Várpalota: háború a Béke étterem körül

Várpalota szocialista parlamenti képviselőjének a cége nyerte el a város pályázatán az egykori Béke étterem bérleti jogát, ám a szerződést - a fideszes polgármester utasítására - mégsem kötötték meg. A felek egy rendkívüli testületi ülés keretében próbálták tisztázni az ügyet.

- Azért, mert ellentétes politikai oldalon állunk, még nem akarunk kicseszni önnel - közölte az elmúlt napokban a rendkívüli testületi ülés második órájának a végén Németh Árpád, Várpalota fideszes polgármestere, majd a hivatal jelen lévő munkatársaihoz fordult: - Ezt ebben a formában nyugodtan rögzítsék a jegyzőkönyvben!

A polgármester egyébként Deák Istvánnénak, Várpalota szocialista országgyűlési képviselőjének címezte a szavait, aki meghívott vendégként vett részt azon a rendkívüli testületi ülésen, amelyet az önkormányzat MSZP-s tagjainak a kérésére hívtak össze. A városvezető indulatos kifakadása is jelzi, hogy a vita nem volt mentes a személyeskedéstől. Mielőtt a közgyűlésen történtekről beszámolnánk, érdemes felidézni az előzményeket.

A várpalotai szocialista frakció tagjai azért kezdeményezték a rendkívüli testületi ülés összehívását, mert szerintük a jobboldali polgármester személyes és politikai ellenszenvtől vezérelve önhatalmúlag - egyúttal jogszerűtlenül - ér-vénytelennek nyilvánított egy olyan pályázatot, amelyet Deákné cége nyert meg. Németh Árpád szerint szó sincs politikai támadásról, a lépését kizárólag az motiválta, hogy az utólagos ellenőrzése szerint szabálytalan volt a pályázati kiírás, így annak eredményét nem szentesíthette.

Az ügy az egykori Béke étteremhez kapcsolódik: az évek óta üresen álló önkormányzati ingatlan bérbeadására nyár elején írt ki pályázatot a város. A pályázatra egyetlen cég, a Tehetségekért Kft. jelentkezett. A vállalkozás - amelynek ügyvezetője Deák Istvánné - kezeli a Tehetségekért Alapítvány ingatlanvagyonát, az alapítvány pedig egy magániskolát működtet. Ennek az intézménynek szintén a szocialista képviselő az igazgatója.

- A pályázatunkban jeleztük, hogy szakképzési gyakorlóhelyként szeretnénk üzemeltetni a volt éttermet, mivel az idén szeptembertől olyan új szakmákkal bővítenénk az iskola képzési kínálatát, mint például a pincér, a bárpincér vagy a szakács - mondja Deák Istvánné. - Vállaltuk azt is, hogy a bruttó 174 ezer forintos havi bérleti díjon felül nagyjából húszmillió forintot fordítanánk az étterem felújítására.

A június 27-én megtartott nyilvános árverésen az egyetlen jelentkezőt, a Tehetségekért Kft.-t hirdették ki győztesnek. Amikor azonban néhány nappal később a kft. munkatársa megjelent a pol-gármesteri hivatalban, az aláírandó szerződés helyett egy polgármesteri levelet adtak a kezébe. Ebben Németh Árpád arról tájékoztatta a céget, hogy utólag ellenőrizte a pályázati kiírást, és megállapította, hogy az nem tartalmazott néhány fontos részletet, így utólag az egész pályázatot érvénytelenítette.

Falussy Sándor, a várpalotai szocialista frakció vezetője érthetetlennek tartja a történteket:

- Egyszerűen arról van szó, hogy a polgármester úr, miután szembesült azzal a ténnyel, hogy a politikai ellenlábasa nyerte meg a pályázatot, keresett egy mondvacsinált ürügyet, amellyel utólag megpróbál kihátrálni a szerződéskötésből. Csupa apró, jelentéktelen formai kifogásról van szó, s ezek egyáltalán nem érintik a pályázat lényegét. Kérdem én, hol volt eddig ez a polgármesteri buzgóság? A korábbi pályázatok esetében egyszer sem történt ilyen utólagos ellenőrzés.

