Hárommilliárd forintos tanácsadói közbeszerzés Kecskeméten

Négy évre, hárommilliárd forint plusz áfa értékű, uniós pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi tanácsadói keretszerződést készül kötni a kecskeméti önkormányzat cége. A közbeszerzési felhívás feltételeinek vélhetően nem sokan tudnak majd megfelelni, ráadásul az elbírálásnál komoly szerepet kaphat a szubjektivitás.

Ritka jó üzletet köthet majd az a vállalkozás vagy konzorcium, amelyik sikeresen szerepel a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. közbeszerzésén, ugyanis példátlanul magas összegű, 48 hónapos időtartamra szóló, 3 milliárd forint plusz áfa értékű pénzügyi tanácsadói megbízást nyerhet el. Hasonlóan nagy keretszerződés legutóbb akkor került az érdeklődés középpontjába, amikor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetése tavaly télen aláírt egy műszaki-szakmai, közbeszerzési és jogi szakértői tanácsokról szóló, ugyancsak 4 éves, kétmilliárd forintos szerződést.

A kecskeméti önkormányzat cégének felhívására január 31-ig lehet ajánlatot tenni. A szerkesztőségünk által megkérdezett piaci szakértők szerint érdekesek a felhívás feltételei. Önmagában a hárommilliárd forintot érthetetlenül magas összegnek tartják, nem látják mögötte az elnyerhető uniós forrást. A pontozási szempontokat és azok súlyozását pedig alkalmasnak találják arra, hogy az objektív bírálattal szemben a szubjektív elemek kerekedjenek felül.

A felhívás kiköti, hogy az ajánlattevő cégnek vagy konzorciumnak a teljes, áfa nélküli árbevételének 2009-ben és 2010-ben el kell érnie a 900 millió forintot, ugyanakkor, ezen belül a szóban forgó közbeszerzés tárgyában, azaz például projekttervezésből, projektmenedzsmentből, fejlesztések ellenőrzéséből, pénzügyi szolgáltatásokból pedig a 300 millió forintot. Emellett a közbeszerzési felhívás feladását megelőző 36 hónapban összesen bruttó 40 milliárd forint költségvetésű részben vagy egészben uniós forrásból megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódó tanácsadói referenciával kell rendelkeznie, amelyek között három darab, egyenként 10 milliárd forint költségvetésű projektnek is szerepelnie kell. Komoly feltételeket támaszt a felhívás a szakembergárdát tekintve, a számukat, a végzettségüket és a szakmai tapasztalatukat is beleértve.

Információnk szerint legfeljebb 3-4 olyan vállalkozás működik Magyarországon, amely maradéktalanul megfelel a követelményeknek, persze, ha többen konzorciumba szerveződnek, akkor ez a szám nőhet. Ugyanakkor nem is az a legnagyobb baj, hogy a feltételek szűkítik a versenyt, hanem inkább hogy a pontozás a felhívást értékelők szerint túl nagy mozgásteret ad a bírálóknak, és a döntésben komoly szerepet kaphatnak a szubjektív elemek.

Az ajánlatok egyetlen számszerűsített eleme a megajánlott tanácsadói napidíj, ami 50 súlyponttal esik latba a döntésnél. Persze azt, hogy a nyertes cég pontosan mennyit számlázhat majd, azt önmagában nem a napidíj dönti el, sokkal inkább az, hogy az adott feladatot mennyi nap alatt teljesíti a szakértő. A többi 50 súlypont odaítélése azonban még ennyire sem objektív. Az alkalmazott módszertan megalapozottságára 40 súlypontot lehet kapni. Szakértőink szerint ízlés kérdése, kinek mi számít megalapozottnak. Emellett legfeljebb 10 súlypontot ad a kiíró a kockázatkezelési terv megalapozottságára, ami ugyancsak soft feltételnek mondható.

A felhívás 30 kisebb, valamint nagy, kiemelt projektet céloz meg, ami azt jelenti, hogy Kecskemét optimista, és komoly mennyiségű uniós forrás elnyerésében bízik azok mellett, amelyek már jelenleg is futnak. A kiírás a többi között olyan példákat hoz fel, mint az M5-ös autópályához kapcsolódó és a régió térségeit összekötő főútszakaszok fejlesztése, a közösségi és a helyi közlekedés színvonalának javítása, P+R parkolók hálózatának bővítése, a gyűjtő utak rekonstrukciója, illetve azt mondja, hogy ezek mellett lehetségesek újabb uniós fejlesztések.

A hárommilliárd forintos felhívást a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. írta ki, amelynek tavaly 55 millió forint volt az árbevétele, és a Kecskeméti Önkormányzat 100 százalékos tulajdonában van. A céget elsősorban az uniós projektjeinek menedzselésére és a városfejlesztési feladatok ellátására hozták létre, az EU és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elvárásainak megfelelően – közölte a cég lapunkkal. A városfejlesztési projektekre ugyanis csak azon települések pályázhatnak, amelyeknek van ilyen társaságuk – teszik hozzá.

