Bokros Lajos levele az EP képviselőinek

Lapunkhoz eljuttatott levelében Bokros Lajos EP-képviselő titkársága a következőket írja: A Fidesz „Akiknek semmi sem drága – nemzeti jelképeinket becsmérlik” c. közleményében megint valótlanságokat állít, és durván csúsztat.

Ennek persze jóindulatú feltételezéssel oka lehet akár az is, hogy a pártnak bizonyítottan nem erőssége a fordítás, de ezek szerint nemcsak magyarról angolra (hiszen az EP-képviselőknek először megküldött alaptörvény egy korábbi tervezetének angol nyelvű fordítása is tele volt hibákkal, ráadásul még a Nemzeti hitvallás c. részt sem tartalmazta), hanem angolról magyarra is. A Fidesz állításával szemben szóljanak a tények, ezért mellékeljük az EP-képviselőknek szétküldött Bokros-levél fordítását – fejeződik be a levél.

Ennek közlése előtt a hírügynökség információja alapján igen röviden összefoglaljuk a Fidesz Bokros által sérelmezett vádjait: A nemzeti jelképeket becsmérli külföldön a magyar baloldal – állította csütörtökön Brüsszelben kiadott közlemé nyében az Európai Parlament magyar néppárti képviselőcsoportja (Fidesz–KDNP). A közlemény szerint „az MSZP EP-képviselői, valamint Bokros Lajos, a médiatörvénnyel kapcsolatos rágalomhadjárat kifulladása után most újra hazugságokkal teli körlevelekben hangolják hazánk ellen az uniós intézményeket”. Továbbá: „Mind az MSZP, mind Bokros Lajos kifogásolják az alaptörvényben szereplő Isten, áldd meg a magyart kifejezést, meg sem említve, hogy az a magyar Himnusz kezdő sora.”

Ezek után Bokros Lajos levele az uniós képviselőknek:

Magyarországon veszélyben a demokrácia és a jogállam!

Az új magyar alaptörvény (alkotmány) tervezete súlyos támadás a magyarországi demokrácia és jogállam ellen!

Számos vezető magyar politikai szereplő, pl. Sólyom László, az Alkotmánybíróság első elnöke, a Magyar Köztársaság korábbi elnöke, Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság jelenlegi elnöke, Baka András, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, Kis János, a magyar liberálisok korábbi elnöke, Kállai Ernő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa stb. súlyosan kritizálták az új alkotmány tervezetét annak komoly hiányosságai és torzításai miatt.

ELJÁRÁSI KÉRDÉSEK

1. A parlamenti ellenzék kivonult a szövegtervezet előkészítésének munkálataiból, és nem zajlott társadalmi politikai vita sem.

2. A kormányzó Fidesz–KDNP-koalíció azt állítja, hogy az új alkotmány teljesen legitim lesz, de nem hajlandók népszavazásra bocsátani. 3. A tervezet számos alapvető kérdést nem rendez, pl. szavazati jogok, bírósági rendszer, abortusz stb., hanem azokat alsóbb szintű törvények hatálya alá utalja, amelyeket a parlamentnek minősített többséggel kell elfogadnia.

TARTALMI KÉRDÉSEK

4. A preambulum utalást tesz Istenre és a kereszténységre mint nemzetmegtartó tényezőre. Ezt nem tekinthetjük értéksemlegesnek, és ezzel az alaptörvény kizárja mindazokat, akik más felekezethez tartoznak vagy vallás nélküliek.

5. A preambulum összekeveri a politikai és az etnikai nemzet fogalmát. A nem magyar nemzetiségű magyar állampolgárokat, valamint a magyar nemzetiségű nem magyar állampolgárokat is a nemzet részének tekinti. 6. Az alkotmánytervezet kinyilvánítja, hogy nincs jogfolytonosság a jelenlegi magyar alkotmánnyal, holott a jelenlegi teljes jogrend és szerződési gyakorlat ezen alapszik.

7. A jelenlegi alkotmánnyal ellentétben az új tervezet nem védi a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségeket.

8. A jelenlegi alkotmánnyal ellentétben az új tervezet nem védi a magántulajdont.

9. Az új tervezet utat nyit az abortusz esetleges betiltása felé.

10. Az új tervezet megnyitja annak lehetőségét, hogy a gyermekes szülőknek többszörös szavazati joga legyen, így sérti az egyenlő szavazati jog elvét.

11. Az Alkotmánybíróság hatáskörét a jelenlegi kormány a jelenlegi alkotmány változtatásával jelentősen megkurtította. Az új tervezet elfogadja ezt a korlátozott hatáskört.

12. Az új tervezetből kiolvasható, hogy a kormányzat ki akarja terjeszteni a befolyását a bírósági rendszerre, az utolsó független hatalmi ágra. 13. Az új tervezet megszüntet három jelenlegi ombudsmani tisztséget: a nemzetiségi és etnikai kisebbségi jogok, az adatvédelem és a jövő generációk országgyűlési biztosáét.

14. Az új tervezet csaknem az öszszes állami intézmény vezetőjének kinevezési szabályait megváltoztatja; 9 vagy akár 12 évre növeli hivatali idejüket, ezzel oly módon erősíti meg a pozícióikat, hogy azok a személyek, akiket a jelenlegi kormány nevez ki, gyakorlatilag elmozdíthatatlanokká válnak. Azáltal, hogy ezeket a tisztségeket ilyen rendkívül hosszú ideig elfoglalják, súlyosan korlátozzák az összes majdani kormány mozgásterét.

15. Az új tervezet a Fidesz számára biztosítja egy alkotmányos puccs lehetőségét. Az új Költségvetési Tanács, amelynek többsége főleg Fideszhez lojális emberekből áll, vétójoggal bír majd a költségvetés elfogadásában, a köztársasági elnök pedig feloszlathatja a parlamentet, ha március 31-éig nincs elfogadott költségvetés.

Top cikkek
Érdemes elolvasni
1
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.