Tilos Rádió NEM, Mária Rádió IGEN ?

Pályázat nélkül újabb öt évre meghosszabbította az Mária Rádió műsorszolgáltatási jogosultságát az ORTT. Majtényi László, a testület elnöke különvéleményben fogalmazta meg aggályait.

A műsorszolgáltató változatlan feltételekkel kérte a Budapest 94,2 MHz frekvenciára vonatkozó, 2009 novemberében lejáró műsorszolgáltatási jogosultságának öt évre történő megújítását. A médiahatóság szeptember 10-én meghosszabbította a Mária Rádió jogosultságát.

- A Testület - egy 2004-es döntését (...) - követve kifejtette, hogy a lejáró műsorszolgáltatási jogosultságok megújítása során akkor nem tesz javaslatot a hosszabbításra, ha a műsorszolgáltatót a jogosultságának időtartama alatt szerződésszegés miatt írásbeli figyelmeztetésben részesítette, vagy ha díjtartozása van - áll az ORTT közleményében.

Majtényi László különvéleményének bevezetőjében azt írta: nézete szerint jogellenes az ORTT ügyrendjében foglalt lehetőség, hogy a távollévő testületi tag írásban is leadhatja szavazatát. Parlamenti elfoglaltsága miatt a szavazásban nem tudott részt venni, az ügy elvi jelentőségére tekintettel azonban fontosnak tartja, hogy különvéleményben rögzítse álláspontját.

Mint kifejtette, a médiatörvény lehetőséget nyújt arra, hogy az ORTT a műsorszolgáltatási szerződést a műsorszolgáltató kérelmére egy ízben pályázat nélkül megújítsa. A törvény szerint azonban nem lehet megújítani a jogosultságot, ha a jogosult a szerződést ismételten vagy súlyosan megszegte.

- A vagylagos kizáró feltételek (ismételt vagy súlyos szerződésszegés) bármelyikének fennállása esetében az ORTT-nek nincs joga a szerződést megújítani. Ennek a törvényi kötelezettségének az ORTT fennállása óta mindmáig egyetlen esetben tett eleget: 2008. június 11-i ülésén a Tilos Kulturális Alapítvány műsorszolgáltatási szerződés megújítására irányuló kérelmét nem támogatta - idézte fel. Hozzátette: a Tilos Rádiót érintő elutasító döntéshez írt különvéleményében már rámutatott a médiatörvény szóban forgó rendelkezése alkalmazásának nehézségeire.

- Az ott leírtakat továbbra is irányadónak vélem, vagyis nézetem szerint a törvény olyan értelmezése fogadható csak el, hogy a jogalkotó a megújítást -, amely pályázat nélkül biztosít újabb hosszú időszakot az állam tulajdonában lévő frekvencia használatára - kivételes lehetőségként, az egészen kifogástalanul működő médiumok jutalmazásaként kívánta szabályozni - írta az ORTT elnöke.

Megjegyezte: "ennek megfelelően nincsen törvényes lehetőség az olyan műsorszolgáltatók szerződéseinek megújítására, amelyek a szerződés (vagy a médiatörvény) előírásait ismételten, azaz legalább két esetben megsértették. Az ettől eltérő jogértelmezés önkényes, és a törvény rendelkezését sérti".

Majtényi László szerint a Mária Rádió ügyét előkészítő anyag is rámutatott arra, hogy az ORTT összesen nyolc alkalommal állapított meg szerződésszegést a rádió működésében, ebből öt esetben azért került sor szankcionálásra, mert a rádió nem teljesítette közszolgálati vállalásait.

"Álláspontom szerint tehát az ORTT a törvény szerint nem újíthatta volna meg a műsorszolgáltatási szerződést."

Kiemelte: a Mária Rádió működését is fontosnak tartja, mivel az "jelentősen hozzájárul a magyar társadalom demokratikus értékeinek, kulturális sokszínűségének kifejezéséhez". Az ilyen megfontolások érvényre juttatására ugyanakkor újabb pályázat elbírálásakor nyílik törvényes lehetősége az ORTT-nek, a szerződés megújításáról szóló döntés során a törvény szigorúan korlátozza a médiahatóság mérlegelését - tette hozzá.

(MTI)

Top cikkek
1
Érdemes elolvasni
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.