Tényállások és büntetési tételek

Magántitok megsértése. Aki a foglalkozásánál vagy közmegbízatásánál fogva tudomására jutott magántitkot alapos ok nélkül felfedi, vétséget követ el. A büntetés egy évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy pénzbüntetés, ha a bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okoz.

Visszaélés személyes adattal. Aki jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, bűntettet követ el, és alapesetben egy évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható. A büntetés három évig terjedő szabadságvesztés, ha a cselekményt hivatalos személyként, közmegbízatás felhasználásával vagy jogtalan haszonszerzés végett követik el.

Magántitok jogosulatlan megismerése. Aki magántitok jogosulatlan megismerése céljából másnak a lakását titokban átkutatja, technikai eszköz alkalmazásával megfigyeli, illetve rögzíti, zárt küldeményét felbontja vagy megszerzi, hírközlő berendezés útján, illetve számítástechnikai rendszeren másnak továbbított adatot kifürkész, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Államtitoksértés. Aki az államtitkot jogosulatlanul megszerzi, azt jogosulatlanul felhasználja, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé vagy illetékes személy részére hozzáférhetetlenné teszi, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ha valaki tudomást szerez az államtitoksértésről, és nem tesz feljelentést, egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény. Aki számítástechnikai rendszerbe jogosulatlanul belép, vagy a belépési jogosultsága kereteit túllépve, azt megsértve bent marad, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. Ha ezt haszonszerzés érdekében teszi, a tétel három év.

Kényszerítés. Aki mást arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz, amennyiben más bűncselekmény nem valósul meg, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt hivatalos személyként, közmegbízatás felhasználásával vagy jogtalan haszonszerzésért követik el.

Hamis vád. Aki a hatóság előtt mást bűncselekmény elkövetésével hamisan vádol, bűncselekményre vonatkozó koholt bizonyítékot hoz a hatóság tudomására, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Hivatali visszaélés. Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen, hivatali kötelességét megszegi, hatáskörét túllépi vagy helyzetével visszaél, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Személyi szabadság megsértése. Aki mást személyi szabadságától megfoszt, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ha a cselekményt aljas indokból vagy hivatalos eljárást színlelve követik el, a büntetés öt évig terjedő börtön. (L. K.)

Top cikkek
Érdemes elolvasni
1
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.