A vízfej átcímkézése

Megtisztelő, hogy személyesen Bocskai István, a HM szóvivője reagált (Jelentem, befejeztük!, január 25.) cikkemre (Befejezték, vagy abbahagyták?, január 5.), hogy rámutasson: Kovács Gyula "téves adatokból indult ki, ezért sajnos egész gondolatmenete elhibázott".

Arról írtam, hogy a tárca alá tartozó szervezetek humán struktúrája és a HM költségvetésének a jelenlegi és 2011-ig tervezett szerkezete olyan torz, hogy mindkettő azonnali és valódi reformokért kiált, és semmi nem indokolja, hogy a miniszter kijelentse: "befejeztük a haderőreformot".

Tekintsük át még egyszer a Bocskai úr szerint téves adatokat, kicsit részletesebben:

Ez darabra annyi, amennyit én írtam. Haderőről írtam, nem annak egy részhalmazáról, a Kárpáti Ferenc által a rendszerváltáskor kreált Magyar Honvédségről. Mi a trükk lényege? A honvédelmi miniszter a fenti létszámból kivonja a KFH, a KBH, a ZMNE és az ÁEK összesen 5054 fős létszámát, és azt a továbbiakban nem tekinti a vízfej részének, pedig ezek a szervezetek a HM költségvetéséből 31,188 milliárd forinttal részesülnek, ami a teljes költségvetés 9,8 százaléka. A megmaradt elemeket hívja Magyar Honvédségnek, mintha a felsorolt szervezetekben nem katonák szolgálnának.

A számmágia következő lépése, hogy most már a Magyar Honvédség létszámán belül kreál egy központi szervet - csapattagozat-arányt. Azt, gondolom, Bocskai István is elfogadja, hogy a HM és hivatalainak, valamint háttérintézményeinek 2016 fője a központi szervekhez tartozik. Bocskai István szerint a nem csapattagozati létszám 2920 fő. Ezek szerint a HVK közvetlen szervezeteinek 4864 fős létszámából mindössze 904 fő a központi szervekhez tartozó állomány, a többi a csapattagozathoz tartozik 3960 fővel.

A NATO alkalmazási elvei szerint sehol nem minősülnek csapatnak a minisztérium és a vezérkar háttérintézményei.

A HVK közvetlen szervezetei: a Nemzeti Katonai Képviselő Hivatal, a Geoinformációs Szolgálat, a Honvéd Egészségügyi Központ, a Műveleti Központ, a hadkiegészítő parancsnokságok, a Központi Kiképző Bázis, a Kinizsi Pál Szakképző Iskola, a Támogató Dandár. Ezek közül, amelyek nevében a központ, az iskola vagy a hivatal szó szerepel, eleve kizárhatók a csapattagozat köréből.

Biztosan tudom, hogy a fentiek közül az MH Támogató Dandárt csapattagozatúnak minősítették. Bontsuk ki a dandár szervezetét: Híradó és Informatikai Rendszerfőközpont, Díszzászlóalj, Rendészzászlóalj, Központi Zenekar, Támogató Zászlóalj, Szállító Zászlóalj, HM Objektumok Ügyviteli Osztály, Kiképzési Oktatási és Regeneráló Központ, HM 1-2 Objektum Üzemeltetési Főosztály, HM 1-6 Objektumok Orvosi Rendelő, Helyőrség Támogató Alegység. Kit lehetne ezek közül Afganisztánba vagy Koszovóba vezényelni?

Ha nem lennénk biztosak abban, hogy ez nem csapat, hanem a központi szervek háttérintézménye, nézzünk rá a HM honlapjára: "A dandár alaptevékenysége a HM és a katonai felső vezetés részére a híradó informatikai és elektronikus információvédelmi szolgáltatások és azok technikai feltételeinek biztosítása, a különböző szintű nemzeti, állami, katonai ünnepek protokolláris és Budapest helyőrségi szak- és kiszolgálási feladatainak végrehajtása, valamint a HM és az ellátásra utalt katonai szervezetek logisztikai támogatása." Mi köze ennek a csapatokhoz?

Továbbra is állítom, hogy Szekeres Imre nem felszámolta vagy ésszerű szintre redukálta a vízfejet, hanem csak átcímkézte. A csapatok létszáma ténylegesen egy fővel sem nőtt, csak egyértelműen központinak minősülő szervezeteket, háttérintézményeket degradáltak csapattagozatúvá. A HM költségvetésébe tartozó szervezetek közül egyedül az Összhaderőnemi Parancsnokság alárendeltségébe tartozó szárazföldi csapatok és légi-légvédelmi erők minősíthetők a NATO-előírások szerinti csapatnak, a maguk 16 422 főjével, a többi 12 099 fő bizony sok a csapatlétszámhoz képest.

És eddig csak költségvetési létszámról beszéltünk. A tényleges létszám ettől jelentősen eltérhet. A szerződéseseknél fennálló hiány a legfájóbb, és szerintem az egész professzionális haderő koncepcióját kérdőjelezi meg az, hogy a HM alá rendelt létszámnak eleve csak 24,5 százalékát tervezik szerződéses helyekkel feltölteni az elvárható 40-50 százalék helyett. A költségvetési törvény szerint 7007 fő a feltöltendő létszám, de ebből hiányzik 2400, és 20 százalék az évi fluktuáció. Ha képtelenek vagyunk a szerződéses legénységi állomány feltöltését és pályán tartását évek óta megoldani, akkor ezt be kell vallani, és kezdeményezni kell a parlamentben a hadkötelezettség visszaállítását, mert a haderő nem maradhat végrehajtók nélkül. Mondom ezt én, akinek volt némi szerepe a sorkötelezettség felszámolásában.

Én egy szóval sem mondtam, hogy több pénz kellene a haderőre. Nem több pénz kellene hozzá, hanem több ész.

A szerző nyugállományú alezredes

Top cikkek
1
Érdemes elolvasni
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.