A szegedi Pagoda

"Olyan hangfelvétel van a birtokomban, amely az IKV Zrt. elismerését tartalmazza mind a velem, mind a más bérlőkkel szemben elkövetett jogsértésekről - írja az idén január 26-án kelt, a szegedi önkormányzat képviselő-testülete vagyonkezelő, tulajdonosi és lakásügyi bizottság (a továbbiakban VTLB) tagjaihoz eljuttatott levelében Szopkó Anna. A Tisza-parti megyeszékhely belvárosában éttermet üzemeltető asszony szerint "az önkormányzat cége a helyiségbérleti jogviszonyokban zsarolásszerű eszközökkel érvényesíti jogszerűtlen követeléseit, és e követelései biztosítása érdekében hamis adatok szolgáltatásával vezeti félre a képviselő-testületet".

Pincéből étterem

A jogász végzettségű Szopkó Anna 1984-ben vett bérbe a szegedi IKV Zrt. jogelődjétől egy használaton kívüli, utcai bejárat nélküli szenespincét a Zrínyi utca 5.-ben. Ezt bérbeszámítás és költségtérítés nélkül, saját és szülei munkájával alakította át keleti étteremmé, amelyet Pagoda néven azóta is üzemeltet. A több mint húsz éve fennálló bérleti jogviszonyt az IKV Zrt. 2007. július 31.-re - úgynevezett rendes felmondással - felmondta.

Szopkó Anna szerint a felmondás körülményei vitathatatlanná tették, amit utóbb a bérbeadó is elismert, hogy erre azért került sor, mert ő nem volt hajlandó elfogadni az IKV Zrt. béremelési diktátumát.

- Az előzmények alapján az is egyértelmű volt, hogy az IKV a felmondás kilátásba helyezésével egyúttal szerette volna elodázni annak az egymillió forintnak a kifizetését, amellyel a bérleti díj túlfizetése miatt hosszú évek óta nekem tartozott, s amit a bérbeadó is elismert - állítja Szopkó Anna.

A törvény értelmében a rendes felmondási jog rendeltetésellenes gyakorlásának (joggal való visszaélésnek) minősül, és ezért érvénytelen a felmondás, ha annak célja a béremelési ajánlat elfogadásának kikényszerítése, illetve a felmondás szankcióként való alkalmazása. Szopkó a fentiekre hivatkozva közölte a bérbeadóval, hogy a felmondást nem fogadja el, és ha pert indítanak, hogy ürítse ki a helyiséget, azt fogja kérni a bíróságtól - állapítsa meg a joggal való visszaélést.

- Meg voltam győződve, hogy a pert megnyerném, de szerettem volna elkerülni az évekig tartó procedúrát, amely alkalmas lett volna a vállalkozásom ellehetetlenítésére is. Ezért a bérbeadónak többször is a reális bérleti díjat meghaladó módosítási ajánlatot tettem. Kértem az IKV-t, hogy a szerintem jogtalan igényét perben érvényesítse, vagy hogy legalább közösen kiválasztott igazságügyi szakértővel állapíttassuk meg a reális bérleti díjat, hiába.

Szopkó Anna közben - a bérbeadó erőfölényére és a tapasztalt összefonódásokra tekintettel - önkormányzati és országgyűlési képviselőktől kért segítséget. Állítása szerint a bérbeadó sorozatosan és szándékosan félrevezette azokat, akik ügyében információkat kértek.

- Mindenki könnyebben hisz a hatalmas apparátussal dolgozó IKV Zrt.-nek, mint egy kekeckedő, kis vendéglátósnak.

Időközben a bérbeadót és az önkormányzatot egyaránt képviselő ügyvéd, dr. Óvári Judit helyiségkiürítési pert indított Szopkó Anna ellen. Az első tárgyalást tavaly őszre tűzték ki. A perben az ügyvédnek szüksége lett volna egy olyan VTLB-döntésre, hogy a bérbeadó nem köthet Szopkó Annával bérleti szerződést. Az IKV Zrt. erre irányuló előterjesztése alapján a VTLB a helyiségbérleti jogviszonyügyét a 2007. november 21-i ülésének napirendjére tűzte. Szopkó kérte, hogy hívják meg, nem tették.

