Nyílt levél Széles Gáborhoz - új aláírók


 

"Csak a szokásos: Bayer túlment minden határon" címmel emlékeztünk meg korábbi lapszemlénkben Bayer Zsoltnak a Magyar Hírlapban megjelent publicisztikájáról>>>>>
Pár szóval kommentáltuk is  a döbbenetes cikket.
(Bayer március 26-án újabb cikket publikált, "Még egyszer a medencéről" címmel, amely szerint ő egy "kivégzőosztag" "hadjáratának" ártatlan áldozata...)

 

Részlet Dávid Ibolya, az MDF elnöke tiltakozásából:
" "Magyar zsidónak" lenni azt jelentheti, mint magyar kereszténynek: Közép-Európában lakni, gondolkodni, lélegezni, gyermekeket nevelni. Örülni, szeretni és aggódni. Aggódni, amikor Bayer Zsolt tollat ragad. De nem félni, mert egy "demokrata nem fél". Keresztény ember pedig nem vár a tiltakozással. Mert mindenkinek tudnia kell, hogy a értékkel megélt élet mehet csak szembe a mindent tagadó és megvető cinikus világgal."
Dávid Ibolya "Levél zsidó és nem zsidó barátaimnak" című írása itt olvasható>>>>

 

Bayer cikke ügyében néhányan nyílt levelet intéztek a Magyar Hírlap tulajdonosához - a levelet egyre többen írják alá. 

Széles Gábor szerint Bayer Zsolttal lehet egyetérteni és nem egyetérteni, akár vitatkozni, "sőt, megengedem, még azt is ki lehet mondani, hogy Bayer Zsolt szóban forgó írásában túl erősen, netán félreérthetően - akár sértőn is - fogalmazott. De boszorkányüldözést és hajtóvadászatot nem lehet folytatni egyetlen szerző ellen sem".

Megfogalmazása szerint az írás keltette botrány "az ismert forgatókönyv szerint, mesterségesen növekszik", eközben pedig már senki sem beszél arról, mi volt az ok, amit a nagyvállalkozó Ungváry Rudolf egy, a Népszabadságban közölt cikkében, illetve a Friderikusz Sándorral folytatott televíziós beszélgetésében lát.
(Széles Gábor március 27-én az MTI útján közzétett nyílt levélben válaszolt.) Közzétesszük a Szélesnek címzett levél teljes szövegét:

"Nyílt levél Széles Gábor úrhoz
Tisztelt Széles Gábor!

Ön az egyik interjújában azt hangoztatta, hogy korunk nagytőkéseinek erkölcsi kötelességük beruházni a sajtóba. Ön beruházott. És azt sem rejtette soha véka alá, hogy orgánumai arculatainak kialakításában érvényesíteni kívánja mércéjét.
Bayer Zsolt, az Ön által tulajdonolt napilap, a Magyar Hírlap március 18-i számában többek között a következőket írja: „1967-ben a pesti zsidó újságírók még Izraelt gyalázták. Ugyanezek a pesti zsidó újságírók ma az arabokat gyalázzák. Meg a Fideszt. Meg bennünket. Mert jobban gyűlölnek bennünket, mint mi őket. Ők a mi indok-zsidóink – értsd: a puszta létezésük indokolja az antiszemitizmust…”
Bayer Zsolt érvelésével a Magyar Hírlap egy fontos határt lépett át a magyarországi publicisztika 1945 utáni történetében: a magyar sajtó és közélet egyes képviselőiről ez idáig kritikusaik állapították meg, hogy antiszemiták, amit ők rendre visszautasítottak; Bayer Zsolt azonban most maga vállalja ezt fel, kifejezetten is azt hangoztatva, hogy zsidónak gondolt személyek egyesek vagy éppen többek által kifogásolhatónak tekintett megnyilatkozásai jogosan alapozzák meg az antiszemitizmus magatartását.
Bayer Zsolt érvelése a klasszikus antiszemita argumentáció része, amellyel közéletileg is mérvadó orgánumok részéről csak az 1930-as és 1940-es évek szélsőjobboldali publicisztikájában találkozhattunk.

A Magyar Hírlap szóban lévő írása több kérdést is felvet. Néhány ezek közül:

– Felvállalja-e a lap munkatársi gárdája a kollegiális együttműködést Bayer Zsolttal, és elvárja-e ezt Ön tőlük?
– Vállalható gazdasági és erkölcsi tettnek tekinti-e Ön, akinek nemcsak érdekeltsége van a Magyar Hírlapnál, hanem (ellentétben sok más, a sajtó területén is beruházó vállalkozóval) tekintélyes közéleti személyiség is, hogy olyan lapot finanszíroz, amelyben – az országos napilapok közül elsőként – egy vezető publicista nyíltan antiszemitának vallja magát?
– Amennyiben Bayer Zsolt írásának közlése egybevág a Magyar Hírlap szerkesztési koncepciójával, körvonalazná-e Elnök úr a nyilvánosság előtt is, hogy milyen értelemben tekinti az ország érdekeit szolgáló erkölcsi kötelességének az antiszemitizmus szellemiségének publicisztikai rangra emelését, a közgondolkozásban és közbeszédben való legitimálását?"

 

A nyílt levélhez csatlakozni kívánók ezt az antifasizmus.extra.hu honlapon tehetik meg, vagy e-mailt küldhetnek a következő címre:
antifasizmus@extra.hu vagy  antifasizmus@gmail.com


Az eddigi aláírók:

