Nem félünk a farkastól

Szotyory Lászlónál a dolgok komolyra fordultak. A művész, aki egykor poétikus ligeteket és mediterrán kerteket festett, most vészjóslóan nyájas oroszlánok, üvöltő farkasok és gonosz tekintetű őrkutyák képeit állítja ki. Csupa ragadozót, amelyek látszatra oly kevéssé emlékeztetnek az előző korszakokra.

Ámbár azok a táj-, autó- és lányfestmények is meglehetősen kétértékűek voltak. Jegenye- és ciprussorok, amelyeknek álmatag zöldjében az ifjú Werthernek, de legalábbis Kármán Fannijának kellett volna kószálnia, brit erőmű, amelynek furcsa kéményei kékké váltak a tintakék ég és a tintakék víz áradatában, később limuzinok és repülőgépek, amelyeknek furcsa portréi mögött még mindig fel-feltűntek azok a bizonyos elmosódó zöld (vagy nem zöld) tájak. Mindig bizonytalanok voltak és mindig bizonyosak. A píneaerdők olyan hangulatosak, hogy egyből Itáliában érezte magát, aki valaha is látott ilyet Róma szélén, a hatalmas, minden valószínűség szerint amerikai kocsik országúti cirkálókhoz méltón cirkáltak az országutakon, és a lipcsei Népek csatája emlékmű is nagy volt, nyomasztó és tragikomikus, elmosódó részletei ellenére.

Szotyory ugyanis a kezdetektől kettős játékot űzött. Egyfelől csalókán megteremtette a látványt és a hangulatot, csaknem olyan ábrázoló meg győző erővel, mint akár a tizenkilencedik század ábrázoló piktúrája, másrészt azonnal, úgyszólván egyazon ecsetvonással elvette tőlünk – vagy legalábbis kétségessé, zavarttá tette – a jóleső, banális élményt. A mélyzöld lombok elmaszatolódtak, csak bátortalan és bizonytalan körvonalak jelezték a szökőkútszobor elvárható lándzsás diadalát, a dölyfös limuzin elhalványult, mint egy rosszul exponált, elkapkodott fényképen. Általános bizonytalanság. A festő olyan gyönge kontúrokat húzott, úgy hagyta lecsorogni a festéket, mintha nem volna magabiztos a dolgában, vagy mint aki ellenkezőleg, nem törődik a műgonddal.

Röviden: Szotyory festészete az egyik legbravúrosabb megjelenése annak a tagadva igenlő vagy igenelve tagadó viszonynak, amely a ma festészetét saját mesterségéhez, e mesterség előzményeihez fűzi. Innen a korábbi színszabadosság, az, amely a megidézett tájat olykor brutális kékkel, olykor taszítóbb barnákkal és szürkebarnákkal önti el, olykor elvadult egeket ken fölé, és amelyet tetéz a színmasszában feloldódó laza részletekkel.

Lényege szerint a mostani állatsereglet, a Lenyűgöző lények címen bemutatott válogatás sem más, noha másnak látszik. A hímoroszlánok, az üvöltő farkasok és a feszülten figyelő kutyák olajvásznai első pillantásra az ábrázolás realizmusával ragadnak meg. Az eddigiekhez képest a vezérfarkasnak szinte minden szőrszála, minden esetre kiéhezett veszedelmességének minden rémsége előtűnik, a sárgásszürke bokszerek rosszindulatú tekintete lélektani élmény, a Farkaskutyák hideget lehelnek a fehéres szürke hóban.

Merthogy a környezet, a háttér is kidolgozottabb, valóságosabb lett. Az A király (ez természetesen egy hímoroszlán) gazdagon festett sárgás homokon hever a kékből kékesbe, kékesből szürkésbe áttűnő ég alatt, a farkasok mindig a puha hómezőn jelennek meg, mint a tizenkilencedik századi orosz és lengyel romantikusoknál, A figyelők (ezek kutyák) fenyegető zordonsága mögött Szőnyi rőt lombszínei, lábuk alatt már-már Ferenczy Noémi kárpitjainak meleg pázsitja.

A galéria felvezető szövege a bestiáriumokban és a mitológiák vadállataiban, magunk az állatfestészet egyetemes történetében keresnénk az előzményeket. Pállik Béla juhokat festett a tizenkilencedik században, Aelbert Cuyp és Paulus Potter gyönyörű teheneket a hollandok nagy évszázadában, nem beszélve később a lómániás angolokról és az oroszlánfestő romantikáról. Mindkét hivatkozás arra jó, hogy közelebb lépve végképp kitessék: a Várfok utcai állatképeknek ezekhez semmi közük. Az oroszlán félprofilján most is lecsorog a festék, a pompás sörényt itt is csapzott ecsetmozdulatok dúsítják, a farkasok téli egeibe hívságos rózsaszínek úsznak be, miközben A magányos farkas ziláltsága kevéssé Pilinszky ihlető versét, sokkal inkább Sir Arthur Conan Doyle sátánkutyáját juttatja eszünkbe.

Nem tudjuk eldönteni, féljünk-e ezektől a vérengzőktől, vagy se. Szotyory ambivalenciája – mert mindig is ezt festette – csak újabb szakaszba lépett az újabb témakörrel.

A magányos farkas. 2012. Olaj, vászon, 95x135 cm
A magányos farkas. 2012. Olaj, vászon, 95x135 cm
Top cikkek
Érdemes elolvasni
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.