Állami kitüntetések augusztus 20-a alkalmából

Sólyom László köztársasági elnök szerint az állami kitüntetés nem formaság, hanem komoly elismerés, és ezek a kitüntetések emelik az ünnep fényét. Az államfő erről az augusztus 20-i állami kitüntetések átadásakor beszélt a Parlamentben Budapesten.


Úgy fogalmazott: a kitüntetettek nagy része nem a nyilvánosság előtt végzi munkáját, óriási érték van mögöttük, amely ilyenkor nyeri el a méltó jutalmát.
Sólyom László kitért arra: a kitüntetések sem egyformák, törvény szabályozza különböző szintjeiket. A miniszterelnökkel együtt -  tette hozzá - úgy döntöttek, hogy az egészen kivételeseket elkülönítik a többitől, és a "leginkább kiválasztottakat" ünnepelik az állami ünnepeken.

A Magyar Köztársaság elnöke - a miniszterelnök előterjesztésére -  nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a, államalapító Szent István király ünnepe alkalmából

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND NAGYKERESZTJE
(polgári tagozata) kitüntetést adományozta:
a hitélet magyarságmegtartó erejének ápolása, a magyar kisebbség  jogai melletti következetes kiállás, valamint a magyarság határok  feletti összetartozásának erősítése érdekében végzett tevékenysége,  életútja elismeréseként TEMPFLI JÓZSEFNEK, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye  megyéspüspökének.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL

(polgári tagozata) kitüntetést adományozta: színházi és filmszerepek maradandó értékű megformálásáért, több mint  fél évszázados sokoldalú művészi életpályája elismeréseként AVAR ISTVÁNNAK, a Nemzet Színészének, a Magyar Színház Kossuth-díjas  színművészének, Kiváló Művésznek, 

a magyar alkotmányos rend védelme érdekében végzett tevékenységük  elismeréseként DR. BAGI ISTVÁN volt alkotmánybírónak, DR. ERDEI ÁRPÁD volt alkotmánybírónak, DR. HARMATHY ATTILA volt alkotmánybírónak,
a határainkon túl is elismert, a közgazdaságtudomány terén végzett  sokoldalú munkásságáért KORNAI JÁNOS Széchenyi-díjas közgazdásznak,

példaértékű sportpályafutása elismeréseként PORTISCH LAJOSNAK, a Nemzet Sportolójának, olimpiai bajnok  sakkozónak, mesteredzőnek,

az európai és gazdasági jogi képzés korszerűsítésében, a társasági  és cégtörvények kidolgozásában végzett munkássága, a  gazdaságirányítási jog terén végzett kutatói, valamint széles körű  szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként DR. SÁRKÖZY TAMÁSNAK, az állam- és jogtudomány doktorának,  Állami-díjasnak, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi  Intézete egyetemi tanárának,

