszeren

A Fidesz után szeptember 3-án az MDF is politikai szervezetté alakul.
Május 14-én megalakul a TDSZSZ, megtörvén a hagyományos szakszervezeti monopóliumot.
Október 12–én meg- és újjáalakul a Magyar Cserkészszövetség.
Október 29-én hosszas szellemi és szakmai előkészületek után megalakul a Nyilvánosság Klub, a hatalom médiamonopóliumának megtörése igényével.
November 13-án átalakul a Hálózat politikai párttá: Szabad Demokraták Szövetsége névvel.
November 12–november 18.: újjáalakul az FKGP.
November 28-án újra működik az SZDP.
December 8-án megalakul a Márton Áron Társaság (a későbbi KDNP szervezeti elődje).

2. Tüntetések, sztrájkok, demonstrációk

Március 15-én 15-2o ezernyi ember a nem hivatalos, alternatív megemlékezéseken.
Május 27.: az első nagyobb vízlépcsőtüntetés, legalább ötezer résztvevővel.
Június 7.: Kiskőrösön kétezer helyi gazda vonul fel gépekkel és zárja el az utat, így tiltakozván az alacsony borfelvásárlási árak ellen.
Június 16.: belvárosi utcai csata a Nagy Imre kivégzésére emlékező ezrek és a rendőrök között.
Június 27.: százezernyi tüntető a Hősök terén, az erdélyi falurombolás ellen, ezúttal – békében.
Augusztus 23.: bányászsztrájk Pécsett, 3o év után először, a következő hetekben országszerte számos kisebb–nagyobb munkabeszüntetésre kerül még sor.
Szeptember 12.: vízlépcsőellenes tüntetés a Parlament környékén, 5o ezer résztvevővel; ősszel még hatszor kerül sor kisebb-nagyobb gátellenes demonstrációra.
November 7.: a Fidesz a Belügyminisztérium előtti járdákon seprűvel, utcai takarítással tiltakozik eme nap ünneplése ellen. Ők majd március 15-én ünnepelnének… (Bármilyen hihetetlen is ma már, de ekkor még március 15. nem volt munkaszüneti nap, november 7. viszont – igen.)

3. Március 3o.

Harminchét fiatal Budapesten, az ELTE Bibó István Szakkollégiumában megalapítja a Fideszt, ezzel nyilvánosan is megtörve a politikai rendszer szervezeti monopóliumát. A következő hetekben rendőrségi és ügyészségi eljárások keretében igyekeznek az alapítókat szándékuktól eltéríteni, nem nagy sikerrel.

Grósz Károly november 29-én a Sportcsarnokban.
Grósz Károly november 29-én a Sportcsarnokban. "Ennyi marad majd a szocializmusból"

4. Május 2o-22.

Leváltják Kádár Jánost, eltávolítják a hatalomból évtizedekig uralkodó hálózatát. Békében, majdhogynem "parlamentáris" eszközökkel teszik - ritka kivételként a kelet-európai/kommunista rendszerek megszokott kamarillaváltozásaihoz képest. Ezrek és ezrek ünneplik otthon pezsgőbontással e szimbolikus gesztus tényét, a többség érzi és érti, hogy véget ért egy nagyon hosszú történelmi kor. Csak azt nem tudni, mi jön helyette...

5. Augusztus 28.

Grósz Károly Aradon találkozik Nicolae Ceausescuval, majd a magyar televízióban kifejti, hogy fölöslegesen aggódunk az erdélyi kisebbség sorsáért. E naptól kezdve a pártfőtitkár/miniszterelnök politikai tetszhalottnak számít.

6. Szeptember 17.

Megnyílik a szöuli olimpia, 12 év után az első normális, politikai bojkottal nem megzavart ötkarikás játékok. Magyarország - 11 aranyérmével, 6 ezüst és 6 bronzával - nem várt sikereket ér el, a nemzetek rangsorában a hatodik helyet foglalja el.

7. November 7-i hosszú hétvége - Bécsben...

A hosszú hétvégét, a világútlevelet, a liberalizált valutaszabályokat kihasználva százezernyi honfitársunk kel útra, vásárol tartós fogyasztási cikkeket Ausztriában, otthagyván az osztrák kereskedőknek egymilliárd schillinget - egy rendszer gazdasági működése abszurditásainak ékes bizonyítékaként.

8. November 24.

Megalakul Németh Miklós kormánya.

A megelőző hetekben különféle találgatások nyomán legalább féltucatnyi jelölt közül kikerülve végül is a kevéssé ismert, 4o éves fiatalemberre vár a rendszerváltás valamennyi olyan kormányzati feladata, amelyről ekkor még keveseknek lehetett fogalmuk.

9. November 29.

A Sportcsarnokban a pártfőtitkár Grósz Károly a káderek tömege számára tartott beszédében fehérterrort vizionál arra az esetre, ha a társadalom nem hagyja a reformokat a párt által elképzelt módon végrehajtani, s ha az országban esetleg valódi politikai versengés venné kezdetét. Általános megdöbbenés a visszhang, sokan hiszik, hogy ezzel vége a változásoknak.

Ugyanezen a napon Szegeden megalakul az első Reformkör, amit száz és száz újabb követ majd. Új játszma kereteit kezdik kijelölni.

1o. December 7.

Gorbacsov szovjet pártfőtitkár az ENSZ-ben tartott beszédében lényegében deklarálja Kelet-Európa népeinek teljes szabadságát a maguknak kívánatos politikai rendszer megválasztását illetően. Lehet, hogy véget ért a jaltai alkuk kora? Vége lenne az 1945 utáni megosztottságnak?

Az írás egy olyan sorozat első része, amely mától kéthetente jelentkezik, s minden darabja az 1988-tól 2008-ig terjedő két évtized egy-egy esztendejének jellegzetes történéseit és különleges helyzeteit idézi fel, illetve elemzi.

Grósz Károly november 29-én a Sportcsarnokban.
Grósz Károly november 29-én a Sportcsarnokban. "Ennyi marad majd a szocializmusból"
Top cikkek
Érdemes elolvasni
1
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.