Agárdi Péter irodalomtörténész
Ágoston Vilmos irodalomkritikus
Andai György újságíró
András Ferenc informatikus-filozófus
Bacsó Béla esztéta, egyetemi tanár
Balla Zsófia költő
Balog Iván szociológus
Anna Bayer - közgazdász, Egyesült Államok (Maryland)
Berkes Tamás irodalomtörténész
Bikácsy Gergely
Eva S. Balogh, New Haven, CT, USA
Bán Zsófia író, irodalomtörténész, egyetemi docens
Bánó Anna fotográfus
Bárdos-Féltoronyi Miklós, a louvaini katolikus egyetem ny. tanára
Bárdos Judit esztéta
Bartók Imre, egyetemi hallgató
Báthori Csaba író
Benda Iván fotóművész
Benedek István Gábor író, újságíró
Bereczki Pál
Békés Pál író
Békés Vera tudományfilozófus, tudományos főmunkatárs
Bitó László író, ny. egyetemi tanár
Blitsné dr. Nagy Ilona, Hollandia
Bodansky György köz- és magáníró
Bodonyi Anikó, nyugdijas
Bodor Béla irodalomtörténész
Bodor Pál újságíró
Bognár Róbert műfordító
Dr. Borgó András muzikológus Ausztria
Bruck János, szinházi rendező, London
B. Köves Hajnalka szerkesztő
B. Molnár Béla
Csabai Tamás műfordító, irodalmi szerkesztő
Csákvári Gyula táncművész-koreográfus, Tel Aviv,
Csaplár Vilmos író
Csákó Mihály szociológus, egyetemi docens
Demcsik László
Demus Iván szociológus, szociálpolitikus
Dósai Tamara reklám-szakember
Dr. Donáth Ferenc orvos
Erős Ferenc pszichológus, egyetemi tanár
Farkas László, Putnok
Fazekas Csaba történész, egyetemi docens
Fáy Éva könyvkiadó
Fehér Márta tudományfilozófus, egyetemi tanár
Fehér Péter közgazdász,
Fekete György mentálpedagógus
Fekete Katalin producer
Fillenz Ádám  operatőr
Findler Miklós (USA) nyugalmazott egyetemi professzor
Fisch Gábor László szerkesztő
Fleck Zoltán jogszociológus, egyetemi docens
Dr. Fóti Éva könyvkiadó
Föld S. Péter újságíró
Fuchs Vera, tanuló
Galovicz Péter, Békéscsaba
Gaul Emil pedagógus, egyetemi docens
Garay Zsolt közgazdász, főiskolai adjunktus
Gábor György filozófus, tudományos főmunkatárs, egyetemi docens
Grüll Tibor történész, főiskolai tanár
Gosztonyi László programozó
Gyáni Gábor történész, egyetemi tanár
György Péter esztéta
Hajdú c. Gergő, budapesti egyetemista
Hajdu István műkritikus, főszerkesztő
Halász Róbert közgazdász, USA
Haskó Itsvánné rokkantnyugdijas
Háy János író
Hegedűs Gusztáv magyar állampolgár
Hell István
Herczog Mária szociológus, egyetemi docens
Hévizi Ottó filozófiatörténész, egyetemi docens
Horváth Katalin programozó
Hraskó András tanár
Horváth Ágnes tanár, egyetemi docens
Iványi Gábor theológus, főiskolai rektor
Jakab Attila vallástörténész
Káldy József mérnök
Dr. Káli András, PhD, főorvos
Karády Viktor szociológus, egyetemi tanár
Karsai László történész
Kálmán László nyelvész, tudományos főmunkatárs, egyetemi docens
Kelemen Éva egyetemi docens
Kelemen János filozófus, egyetemi tanár
Kelemen Péter tanár
Kende Péter, az MTA külső tagja, Párizs
Dr. Kende Péter újságíró
Kertész Erzsébet szociálpolitikus
Kertész Péter Pulitzer-emlékdíjas újságíró
Kéri László politológus
Kiss László ny. egyetemi tanár
Kiss László, vállalkozó
Komoróczy Géza történész, professor emeritus
Korányi Tamás rádiós munkatárs
Kovács Károly gépészmérnök
Kovácsi András nyugdíjas
Kozák Gyula szociológus
Kozma István történész
Körmendi Zsuzsa újságíró, szerkesztő
Dr. Kővágó Margit egyetemi adjunktus
Krausz Tamás történész, egyetemi tanár
Kricsfalvi Péter orvos, igazgató főorvos
Kuroli László angoltanár
Léderer Pál újságíró
Ludassy Mária filozófus, egyetemi tanár
Lukács András geofizikus
Lukács János filozófus, egyetemi oktató
Lukács Péter oktatáskutató, főiskolai tanár
Magyar Fruzsina dramaturg
Majsai Tamás theológus, egyetemi tanár
Mandl Judit, jogász
Marsovszky Magdolna kultúra- és antiszemitizmuskutató
Márton László regényíró, műfordító
Mártonffy Marcell irodalomtörténész, egyetemi docens
Mekis Péter filozófus ELTE Logika Tanszék
Mészáros Szilárd egyetemi hallgató
Molnár Gábor pszichológus
Murányi Sándor népművelő
Naetar-Bakcsi Ildikó szupervízor
Nagy Dénes Lajos, fizikus, egyetemi tanár
Nagy Iván tanár
Nagy Péter Tibor szociológus, egyetemi tanár
Nagy Rita szociológus
Neményi Mária szociológus
Dr. Nemes János gyermekszívgyógyász

Niedermüller Péter, etnográfus
Noé Krisztina gyógypedagógus
Norman Károly író
Novák Attila történész
Pap Ágnes szociológus, újságíró
Papp Gábor újságíró, főszerkesztő
Parti Nagy Lajos író
Parászka Boróka újságíró
Pálné Kutasi Éva ny. közgazdász
Perecz László filozófiatörténész, egyetemi docens
Petőcz András író
Petschnig Mária Zita közgazdász
Pünkösti Árpád szociográfus, újságíró
Radics Jánosné
Radnóti Sándor esztéta, egyetemi tanár
Retkes Attila zenetörténész, főszerkesztő
Ripp Zoltán történész
Rugási Gyula filozófus, egyetemi docens
Sajó Imre belsőépítész
Sajtos István
Seregélyesné Nagy Katalin tanár, intézeti docens
Schein Gábor író, irodalomtörténész, egyetemi docens
Schiffer Anna
Schmidt Tamás matematikus, professor emeritus
Schwendtner Tibor filozófus, egyetemi docens
Sipos Dániel
Dr. Sipos Mihály szakmai tanácsadó
Sólyom Miklós
Szabó Géza ny.tanár
Szabó Ildikó szociológus, egyetemi docens
Szacsvay Pál képzőművész
Szalai Erzsébet szociológus, egyetemi tanár
Szalatnay Katalin ny. külkereskedő
Szamosi Katalin Anna jogász
Dr. Szatmári Marianna, orvos
Szekeres Gábor zenész, fordító
Szemán László, újságíró, szerkesztő
Szilágyi Ákos esztéta, egyetemi docens
Szőllős Péter, tanár
Szőnyi Zsuzsa jogász
Tamás Tibor újságíró
Tarnóczi Gabriella fordító
Tatár György filozófus, egyetemi docens
Teply Tamás vállalkozó, Svájc
Tillmann József tanár, egyetemi docens
Tóth Ferenc, tanuló
Tóth István villanyszerelő mester
Toronyi Zsuzsanna levéltáros-múzeológus
Törzsök Erika szociológus
Trencsényi László pedagógus, egyetemi docens
Ungvári Tamás egyetemi tanár
Ungváry Krisztián történész
dr. Uzonyi András orvos
Vadász János társadalomkutató
Vajda Mihály filozófus, professor emeritus
Vajnai Attila, villamosmérnök
Vas Gábor könyvkiadó
Vári György tanár
Várkonyi Benedek újságíró
Vásárhelyi Mária szociológus, tudományos főmunkatárs
Vattamány Gyula teológus, főiskolai tanár
Véghelyi Miklósné nyugdíjas
Vekerdy Tamás pszichológus
Veres András irodalomtörténész
Veress Jenő újságíró
Vermes Péter, gépészmérnök
Dr. Vészi Zsuzsa gyermekorvos