az igazságszolgáltatásban végzett négy évtizedes tevékenysége,  életpályája elismeréseként DR. SOLT PÁL bírónak, a Legfelsőbb Bíróság tanácselnökének, a Magyar Bíróképző Akadémia vezetőjének.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
(polgári tagozata) kitüntetést adományozta:
a Richter Gedeon Vegyészeti Gyárnak az elmúlt másfél évtizedben a  kelet-közép-európai térség kiemelkedő, a kutatási-fejlesztési  tevékenység terén is versenyképes gyógyszercégévé válása érdekében  végzett tevékenysége elismeréseként BOGSCH ERIKNEK, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.  vezérigazgatójának, Széchenyi-díjasnak,
nemzetközileg is nagyra becsült irodalmi munkássága elismeréseként ESTERHÁZY PÉTER Kossuth-díjas írónak,
nemzetközi visszhangot kiváltó tudományos eredményei, hosszú  évtizedek óta végzett oktatási tevékenysége, iskolateremtő  munkássága, valamint jelentős szakmai közéleti tevékenysége  elismeréseként DR. HATVANI LÁSZLÓ akadémikusnak, a Szegedi Tudományegyetem Bolyai  Intézet egyetemi tanárának,
több évtizedes igazságügyi munkája elismeréseként DR. HORECZKY KÁROLYNAK, a Legfelsőbb Bíróság tanácselnökének,
nemzetközileg is nagyra becsült művészi és oktatói tevékenysége  elismeréseként JOVÁNOVICS GYÖRGY Kossuth-díjas szobrászművésznek, 
a vajdasági magyar közösség identitásának megőrzése, érdekeinek  védelmében végzett tevékenysége elismeréseként JÓZSA LÁSZLÓNAK, a Magyar Nemzeti Tanács elnökének,
az igazságszolgáltatásban végzett több évtizedes munkássága  elismeréseként DR. KÁNTOR ANDRÁS RICHÁRDNÉNAK, a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság  elnökének,
a rákellenes akcióprogramok kidolgozásában és megvalósításában, az  onkológiai ellátás korszerűsítésében, valamint a hazai onkológia  oktatás terén végzett munkássága elismeréseként PROF. DR. KÁSLER MIKLÓSNAK, az orvostudomány kandidátusának, az  Országos Onkológiai Intézet főigazgató-főorvosának, tanszékvezető  egyetemi tanárnak,
a magyar és a nemzetközi filmművészetben elért eredményeiért KENDE JÁNOS Kossuth-díjas filmoperatőrnek, a Színház- és  Filmművészeti Egyetem rektori megbízottjának, a Magyar Operatőrök  Társasága elnökének,
az életmód-, egészségszociológia területén végzett kutatásai, a  tudományos képzésben, utánpótlásban való aktív részvétele, a hazai  szakmai tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként DR. LOSONCZI ÁGNESNEK, a szociológiai tudomány doktorának, az MTA  Szociológiai Kutatóintézet alapító tagjának, professor emeritusnak,
több évtizedes, határainkon túl is nagyra becsült művészi pályája  elismeréseként MARKÓ IVÁN balettművésznek, koreográfusnak,
nemzetközileg is nagyra becsült irodalmi munkássága elismeréseként NÁDAS PÉTER Kossuth-díjas írónak,
az igazságszolgáltatásban végzett öt évtizedes munkássága  elismeréseként DR. OLASZ NÁNDORNAK, a Legfelsőbb bíróság nyugalmazott  tanácselnökének,
több évtizedes szakmai, oktatói, valamint intézményvezetői  munkássága elismeréseként DR. ROÓZ JÓZSEFNEK, a közgazdaságtudomány kandidátusának, a  Budapesti Gazdasági Főiskola rektorának, tanszékvezető főiskolai  tanárnak,
több évtizedes sokoldalú művészi pályája elismeréseként SZABÓ GYULÁNAK, a székesfehérvári Vörösmarty Színház Kossuth-díjas  színművészének, Kiváló Művésznek,
nemzetközileg is elismert tudományos munkássága, oktatói és szakmai  közéleti tevékenysége elismeréseként DR. SZABÓ MIKLÓSNAK, az MTA rendes tagjának, az Eötvös Loránd  Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézet  egyetemi tanárának,
példaértékű sportolói és edzői életpályája elismeréseként SZÉKELY ÉVÁNAK, a Nemzet Sportolójának, olimpiai és világbajnok  úszónak, mesteredzőnek,
a reformkor és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc  eszmetörténeti vonatkozásainak kutatása, valamint a magyar  agrárnépesség társadalmi tagolódása és jogviszonyai vizsgálata  témakörben publikált tudományos eredményei, életműve elismeréseként VARGA JÁNOSNAK, a történelemtudomány doktorának, az MTA rendes tagjának, a Magyar Országos Levéltár nyugalmazott főigazgatójának.
Állami kitüntetéseket adott át Szili Katalin

Állami kitüntetéseket adott át Szili Katalin az Országgyűlés három dolgozójának hétfőn a Parlamentben. A házelnök ünnepi beszédében felidézte: az államnak az a feladata, hogy szolgálja a társadalmat és tegyen meg mindent azért, hogy minden egyes pillanatban érvényesüljenek az olyan alapvető  közösségi értékek, mint a szolidaritás és az igazságosság. Hangsúlyozta: az ilyen állami kitüntetésekkel azokat ismerik el,  akik a közösségért tettek és tesznek, illetve évtizedes tevékenységükkel felemeltek egy-egy közösséget.

