Vak tyúk is talál szeget?

Petrence Sándor rejtőzködő, mint önmagát hívja: „nípi költő” első verseskötete felett tanácstalanul vakargatja gyanakvó fejét a recenzens. A szerző úgy robbant be az irodalomba, mint az a kézigránát, amelynek eldobási helyéről senki nem sejt semmit.

Vakargatja, és egyre tanácstalanabbul kérdezi: tulajdonképpen mi ez? Terebélyes tréfába csomagolt éles bírálat, fricska a túl komoly, tragikusra hangolt kortárs irodalom orrára? Gonosz hadművelet? Egy már befutott, ismert író álnéven írt verseinek felforrt vízgőzgyűjteménye? A vezetéknevéből adódóan lekaszált, szélringatta szénacsomó? Gyógygomba? (Azóta kiderült: az álnév Nyerges Gábor Ádámot rejti. – A szerk.)

A kérdések mindegyikében ott rejtőzhet a válasz esszenciája. Mert hát akárkinek csak nem írna fülszöveget Sárbogárdi Jolán, alias Parti Nagy Lajos. Meg aztán erősen elbizonytalanodásra adhat okot, hogy Petrence verseit nem akármilyen lapok – a Jelenkortól a Holmin át a 2000-ig bezárólag – közölték. A könyv a versek mellett az alakuló pálya állomásaiból is bőven ad ízelítőt, beidézett, szerkesztőknek címzett levelek sietnek segítségére a jövőbeni szemfüles filoszoknak.

Kétkedve fogadtam, hogy ilyen szöveg után mit is felelhetett az Élet és Irodalom vers szerkesztője: „Kíváncsian várom Kend vílemínyít, meg há amúgy is mindég örülök, ha, levelet kapok…” Szó mi szó, a szerkesztő úr válaszolt… A kreált, első olvasatra még tréfásnak, szórakoztatónak ható versek egy idő után – jóval a könyv közepe előtt – idétlen szövegszörnyekké magasodnak, erőltetett lihegéssé, otromba, árnyékszék mellől elcsent viccé, a helyesírási hibák meg egyenesen nyilallást okoznak az olvasóban: „használatuk” eléggé következetlen.

Az „ínníköm”, „vílemínyít” „muszály”, „hüje” mellett az „írni”, „járjátok”, „mellett”, „szerviz” helyesírása pontos és hibátlan. Ha az egyiket helytelenül írja, a másikat miért használja helyesen? Véletlenül? Különben is: ez a játék nem újdonság, előképei, Weöres Sándor és/vagy Parti Nagy Lajos szép csokorral közöltek a roncsolt nyelv variánsaiból. Nem is értem hát, Petrence miért ezzel próbálkozik.

Töredelmesen bevallom – ha már szerepvers, szerepjáték, szerep és játék –, én is beleképzeltem magam egy figurába, történetesen egy tanyán élő parasztember bőrébe. Petrence verseiből azt olvasom ki, hogy én egy tahó, írni-olvasni csak nagy nehézségek árán tudó, bunkó vidéki paraszt vagyok, akit az ivászaton és a nőzésen kívül semmi egyéb nem foglalkoztat, ezek is főként a trágyalében való cammogás közben, vályútisztítás alatt. Szerencsére nem vagyok vidéki, tanyasi ember, mert a versek olvastán vérig lennék sértve, és menten ivásra adnám a fejem. „Most gyüttem. a tórú. / Kigombóttam. Bé lógattam. / Csalinak kicsi szívem. Halásztam.”

Nekem ez az átizzadt trikós, népies hang, a megújítás küszködő próbatétele még hitvány paródiaként is elégtelen kísérlet. Nem finomkodom: rémítően ijesztő kísérlet. Képiesen-népiesen: kinyílt tőle a szalonnázóbicska a zsebemben. A szándék jó, mert miért ne lehetne vicces a költészet, miért ne menthetné át egy költő a tehetségét a szórakoztatóiparba? Mindent lehet, mindent szabad. Csak rosszul szórakoztatni nem szabad. Az illetlenség. És Petrence verseinél a végeredmény siralmas. Íme egy a nép ajkáról származó kijelentés tőlem: ágyúval nem lehet verébre lőni.

„Mintha a jó isten adná, / Fejbebászlak az ekível!” De legalább jó kép vagy jó metafora lenne! Helyette kapjuk az ügyetlen, erőltetett képeket, a rosszul eltalált rímeket, és még sorolhatnám, mennyi rossz ötlet és képalkotás van összezsúfolva ezekben a versekben! Milyen ez a Petrence megalkotta lírai szereplő? Szószátyár, fecseg a múzsáról, Rózsikáról, barátainak ajánl verset, beavat közvetlen környezete majdnem minden mozzanatába. Nála ez a költészet. Ami a szívén, az a lúdtolla végén. Nahát!

Az ín nevem című opusában néhány sort szentel az elérni vágyott irodalomtörténeti helyének, s meglepő jártasságról ad tanúbizonyságot ez a helyesírásban járatlan, a költészet mikéntjéről annál szakavatottabb szerző. „Így festene hát hejjesen: / Tandori és Petrence sem / folytatta a megelőző, csúcsraérő, s betetőző / líra hagyományait, s ma / is hatásos paradigma / váltást hajtottak ők végre / így a posztmodernt elérve / ez a két név fémjelezte / a kort: Tandori s Petrence.” Némi önirónia a sorok mögött? Talán egyetlen érdeme a Fagyott pacsirta verseinek.

Egészében véve Petrence Sándor olyan vendég a magyar irodalom asztalánál, akit illemből és udvariasságból hellyel kínáltak, ám titkon mindenki reménykedik, hogy az ideiglenesen befogadott költő sokáig nem marad közöttünk.

Prae, 80 oldal, 2000 forint

Top cikkek
Érdemes elolvasni
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.