A pályázati kiírásokban kötelezően szereplő elemeket egy helyi rendelet szabályozza. E rendelet szerint egy pályázati kiírásnak tartalmaznia kell például, hogy ki jogosult pályázni, hogy milyen jogok illetik meg a pályázót, de ismertetni kell a pályázati költségek viselésének szabályait is. Ezek az elemek a Béke étterem bérbeadására kiírt pályázatból hiányoztak.

- Miután tudomást szereztem a hiányosságokról, nem írhattam alá a szerződést, hiszen azzal legalizáltam volna egy jogsértést - mondja Németh Árpád. - Nem maradt más választásom, mint a pályázat érvénytelenítése.

Arra a kérdésünkre, hogy miért éppen a Deák Istvánné cégét érintő pályázat esetében élt a polgármesteri vétóval, Németh Árpád azt válaszolta: csupán szúrópróbaszerű ellenőrzést tartott, s ebben nem játszott szerepet, hogy a nyertes pályázó egy szocialista politikushoz kötődik.

- Miután kiderültek a hiányosságok, utasítást adtam a hivatalnak, hogy az elmúlt másfél év összes ingatlan bérbeadását vizsgálják meg. Ebből kiderült, hogy húsz pályázatunkból még további három esetben volt szabálytalan a pályázati kiírás - mondja a polgármester. - Igaz, a hibák nem olyan súlyúak, hogy emiatt utólag érvényteleníteni kellene az ezek alapján megkötött bérleti szerződéseket.

- Mi is így gondoljuk, épp ezért nem látjuk akadályát, hogy az önkormányzat ebben az esetben is megkösse a szerződést a nyertessel, azaz a Tehetségekért Kft.-vel - mondja Falussy Sándor.

A rendkívüli testületi ülésen azonban Németh Árpád már mással indokolta a pályázat érvénytelenítését. Ott már azt hangsúlyozta: az önkormányzat azt szeretné, ha nem szakképző gyakorló műhelyként, hanem ténylegesen vendéglátóhelyként működne az egykori Béke étterem.

- Két ponton is sántít ez az érvelés - állítja Deák Istvánné. - Egyrészt ilyen kikötés egyáltalán nem szerepelt a pályázati kiírásban, másrészt könynyen lehetne olyan kompromisszumos megoldást találni, hogy a létesítményt egyszerre működtessük étteremként és gyakorlati műhelyként is.

Egyelőre azonban az ingatlan üresen áll. A rendkívüli testületi ülésen a jobboldali többség elutasította azt a szocialista javaslatot, amely a bérleti szerződés aláírására kötelezte volna a polgármestert. Ugyanakkor nem született döntés a pályázat újbóli kiírásáról sem. Katona Csaba fideszes alpolgármester szerint nem is baj, ha ebben az ügyben a bíróság mondja majd ki a végső szót. Deákné ugyanis jelezte, hogy jogi lépéseket kíván tenni.

- Először a közigazgatási hivatalhoz fordulok, ha ott nem járok sikerrel, akkor pert indítok - mondja az országgyűlési képviselő. - Azt megértem, ha nem vagyok szimpatikus a város vezetőjének, de ez még nem hatalmazza fel a politikai riválisomat arra, hogy jogszerűtlen lépéseket tegyen velem szemben.

- Nem csak hogy nem léptem túl a jog kereteit, hanem éppen az motiválta a döntésemet, hogy megőrizzem a jogszerűséget - állítja Németh Árpád. - Szó sincs politikai hajtóvadászatról, szerintem az egész egy egyszerű gazdasági ügy.

Top cikkek
1
Érdemes elolvasni
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.