- Mivel nem lehettem jelen, Óvári az ügyről a bizottságot kizárólag a saját céljainak megfelelően és hamisan tájékoztatta. Valótlan állításaival rossz színben tüntetett fel a képviselő-testület előtt. Tévesen adta meg, hogy mennyi díjat fizetek. Töredékét annak, mint más becsületes vállalkozók...

Szopkó szerint a jogi képviselő elmulasztotta megemlíteni, hogy az összehasonlításként hivatkozott egyik ilyen helyiség az ő bérleménye, amelynek főtevékenység céljára bővített területe után a harmadát fizeti, mint amit ugyanilyen terület után a felmondást megelőzően Szopkó Annától követelt. Az asszony állítja: a szegedi belváros szívében ma is vannak olyan, az övével ellentétben már kész üzletként bérbevett helyiségek, amelyekért kevesebbet fizetnek, mint ő.

Ilyen például az IKV vezérigazgatójának volt/jelenlegi üzlettársa. (A vezérigazgató maga is egy vendéglátással és ingatlanhasznosítással foglalkozó magáncég igazgatójából lett a városi vállalat vezetője.) Említett továbbá számos olyan üresen álló ingatlant, amit az IKV meg sem próbál ki- vagy eladni. A bérlő a birtokában lévő adatokra hivatkozva kérte a bizottságot, hogy vizsgálja meg az IKV Zrt. gazdálkodását, hogy a díjak megállapításakor valóban az önkormányzat érdekei, gazdasági megfontolások, avagy esetleg szubjektív szempontok vezérlik.

A megyei napilap, a Dél-magyarország 2009. február 28-i számában a szegedi önkormányzat VTLB egyik tagja, Bakai Csaba kijelentette: "...az IKV rosszul gazdálkodik a város vagyonával, mert 55 olyan önkormányzati tulajdonú üzlet- és pincehelyiség van a belvárosban, amely már évek óta üresen áll." A vizsgálatot sürgető képviselő számításai szerint emiatt nagy bevételtől esik el a város.

Az ominózus VTLB-ülésen a bizottsági tagok nem az IKV Zrt. jogi képviselője által favorizált döntést hozták, csupán annak tudomásulvételére szorítkoztak, hogy a bérleti díjban nem jött létre a felek között megállapodás.

Szopkó Anna legnagyobb meglepetésére három nappal a kitűzött tárgyalási nap előtt az ügyvéd a bérleti díjban való megállapodás érdekében - de mint a későbbiekben kiderült, a VTLB felhívása alapján - megbeszélésre invitálta a saját ügyvédi irodájába.

A kutya ugat...

- Őszintén szólva azt hittem, meg akar valamivel fenyegetni, ezért elhatároztam, hogy rögzíteni fogom a megbeszélésünket, és fel is vettem az egészet. A jogi képviselő arroganciája, brutális nyíltsága még az előzmények ismeretében is meglepett. Nem átallotta még az irántam való tiszteletét is kifejezni, hogy volt merszem a bérbeadóval szemben föllépni. Megtudtam tőle, hogy az IKV történetében ilyesmire még nem volt példa; egyértelművé tette, hogy a helyiségbérlőkkel szemben ők mindent megengedhetnek maguknak. Szinte kérkedve szembesített azzal, hogy hiába van mindenben igazam, úgy sem tehetek semmit, mert ők az erősebbek. És ez, tette hozzá, részéről nem fenyegetőzés, ez a gyakorlat. Fordulhatok bárkihez, mert ahogy mondta, a kutya ugat, a karaván halad.

Szopkó Anna szerint az ügyvéd elismerte, hogy béremelési javaslata irreális, a felmondás pedig jogsértő volt: - Hozzátette, ha én erre azt mondom, hogy ez nyomásgyakorlás, akkor ő azt válaszolja, igazam van.

Az IKV jogi képviselője azt is nyilvánvalóvá tette, hogy nem ő az egyetlen, aki hasonlóan járt vagy járhat. Nem tagadta, hogy valóban az a gyakorlatuk, hogy a bérlőket megfenyegetik: ha nem fogadják el a többszörös béremelést, akkor fel fognak nekik mondani.

