Több a turista

Februárban jelentős forgalom- és bevételnövekedést mértek a honi szálláshelyeken a tavalyi év második hónapjához képest. A becsődölt Malév helyét átvevő fapadosokkal másfajta közönség érkezik.

2013 második hónapjában a külföldivendég-éjszakák száma 13, a belföldieké 4, a szálláshelyek – fo­lyó áron szá­molt – brut­tó árbevétele 4,8 százalékkal nőtt 2012. februárhoz viszonyítva.

Februárban a kül­földi ven­dégek 489 ezer vendégéjszakát töl­­töttek el a ke­res­­ke­­del­­mi szál­lás­he­­lyeken, szá­­muk 18, az éjszakáké pedig 13 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A legje­len­tő­sebb kül­dő országok közül – a Német­or­szág­ból és az Oroszországból – érkező vendégek eltöltött éj­sza­ká­­inak szá­ma csök­kent, míg az Ausztriából, az Egyesült Királyságból, az Olaszországból és a Csehor­szág­­ból érkező ven­­dégek éj­sza­káinak száma nőtt.

A kül­föl­divendé­g-éjszakák számát tekintve három tu­risz­tikai régi­ó­ban bő­vülést re­­giszt­ráltak (Bu­dapest–Közép-Duna-vidék, Észak-Magyarország, valamint Nyugat-Dunántúl). Az össz­ven­­dég­for­ga­lom alakulásá­ban megha­tározó volt a Malév 2012. februári csődje, a fapados járatok térnye­ré­sével az utazóközönség szer­­kezete is átalakult.

Az év második hónapjában a belföldi vendégek 499 ezer vendégéjszakát töltöttek a keres­­ke­delmi szállás­­he­­lyeken, számuk 6,5, az éjszakáké pedig 4,0 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszaki értéket. A ven­­dégfor­galom növekedése négy turisz­tikai régiót érintett (Észak-Magyarország, Észak-Al­föld, Dél-Du­nán­túl, Balaton). A belföldiven­dég-for­ga­lom 83 százalékát fogadó szállodákban a vendégéj­sza­­kák száma 6,3 százalékkal nőtt.

Februárban a szállodák szobakihasználtsága átlagosan 37 százalékot tett ki, ami 3 százalékponttal magasabb, mint egy évvel ko­ráb­ban. A gyógy­­szállodák szobáinak igénybe­vétele átlagon felüli, 51,5 százalékos volt.

Februárban a kiadott szállodai szo­bák brut­tó átlagára 0,7 százalékkal 13 028 forintra csökkent, az egy ki­adható szál­­­lodai szobára jutó árbevétel (bruttó REVPAR) 7,8 százalékkal 4867 forintra emelkedett 2012. febru­árhoz képest.

A kereskedelmi szálláshelyek összes folyó áron számított árbevétele 4,8 százalékkal volt magasabb, mint egy év­vel eze­lőtt. A kereskedelmi szállás­he­lyek ugyanebben az időszakban összesen közel 15 mil­liárd forint bruttó ár­be­vé­telt ér­tek el. Ezen be­lül a szállásdíj­bevétel 7,2 milliárd forint volt. A forint/euró árfolyam 293 forint volt februárban, ami 2 forinttal gyengébb, mint 2012. februárban.

A működő kereskedelmi szálláshelyek jelentése alapján februárban 1419 egység fogadott el Széchenyi Pihenőkártyát. A belföldi vendégek az év második hónapjában 649 millió forint értékben fi­zettek ezen fizetőeszközzel a szálláshely-szolgáltatásokért.

A szálláshely-szol­gál­tatást nyúj­tó – több, különböző ága­zat­ban műkö­dő – vállalkozások a szálláshelyeken februárban közvet­lenül mintegy 26 ezer főt fog­lal­koztattak, ami 0,9 százalékkal több az előző év azo­nos idő­sza­kinál.

2013. február 28-án a hazánkban működő kereskedelmi szál­lás­helyek száma 2058 volt, ezen belül 841 szál­loda közel 50 ezer szobával, 805 panzió 9 ezer szobával műkö­dött. Az egyéb szál­lás­he­­­lyek (üdülőház, kem­ping és közösségi szálláshelyek) száma 412 volt.

Top cikkek
Érdemes elolvasni
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.