Az életmentő mese

A "határon túli" szerzőkkel foglalkozó monografikus munkákból már korábban is kiderült, milyen sokszorozott figyelmet, körültekintést kíván a nagy késéssel, hiányosan, önismétlő s egymást át-átfedő kiadásokban megismert életművek vizsgálata. Az áttelepültek esetében még nagyobb a kuszaság és zavarodottság, hisz ők maguk is folyamatosan úgy érezték, mintha új honfoglalásba kezdtek volna, ami az irodalomban betöltött státusok kényszerű, csalódásokkal megvert átgondolásával járt.

A vajdasági Gion Nándor írásainak főhőse például a kilencvenes években keserű öniróniával rendre így mutatkozott be: "híres író vagyok", és besorolta önmagát saját panoptikumának figurái, Pancsó, a "híres vonatos vagány" meg a többiek közé.

Pedig valóban: az ezredfordulón Giont a legjelentősebb magyar prózaírók egyikeként tarthatta számon - a szűk szakma. A hetvenes évek közepén született két regénye, a Virágos katona és a Rózsaméz az önreflexív mesélésnek és az álomszerű tárgyiasságnak egészen új változatát hozta, amelynek nyomán az olvasónak át kellett rendeznie azt a képet, amelyet addig történelemről és történetmondásról, kisebbségről és írói szerepről alkotott. Későbbi novellaciklusai, majd a délvidéki élet és irodalom közös katasztrófáját előéneklő regénye, a Börtönről álmodom mostanában ezt a szerepet remeklésekben árnyalták tovább, ifjúsági műveiből filmek készültek - és mégis: 1993-as áttelepülésétől 2002-es haláláig Gion úgy élt és alkotott, akár egy csempész, aki áthozott-átmentett kincseit próbálja az időszerű keresletben értékesíteni.

Elek Tibor a pályának ezt a furcsa, megszaggatott ívét rendkívül plasztikusan rajzolja föl. Már az is nagyszerű (és "természetesen hiánypótló") teljesítmény, ahogyan az írói építkezést rekonstruálni tudja a Symposion-folyóirat meghatározó kezdeteitől a 2004-es posztumusz kötet (Mit jelent a tök alsó?) látványáig. Különös figyelmet szentel a műfajteremtő kísérleteknek, joggal, hiszen a kortárs magyar epika talán leglátványosabb fejleménye a kis zárt formákból létrejövő nagyobb epikai alakzat, ennek pedig Gion nagy művésze volt. Viszszatérő elemzés tárgya az írás mint létrehozott valóság, Giont a Symposion avantgárdjának szellemében mindig is izgatta az átjárás a kétféle reália között. Ezzel szorosan összefügg a szóbeli mesélés kérdése: a történetekbe mindig belekomponált narrátor vajon mennyiben különbözik a magáról beszélő, valló, másokkal diskuráló hétköznapi ember önkifejező szükségleteitől. Gionnál gyakran deklaráltan is életmentő a mese, mintha csak az Ezeregyéjszaka történeteit olvasnánk végeérhetetlen láncban (vagyis nyitott, mindig nyitva maradt/hagyott műként, annak bizonyságául, hogy a nagy történetmondók milyen - látszólag - spontán módon törnek szét minden konvencionális kötelmet).

Hatás és beilleszkedés vargabetűi a recepcióban is kaotikus állapotokat teremtettek - a monográfusnak még ezzel meg kell küzdenie, s Elek mértéktartóan, de következetesen teljesíti ezt a penzumot is, közben óhatatlanul megeleveníti kritikai közéletünket. Azt a miliőt, amelyben az "adósságtörlesztés", a "kiállás" irodalomtól idegen kötelezettségei közben kell esztétikai vitákat lefolytatnunk.

Elek Tibor talán csak egy vonalrajzban óvatosabb, vázlatosabb a kelleténél. A Gion habitusához legközelebb álló hős, a Virágos katonában, majd a tetralógiává bővülő regényfolyamban szereplő Gallai Istvánnak, a muzsikáló, énekmondó embernek és későbbi alteregóinak a leépüléséről van szó. Az önmagát és közösségét örök kompromisszumokban megtartó, képviseletre vállalkozó ember huszadik századi válságát az író a maga művészemberi dilemmáin, közéleti szereplésén és földönfutásán méri, mígnem pályája végén egy magatartás végső összeomlásával kell szembenéznie. Az ezredvégi felesleges ember tragédiájával.

Noran, 258 oldal, 2490 forint

Top cikkek
Érdemes elolvasni
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.