"Cigány-magyar" polgárháború küszöbén? - visszhang

Augusztus 26-i cikkemben (Egy "cigány-magyar" polgárháború küszöbén?) elkeseredetten állapítottam meg, hogy közelednek céljukhoz azok, akik a cigányellenes hisztéria szításával minden jel szerint lángba akarják borítani az országot. Ahogy várható volt, kaptam hideget-meleget. Alább összefoglalom az értékelhető reakciókat.

Emlékeztetőül néhány bekezdés a vitaindító cikkből:
"Kezdettől tiltakoztam a Magyar Gárda talpra állása és provokatív akciói ellen. Tüntettem, ha alkalmam nyílt rá. Álltam szemben maroknyi takarító-csapat tagjaként a gárdaavatás "közönségével". Akkor közelről láthattam és hallhattam a gátlástalanul erőszakos magyar újfasizmus megnyilvánulásait. Szégyellem azonban, de eddig úgy alakult, hogy egyszer sem csatlakoztam cigány tiltakozókhoz és a magyar antifasiszta szimpatizánsokhoz a vidéki gárdista-provokációk ellen szerveződő demonstrációikon. Csak távolról éreztem együtt velük. S aggódva figyeltem/figyelem, hogy mikor lesz először "sikeres" a fasiszták folyamatos "közrendvédő"  provokációja. Hol lesz láng a szikrából.
Együtt érzek minden honfitársammal, akinek naponta félnie kell tolvaj, erőszakkal fenyegetőző, garázda szomszédaitól. Örömmel fogadnék minden jogszerű, a hatóságok és a törvény megerősítésén alapuló megoldást - de tűrhetetlennek tartom a fajgyűlölettel keveredő önbíráskodást.
Azok közé tartozom, akik nem viszonyulnak "megértően" a gyerekszobákba Molotov-koktélt dobók "indokai" iránt. Nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy bármilyen feszültség, zaklatottság, sérelem jogot adhatna bárkinek az emberölésre - árammal, gyújtópalackkal vagy egyéb eszközzel."


AMI SZÓRA SEM ÉRDEMES

Cikkemnek, bőséges zsidózó és cigányozó kommentárral, kitüntető figyelmet szenteltek a világhálón burjánzó szélsőjobboldali szenny-oldalak. Mindennek részletezésétől megkímélem az olvasót. Csak egy drótpostán érkezett szöveget idézek:

"Tárgy: takaritobrigád....
Szöveg:
...ban vagyok magam is, s ott takaritoma büdös akasztanivalo ciganyt, ahol érem, ahol tudom.Ezt tedd Te is haver, örülj, hogy a gárda véd ezektöl a szaroktol, de elöbb utobb egy végsö megoldás SZUKSEGES!!!"

Ez a "kedves olvasó" az "europeer" álnevet használja...


VITA EGY DÜHÖS EGYETEMISTÁVAL

Drótpostán érkezett az a hozzászólás, amelynek szerzője egy patinás egyetem társadalomtudományi karának hallgatójaként írta alá levelét.

" Tisztelt Tamás Tibor Úr!

Nem várom el, hogy levelemre reagáljon, mivel megszoktam hogy csak az önök egyoldalú nézőpontjával azonosuló nézőpontok érdemlik ki ezt a kiváltságot.Bár ritkán reagálok újság cikkekre ( ahány újság - annyi nézőpont ) de az ön legutóbbi cikke: " Egy "cigány-magyar" polgárháború küszöbén" egész egyszerűen felháborító, de leginkább beteges. Az ilyen újságírók és az ilyen förmedvények amit itt leírt, adnak folyamatos táptalajt a jobboldalnak ahhoz, hogy hisztéria keltéssel vádolják a baloldali politikusokat,embereket. A maga víziója, melyben szervezett cigányellenes mozgósításról ír, minden eddigi gyalázkodáson túlment azt hiszem. Továbbá igazán jó látni hogy maga milyen megértő azon "többségiek" irányában akik naponta szembesülnek a leszakadó cigány népesség egyes csoportjainak devianciájával. Ezt kereken egy mondattal el is intézi, miszerint ön együtt érez a "garázda szomszédokkal" rendelkező honfitársaival. Tudja Tamás Úr, az tenne jót magának, ha egyszer kimozdulna a III. kerületi, Bécsi úti szerkesztőségükből és eltöltene "többségiként" pár hetet valamelyik észak-keleti kisközségben. Utána megoszthatná a tapasztalatait az olvasókkal. Egy dologban egyet értünk: nem az emlegetett réteg származásával van baj, nem az a gond hogy cigány származásúak. Idáig stimmel. Amiről viszont maguk soha nem írnak az ,hogy mindez nem változtat azon a tényen, hogy a cigányok felűlreprezentáltak kriminalisztikailag és ameddig az emberek többségének több negatív tapasztalata van a cigányokkal mint pozitív, addig biztos nem csökkennek az előítéletek. A cigányok (nagy számú) deviáns csoportjainak amúgy maga szerint nem kéne változnia és erőfeszítéseket tennie az integráció érdekében? Gondolom ön szerint nem, hiszen az már nem lenne "politkailag korrekt", ilyen magas elvárásokat támasztani velük szemben.

