Felügyeleti bírság a GrEnergie-nek

Bírságot szabott ki a pénzügyi felügyelet a tőzsdén jegyzett GrEnergie-re, mert a cég tőkeemelés címén egy lényegében értéktelen társaságot apportált be hatszázmillió forintos értéken.

Tiltott piacbefolyásolás miatt 20 millió forint bírságot szabott ki a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) a GrEnergie Corporation Nyrt.-re. A PSZÁF a társaságra a közzétételi és tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása miatt további nyolcmillió forint felügyeleti bírságot is kirótt.

A PSZÁF 2011 végén a GrEnergie-t (korábbi nevén Kreditjog Corporation Nyrt.) a nyilvános értékpapír-kibocsátókra vonatkozó közzétételi és tájékoztatási szabályok megsértése miatt – felügyeleti bírság kiszabása mellett – a jogszabálysértő állapot megszüntetésére és a vonatkozó jogszabályok jövőbeni betartására kötelezte. A PSZÁF 2012 októberétől utóvizsgálat keretében ellenőrizte a korábbi határozatában foglaltak végrehajtását, s ennek során a piacbefolyásolás tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértésére vonatkozó gyanú merült fel a társaságnál.

A PSZÁF a felmerült gyanú alapján megindított piacfelügyeleti eljárását lezáró határozatában megállapította: a GrEnergie által – a 2011-ben megvalósult alaptőke-emelés összegére vonatkozóan – nyilvánosságra hozott információk kapcsán sérültek a tőkepiacról szóló törvény piacbefolyásolás tilalmára vonatkozó rendelkezései.

A GrEnergie által közzétett, az alaptőke-emelést elhatározó egyes közgyűlési határozatokban szerepelt ugyanis, hogy a tőkeemelés – részben – nem pénzbeli hozzájárulás (apport) szolgáltatásával valósul meg, melynek értéke 600,5 millió forint. A fentiekre tekintettel a PSZÁF szakértő bevonásával megállapította, hogy az apport tárgyául szolgáló Hydro-Min2010 Kft. üzletrészének (tőkéjének) meghatározó részét (99,9 százalékát) képező know-how (és így a nyilvánosságra hozott közgyűlési határozatokban szereplő nem pénzbeli hozzájárulás) nem bír vagyoni értékkel. Így a GrEnergie – az ezen apport értéket tartalmazó közgyűlési határozatok közzétételével – hamis információt hozott nyilvánosságra.

Mint a vizsgálat feltárta, a GrEnergie a tőkeemelés során nem az adott helyzetben elvárható gondossággal járt el, ugyanis a gazdasági társaságokról szóló törvényt megsértve az alaptőke-emelés során nem készíttetett független könyvvizsgálói jelentést az apport értékeléséről és leírásáról. Az adott gondossággal eljárva ugyanis tudatában kellett volna lennie az apportált üzletrész valós értékének, és annak, hogy az általa az üzletrész értéke kapcsán közzétett információ hamis.

A PSZÁF a hamis információ nyilvánosságra hozatala miatt kiszabott 20 millió forint piacfelügyeleti bírság megállapításakor figyelembe vette azt is, hogy a GrEnergie-vel szemben korábbi jogsértések miatt már több alkalommal kellett intézkednie.

A PSZÁF az utóvizsgálat során megállapította: a társaság – a korábbi felügyeleti kötelezések ellenére – nem szüntette meg a főként a tájékoztatási és közzétételi kötelezettségének teljesítésére vonatkozó hiányosságokat. Így nem jelentette meg a vizsgált időszakban – a hivatalos közzétételi helyként meghatározott – honlapján a jogszabály által előírt információkat, tájékoztatásait (időszakos jelentéseit, vezetőségi beszámolóit) számos esetben késedelmesen és hiányosan tette közzé, az audit bizottság egyik tagja sem rendelkezett a törvény által előírt számviteli és/vagy könyvvizsgálói végzettséggel, továbbá az audit bizottság nem látta el a jogszabály alapján a hatáskörébe tartozó feladatokat. A PSZÁF mindezek miatt az utóvizsgálatot lezáró határozatában nyolcmillió forint bírságot rótt ki a társaságra.

A GrEnergie közleménye szerint a szabálytalanságokat még az előző vezetés követte el, a jelenlegi vezetés, ahogy eddig is, ezután is mindent megtesz annak érdekében, hogy a társaság működése a vonatkozó szabályozásoknak és törvényi előírásoknak minden szempontból megfeleljen. A felügyeleti határozatban felsorolt elmaradásokat a társaság új vezetése működése során jórészt pótolta, a fennmaradtakat a megjelölt határidőig teljesíti.

Top cikkek
Érdemes elolvasni
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.