Igazságszolgáltatási 'holdingot' akar a Fidesz?

Az Alkotmánybíróság bizonyosan nem kapja vissza eredeti hatásköreit, valószínűleg önálló közigazgatási bíróságot állítanak fel, s bár az LB és az AB biztosan megőrzi önállóságát, az nem kizárt, hogy egyetlen „csúcsvezető” irányítása alá kerül.

Szájer József EP-képviselő – aki Orbán Viktor kormányfő alkotmányozó tanácsadó testületének is tagja – koordinálásával zajlik a Fideszben a tervezés arról, hogy a bírósági szervezetet milyen módon lehetne átalakítani, s mi lehet az Alkotmánybíróság (AB) szerepe. A párton belül a hivatalos álláspont még nem alakult ki, de a számos elképzelés között az biztosnak tűnik, hogy lesz önálló közigazgatási bíróság (ez a közigazgatási viszonyokból eredő jogviták eldöntésére, a közigazgatási hatóságok intézkedései s határozatai által okozott sérelmek orvoslására rendelt testület), és az is igen valószínű, hogy az AB-t nem rendelik a Legfelsőbb Bíróság (LB) alá, vagyis nem lesz annak egyik kollégiuma.

Fideszes forrásaink ugyanakkor szinte biztosra veszik, hogy nem fogják visszaállítani az AB teljes hatáskörét azt követően sem, ha véget ér a „gazdasági szükséghelyzet” – legalábbis a jelenlegi elképzelések ezt valószínűsítik. Az egyik jogi szakpolitikus lapunk kérdésére elismerte: van olyan nem hivatalos felvetés is, amely szerint az LB-t, a létrejövő új közigazgatási bíróságot és az AB-t valamilyen közös rendszerbe illeszszék. Ez viszont egymás mellé rendeltséget jelentene, és mindhárom testület megőrizné önállóságát, viszont az így kialakítandó szervezet fölé egyetlen közös vezetőt állítanának. „Ez azonban csak egy a most formálódó elképzelések közül” – figyelmeztetett egyik forrásunk.

Lehetséges tehát – és ezt más, az új alkotmány előkészítésében közreműködő informátoraink is megerősítették –, hogy egyfajta sajátos „igazságszolgáltatási holding” jönne létre, annak valódi célját illetően azonban még csak találgatni lehet. Amennyiben a közös irányítás csupán a működési feltételek biztosítására terjedne ki, az ötlet akár támogatható is. Ha azonban a közös vezető az egyes szervezetek érdemi, tehát ítélkező tevékenységébe is beavatkozhatna, az ellentétes lenne a bírói függetlenség elvével és sérthetné az AB autonómiáját is.

Ez a megoldás ugyan nem lenne idegen az európai gyakorlattól, bírósági források mindazonáltal inkább az aggályaikat hangoztatják. Igen erős lobbitevékenységet gyanítanak ugyanis a háttérben, amely arra irányul, hogy az AB és az LB jelenlegi elnökeinek – sokak szerint túlzottan erős – pozícióját gyengítsék. Ezzel tulajdonképpen az igazságszolgáltatást is „bedarálnák” – fogalmazott egy informátorunk, aki azt vélelmezi, hogy egy efféle átalakítás az alkotmánybírák hatáskörének további szűkítésével járhatna.

Ami az önálló közigazgatási bíráskodást illeti, 1896-tól 1949-ig ilyen rendszer működött Magyarországon. A két szervezet élén álló elnök egymással teljesen egyenrangú közjogi méltóság volt, és a rangsort kizárólag a bírósági szolgálatban töltött idő határozta meg. A Fidesz vélhetően ezt a megoldást akarja visszahozni, s ez szakmailag megalapozott döntés is lehet. Ma ugyanis a megyék többségében nincs önálló közigazgatási kollégium, hanem a polgári ügyszakos bírák végzik el a közigazgatási határozatok felülvizsgálatát, ami a hatóságok törvényes működésének egyik legfontosabb biztosítéka. Az ilyen ügyek száma egyébként folyamatosan nő, a perek tétje is mind nagyobb – akár százmilliós vagy milliárdos kihatású döntéseket hoznak –, s ezen a területen speciális szakismeretekre van szükség.

Stumpf István alkotmánybíró szerint Magyarország 20 évvel a rendszerváltás után mérföldkőhöz érkezett; átfogó változtatásokra van szükség a társadalom alrendszereiben és az azokat összehangoló kormányzati rendszerben is. Az alkotmánybíró a Húsz éve szabadon Közép-Európában című nemzetközi konferencián tartott előadást az alkotmányozási dilemmákról a Magyar Tudományos Akadémián csütörtökön. Stumpf István kifejtette: a két évtizede kialakított modellben komoly működési zavarokat okozó belső feszültségek halmozódtak fel, a rendszerváltás rendszere nem képes hatékonyan kezelni a szociális problémákat, és nem tudott sikeresen alkalmazkodni a megváltozott nemzetközi erőtérhez. „Jogilag valóban nincs alkotmányozási szükséghelyzet”– mondta, hozzátéve: az új alkotmány megalkotásának indokai nem tudományosak, hanem politikaiak, és nem is lehetnek mások, mivel az alkotmányozás politikai kérdés.

Szinte bizonyosan újraszabályozzák az igazságszolgáltatás rendszerét
Szinte bizonyosan újraszabályozzák az igazságszolgáltatás rendszerét
Top cikkek
Érdemes elolvasni
1
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.