További egyoldalú munkájához jó egészséget kíván:
....."

Válaszom:

" Tisztelt ..... úr,

nem köteles elolvasni a témába vágó korábbi cikkeimet, de tájékoztatom: más cikkeimben, amelyeknek az volt a fő témájuk, részletesebben is kifejtettem, hogy mit gondolok a százezres nagyságrendben utcára szórt cigányság nyomorának következményeiről. Ekkora mértékű katasztrófa nem maradhatott következmények nélkül az ország egészére sem. Mégsem emlékszem egyetlen olyan választásra sem, ahol a választók nagy tömegei "belehajszolták" volna a kormányozni készülő pártokat munkát és oktatást kínáló, valódi cigány-programok kidolgozásába. Most lehet körbe mutogatni, de a magyar választók tartós érdektelensége miatt teljes körű a felelősség. Mivel ön egy patinás egyetem társadalomtudományi stúdiumokat folytató hallgatójaként határozza meg magát, nyilván tisztában van azzal, hogy az okokat, a gyógymódokat nem a magyargárda szintjén kell meghatározni. A gárdázás a hisztéria és a fenyegetőzés szintje, egyszerű politikai haszonszerzés egy kollektív tragédia kihasználásával.
Cikkem konkrét mondanivalójáról: nagyon sokan figyelmeztették a közvéleményt szóban és írásban már előttem is, hogy nem egyszerűen "sorscsapásként" gyűlik hazánkban a feszültség, hanem ezen az aggasztó fejleményen valakik - sokszor nagyon könnyen meghatározható, mert nyíltan tevékenykedő személyek - tudatosan dolgoznak is.
Ma már senkit sem lepne meg - bár a maga idejében sem keltett különösebb felháborodást - hogy egy "polgári napilap" sztárpublicistája cigányok elgázolására, az "állatok" elleni lőfegyverhasználatra szólítja a békés konzervatív olvasót - persze önvédelemből. Nem sorolom tovább a példákat, amelyek hosszú évekre nyúlnak vissza. Nem egyetlen pillanat alatt romlott így meg a magyar közbeszéd és közgondolkodás minősége.
A politikai korrektség követelményét pedig én nem idézőjelben használom. Ugyanarról a tényről, vagy ugyanarról a javaslatról lehet embertelen, másokat értelmetlenül megalázó hangnemben írni, és tisztességesen is. A sokat gyalázott politikai korrektség erről szól, nem másról. Mint jövendő társadalomtudományi értelmiségi, döntse el, melyik a hasznosabb ennek az országnak.

jó egészséget kívánok
Tamás Tibor"

Egy higgadtabb kör:

" Tisztelt Tamás Tibor úr,

Előszőr is szeretném megköszönni hogy válaszolt levelemre, kétségkívűl meglepetést okozott.Másodszor szeretnék elnézést kérni, mert első levelem hangneme nem volt megfelelő, erre nem mentség hogy cikke első olvasatban eléggé felzaklatott. Úgy gondolom egyet értek önnel abban ( és ebben talán minden érintett egyet ért) ,hogy túlnyomórészt a többségi társadalom rendelkezésére állnak azok a szellemi és materiális erőforrások melyek egy esetleges integrációhoz szükségesek.
Azonban továbbra is elutasítom azt a nézetet ,hogy kizárólagosan a többségi társadalmat tegyük felelőssé a jelenlegi helyzetért, miközben a cigányság a kizárólagos áldozat szerepében legyen feltüntetve. Én úgy gondolom hogy bármilyen eredmény eléréséhez partnerségre lenne szükség a cigányok oldaláról is, ilyen hozzáállást a cigányság oldalán én nem látok. A cigány értelmiség marginális, a vezetőik pedig, akár a bal akár a jobb oldalhoz húznak ( Kolompár Orbán,Horváth Aladár, Farkas Flórián, Zsigó Jenő stb.) megélhetési poliitkusok akik semmilyen érdemi munkát nem végeznek, a többség folyamatos hibáztatásán kívűl. Elutasítom a Magyar Gárda nevű torzszüleményt ( márcsak részbeni zsidó származásomnál fogva is), de nem zárom ki hogy egyes esetekben visszatartó erővel bírhat. Hiába mondja Draskovics Tibor ( és ez az első amit minden egyetemen megtanítanak), hogy az erőszak állami monopólium, ha bűnügyileg súlyosan fertőzött települések tucatjain nincs rendőri jelenlét - nyilván ön is látja hogy ennek előbb-utóbb egyenes következménye a lakossági önvédelmi szerveződés, amit senki nem vitathat el, ha az állam nem garantálja a biztonságot csak papíron.
Bayer Zsolt írásait nem minősítem, mert minősíthetelen akarcsak a jelenleg Magyar Nemzet néven futó ocsmányság. Azonban azt látni kell ,hogy ha folyamatosan a többségere mutogatunk az rosszt vér szűl, mert a cigányok egy része az előítéletek ellenére is integrálódhatott volna legalább részben, ha akartak volna, erre a legjobb példa a szintén sokat emlegetett zsidóság, amely az évszázados antiszemitizmus ellenére ezt maximálisan megtette.
Zárszóként annyit jegyeznék meg, hogy a tárgyalt probléma össz kelet-európai ( sőt lassan nyugati is a vándorlás miatt), a cigányság a csehekkel,szerbekkel,románokkal,bolgárokkal,albánokkal,moldávokkal stb. ugyanúgy egyre elmérgesedő viszonyba kerül mint a magyarokkal. Tehát egyrészt úgy gondolom csodák nincsenek, és alapvetően a cigányok nagy részének hozzá állása a fő probléma, másrészt össz európai roma programokra lenne szükség , mert lassan a nem létező nemzeti programoknak már értelme sem lesz.

Köszönöm, hogy meghallgatott,
Tisztelettel:
....."

Viszonválaszom:

"Tisztelt ..... úr,

ezt írta: "továbbra is elutasítom azt a nézetet ,hogy kizárólagosan a többségi társadalmat tegyük felelőssé a jelenlegi helyzetért, miközben a cigányság a kizárólagos áldozat szerepében legyen feltüntetve."
Ismét társadalomtudományi képzettségére hivatkozom. Tömegesen tapasztalható társadalmi folyamatokért sem a kisebbségben, sem a többségben lévőket nem tehetjük "felelőssé". Egyéni választások mindenki előtt állnak, de százezres nagyságrendben kialakuló jelenségek már azt jelzik, hogy emberek nagy csoportjai rákényszerülnek valamire, csak véletlenszerűen tudnak kitörni bizonyos helyzetekből, vagy az adott kondíciók között érdekükben áll egy bizonyos viselkedés. Ilyen ügyekben a szabályozást és az emberek előtt kínálkozó lehetőségek választékát kell megváltoztatni. Új lehetőségeket nyitni, egyúttal a közösséget romboló utakat lezárni. A tennivalókat a demokratikus politika, ha jól működik, a versengő ajánlatok megmérésével kihordhatja.
Amiért felelőssé lehet tenni valakit, az az egyéni választása, ha kirívóan normasértő. Felelőssé kell tenni cselekedeteiért mindenkit, aki - bármilyen szorult helyzetre hivatkozva - törvényt sért, zaklat másokat, lop, garázdálkodik, fosztogat. És felelőssé kell tenni mindenkit, aki - bármilyen nyomasztó tapasztalatokra hivatkozva - tovább hiszterizálja környezetét, fajgyűlöletre, leszámolásra, önkényes "rendcsinálásra" bujtogat.
Még egy gondolatához fűzök megjegyzést, a Magyar Gárdáról: "nem zárom ki hogy egyes esetekben visszatartó erővel bírhat." Efelől erős kétségeim vannak - a kriminálszociológia sok tanulmányban kimutatta, hogy éppen azok, akik a gárdázásra ürügyül szolgáló bűntetteket követnek el egy-egy településen, soha nem mérlegelik tettük lehetséges következményeit. A masírozások ezzel szemben állandó kockázatot hordoznak magukban. Feszültség fokozása és helyi lakosok VÁLOGATÁS NÉLKÜLI provokálása, ijesztgetése nulla haszonnal - számomra nem kétséges az egyenlet.

