Református zsinat: jogos az ifjabb Hegedűs elleni eljárás

A Magyarországi Református Egyház túlnyomó többséggel határozatot fogadott el ifjabb Hegedűs Loránt ügyében a szerdán Budapesten tartott zsinatán, melyben továbbra is jogosnak tartják az egyház elnökségének a lelkipásztor tevékenységével szembeni panaszbeadványát. Az ügyben eljáró egyházi bíróság első fokon több mint 345 ezer forint megfizetésére kötelezte Bölcskei Gusztáv püspököt.

A határozat szövege szerint a zsinat "ezúton is kinyilvánítja egyetértését az elnökség azon intézkedéseivel, mely során két panaszbeadványt nyújtott be ifjabb Hegedűs Loránt Budapest-Szabadság téri református lelkipásztor ellen és kérte a lelkipásztor magatartásának-nyilatkozatainak egyházi bírósági kivizsgálását."

A dokumentumban úgy fogalmaznak: "A zsinat felkéri az elnökséget, hogy a jövőben is vállalja fel a Magyarországi Református Egyház jó hírnevét, tekintélyét sértő, hitvallásellenes megnyilatkozások esetén ennek szóvá tételét, és tegye meg a szükséges jogi intézkedéseket."
A zsinat a perköltség viseléséhez szükséges anyagi forrásokat rendelkezésre bocsátja.

A református egyház elnöksége először tavaly márciusban fogalmazta meg panaszbeadványát ifjabb Hegedűs Loránttal szemben, amiért a lelkész a holokauszttagadó David Irving történész-publicista könyvbemutatójához az egyházközség egyik termében biztosított helyet.

A második panasszal akkor élt az egyházi elnökség, amikor tavaly október 23-án Szabadság téri református templom előtt ifjabb Hegedűs Loránt antiszemita kijelentéseket tett.

Bölcskei Gusztáv, a zsinat lelkészi elnöke arról tájékoztatta szerdán a zsinatot, hogy az eljárást lefolytató Vértesaljai Református Egyházmegye bíróságának elnöksége mintegy egy hónapja utasította el az egyházi elnökség panaszbeadványát és az eljárási költségek kifizetésére kötelezték őket.

Ezzel szemben jogorvoslattal éltek, amelyben az állt, hogy panaszaik többségével érdemben nem foglalkozott a bíróság. A fellebbezés beadása után az egyházmegyei bíróság elrendelte az eljárás lefolytatását; az erről szóló levelet kedden kapták kézhez - mondta.

Nemcsak megszüntette az eljárást első fokon az egyházi bíróság ifjabb Hegedűs Loránt református lelkész ügyében, hanem 345.400 forint eljárási költség megfizetésére kötelezte a panaszosokat: Bölcskei Gusztáv püspököt, a zsinat lelkészi elnökét és Nagy Sándor főgondnokot, a zsinat világi elnökét.

A dokumentumot, amely a Vértesaljai Református Egyház Bíróságának Sukorón, április 19-én hozott határozatát és annak indoklását tartalmazza, szerdán a Magyarországi Református Egyház zsinatán az MTI megkeresésére Csoma Áron, az egyház szóvivője hitelesnek ismerte el.

A Vértesaljai Református Egyházmegye Bírósága tavaly márciusban kizárólag azt vizsgálta, milyen szerepe volt ifjabb Hegedűs Lorántnak abban, hogy 2007 márciusában a holokauszttagadóként számon tartott történész, David Irving előadásának helyet adtak a belvárosi református egyházközség egyik termében.

Irving akkor legújabb, Nürnberg - Az utolsó csata című könyve magyar nyelvű bemutatója alkalmával tartózkodott Magyarországon, a könyvet a Gede kiadó adta ki. Kedden a távirati iroda - akkor még a határozat teljes szövegének ismerete nélkül - az ügy kommentálására kérte Agyagási István esperest, aki a Vértesaljai Református Egyház Bíróságának elnöksége nevében - Keresztes Sándor egyházmegyei gondnok mellett - maga is aláírta a határozat szövegét.

