Hunort-Magort a tankönyvekbe!

A Jobbik arra törekszik, hogy elvégezze a Habsburgok által favorizált, "a magyar nemzeti öntudat tudatos megroppantására" létrehozott finnugor "származáselmélet" tudományos bírálatát. A cél, hogy a legkisebbeknek szóló tankönyveket is átírják. S akkor a Hunor-Magor örökség elnyerhetné méltó helyét.

Az új tanév kezdetének alkalmából a Jobbik felszólítja a Magyar Tudományos Akadémia vezetőségét és érintett intézeti tagságát, az egyetemek, főiskolák, közép- és általános iskolák tanárait, valamint a magyar tudományos élet további szereplőit, így a kulturális tárca illetékeseit és a tankönyvek megrendelőit a magyarság finnugor származáselméletének régóta esedékes tudományos bírálatára, és az ehhez szükséges vitasorozat megszervezésére, valamint - ezzel párhuzamosan - a magyar kollektív emlékezetben megőrzött, több ezer éves származástudat: a Hunor-Magor örökség visszahelyezésére az őt megillető helyre, kezdve elsősorban a tankönyvekkel - olvasható a Jobbik közleményében.

A magyarság nemzetérzését és öntudatát a XIX. század végéig a szkíta-hun-avar hagyomány és folyamatosság életereje és jogalapja itatta át. Nemcsak saját mondáink, balladáink és hagyományaink, valamint korabeli írott nyelvi emlékeink és krónikásaink táplálták dúsvizű patakként az e népektől való származásunk történelmi tudatának gyökereit, de kétségtelenül így tartották számon eleinket az akkori görög, arab, örmény és német történetírók, így a környező világ népei is. Ezen éltető nemzettudat elpusztításának folyamata, több évtizedes előkészítő munka után, az 1848-49-es szabadságharc leverését követő évtizedekben gyorsult fel, akkor vált a finnugorságtól való származtatás elmélete hivatalossá, a kiegyezés után pedig szinte egy csapásra tabuvá merevedett mitológiává. Ez az irányvonal - a két világháború közötti két évtizedet leszámítva - máig sem változott, sőt, az ún. „rendszerváltás" óta a politikailag ellenérdekelt külső és belső erők befolyásának ugrásszerű emelkedésével párhuzamosan kiteljesedett - tartalmazza a kissé bonyolult nyelvezetű közlemény.

Ezután egy évszázados rejtély megfejtése következik. A finnugor eredet a Jobbik kezdeményezői szerint ugyanis a habsburgok találmánya. "Ma már azonban a tudományos kutatás hozzáférhet azokhoz a titkos levéltári dokumentumokhoz, melyek egyértelműen bizonyítják, hogy a finnugor származás elméletének kidolgozására a Habsburg-ház politikai megrendelésére, a magyar nemzeti öntudat tudatos megroppantása céljából került sor elsősorban külföldi - németajkú - nyelvészek közreműködésével. Az ezzel az elmélettel ellentétes források és bizonyítékok pedig mindmáig száműzetnek nemcsak a közgondolkodásból, a szakmai vitákból, a kulturális életből, de - hatalmi szóval - a Magyar Tudományos Akadémia berkeiből is."

További meglepő állításokat is tartalmaz az aláírásgyűjtő ív. "Az utóbbi évtizedekben mind a volt Szovjetunió eddig hozzáférhetetlen területein végzett régészeti kutatások, mind pedig a kor technológiai fejlődésének köszönhetően lehetővé vált genetikai vizsgálatok egyértelműen bizonyítják, hogy a magyar nép nem áll vérségi kapcsolatban a finnugor népekkel, és ezt az új szemléletet már tükrözik az újabban kiadott finn tan- és szakkönyvek is."

Az is kiderül, hogy "a Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatja új intézmények, egyetemi tanszékek, szakmai műhelyek, mint például a Magyar Őstörténeti Intézet létrehozását, és meg kell tenni a szakmai nyitottságot garantáló személyi lépéseket is. A most kezdődő tanév alkalmából a Jobbik leszögezi, hogy a legkisebbeket oktató, általános iskolai tankönyveknek a fentiek szellemében történő átírása az egyik legsürgetőbb előttünk álló feladat."

A Szerk. megjegyzése

A magunk szerény eszközeivel avval járulnánk hozzá a két világháború közötti kutatások újbóli felújításához (divat a retró és a "reunion"), hogy emlékezetünk szerint finnugor nyelvrokonságról beszél ma is a tudomány, nem pedig "genetikalilag" igazolható "származáselméletről". De nem szeretnénk akadékoskodni, legyen ez a nyelvészeti tudományok képviselőinek gondja. (A Szerk.)

A felhívás eddigi támogatói

Dr. Aradi Éva adjunktus, egyetemi oktató, indológus, magyarságkutató
Dr. Bakay Kornél régész, őstörténész, tanszékvezető tanár
Dr. Bárdi László egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem Ázsia Központjának alapító igazgatója
Dr. Bíró András, humánbiológus, antropológus
Botos László szerkesztő, a Magyarságtudományi Intézet (USA) vezetője
Dr. Cser Ferenc ny. vegyész kutatómérnök, az MTA doktora
Dr. Darai Lajos, a filozófiai tudományok kandidátusa, főiskolai tanár
De Pluer Mariann történész
Dósa Gyula erdész, erdőpedagógus
Fabó László Pál rovás- és nyelvkutató
Friedrich Klára tanár, rovásírás oktató, kutató
Dr. Kádár György nyelvész, fordító
Kárpáti Gábor Csaba könyvkiadó
Kocsis István tanár, író-történész
Dr. Kovács Tamás, az Ősbuda Várvédői Egyesület elnökségi tagja
Dr. Lánszki Imre ökológus, Pilis-kutató
Maleczki József nyelvész, szerkesztő, lektor
Marton Veronika tanár, nyelv ész, sumerológus kutató
Nyitray Szabolcs történész
Pető Imre szkíta-hun kutató
Rumi Tamás rovásírás kutató
Tóth Ákos nyelvész, fordító
Z. Tóth Csaba, a Turán főszerkesztője
Varga Csaba ősműveltség és ősnyelv-kutató, könyvkiadó
Varga Domokos György író, újságíró
Dr. Varga Tibor jogtörténész, a Szent Korona Alkotmány kutatója
Záhonyi András ősírás-kutató

 

 

Top cikkek
Érdemes elolvasni
1
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.