Imréné Horovitz Krisztina, az Országgyűlés Hivatala  Közszolgálati és Igazgatási Főosztályának vezetője az indoklás szerint a parlamenti rendezvények megszervezésében, valamint a civil szervezetekkel való együttműködés érdekében végzett közel két  évtizedes közszolgálati tevékenysége elismeréseként kapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét.

Ambrus János, az Országgyűlési Könyvtár főigazgatója az intézmény fejlesztése, szolgáltatásainak bővítése, a Képviselői  Kutatószolgálat létrehozása érdekében végzett munkája és vezetői tevékenysége elismeréseként vehette át a lovagkeresztet.

Szőnyiné Földi Ildikónak, az Országgyűlés szakmai tanácsadójának a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztjét adományozta a köztársasági  elnök.

Háziné Varga Mária, az Országgyűlés Hivatala Jogi Főosztályának helyettes vezetője szintén érdemkeresztet kap, de a kitüntetést később veszi át.

BAJNAI GORDON önkormányzati és területfejlesztési miniszter ELŐTERJESZTÉSÉRE átadott kitüntetések

Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke - az önkormányzati és  területfejlesztési miniszter előterjesztésére - állami ünnepünk,  augusztus 20-a alkalmából

több évtizedes, a tűzoltóság és a katasztrófavédelem állományában  végzett  kiemelkedő szakmai tevékenysége, életútja elismeréséül kinevezte  nyugállományú polgári védelmi dandártábornokká
Istenes Sándor György ny. pv. ezredest.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
POLGÁRI TAGOZATÁT  adományozta:
világszerte elismert sportpályafutása,  a magyar sport nemzetközi hírnevének öregbítése elismeréséül
Erdei Zsolt ökölvívónak, a WBO félnehézsúlyú világbajnokának.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
POLGÁRI TAGOZATÁT  adományozta:
Több mint öt évtizedes közszolgálati tevékenysége, valamint az  önkormányzati érdekvédelem érdekében végzett tevékenysége  elismeréséül Becze Lajosnak, Tar község nyugalmazott polgármesterének, a  Magyar Faluszövetség nyugalmazott elnökének. 
Példaértékű, eredményes polgármesteri tevékenysége elismeréséül Geiger Ferencnek, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata polgármesterének.
Négy évtizedes, az építésügy területén végzett tevékenysége  elismeréséül Korda Jánosnak, a Magyar Mérnöki Kamara alelnökének.
A kézilabda sportban végzett eredményes sportolói, csapatvezetői és  főtitkári tevékenysége elismeréséül
Sinka Lászlónak, a Magyar Kézilabda Szövetség főtitkárának.
A Csiky Gergely Színházban - annak alapító tagjaként - végzett  öt évtizedes művészi pályafutása elismeréséül
Tóth Béla nyugalmazott színművésznek, aki az elismerést egy  későbbi időpontban veszi át.
A dél-dunántúli kulturális, művészeti közéletben végzett több  évtizedes kimagasló újságírói, médiavezetői, főiskolai oktatói  tevékenysége elismeréséül Varga Istvánnak, a Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Kommunikációs  Tanszék  mb. tanszékvezetőjének, főiskolai adjunktusnak, a Somogy Média Kft.  ügyvezető igazgatójának, a Somogy c. folyóirat főszerkesztőjének.
Eredményes labdarúgóedzői tevékenysége elismeréséül Verebes Józsefnek, az Újbuda Lágymányosi Torna Club szakmai igazgatójának.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
KATONAI TAGOZATÁT adományozta: Több mint három évtizedes, a tűzoltóság és a katasztrófavédelem  állományában végzett szakmai tevékenysége elismeréséül Dr. Gáti Zoltán tű. ezredesnek, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjének. 