üdvözlettel
Tamás Tibor "


LEVÉL IZRAELBŐL


"Tisztelt Tamas Tibor ur !

Szeretnem megnyugtatni , Tamas ur,nem lesz "cigany-magyar" polgarhaboru Magyarorszagon .Bar az Isten kulonos kegyelmebol mar 59 eve nem elek Magyarorszagon, az internet kegyelmebol megfeleloen tajekozva vagyok ennek az esetlegessegnek lehetetlen voltarol.
Ez persze nem jelenti azt, hogy a ciganyok nagyon is komplex problemajat valaha is meg lehetne oldani es foleg Magyarorszagon nem. Az orszag munkakorba tartozo lakossaganak mindossze 56.5 %-a dolgozik es ez arany egy magat modernnek vallo nemzetgazdasagban maris veszesen alacsony. Ez az arany naprol-napra csokken es meg csak nem is proporcionalisan, mert az u.n "Ratko gyerekek" nyugalombavonulasa mar megkezdodott es az elkovetkezo 10 evben evente 300-350 ezer dolgozo megy nyugdijba es ennek a szamnak csak toredeke lep munkakepes korba.Pedig mintegy 500 milliard forint a nyugdijkassza hianya.
Kozben az orszag mintegy 9200000 fonyi "magyar" lakossaga ( a zsidokat is kozejuk szamoltam) evi 55000 fovel csokken evente es a 800000 fonyi romak letszama 18000-el no. A ciganyok mintegy 20%-a dolgozik, de egyes demografusok szerint ez a szam is kisse felfele van kerekitve.Iskolaba nem igen szeretnek jarni (hogy finoman fejezzem ki magam), de nagy erofesziteseket a magyar iskolarendszer sem tesz,hogy szelid eroszakkal normalis kerekvagasba kenyszeritsek oket. Sajat joszandekukbol talan a sved gyerekek sem jarnanak szivesen iskolaba. Szakmara sem igen nevelik a roma gyerekeket, minden kulonosebb erofeszites nelkul elmennek a segelyert es valoban szorgalmasan prezentaljak gyerekeket. Kivancsi vagyok, hogy mi lenne a nagyiparral Kinaban, vagy az Egyesult Allamokban, ha a lakossag jelentos szegmensenek minden tovabbi nelkul biztositanak a puszta (habar nagyon szereny) megelhetest.
Persze a "magyar" lakossag kozott elkepeszto aranyu a rasszizmus, ezt persze tudjuk (hajjaj , de mennyire tudjuk !).de a romak eletvitelenek biralatat, nem lehet azzal a sematikus , "politikailag korrekt" , de hazug megallapitassal elvetni, hogy mindennek a fajuldozes az oka. Ezek a slampos, sematikus sablonok a letunt korszak sajatjai voltak.

Szivelyesen udvozli
......"

