Könnyítést kérnek a különadósok

A NAV revizorai hamarosan elindulnak a 98 százalékos bevallásokért.

– Kis pont voltam én a rendszerben, nem akartam kötözködni az adóhivatallal, s bár a törvényt igazságtalannak tartom, az adót az utolsó fillérig befizettem, nem kértem részletfizetési kedvezményt – mesélte lapunknak egy, az előző érában az államigazgatásban dolgozó, de a kormányváltás után elküldött hölgy, aki névvel nem akarta felvállalni a történetét.

A 98 százalékos különadóról van szó, aminek a rendezése nem ment zökkenőmentesen, mert a tárca bérszámfejtése nem állt a helyzet magaslatán, s az adóalap meghatározásakor rosszul vették fi gyelembe a felhalmozódott szabadságok megváltását. Így az erre jutó adót, miután értesült a hibáról, az elbocsátott dolgozónak utólag kellett befizetnie az adóhatóságnak.

Nem mindenki döntött úgy, mint a lapunknak nyilatkozó hölgy. A hányatott sorsú 98 százalékos különadó parlamenti elfogadása után az adóhivatal vezetői némi reményt öntöttek az adóalanyokba, amikor arra hívták fel a figyelmüket, hogy fizetéskönnyítési kérelmekkel lehet a hatósághoz fordulni. Lapunk információi szerint az érintettek szép számmal igyekeztek élni a lehetőséggel. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint eddig 180 kérelem futott be hozzájuk a különadóval összefüggésben. Ebbe beletartoznak azok a kérelmek is, amelyeket a 2005 és 2009 közötti időszakra kivetett adó kapcsán nyújtottak be, de időközben okafogyottakká váltak, mivel az Alkotmánybíróság idén május elején kimondta a jogszabály alkotmányellenességét. A fideszes többségű parlament sebtében megalkotta az új törvényt (a sorban a harmadikat, mivel az első verzió előző év őszén szintén fennakadt a taláros testületen), amely már csak a 2010-től keletkezett jövedelmekre állapítja meg a különadót.

A 180 kérelem tehát vegyesen tartalmazza a 2010 előtti és utáni időszak kifizetéseit. Arról viszont tudott bontott adatot szolgáltatni a hivatal, milyen döntések születtek a hatályos törvény alapján elbírálható kérelmekre. A hatóság eddig 42 részben helyt adó (tehát a kérelem egészét nem, annak csak egy részét elfogadó), és 15 helyt adó fizetési könnyítési, illetve vegyes kérelmet bírált el, a határozatok megszülettek, de ezek közül csak 10, illetve 4 emelkedett jogerőre.

A többi esetében az adóalany fellebbezése miatt húzódhat az ügy, vagy az adózó nem reagált ugyan az elsőfokú határozatra, de az átfutási időmiatt azmég nem tudott jogerőre emelkedni. A harmadik kategóriában, az összeg mérséklését célzó 42 kérelemből eddig mindössze két helyt adó döntés született, ebből is csak egy vált jogerőssé. Arról nincs információ, hogy jellemzően hány hónapos részletfizetést kértek a különadót fizetők, de a hivatal szerint „a minden adónemre kiterjedő általános tapasztalat alapján az engedélyezett fizetési könnyítések futamideje nem haladja meg a 12 hónapot”.

Augusztus elejéig 974 adózó adta be bevallását, de ez még nem a végleges szám, mert az országgyűlési képviselőknek, alpolgármestereknek és az európai parlamenti képviselőknek – akiket lapunk cikkei után vontak be az adóalanyok körébe – július végéig kellett bevallásukat elküldeniük, amelyeknek a feldolgozása még tartott. Amelyekkel végeztek, azokban összesen 4,2 milliárd forint különadó-köteles bevételről adtak számot az adózók, ebből 2,2 milliárd volt a bevallással egyidejűleg fizetendő különadókötelezettség. A különadószámlán ennél több pénz, 2,65 milliárd forint van már, amiből a kifizetők 1,32 milliárdot fizettek be (ők a 2010 vége és 2011 június 30. közötti különadó-köteles bevételekből vonták le az adót), a maradékot pedig az adóalanyok utalták át korábban, amikor ebbe a folyamatba a munkáltatók nem voltak közvetlenül becsatolva.

A bevallások alapján számolt, illetve a bevételi számlán lévő tényleges nettó összeg közti különbséget nem magyarázzák a 2005 és 2009 közötti időszakkal összefüggésben álló, utólag alkotmányellenesnek ítélt elvonások. Azokat a pénzeket a hatóságnak már vissza kellett utalnia, legkésőbb június közepéig. Arról lehet szó, hogy a befizetéshez nem kapcsolódik bevallás, vagy rosszul kalkulálták a fizetendő adó összegét, ezért a törvényes részen felüli összeget később vissza fogják igényelni.

Készülnek a revizorok

Az adóhatóság még nem kezdeményezett adóellenőrzéseket a különadósokkal szemben, akik elmulasztották beadni a bevallásukat. Júliusban ugyan már kimentek a felszólító levelek, de addig nem indulnak el az ellenőrzések, amíg le nem jár a levelekben meghatározott határidő – kaptuk a tájékoztatást, amiben az is szerepel, hogy a revizorok készülnek az ellenőrzések lefolytatására: informatikai és kockázatelemzési feladatokat végeznek el.

Top cikkek
Érdemes elolvasni
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.