A Magyar Köztársaság elnöke - az önkormányzati és területfejlesztési miniszter előterjesztésére -

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
POLGÁRI TAGOZATÁT  adományozta:
Benke Attiláné Balikó Györgyi válogatott tornásznak, a Magyar  Torna Szövetség szakosztályvezetőjének, nemzetközi versenybírónak,  az Európai Torna Szövetség tiszteletbeli tagjának,
Gergely Zoltánnak, Jászárokszállás város polgármesterének,
Hegedűs Györgynek, a Tiszaszolg 2004 Kft. ügyvezető  igazgatójának,
Hovánszki Györgynek, Nyírlugos város polgármesterének,
Ihrig Péternek, a Compexpo Kft. ügyvezető igazgatójának,
Illés Béla labdarúgónak,
Dr. Juhász Erzsébetnek, Ároktő község háziorvosának,
Kovács Lászlóné Juhász Erzsébetnek, Debrecen MJV Polgármesteri  Hivatal Gazdálkodási Főosztály vezetőjének,
Dr. Marenics Jánosnak, Siklós város polgármesterének,
Mihalusz Antalnak, az Építő-, Fa és Építőanyagipari Dolgozók  Szakszervezeteinek Szövetsége alelnökének,
Molnár Istvánnak, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal  Területfejlesztési Főosztály vezetőjének,
Oláhné Surányi Ágnesnek, Velence város polgármesterének,
Szabó János Ferencnek, Tét város polgármesterének,
Urbánné Németh Gyöngyinek, Budapest Főváros XIII. kerületi  Polgármesteri Hivatal aljegyzőjének,
Vándorné dr. Tézsla Máriának, a Veszprém Megyei Nyugdíjas  Szövetség elnökének.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
KATONAI TAGOZATÁT  adományozta:
Dr. Erdős Antal tű. ezredesnek, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság  parancsnok-helyettesének,
Furkó Kálmán ny. ezredesnek, a Magyar Kyokushin Karate Szervezet  elnökének,
Garabics Tibor tű. ezredesnek, Veszprém MJV Hivatásos  Önkormányzati Tűzoltósága parancsnokának,
Kránicz Dezső tű. alezredesnek, Keszthely Város Önkormányzat  Hivatásos Tűzoltósága parancsnokának,
Lévai Kálmán tű. alezredesnek, Karcag Város Önkormányzat  Hivatásos Tűzoltósága parancsnokának.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
POLGÁRI TAGOZATÁT  adományozta:
Ardeleán Gábor Lajosnak, az Észak-magyarországi Regionális  Közigazgatási Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség  titkárságvezetőjének,
Cseh Sándornak, a TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági  Ház igazgatójának,
Csukáné dr. Jónás Ilonának, a Gyertyafény Keringő Klub Egyesület  elnökének,
Decsi Jánosnak, Pécs MJV Polgármesteri Hivatala Pénzügyi  Főosztály helyettes vezetőjének,
Durkó Sándor Lászlónak, a Dur-Co.hu Kft. ügyvezetőjének,
Erdei Sándornak, Prügy község nyugalmazott polgármesterének,
Farkas Tamásnak, a Pécsi Művészeti Szakközépiskola tanárának, a  Természet- és Állatvédő Egyesület elnökének,
Fehér Károly sportolónak, nyugalmazott vájárnak,
Dr. Gálné Szendi Katalin nonprofit menedzsernek,
Gyurok Ernőné dr. Bódi Csillának, a Dél-dunántúli Regionális  Forrásközpont Kht.  módszertani igazgatójának, projektmenedzsernek,
Gyuró Imrének, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas  Szövetség elnökének,
Halbritter Mátyásnak, a Győri Keksz Kft. elnökének,
Dr. Harsányi Zsoltnak, az Önkormányzati és Területfejlesztési  Minisztérium Közigazgatási Hivatali, Jegyzői és Hatósági Főosztály osztályvezetőjének,
Illés Tamás Imrének, a Magyar Vállalkozói Szalon Közhasznú Egyesület elnökének, a Hétszínvilág Otthon gazdasági  igazgatójának,
Dr. Jászberényi Ernőnek, a Somogy Megyei Mezőgazdasági  Szakigazgatási Hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és  Állategészségügyi Igazgatóság igazgatóhelyettesének, főállatorvosnak,
Józsi Györgynek, Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatala  Művelődési és Sport Osztály csoportvezetőjének,
Dr. Kaczmarski Jánosnak, Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala  jegyzőjének,
Karóczkayné Bene Beátának, a Közép-dunántúli Regionális  Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala  főosztályvezető-helyettesének,
Kollerné Varga Máriának, a Nyugat-dunántúli Regionális  Közigazgatási Hivatal  Vas Megyei Kirendeltsége szakmai  tanácsadójának,
Kovács Andrásné Kisházi Olgának, a Veszprém Megyei Önkormányzat  Hivatala Jogi és Önkormányzati Iroda humánpolitikai referensének,
Kovács Zsoltnak, a kaposvári Csiky Gergely Színház  színművészének,
Kövér Józsefnek, a Pápa Város Önkormányzata mellett működő  Tulajdonosi Tanácsadó Testület tagjának,
Krupánszki Mihálynak, Szár Német Kisebbségi Települési  Önkormányzat volt polgármesterének,
Lassu Istvánnak, Lábod község polgármesterének,
Látos Péternek, az Agro-Bölcske Rt. műszaki ágazatvezetőjének,  Bölcske község alpolgármesterének,
