Piacfelügyeleti eljárás az Invitel és a Magyar Telekom ellen

Nekimegy a hírközlési hatóság az Invitel és a Magyar Telekom vonalas telefonokra kötött hűségszerződéseinek. Az eljárásokban azt vizsgálják, hogy nem szabnak-e a cégek indokolatlan feltételeket az ügyfeleknek a szerződésbontás szankciójaként.

Piacfelügyeleti eljárást kezdeményezett a Invitel Zrt. és a Magyar Telekom ellen a hűségszerződésekkel összefüggésben a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) Tanácsa az NHH Hivatalánál, illetve ez utóbbi cég díjcsomagjai esetében maga indított eljárást kötelezettség teljesítésével, illetve megszegésével összefüggésben.

Az NHH közleménye szerint az eljárást a helyhez kötött telefonszolgáltatást végző cégek ellenőrzését követően, jogsértés gyanúja miatt kezdeményezték. A jogsértés lényege, hogy a szolgáltatók nem szabhatnak indokolatlan feltételeket az ügyfeleknek akkor, ha ők felmondják hűségszerződésüket. A közlemény emlékeztet arra, hogy az NHH Tanácsa korábbi határozatában kötelezettségként írta elő a fogyasztók indokolatlan megkülönböztetésének tilalmát. A határozat értelmében a szolgáltatók a határozott idejű előfizetői szerződések idő előtti felmondását, vagy egy kedvezőbb díjcsomagra váltást nem szankcionálhatják az adott szerződés teljesítésére fordított költségekkel, illetve a teljesítés során nyújtott kedvezményekkel aránytalan módon.

Az NHH Tanácsa az elmúlt év végén adatokat kért a piaci szereplők határozott idejű szerződéssel igénybe vehető díjcsomagjairól, illetve a hűségidő lejártát megelőző szerződésbontáskor megállapított kötbérekről, és a kötbérszámítás módjáról. A beérkezett információk és az általános szerződési feltételek együttes vizsgálata alapján általánosságban megállapítható, hogy az NHH Tanácsa 2007-es határozatában megfogalmazott kötelezés hatására pozitív változások indultak el a piacon. A fogyasztók számára kedvező, hogy megszűntek az aránytalanul hosszú hűségidők, és a hűségidő a fogyasztó kifejezett kérése nélkül már nem hosszabbodik automatikusan újra. A kötelezés a korábbi monopolszolgáltatókra, a Magyar Telekomra, az Invitelre és a Monortel/UPC-re vonatkozott. Az utóbbi cég a határozatban előírt kötelezettségét betartotta, ám a másik kettő nem.

A vizsgálat szerint az Invitel, és esetenként a Magyar Telekom a korábban határozott idejű konstrukcióval kötött szerződéseket határozatlan idejű, de csak hűségnyilatkozattal igénybe vehető csomagokká változtatta annak érdekében, hogy mentesüljenek a határozott idejű szerződésekre vonatkozó kötelezés alól. A határozatlan idejű díjcsomagokra a fogyasztók indokolatlan megkülönböztetésének tilalma ugyan nem vonatkozik, de ennek a gyakorlatnak az alkalmazásával a határozatban foglalt kötelezettségtől függetlenül az Invitel és a Magyar Telekom valószínűsíthetően jogszabálysértést követett el. Az elektronikus hírközlési törvény szerint ugyanis a határozatlan idejű szerződések jogkövetkezmények nélkül felmondhatók.

A Magyar Telekom esetében az is vélelmezhető, hogy több határozott idejű csomagnál az alkalmazott kötbér összege és annak számítási módja nem felel meg a határozat előírásainak, ugyanis azok sem az előfizetőnek nyújtott kedvezménnyel, sem pedig a szerződés teljesítésére fordított költséggel nem indokolhatók, illetve azokkal nem arányosak. Ezért a Magyar Telekommal szemben a kötelezettség teljesítésével és megszegésével összefüggésben eljárást indított az NHH Tanácsa is. A vizsgálatok az indokolatlanul kirótt kötbérekre és az ügyfeleknek kilátásba helyezett büntetés miatt elmaradt szolgáltatóváltás pénzügyi hatásaira is kiterjednek.

Amennyiben az NHH gyanúja beigazolódik, az érintett szolgáltatók a hivatali eljárásban hírközlési tevékenységgel kapcsolatos értékesítéséből származó előző üzleti évi árbevétele 0,25 százalékának, míg a tanácsi eljárásban 0,5 százalékának megfelelő bírsággal sújthatók.

 

Top cikkek
Érdemes elolvasni
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.