Végrehajtották az FHB tőkeemelését

Az FHB nemrég a következő közleményt hozta nyilvánosságra a Budapesti Értéktőzsde honlapján.
Rendkívüli tájékoztatás

Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.; a továbbiakban a „Társaság") a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55.§ (1) bekezdése, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. melléklet 1.7. és 2.4. pontjai szerinti rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tisztelt befektetőket az alábbiakról:

A Társaság Igazgatósága 2015. december 28. napján, a Társaság ugyanaznap megtartott rendkívüli közgyűlésének 4/2015. (12.28.) számú határozatában foglalt felhatalmazás alapján, elhatározta a Társaság alaptőkéjének új részvények kibocsátásával történő felemelését.

Az Igazgatóság döntése és a megadott határidőig beérkezett, az új részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatok alapján az alaptőke emelés 14.163.430 db, egyenként 100,- Ft névértékű és 717,- Ft, azaz hétszáztizenhét forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált elsőbbségi (osztalékelsőbbségi) „B" sorozatú részvény, valamint 2.832.686 db, egyenként 1.000,- Ft névértékű és 7.170,- Ft kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált „C" sorozatú törzsrészvény zártkörű kibocsátásával valósul meg.

Az új részvények kibocsátási értéke az FHB részvények – a 2015. december 28-i rendkívüli közgyűlés előterjesztésének közzétételi időpontjában, azaz 2015. december 4-én számított – 180 napos forgalommal súlyozott átlagos tőzsdei árfolyama alapján került meghatározásra.

A „B" sorozatú osztalékelsőbbséget biztosító részvények tulajdonosát a részvényesi jogok az osztalékjog és a szavazati jog gyakorlása körében azzal az eltéréssel illetik meg, hogy a részvényesek között felosztható adózott eredményből a „B" sorozatú osztalékelsőbbséget biztosító részvények tulajdonosa az „A" sorozatú törzsrészvény után járó osztaléknál 10%-kal nagyobb mértékű osztalékra jogosult, illetőleg a „B" sorozatú osztalékelsőbbséget biztosító részvények tulajdonosát szavazati jog nem illeti meg. Ugyanakkor, ha a Társaság valamely üzleti évében nem fizet osztalékot, az osztalékelsőbbségi részvények tulajdonosait az „A" sorozatú törzsrészvényekhez kapcsolódó szavazati joggal egyenlő mértékű szavazati jog illeti meg, mely jogot a következő üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáig korlátozás nélkül jogosultak gyakorolni. A későbbi évek eredményéből az elmaradt osztalék nem pótolható.

A „C" sorozatú törzsrészvények tulajdonosát az „A" sorozatú törzsrészvényekhez fűződő jogokkal azonos jogok illetik meg.

A kibocsátásra kerülő új „B" és „C" részvénysorozatok tőzsdei bevezetésére nem kerül sor. Az új részvények elsőként a 2016. üzleti év eredményéből jogosítanak osztalékra.

Tekintettel arra, hogy a Társaság közgyűlése korábban, a 9/2014. (04.28.) számú határozatával a jegyzési elsőbbségi jogot a közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatóság döntésével megvalósuló tőkeemelés esetére kizárta, így a Társaság Igazgatósága az új részvények átvételére a Ptk. szabályaival összhangban a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének harminc, az új részvények átvételére vonatkozó, előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tevő szövetkezeti hitelintézet tagját és Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölte ki.

Az új részvények ellenértéke (kibocsátási értéke), azaz mindösszesen 30.465.537.930,- Ft a mai napon teljes egészében megfizetésre került.

A tőkeemelést követően a Társaság jelenlegi 6.600.001.000,- Ft összegű alaptőkéje 10.849.030.000,- Ft-ra emelkedik, tehát az alaptőke emelés mértéke 4.249.029.000,- Ft. Az új részvények névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet, azaz mindösszesen 26.216.508.930,- Ft a Társaság tőketartalékába kerül. A 2015. szeptember 30-i adatok alapján a Társaság konszolidált IFRS szerinti saját tőkéje ezzel 82,3 milliárd forintról 112,7 milliárd forintra emelkedik.

Budapest, 2015. december 30.

FHB Jelzálogbank
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Top cikkek
Érdemes elolvasni
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.