Medgyes Lászlónénak, a Magyar Szakszervezetek Országos  Szövetsége  XIX. kerületi területi és nyugdíjas alapszervezete vezetőjének,
Molnár Ilonának, Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatala  ügyintézőjének,
Mondovics Lászlónak, Écs község polgármesterének,
Dr. Nagy Józsefnek, a Kopint-Datorg Zrt. humánpolitikai  igazgatójának, a Mező Ferenc Közalapítvány titkárának,
Oláh Sándornak, Mátraverebély község nyugalmazott  polgármesterének,
Ottóné dr. Tóth Margitnak, a Budapest Főváros Főpolgármesteri  Hivatal Jogi Ügyosztály vezetőjének,
Dr. Pallai Évának, az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási  Hivatal  Koordinációs és Szervezési Főosztály vezetőjének,
Dr. Pápai Júliának, a biológiai tudomány kandidátusának,a NUSI -  UPI tudományos főmunkatársának, címzetes egyetemi docensnek
Répássy Lászlónak, a Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség  ügyvezető igazgatójának,
Rostonics Lászlónak, a Dél-Zala Murahid Letenye Többcélú  Társulás projektvezetőjének, Letenye város volt polgármesterének,
Dr. Siket Istvánnak, Makó város társadalmi megbízatású  alpolgármesterének,
Dr. Sütő Lászlónak, Baksa község társadalmi megbízatású  polgármesterének, háziorvosnak,
Szamosi Istvánnak, az Angyalföldért Egyesület elnökének,
Szűcs Györgynek, Aparhant község polgármesterének,
Triebl Imréné Hutvágner Erzsébetnek, a Közép-dunántúli  Regionális Közigazgatási Hivatal Veszprém Megyei Kirendeltség  gazdasági vezetőjének,
Valter Alajosnak, Bokod község polgármesterének, aki az  elismerést egy későbbi időpontban veszi át,
Vanyus Attilának, Győr MJV Sportigazgatósága  sportigazgató-helyettesének, aki az elismerést egy későbbi  időpontban veszi át,
Dr. Varga Péter Dénesnek, a Printker Office Land Zrt.  tulajdonosának,aki az elismerést egy későbbi időpontban veszi át,
Vargha Tibornak, Miskolc MJV Polgármesteri Hivatala Építési,  Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály vezetőjének,aki  az elismerést egy későbbi időpontban veszi át,
Dr. Vass Györgynek, az Önkormányzati és Területfejlesztési  Minisztérium Önkormányzati Főosztály ügyintézőjének.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
KATONAI TAGOZATÁT  adományozta:
Domokos János ny. ezredesnek, a Honvédelmi Minisztérium Védelmi  Hivatala  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Védelmi Bizottság titkárának,
Martinka István tű. alezredesnek, Tamási Város Hivatásos  Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság vezetőjének,
Szüts György tű. alezredesnek, a Győr-Moson-Sopron Megyei  Katasztrófavédelmi Igazgatóság megelőzési osztályvezetőjének,
Tóth György tű. alezredesnek, a Baranya Megyei  Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mentésszervezési Osztály vezetőjének.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ ÉRDEMKERESZT
POLGÁRI TAGOZATÁT  adományozta:
Balázs Zoltánnak, Kompolt község polgármesterének,
Baloghné dr. Nagy Erikának, az Észak-alföldi Regionális  Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztály helyettes  vezetőjének,
Besey Gyulánénak, a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási  Hivatal Szociális és Gyámhivatala szakreferensének,
Fábiánné dr. Balogh Máriának, az Észak-magyarországi Regionális  Közigazgatási Hivatal Nógrád Megyei Kirendeltség Titkársága vezető  főtanácsosának, aki az elismerést egy későbbi időpontban veszi át,
Gyarmati Sándornak, a Békés Megyei Polgárőr Szövetség elnökének,
Havasréti Ervinnének, a Győri Nők Független Szervezete elnökének,
Jankovics Ferencnének, Komárom Város Önkormányzat Hivatásos  Tűzoltósága ügyviteli alkalmazottjának,
Keringer Zsoltnak, Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala  irodavezetőjének,
Magyari Bélának, a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnökének,
Rátkai Sándornak, a NUSI - Budapesti Olimpiai Központ  pályamesterének,
Réginé Rekvényi Mariettának, a székesfehérvári Szabadművelődés  Háza igazgatóhelyettesének,
Schneider Bélának, a csákvári Tersztyánszky Ödön Sportközpont  intézményvezetőjének,
Széles Jánosnak, a Tolna Megyei Polgárőr Szövetség elnökének,
Tóth Józsefnének, Nógrádszakál Község Önkormányzata pénzügyi  főmunkatársának.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ ÉRDEMKERESZT
KATONAI TAGOZATÁT  adományozta:
Czinege Antal tű. törzszászlósnak, a Fővárosi  Tűzoltóparancsnokság  Közép-pesti Tűzoltási, Mentési Parancsnokság Ferencvárosi Tűzőrség  beosztott tűzoltójának,
Seer Zoltán tű. főtörzszászlósnak, Siófok Város Hivatásos  Önkormányzati Tűzoltósága megbízott szolgálatparancsnokának. 