Agyagási István akkor elmondta: Kis Boáz, az eljáró egyházmegye jogtanácsosa úgy ítélte meg, hogy az országos zsinati elnökség panaszbeadványa megalapozatlan. Mint mondta: a határozatot több tucatnyi szemtanú meghallgatása alapján hozták, azok során megállapították, hogy a lelkész nem politikai fórumnak, csak könyvbemutatónak adott helyet.

A vizsgálat azonban nem terjedt ki ifjabb Hegedűs Loránt tavaly október 23-án, a belvárosi református templom előtt tett kijelentéseire, az ügy továbbvitelekor azonban ez az esemény szintén vizsgálat tárgya lesz - folytatta az esperes.

A nemsokára kezdődő egyházi bírósági eljárás ítéletét bármelyik fél megfellebbezheti, ebben az esetben felsőbb fórumra kerülhet az egyházi eljárás, másodfokon a Dunamelléki Református Egyházkerület bírósága hozhat ítéletet, legfelső fórumként pedig a zsinati bíróság is szóba jöhet - vázolta fel a jogi eljárás lehetséges fejleményeit kedden Agyagási István.

A szerdán az MTI birtokába került - az egyház szóvivője által hitelesnek elismert - dokumentumban nemcsak a határozat, hanem annak indoklása is teljes terjedelmében olvasható. Bölcskei Gusztáv és Nagy Sándor panaszbeadványának tényállás- és iratellenessége a dokumentum szerint egyrészt azért állapítható meg, mert mint az ezt indítványozó jogtanácsos kifejtette: David Irving 2007 márciusában legálisan tartózkodhatott Magyarországon, tekintettel arra, hogy "a magyar kormányszervek - Határőrség, Belügyminisztérium -" nem gördítettek az útjába akadályt.

Másrészt az egyházi bíróság által meghallgatott tanúk egybehangzó vallomása szerint David Irving rendezvényén "semminemű antiszemita és rasszista megnyilvánulások nem voltak". Az irat idézi a David Irvinget meghívó Gede Testvérek elnevezésű könyvkiadó képviseletében Gede Tibort is, aki szerint a rendezvény "rendben zajlott le".

Harmadrészt a rendezvényről kritikus hangon szóló - a Népszabadságban és a 168 Órában megjelent - írások, valamint a rendezvényt szintén kritikával illető református egyházügyi tanácsosok csupán "szóbeszéden" alapuló véleményeket fogalmaztak meg - olvasható a határozatban.

A széleskörű meghallgatásokon kívül a bíróság megállapította, hogy a panaszosok nem fogalmazták meg azokat a cselekményeket, illetve mulasztásokat, amelyek "az evangélium mértéke szerinti tiszta erkölcsbe ütköznek, vagy a viselt egyházi tisztséget sértik, az egyház hitelét rontják, és a tisztséghez szükséges bizalmat megingatják" - olvasható a Vértesaljai Református Egyház Bíróságának határozatában.

A határozat a további tényállás- és iratellenes momentumok sorában említi, hogy David Irving a Szabadság téri gyülekezet templomában tartott volna előadást. Az indítványt tevő jogtanácsos ugyanis kifejti: a Szabó Dezső Katakombaszínház nem a templomban, hanem "a templom alatti részben" van, továbbá David Irving nem előadást tartott, hanem "könyvdedikálás történt, melynek természetes velejárója a szerző bemutatkozása, illetve a dedikálást kérőkkel való szóváltás". A határozat szerint az is "tényállás- és iratellenes" megállapítás a panaszbeadványban, hogy David Irvinget ifj. Hegedűs Loránt hívta meg - ezzel szemben kimondja: a történész meghívását a Gede Testvérek Bt. szervezte.

A Magyarországi Református Egyház zsinata szerdán - ahogy az MTI korábban megírta - túlnyomó többséggel úgy határozott: továbbra is jogosnak tartják az egyház elnökségének az ifjabb Hegedűs Loránt lelkipásztor tevékenységével szembeni panaszbeadványát.

A határozat szövege szerint a zsinat "ezúton is kinyilvánítja egyetértését az elnökség azon intézkedéseivel, mely során két panaszbeadványt nyújtott be ifjabb Hegedűs Loránt Budapest-Szabadság téri református lelkipásztor ellen, és kérte a lelkipásztor magatartásának-nyilatkozatainak egyházi bírósági kivizsgálását."

(MTI)

Top cikkek
1
Érdemes elolvasni
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.