Vörös Miklós szociológus, kulturális antropológus
Wéber Istvánné nyugdíjas
Widder Gábor közgazdász,
Závada Pál író
Zolnay János szociológus, kutató
Zorándy Sára
Zvolenszky Zsófia filozófus, egyetemi tanársegéd


Levélben csatlakoztak a tiltakozáshoz (a március 27-ig érkezett levelek sorrendjében):

Zakár Péter, producer
Kálmán János nyugdíjas
Szunyogh Szabolcs újságíró
Surányi László vezető tanár
Virág Bálint matematikus, egyetemi docens
Illés Lia újságíró
Hajdu Katalin jogász
Szemenyei-Kiss Tamás, újságíró
Balog Béláné
Balog Anna
Dezsényi Katalin műfordító
Bozai Ágota író, műfordító
Pick Róbert
Panda Ágnes Tünde információrendszer szervező, szociológus hallgató
Dr. Nagy Frigyes ny.miniszter
Erdei Éva szoftverfejlesztő
Dés Rita
G. Tóth Ilona levéltáros
Dienesné Gál Viktória
Bajnok István vállalkozó
Matern Éva szociális munkás
Szolcsányi Bálint közgazdász, főiskolai tanársegéd
Simon Mária tanár
Vári István, Párizs
Ruff Tibor teológus, főiskolai docens
Abért Miklós matematikus, assistant professor
Knausz Imre pedagógus
dr. Farkasfalvi Klára pszihiater
Jónás István fizikai dolgozó
Szilágyi Gergely
dr László Pál közgazdász
Szilágyi Sándor újságíró, szerkesztő
Sziklai Attila, szociológus hallgató
Hidassy Tóth Katalin újságíró
Pataki Éva forgatókönyvíró
Hulesch Bors, szociológus, London
Ress Katalin, pszichiáter, London
Románné Antal Andrea
Kobzi János
Biró Ferencné, pedagógus
Kadas Istvan ny. kulkereskedo
Péli Józsefné
Horváth Ádám Tanácsadó Okl. Közgazdász és Okl. német-magyar társadalomtudományi és gazdasági szakfordító
Havas László Ferenc nyugdíjas
Horváth György - "Independent" a 168 órán
Bokros Tibor ny.isk.ig
Hudák György orvos,
Hudák Györgyné k.tanár,
Hudák Edit ügyvéd.
Dr. Balogh Gábor jogász-matematikus
Kamarás Klára, költő
Staller Tamás szociológus, egyetemi tanár
Szent-Iványi Ilona theológus, unitárius lelkész
Bokros Tibor ny. isk.ig.
dr. Gádor György
Bényei Judit, szociológus
Gottdank Tibor informatikus
Szabó Jenőné dr. nyugdíjas
Dr. Gábor Péter mérnök, Ausztrália
Záray István
Olajosné Herczeg Enikő
Pári Mirella, tanár
Csillag Ferenc közoktatási szakértő, pedagógus Budapest
Zólyomi Eszter, szociológus, Bécs
Vári Erzsébet műforditó, tanár
Horn Miklós főiskolai tanár
Faragó Anna ny. egyetemi tanár
Krúdy Zsuzsa
Gyimesi Júlia, pszichológus
Pásztor Éva nyugdíjas Surányi Anna (egyetemista)
Bolló János nyugdijas tanár
Rab László újságíró.
Sz. Nagy Csaba okl. gépészmétnök, író, költô.
Láng Rózsa könyvkiadói szerkesztő
Déri Tamás Cincinnati, Ohio, USA
Bokor Péter építészmérnök
Szomor Éva gyógypedagógus
Dr Zoltán Zsófia gyermekorvos
Migrák Zsuzsa
Szentpéteri Anikó, közgazdász
Kovalcsik Pál Zoltán
Rédei Éva, Láng-Téka Könyvesbolt
Zala Kurt villamosmérnök
Zala Kurtné villamosmérnök
Kende Gábor nyugdíjas Ű
Kerekes Ottó ny. közgazdász
Dr. Matkó Istvánné tanárnő
Jászberényi József irodalomtörténész, újságíró
Margitta Nóra fordító
Déri Györgyné idegennyelvi levelező
Bokor Péter építészmérnök
Csapó Beatrix nyugdíjas
Dénes András ny. főtanácsos
John Ede ny. nagykövet
Dr. Szalai György
Szalai Ágnes
Dr. Szabó József nyugdíjas megyei bíró
Dr. Szabó Józsefné nyugdíjas gimnáziumi tanár, Vértesszőlős
Varga István ,belsőellenőr, Cegléd
Szabados György ny. mérnökközgazdász
Siklosi Gyula nyugdíjas
Csanády Endre, iró és családja
dr.Györky Zoltán nyugdíjas jogász-közgazdász,kaposvári lakos
Kovács Bálint okl. közgazda
Gellért Mária könyvtáros
Jánosiné Köves Éva
Alfa Manzard
Módos Péter, ny. műsorszerkesztő-rendező (MTV)
Dr.Rév Judit orvos
Székely Gábor, történész, egyetemi tanár
Kádár Péter, Könyvtárigazgató, müforditó.,Svédország
Sinka Lászlóné
Novotny Júlia dr. egyetemi adjunktus
Sinka László dr. belgyógyász, háziorvos
Csányi László vállalkozó
Kordély Józsefné nyugdíjas
Dr. F. Szántó Zsuzsa , biológus, ,marketing kommunikációs szakértô
H. Szántó Anna
Csuka Zoltan
Szabó Ferenc nyugdíjas
Peter és Frances Scott, Sydney, Australia - sportmenedzserek
Gyulai András
Sárdi Panni
Csernyánszky Judit, újságíró
Dr.Nagy Károly jogász, az Eötvös Károly és a Kozma Sándor Emlékbizottság volt elnöke
Pick Gyorgy ,Arlington, Virginia az Egyesult Allamok polgara
Lovas Tamás zenész
Dr.Tausz Tamás oszt.vez.és szakfelügyelő stomatologus főorvos
Kovács László, mérnök és konzervatív
Butkai Enikö
Aszalós Sándor
Foti Tamas ujsagiro - Brusszel
Bíró Ibolya tanár
Bíró Dániel, egyiptológus, fordító
Kalmár Éva sinológus, műfordító, (főszerkesztő)
Dalos György, író
Varga László, tanár
Dr Zak Péter
Gyárfás György
Kárpáti György
Moldvayné Vámos Katalin
Pető Bálint, közgazdász
Várnai Pál. irodalmár
Barna Bordás
Zakár Tamás biokémikus, tudományos kutató
Hoffmann Andrea (tanár)
Weisz Tamás ny. villamosmérnök, kandidátus.
Hubai László történész, tanár
Farkas Gábor, vállalkozó
Jeney Zoltán zeneszerző
Erdélyi Katalin köztisztviselő
Tenner György közgazdász


Március 28-ig érkezett újabb aláírások:

Schweitzer Judith, fordító
Dr. Schweitzer József, főrabbi
Hanák Dávid kutatómérnök
Dr.Kolos Tamás
Dr.Holics Klára
dr.Karpati György filmrendező
Klembala Géza karnagy, tanár
Körner János matematikus, egyetemi tanár
Balazs Szendroi St Peter's College and Mathematical Institute University of Oxford
Sebő Gábor
Mehlhoffer István nyugdijas
Biró Zsuzsanna Hanna nyelvész, oktatáskutató
Gádor Ágnes könyvtárigazgató
dr. Hollós János mérnök-közgazdász
Kolin Péter     kultúrakutató     főmunkatárs
Nagy Tamás főiskolai hallgató
Bágyi László tanár
Kovács Judit fogorvos
Bekő Pál nyugdíjas, hajójavító, lakatos
Bekő Pálné nyugdíjas, titkárnő
Hadas Júlia
dr. Fenyvesi György jogász
Bakonyi Anna kisgyermeknevelési szakértő
Székely Róbertné ny. tanár
Gábor Péter
Gábor Péterné
Dr.Dózsa Mariann
Felföldi Miklós közgazdász, ügyvezető
Bihari László Dénes újságíró
Kálmán Gyula
Szekeres-Varsa Vera tanár, ny. egyetemi lektorátusvezető
Dr. Ungár László főorvos
Szűcs József  nyugdíjas
Kosár Kálmánné, ügyvezető igazgató
Varsányi Anikó rendező
Volosin Hédi politológus
Deák Ferenc, könyvtáros
Lánczi István matematikus, közgazdász
Nagy Zsuzsanna szerkesztő
Kiss Erzsébet
Szőllősyné Hegyesi Irén szoftverfejlesztő
Knopp János
Szabó Lászlóné, nyugdíjas üzletasszony
Molnár Tibor tervező, vállakozó
Tóth Beáta orvos
Dr. Kollin Éva orvos ny. egyetemi docens
Székely Mária szerkesztő
Mesterházi Miklós fordító
Veress Mariann ny.közgazdász
Deák Gábor tanár
Varga István bridzsoktató
Fejes Zsuzsa irodavezető
Ádám Anna nyelvtanár
Szirányi Gábor könyvtári főtanácsos
Gertler János mérnök, az MTA külső tagja
Dr. Váradi András orvos, ny. egyetemi adjunktus
Dr. Balázs Anna gyermekpszichiáter, alapítványi elnök
Dr.Radnai Ferenc vegyész
Nagy Sándorné nyugdíjas
Heindl Péter tanár
Czirbus Csaba, nyugdíjas
Szemán Béla színházcsináló
Székely József Iván orvos, c. egyetemi tanár
Székely Józsefné tanár, főiskolai adjunktus
Nagy  Erzsébet teológus közgazdász, nyugdíjas vállalkozó
Nemes Tamás restaurátor
Vajda Gergely karmester, zeneszerző
Knoll Júlia dr. orvos
Watson Judit építőmérnök-tanár, oktatás informatikus
Keményné Pálffy Katalin pszichológus, c. egyetemi docens
Kocsis András Sándor könyvkiadó
Borza Anna nyugdíjas adószakértő
Saásné Szmuk Judit
Péter Acél kultúrmérnök
Rejtő Zoltán nyugdíjas személyzeti vezetö
Simonovits András, kutató, econ.core.hu
Frank Ferenc nyugdíjas
Tarr Ildikó könyvtáros
Kurtán Sándor, politológus
Dr. Harangozó Ferenc közgazdász
Miskolczi Tamás közgazdász
Szerdahelyi Judit kozmetikus
Kozmányi Katalin
Berger Zsuzsa Real Estate Developer
Balog Judit  újságíró
Pajor Éva - zenész, tanár, cikkíró
Melkviné Tanító Erzsébet műszaki tanár, tartósító mérnök, áruház-vezető-helyettes
Sebestyén Gábor, tanár
Somlyódy Nóra, újságíró
Kürthy Tamás nyugdíjas
Dr.Szeder Gabriella, Columbus, OHIO, USA
Ámon Mária, szakfordító
Kövesdy István
Várkonyi Julianna közgazdász
Salamon András filmrendező
Dobi Ildikó újságíró
Butkai Enikö
Dr. Tóth Loránd filmtörténész
Dr. Kelemen Ilona  gyermekorvos
B. Bíró Zoltán Rádiós műsorvezető
Kazinczy Ildikó
Nyikos Lajos tudományos tanácsadó
Fenyvesi Péter, nyelvtanár
Dr. Karoly Nemeth research officer, volcanologist New Zealand
Madarász Anna újságíró
Egyed Ilona szerkesztő
Valuch Tibor
Orosz István esszéista
Kupper Róbert vállalkozó, feltaláló
E. Gábor Éva műfordító
Schulcz Katalin irodalomtörténész
Széphelyi F. György művészettörténész
Bartók Gyula tanár
Salamon András
Juhász Kati vágó
Zimányi Bori
Kővári Tamás
Illés Sándor, magyar nyugdíjas
Pokoly Judit fordító
Buk Antónia
Dalos György, író
Bukta Zsuzsa újságíró
Komor Tamás nyugdíjas számítástechnikus
Gelei Anna közgazdász
Kürti Judit, szervező
Menczel János ny. szerkesztő-újságíró
Fekete János, író, szociális szervező, ny. főisk. tanár
Görög Mária, publicista
Krausz Tivadar, író
Aczél Tamás közgazdász
Keleti Judit pszichológus
Koltai Ágnes, tanár
Márkus László történész
Dr Jánosi Gábor orvos
Hack Péter jogász
Munk Katalin
Zoltán Tamás ötvös iparművész
Pick György ,Arlington, Virginia, az Egyesult Államok polgára
Bóc Imre közgazdász
Dr.Tóth Lorándné  ny.tanár
Cserba János gyógyszerkülkereskedő
Szücs László Gergely filozófus, PhD hallgató
Gálvölgyi János színművész
Gálvölgyi Judit műfordító
Gyertyán Ervin író
Bencze Jánosné
Loránd Ferenc pedagógus, oktatáskutató
Takács Antal nyugdíjas
Földes B. István fizikus
Poór István tanár
Major Károly közlekedésmérnök, nyugdíjas
Szekeres Tamás
Szekeres Tamásné
Dr. Köves Péter nyugdíjas orvos
Németh Kálmán
Dr. Dési Illés D.Sc. orvos, egyetemi tanár
Vécsei Györgyi
Dr.Nádas Iván orvos
Rubovszky Edit turkológus
Orbán Valéria, ny. igazgató
Dr. Nagy-Kereki Tibor lelkész, pszichoteraputa
Szabó Ildikó szociológus, egyetemi docens
Pataki Mihály, mérnök-közgazdász
Schuller Mária tanár
Butkai Enikö
dr.Major Ferenc pedagógus
dr.Major  Ferencné  dr.Orlik Erzsébet  pedagógus
Radnóti Zsuzsa dramaturg
Meszéna Géza fizikus, egyetemi docens
Cserháti Márta teológus, egyetemi docens
Honti Mária tanár, ny.tisztviselő
Tóth Zoltán vállalkozó
Bárdossy Szabolcs ny. villamosmérnök
Szilágyi Anna, nyelvész
Tenki László nyugdíjas
Ujlaki Tibor tanár
Pozdorai Anna
Faragó Vilmos újságíró
Székely Éva műfordító
Bihari Sándor
dr.Csillag Zsuzsanna főiskolai docens
Freud Robbert matematikus, egyetemi docens
Gyarmati Edit matematikus
Pajor Róbert nyugdíjas ig. h., vezető tanár
Pajorné dr. Tóth Ilona ny. föiskolai docens
Simor András költő, szerkesztő
Dobos Éva műfordító
Bedő István, újságíró-szerkesztő
Berkes Imre mérnök
ifj. Ábelovszky György
Kulcsár László újságíró
Somodi Gyula ny.közgazdász