Bajnai Gordon, a Magyar Köztársaság önkormányzati és  területfejlesztési minisztere  a kulturális igazgatásban végzett eredményes tevékenysége,  életútja elismeréséül
A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMJEL ARANY FOKOZATÁT adományozta, egyben dicséretben és jutalomban részesíti:
Kalmár Lászlónét, a Duna Palota Kulturális Közhasznú Társaság  nyugalmazott igazgatóját, aki az elismerést egy későbbi időpontban  veszi át. A közigazgatás érdekében huzamos időn át végzett, kiemelkedő  tevékenysége  elismeréséül

A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMJEL ARANY FOKOZATÁT adományozta:
Dr. Bobvos Pálné dr. Kató Évának, a Csongrád Megyei  Önkormányzati Hivatal aljegyzőjének,
Csaba Elemérnek, Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat  önkormányzati képviselőjének,
Horváth Ferencnének, a Bikali Általános Iskola nyugalmazott  igazgatójának,
Hugyecz Lászlónénak, Szurdokpüspöki Község Önkormányzat  jegyzőjének,
Kovácsné Bősz Erzsébetnek, a Mohácsi Jenő Városi Könyvtár  vezetőjének, aki az elismerést egy későbbi időpontban veszi át,   
Dr. Nyirádi Juditnak, Kecskemét MJV Önkormányzat aljegyzőjének.

A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMJEL EZÜST FOKOZATÁT adományozta:
Fehér Lászlónénak, Táborfalva Község Önkormányzata  főmunkatársának,
Dr. Jobbágy Annának, Kazincbarcika Város Önkormányzat  Polgármesteri Hivatala aljegyzőjének,
Wappler Lajosnénak, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat  Polgármesteri Hivatala anyakönyvvezetőjének.

A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMJEL BRONZ FOKOZATÁT  adományozta:
Dr. Nagy Lajosnak, az Önkormányzati és Területfejlesztési  Minisztérium  Védelmi Titkárság tanácsadójának. 

