Külföldi vevő

Továbbra sincs fényes helyzetben az ingatlanpiac, hitelek és források híján állóvízben várakoznak vevők és eladók. Az ősszel parlamentelé kerülő földtörvény tervezete szerint a külföldi tőke kiszorul majd erdőről-mezőről, de szabad a gazda a városban: földet nem, de házat,lakást, nyaralót adhatnak-vehetnek külföldiek. Mire számíthatunk, ha ingatlanunkat nem magyar állampolgárnak szeretnénk értékesíteni?

Magyarország ugyan pár éve megszűnt befektetési ingatlanpiac lenni, fekvése, klímája és a relatíve olcsó árak miatt azért még akadnak külföldi vevők. Előnyt élveznek az egyetemi városok, a Balaton környéke és a főváros, de akár egy csinos bakonyi házra vagy alföldi tanyára is lehet kereslet.

Hogyan szerezhet külföldi ingatlant? Előnyt élveznek-e az EU állampolgárai?

Ma már a tagállami állampolgárok a belföldi személyekkel azonos feltételekkel, vagyis engedély nélkül szerezhetnek a termőföld kivételével bármilyen egyéb ingatlantulajdont – például lakást, telket, üdülőt. Nem tagállami külföldi személy hazai ingatlanvásárlásához már engedély szükséges, amit akkor kaphat meg az ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivataltól, ha önkormányzati vagy egyéb közérdeket a vétel nem sért. A külföldi honosságát igazoló közokirat, az ingatlan-adásvételi szerződés eredeti példánya és 50 000 Ft illeték szükséges a kérelem beadásához.

Az ingatlanszerzést engedélyezik, ha

a) önkormányzati vagy egyéb közérdeket nem sért, és a külföldi a tulajdonában lévő belföldi ingatlant másik belföldi ingatlanra cseréli, vagy

b) a tulajdonszerzés célja közös tulajdon megszüntetése, vagy

c) a külföldi munkavégzés céljából igazoltan legalább öt éve életvitelszerűen Magyarországon tartózkodik.

Hogyan sérthet az ingatlanszerzés önkormányzati érdeket?

Az ingatlan fekvése szerinti területi kormányhivatal azt is megvizsgálja, hogy a külföldi ingatlanszerzése sért-e önkormányzati érdeket, melyhez az illetékes települési önkormányzat polgármesterének nyilatkozatát kéri. Fontos kiemelni, hogy az engedély megtagadható, ha a külföldi honossága szerinti állam nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján nem biztosít a magyar állampolgároknak a belföldiekkel azonos elbírálást.

Mikor kell kötelezően engedélyezni a külföldi személy ingatlanszerzését?

Az ingatlanszerzést engedélyezni kell a külön törvény rendelkezései alapján önálló vállalkozóként Magyarországon letelepedő külföldi természetes személy számára, ha ez közvetlenül szükséges annak a gazdasági tevékenységnek a folytatásához, amelyre letelepedett. Ha később visszaadásra vagy bevonásra kerül vállalkozói igazolványa vagy engedélye, vagy egyéni cég esetén törlik a cégjegyzékből, 1 éven belül köteles elidegeníteni ingatlanát vagy kérelmezheti a tulajdonjog fenntartását is.

Jelenleg hogyan szerezheti meg külföldi állampolgár magyar termőföld tulajdonjogát?

2004. május 1-jét követően szigorú feltételek mellett kizárólag az Európai Unió tagállamának állampolgárai vásárolhatnak termőföldet Magyarországon. A belföldi magánszemélyre vonatkozó mennyiségi korlátozásokkal szerezhet termőföldet a tagállami állampolgár az alábbi feltételekkel: önálló vállalkozó mezőgazdasági termelőként kíván letelepedni Magyarországon,

a) legalább három éve folyamatosan, jogszerűen Magyarországon lakik,

b) mezőgazdasági tevékenységet folytat.

A nem hazánkban élő és gazdálkodó tagállami állampolgárok, valamint a nem tagállami külföldi állampolgárok engedéllyel sem szerezhetik meg termőföld tulajdonjogát.

Jogszabály

A külföldiek ingatlanszerzését a többször módosított 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet, valamint a termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. szabályozza.

A külföldiek leginkább az újépítésű ingatlanokat keresik
A külföldiek leginkább az újépítésű ingatlanokat keresik
Top cikkek
Érdemes elolvasni
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.