Válaszom:
"Tisztelt .... úr

köszönöm levelét.
Cikkem (http://www.nol.hu/polgarhaboru) nem a "cigánykérdés" okairól, illetve a társadalmi probléma tömeges méretű megoldásának lehetőségeiről szól. Vészjelzés volt, mert úgy látom, nem elég nekünk a súlyos társadalmi probléma, a benzineshordókkal teli raktárban egyre többen játszanak gyufával.
Az internetes tájékozódás alapján egy valami talán nem érzékelhető a magyarországi helyzetről a maga valójában: a gyors ütemben romló hétköznapi közbeszéd. Cikkemben nem véletlenül említettem példát is erre, és cigány barátaimnak is többször elmondtam, hogy el sem tudják képzelni, én, mint "fehér", miket hallok róluk, amikor fehérekkel egymás közt vagyunk. Egészen elképesztő helyzetekben hozakodnak elő a hétköznapokban egyébként normális, rendes emberek azzal, hogy "milyen állatok a cigányok", és "milyen jó dolguk van". Nem fogadom el, hogy ezek a szövegek a személyes tapasztalatokon alapulnának. Az előítéletes talajon a mendemondák is gyorsan "tényként" mennek tovább.
Önnek talán azt sem kell hangsúlyoznom, milyen jelentősége van annak, ha a közelünkben, de tőlünk elkülönülten élő embercsoportról olyasmiket kezdenek terjeszteni, hogy "azok" megnyomorítják a gyerekeket. Egyelőre a "saját" gyerekeikről van szó - de nincs ez már nagyon messze a vérvádtól...
Úgy látom, a gárda megalakulása a maga ördögi módján zseniális volt: összehozta a hasonlóan gondolkodókat, közösségi hálózatba szervezte őket. Azok, akik eddig szűk körben cigányoztak, felbátorodtak, azt hiszik, ez így helyes. Hasonló hatást váltott ki - balra szavazó ismerősök körében is tapasztalom - a kuruc.info és más náci weblapok "bátor, egyenes" beszéde.
Végül egy személyes tapasztalat, amit a cikkben csak érintettem. Amikor a gárdisták egyik avatóünnepsége után nyomban közéjük mentünk és néhányan demonstratíve takarítani kezdtünk, a hozzánk rohanó (nem egyenruhás) náci "közönség" azonnal a harmincas-negyvenes évek antiszemita kliséivel kezdte (mielőtt lökdösni kezdtek volna): legalább dolgoztok, zsidók. Ennek a szélsőséges társaságnak sem a cigány, sem a zsidó nem jó, soha, semmikor. Vagy az a baj, hogy nem dolgozik, vagy az a baj, hogy túl sikeres. A náci azt akarja, hogy a számára célpontnak tűnő ember tudja a "helyét"...

üdvözlöm
Tamás Tibor"


EGY FÉLREÉRTHETŐ MEGFOGALMAZÁSRÓL

Egyik egyetemünk postafiókjáról küldte az alábbi levelet egy olvasó:

"Tisztelt Tamas Tibor!

A cikk sok reszevel egyetertek, a torekvesevel, hogy a rasszizmus csokkenjen, feltetlenul. Egy mondatan azonban megutkoztem:
"Elkeseredetten látom, hogy a magyar szélsőjobboldal igen jó érzékkel találta meg a cigánygyűlölet témáját. Pillanatok alatt hullott le a civilizáció máza a vidéki Magyarország aggasztóan jelentős részéről. Rendpártiak és vasárnapi templomjárók az első alkalommal megbuktak, amikor vizsgázniuk kellett emberségből, keresztény szellemből. "
Amerikai barataimtol tanultam meg a 90-es evek elejen, hogy az segit annak eldonteseben, hogy egy szoveg elfogadhatatlan-e, ha egy-egy csoport nevet kicsereljuk a 'feketere' vagy a 'zsidora', es akkor, mar ha van ra fulunk, meghalljuk, hogy korrekt-e?
A fentiekben, ha a 'vasárnapi templomjáró"-t ezek egyikere cserelem, a szoveg nyilvanvaloan vallalhatatlan.
Vagyis a cikk, amely (joggal) felhaborodik a rasszizmuson, azt hiszem, hogy maga is a kirekesztes hibajaba esik. Es joggal bantodik meg a 'vasarnapi templombajaro', meg akkor is, ha tudja egyaltalan nem minden templombajaroval egyeznek a nezetei.

Udvozlettel
....."

"Tisztelt ..... úr,
Örülök, hogy nagyrészt egyetértünk.
Jelentős csoportot sértő megfogalmazásommal kapcsolatban elgondolkodtam: úgy érzem, a cikk publikálása előtti többszöri átírás nyomán eléggé pontos lett. A határozott névelőt nagyon tudatosan használom, illetve hagyom el, a kifejezni kívánt mondanivaló szerint.
Ezúttal határozott névelő nélkül jelöltem meg "vasárnapi templomjárókat". Ha "a" vasárnapi templomjárókat említeném, az mindenkire vonatkozna. Névelő nélkül olyan emberekre, akikre igaz ez a kifejezés, de nem mindegyikre. Éppen azért írtam így,
előtte pedig "a vidéki Magyarország aggasztóan jelentős részét" említve, mert nem tartom százszázalékosan érvényesnek, amit írtam.
Azért írtam le mégis, mert sajnos személyes tapasztalataim alapján is túlságosan sok emberre tartom érvényesnek, hogy a helyi egyházi közösség buzgó tagja, de ez nem látszik rajta.
Elkeseredett cikkemben nem fejtettem ki mindent, csak utaltam rá. A keresztény szellem hiányára utalás mögött ott az a gondolat, hogy Jézus és Gandhi útját tartom az egyetlen járható útnak - de tartok tőle, hogy tömeghisztéria idején nem ezt járják az indulataikat követők. Ezért nem szabad a tűzzel játszani.
Remélem, ezzel a kiegészítéssel közelebb jutottam a véleményéhez,
üdvözlöm