Székely Andrásné nyugalmazott zenetanár
Székely András zenetörténész, főszerkesztő
Borbíró Márton
Solymár Márta vegyész
Vadász Gábor vállalkozó
Szekeres András befektetési tanácsadó
Zádor István nyugdíjas
Sipos Katalin  orvos
Bártfay Mária közgazdász
Déri Györgyné Kékkút
Anyiszonyan Klára
Csige Attila
Tick Ervin
Molnos Csabáné nyugdíjas
Rózsa Mihály
Horváth Kálmán mérnök-közgazdász, informatikus
Margittai Péter  érdekképviseleti vezető
Dezsényi Péter főiskolai adjunktus
Törzs Gábor üzemmérnök
Tóbiás Áron egyetemi hallgató
Kováts Virág szociológus
Gaal Richard fizikus
Sárkány János népművelő
Baji Tamás teológus
Tóth Ákos HR menedzser
Németh László biológus
Francis Arthur Reich nyug. zenész, Washington
Kováts Kristóf
Kiszely Anna Mária közalkalmazott
Török István Budapest
Dellamaistra Mario
Klein Péter kiadó
Rafael Balázs újságíró
Tatár László hipertér kutató
Pető Judit, tanár
Szűgyi Jerne pszichológus
Tóth Judit, régész-történész
Solti Edit tanár
Bálint Erika
Máté András filozófus, egyetemi docens
Salánki Sándor külkereskedelmi közgazdász
Géczi Károly lelkész
Jorgosz Baia költő
Boros Eva
Selmeczi Attila közbeszerzési referens
Hoffmanné Welker Györgyi nyugdijas
Bárány Tibor kritikus, filozófus
Ujhelyi Attila lektor
Németh Gyula Vállalkozó
Kállay János
Szőke György önkormányzati és megyegyülési képviselő,Balatongyörök
Vargha János biológus
Rubinek Etelka villamosmérnök
Dr. Szabadi László földműves
Mihályfi László, matematikus
Dr. Pinke Ildikó főorvos, Szeged
Dr. Nagyné Maros Jolán nyugdíjas szakmai főtanácsadó
Gotsik Ferenc nyugdíjas közgazda
Ratalics Istvánné Debrecen
Kádár Judit pszichológus
Zsoldos Z. Julianna újságíró
Baska Józsefné ny. pedagógus
Tóth Andrea tanár
Komolai Károly nyomdamérnök
Garaminé Kőkuti Katalin
Laki Pál nyugdíjas újságíró, szerkesztő, „sajtófigyelő”
Matzkó Emma nyugd.
Kovács István, vegyészmérnök
Balázs András joghallgató
Závodni Irén egyetemista
Závodni Károlyné nyugdíjas
Závodni Károly nyugdíjas
Dankó Istvánné nyugdijas, református presbiter
Vas Eva Anna
Tomasovszy István informatikus
Nagy M. György  egyetemi tanár
Szabó Magdolna
Nyirati Béla tanár
Kiss Gyula tanár
Kissné Kárpáti Éva
Lengyel László
Vigné Kontra Katalin többszörös MAGYAR  ANYA
Vig János villamos mérnök, fotómüvész
Pajkossy Gábor történész, egyetemi oktató
Zsebesi Zsolt ujságíró
Szilágyi Anna, nyelvész
Magyar Gabriella, SAP tanácsadó, édesanya
Radnóti Zsuzsa dramaturg
Tóth János nyugdíjas üzemmérnök
Kovácsné dr. Kalmár Edit közgazdász
Boldizsár Judit
Kovács Barna üzletember
Végh Attila közgazdász
Fehérvári Zoltán művészettörténész
Dévényi Tímea
Hazai Gábor, nyugdijas
Dr. Jánossy András Veszprém
Bélay Béla nyugdíjas
Bélay Magda nyugdíjas
Mező Ferenc író
Vajda Károly hermeneuta
Szele Anna jogász
Könczei György közgazdász
Frojda Ida
Csiszár Ibolya programozó
Háros Ervin közgazdász, Brazilia
Háros Ervinné villamosmérnök, Brazilia
Rádai Péter tanár, főiskolai oktató
Képes Gábor író, muzeológus
Penziás Ágnes logopédus-gyóypedagógus
Molnár Gábor pszichológus
Molnár Kata tolmács
Bánfalvy Veronika textilszobrász
Bánfalvy Ákos festőművész
Győrffy Árpád újságíró, Nagyvázsony
Csernok Attila, közgazdász
Csernokné Steiger Anna, közgazdász
Dr. Szűcs Mihály kandidátus nyugdijas
Vadas János, egyetemi hallgató
Szabó Bors
Kövesdy István
Révész Gábor
Salamon András filmrendező
Singer András vendéglős, leendő nagypapa
Singer Mari vendéglősné, leendő nagymama
Gáti Péter nyugdíjas
Gulyás Mihály Balázs egyetemista
Pusztay Mária nyugdíjas
Fischer Miklós okl. gépészmérnök, Victoria,  British Columbia, Kanada
Fischer Judit festőművész, Victoria,  British Columbia,  Kanada
Bogárné Vermes Magdolna, Tampa, USA
Bíró Ferenc egyetemi tanár
Haszmann Gábor közgazdász
Valuch Tibor történész
Sebesvári László
Zappe Lászlóné nyugdíjas
Fábián Edit, könyvtáros
Wagner Rita zongoratanár
Kemény Mária művészettörténész
Varga Péter fizikus
Tasi Péter Mihály energetikus
Ballay-Kis Ede természetgyógyász
Lindmayer István állampolgár
Kővári Tamás
Megyik János képzőművész
Imre Györgyi művészettörténész
Calbucura Laura Linn egyetemista
Dr. Szabó István okl. villamos mérnök
Kéki Mária
Tóth Ferenc nyugdíjas
Feledi Zsuzsanna grafikus,papír restaurátor
Fekete János író, ny. főisk. tanár
Patkós Anna
Kozma (Schein) Zoltán, gépkocsivezető
Gerőcs Gyuláné ny. gyógypedagógus
Takács Márton
Takácsné Renczes Zsuzsanna
Tamar Bloch zenész
Sándor Zsuzsa, 168 Óra
Dr. Guba Ferenc, közgazdász-politológus
Szilágyi Gábor újságíró, tanár
Török Tamás kurátor
Kiss István nyugdíjas
Csatos Erika
Juhász Miklósné nyugdíjas
Dr. Eötvös Pál a MÚOSZ elnöke és a Magyar Újságírók Országos Szövetségének Elnöksége
Simoradik Emese
Szabó Rezső, Costa Rica
Máthé Gábor informatikai munkatárs
Kerényi Péter  tv szerkesztő, kommunikációs szakember
Pavlovics Ágota szerkesztő
Kovács Gábor, kiegyezes.hu
Forgó Léda, író - Berlin
Fritz Zsuzsa tanár
Dr. Révay András, szerkesztő
Máté Judit újságíró, műfordító
Váradi Júlia újságíró
Vári Erzsébet műforditó, tanár
Dr. Pogány Csaba jogász
Hargittai Istvan, kemikus, akademikus
Gáti Júlia, újságíró
Nagy Judit főszerkesztő
Dr. Pataky László háziorvos
Moldvay Réka
Nógrádi Gábor író
Apáti-Nagy Mariann mérnök
Matykó Károly, újságíró
Biró Eszter biológus
Nógrádi Tamás vezérigazgató
Barnóczky Ákos, Hipolyt díjas filmrendező
Surányi Vera műsorszerkesztő
Kiss György, informatikus
Dr. Pázmándi Gyula  mérnök-közgazdász
Pál Gizella
Földes Imre, ny. egyetemi tanár
Gábor Ágnes,egészségügyi szakasszisztens
Makara Klára nyugdíjas újságíró
Havas Tamás
Havas Tamásné
Ágnes Horvát, Head of R&D Purchasing Economist