Egy volt légópincéből kialakított üzlethelyiség bérlőjének, Streitmann Lászlónak dr. Óvári Judit rendes felmondással néhány évvel ezelőtt szintén felmondott. Beruházásait nem térítették meg, az üzletéből egy első fokon jogerőssé váló per végeredményeként kirakták, pénzéért most is pereskedik.

Szopkó szerint az ügyvéd megnyilatkozásai a felmondás joggal visszaélő voltát, és a béremelési igény jogszerűtlenségét egyaránt bizonyítják. Szerinte a bérbeadó mindvégig tisztában volt azzal, hogy olyan bérkövetelést kíván vele, a bérlővel szemben érvényesíteni, ami a bíróság előtt nem állta volna meg a helyét, s ezért alkalmazta a nyomásgyakorlást.

A bérlő szerint a beszélgetés során az IKV Zrt. képviselője azt is elismerte, hogy a VTBL-t megtévesztette az általa fizetett bérleti díj vonatkozásában.

A Pagoda étterem tulajdonosa úgy véli, hogy a bérbeadót és az önkormányzatot a helyiségbérleti jogviszonyokban egyaránt képviselő ügyvéd személyesen is érdekelt mind az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásában, mind a vendéglátásban.

A cégbíróság adatai szerint ugyanis dr. Óvári Judit 50 százalékos társtulajdonosa a Szopkó Anna bérleményével, éttermével azonos tömbben, szintén pincehelyiségben található kocsmának, a Somogyi Béla utca 20. szám alatt működő TOTO 63 Kft.-nek. Az önkormányzati tulajdonú bérleményben működő vállalkozás tevékenységi körébe tartozik az ingatlanok hasznosítása, bérbeadása is.

Hab a tortán

- Így kétszeresen is érdekelt abban, hogy a konkurens bérlők üzleti pozíciója az irreálisan magas bérleti díjuk, vagy más ok, például felmondás miatt nehezebbé váljon - érvel Szopkó Anna. Hozzáteszi: Óvári Judit a helyiségek bérbeadása során is megmutatkozó személyes érintettsége mellett nyilván nem tudja az önkormányzat tényleges érdekeit hathatósan, akár személyes érdekei ellenében is képviselni.

Hab a tortán: az ügyvédnő férjének, dr. Szántó Gábor városi vezető ügyésznek állítólag érdekeltsége van a Csongrád és Békés megyében gyógyszertárakat működtető Pharmainvest Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Kft.-ben. A gyógyszercég úgy terjeszkedik Szegeden is, hogy önkormányzati tulajdonú ingatlanokat vesz bérbe. A Pharmainvestet jogi ügyekben ugyanaz a dr. Óvári Judit képviseli, aki az önkormányzatot és az IKV Zrt.-t.

Személyes találkozásunkkor dr. Óvári Judit kijelentette, hogy azokra a kérdésekre, amelyek a harmadik éve folyó kiürítés iránti perre (így a Szopkó Annával folytatott, a bérlő által rögzített beszélgetés tartalmára) vonatkoznak, nem kíván nyilatkozni, mivel abban még nem született első fokú bírósági döntés. Az ügyvédnő szerint a Somogyi utcában található kocsma (amelynek fele részben a tulajdonosa) semmiképpen nem konkurenciája Szopkó Anna sokkal jobb színvonalú éttermének. Személyes érdekeltségét firtató kérdésemre ezt mondta:

- Egy esetre emlékszem, amikor egy olyan társaság ügyéről lett volna szó az IKV Zrt.-nél, amelyet én képviseltem ügyvédként, és emiatt természetesen nem vettem részt a döntéshozatali folyamatban. Nem érzem úgy, hogy az IKV-nál betöltött pozícióm a viszszaélés lehetőségét hordozhatja; akár hordozhatná, de nincs így - szögezte le dr. Óvári Judit.

Az ügyre vonatkozón írásban kerestem meg Szeged polgármesterét és az IKV Zrt. vezérigazgatóját, de válasz máig nem érkezett rá.

Top cikkek
Érdemes elolvasni
1
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.