Tamás Tibor
"


A levélíró válasza:
"Tisztelt Tamás Tibor,

köszönöm válaszát. Igen, a leírt kiegészítése lényegesen közelebb 
hozta véleményünket, és el kell ismernem, elemzése után újraolvasva a 
szöveget, talán valóban nem kellett volna fennakadnom rajta. Örülök, 
hogy ´félreértettem´ és nem azt jelentette a szöveg, amit én véltem.
Ennek ellenére, azért is mert mint írta ´elgondolkodott´ a 
megfogalmazáson, vagyis újra mérlegre tette, tennék még egy 
megjegyzést. Többekkel elolvastattam korábban az idézett részt és 
bizony - talán gyorsan olvasva - fennakadtak rajta. Ebben csekély 
vigasz, hogy a hiba az olvasó készülékében van. Elismerve a szöveg 
pontosságát, ha egy kicsit másképp fogalmazza meg, akkor el lehetett 
volna kerülni a félrehallást.  ("Sok rendpárti és vasárnapi 
templomjáró az első alkalommal megbukott", "Nem egy rendpárti és 
vasárnapi templomjáró az első alkalommal megbukott", "Még rendpártiak 
és vasárnapi templomjárók is megbuktak az első alkalommal".) Úgy is 
fogalmazhatnék, jó lenne, ha az újságíró kicsit a ´felületes olvasó´ 
szemüvegén át is olvasná a saját szövegét és elébe menne a lehetséges 
félreértéseknek. (Természetesen a rosszindulatú félremagyarázást nem 
lehet kivédeni, de itt nem erről van szó.)
Egy analógiát hoznék, előre bocsátva, hogy az több sebből vérzik, de 
talán mégis megvilágítja a mondandómat: az Árpádsávos zászló 
használata mellett érvelnek azzal (és van aki jóhiszeműen, a sandákat 
hagyjuk), hogy ez az egyik történeti zászlónk és világos jelekben 
különbözik a nyilas zászlótól. Ez ugyan tételesen igaz, mégis 
tekintettel kellene lennie, még a jóhiszeműeknek is arra, hogy mások 
egyáltalán nem azt látják a zászlóban, amit ők. Ne értsen félre, az 
Árpádsávos zászlót csak ügyetlen analógiának szánom (tudva a sok-sok 
különbséget) arra, hogy cselekedeteinkbe (és ebbe az írás is 
beletartozik), a másik reakcióját is szerencsés belekapcsolni.
És ez talán közelebb vinné az olvasót és mindnyájunkat is az indulatok 
lecsillapításához, a megbékéléshez, ´Jézus és Gandhi útjához´.

Üdvözlettel
....
"

"
Tisztelt ..... úr,
köszönöm, igaza van, ha többen is ugyanúgy értik - a szöveg szerzőjének szándékaival ellentétesen - akkor ehhez a szerzőnek kell alkalmazkodnia, gondosabb megfogalmazással. Szövegjavaslatai közül egyedül a "még rendpártiak és vasárnapi templomjárók" fordulattal nem tudnék azonosulni, mert ez azt sugallná, ezeket a csoportokat többre becsülöm, mint másokat. Ez pedig megint csak nem lenne szándékom, és újabb félreértést szülhetne.
Még egyszer köszönöm, igyekszem a jövőben minderre odafigyelni.
üdvözlöm

Tamás Tibor
"


ÁROKÁSÓ LETTEM


Nem kis megtiszteltetés az Árokásó blogban kipécézett gonosz gyűlölködők sorába kerülni. Legalábbis a balfelére. A jobboldaliak köréről most ne essen szó. A bloggerek a baloldali és liberális értelmiségiek legkiválóbbjai közül válogatják a jelöltjeiket. A rólam szóló bejegyzés szerint maguk is érzik, hogy ebbe a körbe "kia...ezatamástibor" beválogatása erős túlzás volt. (Gyorsan belém is untak, és a hozzászólásokban érdekes Kertész Imre-vitát kezdtek.)

