Döntött a vidékfejlesztési miniszter az idei évre szóló lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás állami támogatásának szétosztásáról. A mintegy 4,4 milliárd forintnyi keretből összesen 626 település kap támogatást. Ennek köszönhetően az érintett településeken jelentősen csökkennek a lakosság terhei. Az intézkedés mintegy 1,2 millió embert érint – mondja a Vidékfejlesztési Minisztérium sajtóirodája.

Az összegre azok a települések pályázhattak, ahol az önkormányzati, az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás költségei az országos átlagnál magasabbak.

Az egyes régiók ivóvíz és csatornadíjai között komoly eltérés is lehet. Az árakat ugyanis nagyban meghatározza az adott terület földrajzi helyzete és a népsűrűség. Emellett fontos az is, hogy az érintett településen milyenek a víznyerési lehetőségek, mennyire egyszerűen lehet például karsztvízhez jutni, de szerepet játszik az is, hogy a szolgáltató milyen technológiával dolgozik.

A költségvetési törvény értelmében a Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár egy összegben folyósítja a megítélt támogatásokat a települési önkormányzatok számlájára.