Nem megúszni a versírást

Milyen horror?, kérdezné gyanakodva az egyszeri olvasó (s még inkább az egyszeri horrorrajongó, még ha gyanakvása pont ellentétes irányból eredne is). Végül persze az irodalomkedvelő jár jól. Aki ugyanis pusztán gusztustalan-ijesztő dolgokat szeretne leírva (is) látni, jobban teszi, ha megmarad a műfaj klasszikusainál.

Ebben a kötetben ugyanis a horror – a megidézett klasszikusok ellenére is – sokkal inkább pszicho-, szocio- és a szerző definícióját ellopva: „háztartási”, mintsem klasszikus. Ezt már a gusztusos-elegáns, vajszínű, négyzetalakú kötet fülszövege is előzékenyen jelzi, mikor a sok esetben nem teljesülő „horrorisztikus elvárásokról”, legalábbis azok „véres, trancsírozós” értelméről ejt szót. És valóban. A horror Vida Gergelynél inkább csak formai díszítőelem, kötetszintű rendezőelv, de semmiképp sem hatol a versek mélyszerkezetébe. Olyannyira, hogy még leghorrorosabb verseiben, mint például amilyen a kötetnyitó Holtak naplója, sem a „sok zoommal” ábrázolt „szadista halálok” kelléktárára helyezi a hangsúlyt, lírai énje már a felütésben filozofikusan mereng: „A testnedvek átszűrődnek az időn, / mint egy nagy lyukú szitán. Annak örülni, ami marad, / vagy ami átmegy?”

A későbbiekben pedig csak fokozódik a feszültség az irodalmi kontextus által eleve megemelt, buta-kommersz horror és a kemény, pontos, kimért sorok finom intellektuális érdeklődése közt. Pláne, mivel a horrorisztikus szituációk közt is lényeges különbségek mutatkoznak. Vannak egyrészt az ironikusan szemlélt „sok zoomosak”, amelyekben Schwarzenegger úgy érkezik (alámondós szinkronnal, VHS-en), „ahogy kell” (VHS). Másrészt a plasztikusabb, ihlető eredetijeiket is újraíró (milyen szép találat Munch híres képét a Sikoly című filmmel házasítani a kötet egyik legjobb versében), azoktól érdemben elszakadó, önértékükben is mély hatást keltő versek. Olyan, rendkívül erős szövegeket idézhetünk itt, mint hogy: „Nyitva hagytad a nappaliban a tévét, / a hangyák reggelre ellepték az egész lakást.” (A kör), vagy: „...a jó öreg fémes-sós illatot, / amely szünet nélkül szivárog a bőr tűhegynyi pórusain / át, mintha a poklot szellőztetnék.” [Versus (2)] Szerencsés módon alig található a kötet lapjain néhány vers, amelyben ne lenne legalább három-négy ilyen sor, ha nem éppen több.

A tartalmi horrortematika mellett a kötetbe válogatott versek egy másik, formai rendezőelv szerint is csoportosulnak. Az amúgy egységes kötetszerkezetet a Lefolyás cím alatt közreadott, tizenkilenc, cím nélküli, számozott mű szakítja félbe. Ezek képezik (meglehetősen posztmodern gesztussal) A zsánerköltészet megújítása (2) című vers „jegyzetanyagát”. Ez az eljárás különösen izgalmas játéklehetőségeket rejt magában, hiszen már maga A zsánerköltészet megújítása (2) is mintha csak valami – leginkább önmaga – jegyzeteiből állna össze. A töredékes, pontokba szedett versforma egyszerre bontja le a zömükben precízen szerkesztett Vida-versektől megszokott erős kohéziót, s ad lehetőséget (vegyértékszerű el-elágazásaival) újabb és újabb tovább- és hozzágondolásoknak. S bár az így egymásbafonódó szövegcsonkok izgalmasan is működhetnének együtt, az egymás mellé helyezett tizenkilenc jegyzetkupac mégis inkább csak megtöri a kötet odáig meglevő tömörségét, gördülékeny lendületét. Ritka eset, hogy egy verscsokor közlésének inkább árt, mintsem használ a nyomtatott forma, azonban ezek a jóformán egymásba linkelhető szövegrészek igazi, együttes erejüket leginkább valamilyen online térben nyerhették volna el. AHorror klasszikusok közepén azonban inkább hatnak a teljes kompozíciót terhelő, beleerőszakolt függeléknek. Pláne, mivel a kötet e nettó 32 oldalas betét után pontosan ott veszi fel saját, elhagyott fonalát, ahol az Ismétlés (1)-ben felfüggesztette (magát). Vida szavaival élve: „Az ismétlés nem tesz hozzá semmihez, / de észben tartja a feledést”.

Vida Gergely legújabb verseskönyve az imént emlegetett szerkezeti döccenést leszámítva, egy szuszra olvasható, egységes, erős gyűjtemény. Külön erénye, hogy nemcsak a popkulturális utalások kínálta, mondjuk úgy, könnyebbik utat utasítja el, hanem a polgárpukkasztás (horrorversek esetében ez leginkább a taszító, gusztustalan részletek hipernaturalista leírásával érhető el) ugyancsak könnyen kínálkozó lehetőségével sem igyekszik megúszni a versírást. Sorai – talán kissé maradi szemlélettel ítélve – tartalmasak, el- és továbbgondolkodtatóak. S minden szikár keménységük, helyenként nyers, szándékosan depoetizált nyelvű tárgyilagosságuk mellett is, összességében magas esztétikai értéket képviselnek. Magyarán szólva: gyönyörködtetnek.

Top cikkek
Érdemes elolvasni
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.