Életművem kissé elnagyolt, de jóindulattól és a megértés vágyától sugárzó recenzálása után vitatott cikkemet így "ismertetik":
"Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, készüljetek fel. Újabb Igazság következik. A vidéki Magyarország vasárnapi templomjáróiról lehullott a civilizáció máza és cigány-magyar polgárháborúra készülnek."

Árokásó teljesítményemet így értékelik:
" Előnye: beleolvad a tömegbe
Hátrány: nem ismerik meg a nevét
Hiszterométer: 7/10"

Nem rossz. Kösz.


"CIGÁNYKÉRDÉS"-ELEMZÉS A BANABLOGBAN

A blogger hosszú bejegyzése is azt igazolja, hogy a téma "forró".
Hosszan vizsgálja, hogy honnan származhat az a cigánygyűlölet, amelyet most a szélsőjobbodal aljas módon kihasznál. Hogyan, és kitől várható hatékony megoldás? Publicisztikámnak nem volt célja mindezt tárgyalni - a már kialakult életveszélyes helyzetben felelőtlen módon művelt uszítás kockázatait fogalmaztam meg.
A blogbejegyzés itt olvasható>>>>>VITA A MAGYAR NEMZET HASÁBJAIN

Németh György: Ördögi terv

Cikkemben megemlítettem egy aljas pletykát:
"Borsod megye több pontján is ugyanabban a megdöbbentő élményben volt részem. Ismerőstől, de vadidegentől is hallottam ugyanazt a "hírt" "a cigányokról". Arrafelé azt terjesztik a "fehérek" egymás között, hogy - sok egyéb szörnyűség mellett - "a cigányok" képesek készakarva megnyomorítani terhes feleségük, lányuk testében fejlődő utódaikat, azért, hogy - a "pletyka" szerint - a nyomorék gyerekekért járó magasabb családtámogatáshoz hozzájussanak... Mert 'azok' ilyenek, mind egytől egyig, 'ezt mindenki tudja'."

Németh György tudni véli, hogy honnan származik ez a pletyka:
"A Népszabadság 1998. november 14-i, szombati számának Hétvége mellékletében közölte Gyenei Márta "A 'stratégiai gyerek' - avagy miért növekszik nálunk a csecsemőhalandóság" című kétoldalas tanulmányát, amely máig feltűnik a mai cigányság életét tárgyazó szociológiai tanulmányok hivatkozásai között. Ez az írás a romák gyermekvállalásával kapcsolatosan nagyon karakteres hipotézist fogalmaz meg ("stratégiai gyerek" hipotézis), amelyen már túllépett a kutatás, de nem azért, mintha megcáfolták volna. Árnyalták. Az írás a következőképpen kezdődik: "- A' nem baj, ha fejlűdési rendellenessíggel születik az a gyerek, akkor legalább megemelt családi pótlík jár - mondta a kismama, amikor a védőnő a terhesség 16. hetében ajánlott, a genetikai eltérések kimutatását szolgáló, úgynevezett 'AFP-vizsgálat' szükségességéről próbálta meggyőzni.

Gyenei Márta azonban tudományos cikket írt. Egy tudományos publikációkkal is foglalkozó szociológus-közgazdász talán érthetné, miért helytelen egy ilyen tanulmányt egy publicisztikai vitába belerángatni. Továbbá: a Gyenei Márta által említett, Németh által idézett esetnek semmi köze a cikkemben olvasható aljas pletykához, amely a gyűlölködő közbeszéd vérvádtól sem visszariadó természetét példázza.
"TT, a Népszabadság Online szerkesztője bizonyította éberségét, nagyot lépve ezzel a tagjelöltből taggá válás rögös útján, leleplezte a Washington-Tel-Aviv tengely az országot lángba borítani igyekvő ördögi tervét, a cigányok és nem cigányok egymásra uszítását, hogy ugyan legyenek szívesek csinálni már egy jó kis polgárháborút. (NOL, augusztus 26.) Ezt leleplezni már csak azért sem volt hősünknek piskóta, mert a maguk szempontjából tehetségesen hajtják végre az ördögit" - és így tovább, ebben a stílusban. Augusztus 30-án olvashattam Németh György szociológus-közgazdász válaszát cikkemre - de nem ott, ahol az eredeti megjelent, a NOL-on, hanem a Magyar Nemzetben. A szerző nem próbálkozott azzal a kéréssel, hogy publikálnánk-e reflexióit. Talán úgy érezte, hogy gondolatai nem a NOL-on elérhető olvasóközönséget érdeklik, hanem a Magyar Nemzetét.

