Ez sem a bankok napja

Hét pénzintézet bukta a devizás perét kedden, több ügyben elhalasztották az ítéletet.
Az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatva, teljes egészében elutasította a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla a Magyar Cetelem Bank Zrt. keresetét kedden.

Az első fokú bíróság szeptember 3-án kihirdetett nem jogerős ítéletében részben helyt adott a pénzintézet keresetének, mivel megállapítása szerint bizonyos időszakokban megfeleltek a tisztességesség törvényi kritériumainak a bank euróalapú személyi kölcsöneinek általános szerződési feltételei (ászf). A másodfokú, jogerős határozat rövid indoklásában a bíró elmondta: a törvényi feltételeknek együttesen kellett maradéktalanul érvényesülniük az ászf feltételek tisztességességének megállapításához. A pénzügyi intézmény ászf-ei nem felelnek meg elsődlegesen az átláthatóság követelményének, egyes elemeinél nem tudni, hogy miért, mikor, milyen mértékben kerülhet sor az egyoldalú szerződésmódosításra, ezért a bíróság teljes egészében elutasította a bank keresetét.

Csomagban leverve

Szintén elutasította a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon az UniCredit Bank három leányvállalatának, az Ingatlanlízing Szolgáltató Zrt., a Leasing Immo Truck Pénzügyi Szolgáltató Zrt. és a Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt. keresetét. A bíróság elutasította a felperes pénzintézetek azon kérelmét, hogy forduljon az Alkotmánybírósághoz, illetve az Európai Unió Bíróságához, és az Ingatlanlízing Zrt-t 580 ezer forint, a másik két felperest 530 ezer-530 ezer forint perköltség megfizetésére kötelezte. Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Az eljáró tanács elnöke megjegyezte, a három ügy nagyfokú hasonlóságot mutatott egymással; mind a felperes, mind az alperes lényegében ugyanazokat az érveket sorakoztatta föl a három ügyben, ezért a bíróság indokolása sem tér el jelentősen a három ítéletben. A bíróság az indokolásban kifejtette: azért nem tartotta szükségesnek, hogy az Európai Unió Bíróságához forduljon, mert a Kúria a Kásler ügyben - amikor kimondta, hogy az árfolyamrés tisztességtelen - már bevárta az EU-Bíróság álláspontját, és ez alapján hozta meg jogegységi döntését, amelyen a mostani per keretét adó - a devizahitel-szerződések egyes kérdéseiről szóló - törvény alapul. Ami az ügy érdemi részét illeti, a bíróság hangsúlyozta: a perben egyetlen kérdést vizsgálhatott, szigorúan az említett törvény keretei között, mégpedig azt, hogy fennállt-e a tisztességtelenség a felperes devizahiteles szerződéseiben alkalmazott általános szerződési feltételeknél (ászf). A bíróság kiemelte: a törvényi szabályozás konjunktív, vagyis ha a jogszabályban meghatározott hét elvből csak az egyiket is sérti a pénzintézet által alkalmazott ászf, akkor szükségtelen a további vizsgálódás, fennáll a tisztességtelenség. Az Ítélőtábla ezért mellőzte ítéletében az elsőfokú ítéletnek azt a részét, amely egy elv megsértésének a megállapítása után további elvek sérelmét taglalja.

Helyben hagyták

A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla kedden kihirdetett határozatában helybenhagyta a Budapest Autófinanszírozási Zrt. ügyében hozott elsőfokú ítéletet, amely szerint tisztességtelenek a pénzintézet általános szerződési feltételei. A felperes pénzintézet fellebbezésében az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését indítványozta, mert álláspontja szerint a törvényszék elmulasztotta indokolási kötelezettségét. A tanácselnök a határozathirdetéskor ugyanakkor hangsúlyozta: az elsőfokú bíróság részletesen indokolta határozatát, mulasztás csak akkor történt volna, ha nem állapítható meg, mire alapozta ítéletét. Az ítélőtábla szerint az elsőfokú bíróság értelmezése helytálló, a pénzintézet egyoldalú módosítást lehetővé tevő szerződéses kikötései tisztességtelenek és érvénytelenek. A másodfokú bíróság 605 ezer forint másodfokú perköltség megfizetésére kötelezte a társaságot.

Alaptalan fellebbezés

Ugyancsak helybenhagyta az ítélőtábla a Budapest Fejlesztési és Hitelbank Zrt. ügyében hozott elsőfokú ítéletet, amely szerint tisztességtelenek a pénzintézet általános szerződési feltételei. A tanács elnöke ezen kívül több ponton kiegészítette az elsőfokú döntést a szóbeli indoklás során. Az ítélőtábla szerint alaptalan a felperes pénzintézet fellebbezése, a bíróság nem osztotta többek között a felperes azon kifogását, hogy az elsőfokú bíróság nem tett eleget indoklási kötelezettségének, azaz eljárási szabálysértés történt volna. A bíró kifejtette: a felperes pénzintézet Alkotmánybírósághoz (Ab) és az Európai Unió Bíróságához fordulás iránti kérelmének elutasítását azért nem indokolta az elsőfokú bíróság, mert akkor a rendes bíróság magyarázná el, miért tekinti alkotmányosnak az adott jogszabályt, holott erre csak az Ab jogosult – tette hozzá.

Jogerős az IMPULS-ítélet

A magyar állam elállt a fellebbezéstől, így - miután a pénzügyi vállalkozás nem nyújtott be fellebbezést - jogerős az IMPULS-Leasing Hungária Pénzügyi Lízing Zrt. ügyében szeptemberben kihirdetett elsőfokú ítélet, amely szerint a pénzintézet általános szerződési feltételei érvénytelenek és tisztességtelenek. A magyar állam az elsőfokú ítélet egyik indoklási pontjára hivatkozva fellebbezett, a Fővárosi Ítélőtábla kedden tárgyalta volna másodfokon a pénzügyi intézmény keresetét, azonban a magyar állam időközben visszavonta fellebbezését. A jogszabály értelmében így az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedik.

Futnak még

Több pénzintézet ügyében viszont elhalasztották az ítéletet. Az FHB Ingatlanlízing Zrt. keresetéről október 30-án döntenek másodfokon (a társaság fellebbezett az elsőfokú ítélet ellen). Az UniCredit, illetve a Credit House Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. ügyében pedig november 4-én várható jogerős döntés (első fokon ők is vesztettek).

Top cikkek
Érdemes elolvasni
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.