dr. Lendvai János közgazdász
dr. Lendvai Jánosné közgazdász
ifj. Iványi Gábor lelkész, teológus
Zayzon Márta újságíró
Turai Lajos újságíró
Bogdánné Bácskai Éva

Csatlakozom: Balog János, újságíró
Szerdahelyi Tünde

Hilu Ansaf újságíró
Frank Szilvia
Juhász András

Dr. Török Dóra, kutatóorvos, Toronto
M. Varga Katalin Újságíró, közoktatási szakértő

Március 30-ig érkezett újabb  csatlakozások:

Horváth László
Füredi János pszichiáter, egyetemi tanár
Róna-Tas Ákos szociológus
Lukács Kálmánné Mezei Éva pszichológus
Kapus András kutató orvos, egyetemi docens
Gáspár Máté színházvezető
Héczey András sebész-mellkassebész, háziorvostan szakorvos, háziorvos
Bacskay Beáta tanár
Brenner József gyógypedagógus, hitoktató
Kálmán C. György irodalomtörténész
Weisz Júlia orvos
Péteri Annamária pénzügyi tervező
Péteri Károly nyomdamérnök
Hrabetz Györgyi újságíró
Milkó Gyula
Bőni Gina újságíró
Majoros Klára szerkesztő
Bocz Barbara tanár, idegenvezető
Hámori Veronika pedagógus, iskolaigazgató
Rényi András művészettörténész
Szabó István ért. koordinátor
Szabó Ági
Bődy István manager
Vizi László villamosmérnök
Lengyel Gábor fotóriporter
Uzsoky Borbála
Heiszler Vilmos történész
Kerekes Sándor
Gellér-Varga Zsuzsanna dokumentumfilm-rendező
Heimer György újságíró
Vitkay Katalin városvédő
Somhegyiné Farkas Judit tipográfus
Dr. Garai László pszichológus, egyetemi tanár
Dr. Köcski Margit pszichológus, tudományos kutató
Oláh Katalin, Budapest
Pogány Gabriella ny. kutató vegyész
Rózsa Péter újságíró
Dr. Vészi Zsuzsa gyermekorvos
Németh Attila és családja, Budapest
Turán Eszter producer
Rét Péterné, a Társadalmi Érdekegyeztető Tanács társelnöke
Mórocz Gergely egyetemi hallgató
Rácz Ágnes tolmács
dr. Flandera Marita
Flandera Daniella grafikus
Garai-Edler Eszter Desktop editor
Gervai András kritikus
Fűzfa László
Várhegyi Ákos infromatikus
Bellai László főszerkesztő, eMasa.hu
dr Akácz Béláné
Aczél Gábor újságíró
Tóth Péter német fordító, nyelvtanár
Hanzli Péter tanár, történész, újságíró
Dr. Zsadányi Edit irodalomtörténész, egyetemi docens
Földes András informatikus
V. Kerekes Ferenc újságíró, fotóriporter
Dr. Gerő Katalin ügyvéd, szobrász
Sándorné Szabó Zsófia
Sándor Katalin
Kovács Tamás nyá. katonatiszt
Kovács  Tamásné közgazdász
Kovács Bálint újságíró
Deákné Antal Magdolna tanár
Deák István mérnök
Gothárd Lajos Csaba magyar állampolgár
Vass László közgazdász
Lovász Péter újságíró
Hidasi Eszter fotoriporter
Kovácsné Sz. Márta ny. tanár
Sajgál Judit pedagógus
Hajduné Palóc Ágnes közgazdász
Pánczél Andrea tervezőgrafikus
Szalóki Márta
Almásy György
Fodor Csilla, Debrecen
Demcsik László nyugdíjas, Miskolc
Szabó Lajos vállalkozó
Simon Irén közgazdász
Molnár Bálint
Szabó Ervin villamosmérnök
Ács Katalin, Dunakeszi
Goldner Ibolya jogvédő
Makai János tudományos főmunkatárs
Lassányi Péter villamosmérnök
Katona Emese vállalkozó
Sós István
Roósz Annamária
Hirschler Tamás villamos mérnök, Magyar Antifasiszta Liga
Béres Anna
Beke László művészettörténész, igazgató
Schmidek Veronika
Luczek Sándor rendszerszervező
Kovács Krisztina egyetemi tanársegéd
Dr. Szekrényesy Katalin
Katona Judit nyelvtanár
Jámbor Imre magyar állampolgár
dr Ada-Winter Péter nyugdíjas
Nászné Nagy Katalin
Wagner Tamás
Ladányi-Turóczy Betti rendszerszervező
Rothbart Hédi anya
Gothárd Lajos
Selyem Zsuzsa irodalomtörténész, író
Köcski Julianna nyugdíjas mérnöktanár
Simon Tamás újságíró, Győr
Nagyné Bella Éva közigazgatási főtanácsos
Nagy Attila, Budafok
Dömötör Vilmos egyetemi hallgató
Kovacs Marta, New York
Dallos András tanuló
Danis Barna fotográfus
Schenk (Pauka) Valéria reklámszerkesztő
Simon Józsefné nyugdíjasMárcius 31-ig érkezett újabb aláírások:

Dr. Schafer Annamária
Dr. Rényi Gábor üzletember
Bánhegyi Gyuláné ny. könyvtáros
Dr. Radó János ny. osztályvezető főorvos, az MTA Doktora
Kapusi Gábor képzőművész
Szepes Erika irodalomtörténész, egyetemi tanár
Bágyi János nyugdíjas újságíró
Dr. Rózsa Mihály szociológus
Raáb Renáta történész
Oberth József újságíró
Tornai Tamás Gábor nyugdíjas közgazdász
Mészáros Péter filmrendező
Márkus Péter
Kassai Zsigmond, újságíró
Longauer László tanár, a Fidesz egyik alapítója
Gothárd Lajos Csaba magyar állampolgár
Dr. Buza János ügyvéd
Havasi Zsolt, közlekedési tudósító
Gulyás György

Puchert János nyugdíjas
S.Kállai Szilvia újságíró
Bársony Ágnes ny. szerkesztő
Kováts Lajos Azaki
Urbán Szabó Krisztina gyerekpszichológus
William Kosaras, Menora newspaper editor, Canada
Győri Gábor, közpolitikai kutató
Krausz János
Havas Péter
Szende Krisztina, gyermekorvos
Wahl Valéria, Clearwater, Florida, USA
Mihala Judit grafikus
Kesselbauer Ábel
Dr. Gerő Tamás ügyvéd
Bencze Szabó Péter író, újságíró
Balogh Judit szupervízor
Rejtő Gábor
Junger László tanár
Darvasi László író
Sonnevend Júlia esztéta, egyetemi tanársegéd
Gács Éva műfordító
Járó Katalin pszichológus
Lövenberg Gábor villamosmérnök
Kerekes Andor fizikus
Bartus László újságíró, az Amerikai Magyar Népszava Szabadság főszerkesztője
Mezei Katalin testnevelő, kosárlabdaedző
Kamarás Frigyes
Fischer Zsuzsa állampolgár
Ladocsy Judit újságkiadó
Szenoner Róbert nyugdíjas
Szenoner Noémi egyetemi hallgató
Barthó Péter kutató
Csanádi Andrea, a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány munkatársa
Cserba Júlia műkritikus, Párizs
Drüszler József nyug. agrárközgazdász
Mihály Imre ny. tanár
Dr Havas Péter pszichológus
Kalina Zsuzsa zongoratanár, Florida
Dénes Eszter pszichológus
Kertész Lilla előadóművész
Szász András, vegyészmérnök
Heller Ágnes filozófus, akadémikus
Andreas Pribersky politológus, Bécs
Horn Gabriella újságíró
Koós Gábor, a Széles Gábor-előtti Magyar Hírlapnak 32 éven keresztül előfizetője
Tóth Zsuzsanna színházpedagógus
Marczisovszky Anna egyetemi hallgató
Zsámboki Attila villamosmérnök, informatikus
Eszenyi JózsefnéÁprilis 2-ig érkezett aláírások:

Orbán István műfordító, Bécs
Pataki Ági filmproducer
Kovács Gábor filmproducer
Tasnádi Gézáné nyugdíjas
Dr.Bercsényi Gábor ügyvéd
Palásti Éva közgazdász,
Kármán István állampolgár
Kármánné Péteri Eszter anyuka
Bercsényi György kereskedő
Bercsényi Brigitta 4 gyerekes anyuka
Kertész István pénzügyi tanácsadó
Tamás Gábor pénzügyi tanácsadó
Dósa György  ny. építész
Volenszky Paula újságíró
dr. Sebestyén Katalin radiológus, orvos, közalkalmazott
Sándor Péter testnevelő tanár
Kirschner Péter népművelő, újságíró
Gimes Katalin irodalmi szerkesztő
Kiss László történelemtanár

Dolmány Balázs, a MEASZ Ifjúsági Testülete elnöke
Bodnár Emese tanár, tipográfus, családanya
Jeles András rendező
Szentmiklósi Tamás tanár
Dr. Szigeti Endre
Illés Lia újságíró
Kohanecz Ottó
Cserős Borbála
Nagy István üzemgazdász
Élő Norbert közgazdász
Móricz József nyugdíjas mérnök, tanácsadó
Dr. Kárpáti Edit orvos
Nagy Gábor
Molnár Sándor antikvárius
Dr. Márkus Ágnes jogász
Burján Lászlóné vámügyintéző
Kenesei István nyugdíjas tanár, fordító
Kun György
Gergely Anikó szerkesztő
Rácz Anna Lotti polgár
Kubinyi József nyugdíjas
Kubinyi Józsefné nyugdíjas
Janovits István Zsolt köztisztviselő, Csíkszereda
Kemény Ádám közgazdász
Szilágyi Petra Ágota vegyész kutató
Nagyné Sebestény Krisztina kiállításrendező
Végvári József nyugdíjas
Szirmai  Iván  ny. tanár 
Szirmai  Ivánné  ny. tanítónő
Mezey Mónika  könyvtáros
Lang Gabor, New York, USA
Bélai György
Pellach Emese életvezetési oktató
Lakner Péter egyetemi tanár
Váczy András újságíró
Vadas Anna egyetemi hallgató
Walter Béla újságíró
Németh Géza festő, Budapest
Szabó Magdolna
Nagy Katalin
Gulyás András  ex-népzenész
Szudi Antal
Pásztor Jenőné
Greguss
László Géza erdőmérnök
Greguss Márta pszichopedagógus
Czárán
Judit idegennyelvi levelező
Böcz László, Szekszárd
Böcz Lászlóné, Szekszárd
Április 4-ig érkezett aláírások

Bélai Iván tudományos főmunkatárs, vegyész
Faragó Ágnes könyvtervező
Csiky Ildikó újságíró
Kubista Barbara egyetemi jogászhallgató
Hankó Imre, Budapest
Leányfalvi Gyöngyi
Palóc Péter villamosmérnök
Juhász József állampolgár
Juhászné Ruszka Csilla főiskolai hallgató
Berta Lang, New York USA
Dr. Majoros Attila közgazdász
Illés György ny.villamosmérnök
Kerekes András újságíró, egyetemi oktató
Molnár József
Mag. Josef Hollos szakfőiskolai docens, Bécs
Vodál Vera
Boros Márton vegyész
Pilisy Elemér újságíró
Kiss Endre nyugállományú repülőkapitány
Szalai László, híradásipari szakmérnök
Pataki Judit
Németh László
Peter Szabo Vestitor-Spekuláns, Svájc
Kanczler Gyula  ny. főiskolai tanár
Sárközi Ferenc, okl. gépész és gazdasági mérnök, nyugdíjas
Április 7-ig érkezett újabb aláírások:

 

Pogány Gábor
Mészáros József ny.igazgatás-szervező
Miholina Jenő Ákos nyugdíjas
Vészits Andrea dramaturg
Dolmány Endre
Kámány Edit
Török Judit közgazdász
dr.Kissné Németh Éva  tanár
Csillag László, Budapest
Varga István informatikus
Körber Ágnes
Péntek Rudolf villamosmérnök
Pethő Tímea gyógytornász
Dárdai Zsuzsa művészetkritikus
Dr. Tóth Zsolt vállalkozó
Szomor Márta újságíró
Kárpáti Györgyi, Budapest
Markish-Bálint Judit könyvtáros, Svájc
Forgács Éva tanár
Szamosi Ivánné kiadóvezető
Till Katalin irodalmi szerkesztő
Nagy József vállalkozó
Sárközy Elga műfordító
Kiss Károly fizikus
dr. Képes György ügyvéd, egyetemi adjunktus
Nyiga Ottó, Pápa
Nemes János zenész
Oriold Károly könyvkiadó
Nagy Jenő országgyűlési képviselő
Dénes D. István újságíró
Herczog Erzsébet
Rábai Erzsébet vállalat vezető
Pál Gabriella tanár
Tóth Gábor tanár
Dr. Zádor Pál, Chevy Chase, MD, USA
dr. Misetics Sándor jogász, közgazdász
Barta József  jogász
Gál Sándor tanár
Berze Márton egyetemi hallgató
Török András ny.katona
Viszlai Ágnes nyugdíjas, Budapest
Tordai Bence egyetemi hallgató
Szabó Katalin
Havas Pál közgazda
Melocco János asztrológus, fordító, NLP-mester
Melocco Anna buddhista tanító, festő, zenész
Sárközi Ferencné nyugdíjas banktisztviselő
Kirschner Péter zenész
Kecskeméti Károly, újságíró
Varga Éva közgazdász, társadalmi vállalkozás-fejlesztési munkatárs, Budapest
Gellért Gyöngyi
Vizer Máté matematikus 
Sánta Csaba, Székesfehérvár
Keserű Imre tanár

Kállai Sándorné, nyugdíjas
U. Csábi Katalin ny. tanár
Laczkovich Béla nyugdíjas
Berényi Imre
Szakali Tibor tanár
Rujder Kriszta
O. Polgar Agnes egyiptológus, Sydney, Australia
Hámori Judit
Lévay Jenő grafikus

 

Április 13-ig érkezett aláírások:

Bánki Erika tanár, szociológus
Sándor Iván író
Török József okl. mg-i gépész üzemmérnök

Filebics Magdolna szociológus
Dr. Radó Júlia orvos
Farkas József ny. mérnök
Dr. Szabadi Lászlóné közgazdász
Dániel Júlia anya
Verő Júlia újságíró
Jámbor Zsóka nyugdíjas
Csizmár Gábor tanár, szociológus
Bodori Judit ny.mérnök
Borszékiné
Engelhardt Julianna nyugdíjas könyvelő
Szabó Ferencné nyugdíjas
Trixler János
Fritz Regina történész
Dezséri Kálmán közgazdász
Dr. Bedő Zsuzsanna ny. tud. munkatárs
Zlatos Lajos, Egyesült Királyság 
Lubi Béla
Lubi Béláné  
Kerekes Lajosné
Feiszinger Mária nyugdíjas
Kurbel Sándor nyugdíjas
Tus Flóra köztisztviselő
Nagy Ferenc nyugdíjas, Pécs
Nagy Andrásné nyugdíjas ápolónő
Horváth Zsuzsa újságíró
Bedő Katalin tanár
Kovács István nyugállományú rendőr főtiszt
Toldy Zsófi egyetemi hallgató
Faragó Pál okl. gépészmérnök
Gergely Pál vállalatvezetési és HR tanácsadó
Földes Gábor vállalkozó
Fehér József egyetemi oktató
Sulán György dokumentátor
Gergely Zsóka, Új Kor Klub vezetője
Tóth Endre, azaz Bandi könyvész, író
Szeder Katalin költő, író
Dobai Vilmos
Dobai Vilmosné
Chapó
Anna nyugdíjas
Dr Glausch Anna
Hraskó Péter
Umann Tamás villamosmérnök
Ámon Henriette
Kifusz
Cecíla
Vadasi
György
Hegedűs Ibolya
Hideg Éva
Galavics Anna pszichológus
Sződy Macó
Marschall
Éva dramaturg
Marschall Sándor  túlélő
Vaktor Éva közgazdász
Király Katalin szerkesztő
Darvas-Tanácsné Novák H. Eszter lelkész,  gyp.
George Boros lapkiadó, USA
Kádár Júlia kulturális menedzser
Fehér Péter tanuló, USA
Lébényi János
Onodi Sándor
Szabó Gábor nyugdíjas mérnök
dr. Moldován Ilona ügyvéd
Dr. Neszmélyi Béláné
Szabo
Zsuzsa közgazdŕsz
Szentpétery
Ernő
Szentpéteryné Gonda Hajnal
Ronay Eszter fordító
Holpert László informatikus
Nyáry István irodalomkritikus
Ratkóné Korodi Ilona nyugd. tanár
Sári Zsuzsa
Sumonyi Zoltán költő
Dr Révész Péter orvos, Göteborg
Révész Éva, Göteborg
Dr.Török Zsuzsa állatorvos
Szabó Tamás, Zürich
Szilágyi János termékfejlesztő
Pataki Anna
Siklósi László mérnök
Mag Mária
Mag Imre
Mag Imréné
Bolla
Zsuzsa nyugdíjas
Messel Gáspár nyugdíjas
Kuthi Csaba, Ember és Polgár, Tállya
Wágner
Emília nyugdíjas, Tállya
Dr. Papp Judit tanár
Rózsa Pál matematikus, professzor emeritusz
Bereknyeiné Lőrincz-Nagy Ágnes három gyerekes anya, óvónő
Tóth Tamás építész, Budakeszi
Susan Farkas, Beverly Hills, Ca. USA
Fürst Gabriella
Tóth Viktória angol nyelvtanár
Kármán Gábor
Bartók Ágnes szociális munkás, egyetemi hallgató
Dornbach Márton tanár
Pintér János nyugdíjas
Farkas Edit
Molnár Zsuzsanna művelődésszervező, Budapest
Gieler Éva
Bárczi Ágnes
Kellner  Jánosné nyugdíjas logopédus
Vit László
Lenkei Gábor újságíró
Majoros László tanár
Mohai Andrea
Dr Podoski Istvánné tanár
Szövényi László mérnök
Szabados Julianna
Földes György fordító

Tomori Gábor műfordító
Felföldi Péter
Szántó György
Ney Ferencné
George Szekely
Répássy Péter építészmérnök
Salamon Dora, Stockholm, Svédország

Áp

Top cikkek
1
Érdemes elolvasni
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.