Nem követtem Németh példáját: ott kértem a válasz közlését, ahol megszólított. A Magyar Nemzet, szeptember 12-én közölte válaszomat, amelyben leírtam: "Írásomnak két fő célja volt. Erőteljesen jelezni akartam, hogy mennyire veszélyesnek látom a helyzetet. (Nem próbáltam tehát, egy-két jelzésszerű mondatnál bővebben arra kitérni, hogy hol látom a szóban és tettben erősödő cigánygyűlölet okait, a helyzet emberséges megoldásának lehetőségeit. Máshol ezt megtettem.)
A másik, ha lehet, még fontosabb célom annak jelzése volt, hogy ezt a súlyos helyzetet sokan, túl sokan – ostoba felelőtlenségből, vagy ha nem ostobaságból, nagyon is számító módon – kihasználják. Nem bölcs dolog a vészjelzés leadójára támadni azok helyett, akik a benzineshordók között gyufával játszanak.
"

A lap válaszommal együtt közölte Németh újabb írását  ("Gyúanyaghalmozók" címmel), amelyben eredeti írásomat tragikusan rossznak minősíti, mert "kontraproduktív módon szolgálja azt az ügyet, ami, hinni szeretném, kettőnknek közös."
Németh kifejezi elkötelezettségét a "cigánykérdés" hatékony megoldásainak keresése mellett: "
Magam az utóbbi időben szóban és írásban többször is kifejtettem, hogy a mai Magyarország legnagyobb gazdaságpolitikai, szociálpolitikai, foglalkoztatáspolitikai, oktatáspolitikai stb. problémája a romakérdés, amihez rendre hozzáteszem, hogy a megoldásra esély sincs, ha e célra nem teremtünk elő legalább évi 100 Mrd Ft pluszforrást." Eddig rendben is volnánk - de nem ez volt vitánk tárgya.

Ami nagyon nem tetszik neki, hogy bántom a "cigányproblémára válaszolni próbáló" Magyar Gárdát. Németh szerint elhibázott elemzés, hogy  "
a Magyar Gárda a "romákkal kapcsolatos előítéleteken élősködve igyekszik politikai tőkét kovácsolni az őt létrehozó radikális pártnak, a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak." Odáig megy, hogy az árpádsávos egyenruhás osztagokat cinikus provokáció helyett "a vidék tényleges problémáira adott társadalmi válasznak" minősíti. A fideszes "elhatárolódások" szellemét idézve "rossz társadalmi válasznak" nevezi, sőt, odáig megy  a kompromisszumkészségben, hogy elismeri: "a gárdisták fellépései nem a konfliktusok csökkentésének irányába hatnak". Persze, az azért - szerinte - "túlzás, hogy kiélezéséhez járulnának hozzá."
Szóval csak az a baj velük, hogy nem csökkentik a konfliktusokat elég gyorsan?...

Mindezek után Németh felajánlja: "Én bármikor állok rendelkezésére a probléma megbeszéléséhez."

Egy biztos: ha Németh a cigányellenes hisztériát elutasító személlyel kíván érdemi párbeszédet kezdeni, kínosan kerülni kell a Magyar Gárda, a Jobbik, a szélsőjobboldali uszítás témáját. Ebben nem lesz megegyezés.


SAJNOS NEM VITATKOZTUNK...

Cikkem visszhangjához  tartozik, hogy az MTV 1-es csatornájának Roma Magazin című műsorában is nyilatkoztam írásomról. Joka Daróczi János, a műsorvezető úgy fogalmazott: kollégáival sokat beszélgetett a cikkről, és "sajnos nem vitatkoztak" róla, mert maguk is úgy érzik, forró ősz előtt állunk.

Top cikkek
1
Érdemes elolvasni
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.