A méretük, illetve az elnyerni kívánt uniós támogatás mértéke közötti szakadék szerintük azért nem probléma, mert a felhívásban meghirdetett feladatok 90 százalékára uniós forrás van egy-egy pályázaton belül. Külső segítségre pedig azért van szükségük, mert a Kft. végzi az önkormányzat számára az összes pályázati ügyet, ők írják ki a projektekkel kapcsolatos közbeszerzéseket, irányítják és fogják össze a fejlesztéseket, miközben kevesebb, mint 10 főt foglalkoztatnak. Mint írják, mindig a megfelelő szakembereket vonják be, mert nem alkalmazhatnak folyamatosan annyiféle szaktudású embert, ahányféle feladatot meg kell oldaniuk.

Hozzáteszik, jelenleg 140 milliárd forint értékű uniós fejlesztés van folyamatban, vagy előkészítés alatt Kecskeméten, s ehhez mérten kell tekinteni a 3 milliárd forintot. Ráadásul egy lehetséges összegről van szó, amit csak akkor fizetnek ki, ha tényleg szükség lesz a tanácsadók munkájára.

Arra a kérdésünkre, hogy miért van szükség többéves szerződésre, azt válaszolták, azért, mert a nagy uniós fejlesztések esetében nem ritka, hogy egy-egy projekt az előkészítéstől a megvalósulásáig akár 5 vagy több évig is eltarthat. Ugyanekkor a közbeszerzés nyertesének nem lesz feladata a folyamat egyik legdrágább része, a tervezés, a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése, mert azt külön közbeszerezteti a Kecskeméti Városfejlesztő Kft.. A nyertes azért felel majd, hogy a forrásokat megfelelően használja fel az önkormányzat, a projektek pénzügyi dokumentációja, elszámolása rendben legyen.

Arra a felvetésünkre, hogy a felhívás szűkíti a versenyt, a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. azt válaszolta, a kiírás a közbeszerzési törvénnyel összhangban történt. A Városfejlesztő Kft. komoly munkát végez a legkülönbözőbb területeken, legyen szó környezetvédelemről, stratégiákról, pénzügyi szakterületről, műszaki kérdésekről. E feladatok döntő többségét kisvállalkozásokkal nem tudják végeztetni, mert nincs hozzá megfelelő kapacitásuk. A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. számára viszont az is fontos, hogy a nyertes a tevékenységének jelentős részét a projektek területén végezze, mert csak így lehet elegendő tapasztalata.

„Azért szabtunk tehát magas határokat, mert a projektjeink volumene szakmailag ezt indokolja. Egyébként léteznek ilyen cégek Magyarországon, bízunk benne, hogy nyújtanak majd be pályázatot, akár egymással együttműködve, konzorciumban is” – közölték lapunkkal.

Városfejlesztők közös platformon

Kecskeméten alakult meg a Városfejlesztő Társaságok Országos Szövetsége (VÁTOSZ), amelynek Uhlig Rita, a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója lett az elnöke. Azt kérdeztük tőle, hogy a szóban forgó tanácsadói felhívás követendő példa lesz-e a tagok számára, hogy hasonlókat írjanak ki? Van-e erre szándék?

A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. mindenekelőtt leszögezte, hogy a VÁTOSZ-t nem szabad összekeverni a Városfejlesztő Kft. működésével. Hozzátették, a VÁTOSZ elsődleges célja, hogy egymás – azaz a tagok – tapasztalataira építve sikeresebben hívja le az uniós forrásokat. Ennek feltétele, hogy a projektek előkészítése, majd később a megvalósítás, az elszámolás, a fenntartás során is tökéletes munkát végezzenek az érintett cégek. Ezt pedig csak megfelelő partnerekkel lehet elérni.

Amit közbeszereztetnek

- A projekthez kapcsolódó szükséges ráfordítások, időtartam, költségkeret megbecsülése,

- A részterületek egymástól történő pénzügyi, elszámolástechnikai lehatárolása,

- A projektek pénzügyi kezelésénél alkalmazandó módszerek, eljárások meghatározása,

- A projekt anyagi és a pénzügyi területhez kapcsolódó humán erőforrásmegtervezése és biztosítása,

- A külső pénzügyi tanácsadók munkájának koordinálása,

- A projekt pénzügyi előrehaladásának, minőségének, határidőknek, költségeknek, változásoknak az ellenőrzése,

- A kockázatok feltárása és kezelése,

- Pénzügyi-gazdasági területen a projekthez kapcsolódó szakmai munka dokumentálása,

- Egyéb, a projektmenedzsmenti tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi, gazdasági, ellenőrzési, ügyviteli és szakértői feladatok ellátása.

Erdőtűz miatt a füstbe vész az M5-ös autópálya Kecskeméthez közeli szakasza
M5 autópálya közelében, Kecskemétnél erdőtűz, tűz, tűz Kecskemét mellett Inárcs tűzoltók
Top cikkek
Érdemes elolvasni
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.