Bajnai Gordon, a Magyar Köztársaság önkormányzati és  területfejlesztési minisztere kimagasló szakmai tevékenysége  elismeréséül előléptette soron kívül tűzoltó őrnaggyá
Domoszlai Attila tű. századost, a Hajdúnánási Hivatásos  Önkormányzati Tűzoltóság szolgálatparancsnokát. 

Kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül tűzoltósági tanácsosi  címet adományozott
Dr. Góra Zoltán tű. alezredesnek, a Pécsi Hivatásos  Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának.

Bajnai Gordon, a Magyar Köztársaság önkormányzati és  területfejlesztési minisztere a sport területén végzett kiemelkedő  tevékenysége elismeréséül
A MAGYAR SPORTÉRT EMLÉKÉREM EZÜST FOKOZATÁT adományozta:
Major Mihálynénak, a ZTE ZÁÉV nyugalmazott edzőjének,   
Dr. Pusztai Szilveszter háziorvosnak.
GRÁF JÓZSEF földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter javaslatára adományozott kitüntetések:

A miniszter javaslatára a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült:
Bartos István, a Nógrád Megyei Földhivatal nyugalmazott vezetője,
Bock József, a Bock Pince Kft. ügyvezetője,
Györgykovács Imre somlóvásár-helyi borász,
Lakatos András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Agrárkamara elnöke,
Lőrincz György, az egerszalóki St. Andrea Pincészet borásza,
dr. Neszmélyi Károly, az MgSzH Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetének nyugállományba vonuló főigazgatója,
Piros László, az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetségének elnöki tanácsadója, nyugalmazott főtitkára,
Réther Attila, a Concordia Közraktár Kereskedelmi Rt. Gabona Control üzletág igazgatója,
Rüll Gusztáv, a Heves Megyei MgSzH Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága igazgatója,
Száraz István, a Paksi Dunamenti Zrt. Igazgatóságának nyugállományba vonuló elnöke,
Takler Ferenc, a Takler Pince Kft. ügyvezetője,
Weninger Franz, a balfi Weninger Pincészet borásza.
HILLER ISTVÁN oktatási és kulturális miniszter ÁLTAL ÁTADOTT kitüntetések

Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából Hiller  István oktatási és kulturális miniszter a nemzeti ünnep, augusztus  20-a alkalmából a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetést adta  át:
Alföldi Róbert  Jászai Mari-díjas színművésznek, a Bárka Színház  igazgatójának,
Dr. Csányi Sándornak, a Szent István Egyetem Vadbiológiai és  Vadgazdálkodási Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának, a  mezőgazdasági tudomány kandidátusának,
Eszenyi Enikőnek, a Vígszínház Kossuth-díjas színművészének,  rendezőnek, Érdemes Művésznek,
Forgács Péter Balázs Béla-díjas filmrendezőnek,
Dr. Gombár Józsefnek, a MOKÉP nyugalmazott igazgatójának,
Dr. Halmos Bélának, a zenetudomány kandidátusának,  előadóművésznek, népzenekutatónak, népzenetanárnak,  építészmérnöknek, a Hagyományok Háza Táncházarchívuma vezetőjének,
Hernádi Judit Jászai Mari-díjas színművésznek, Érdemes Művésznek  (külföldi tartózkodása miatt később veszi át),
Kovács Erzsi előadóművésznek,
Lorán Lenke Jászai Mari-díjas színművésznek 80. születésnapja,  és a Mikroszkóp Színház fennállásának 40. évfordulója alkalmából,
Lőrincné dr. Istvánffy Hajnának, a Pannon Egyetem tanszékvezető  egyetemi tanárának, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárának,  a közgazdaságtudomány doktorának,
Marx József Balázs Béla-díjas dramaturgnak, esztétának,
Néhai Márványi György újságírónak (a díjat fia veszi át),
Szalay Zoltán fotóriporternek,
Szász János Balázs Béla-díjas színház- és filmrendezőnek,  dramaturgnak, Érdemes Művésznek,
Dr. Tamás Pálnak, a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai  Kutatóintézete igazgatójának, a szociológiai tudomány kandidátusának,
Dr. Wachtler Istvánnak, a Károly Róbert Főiskola általános  rektor-helyettesének, tanszékvezető egyetemi tanárnak, kari  főigazgatónak, a mezőgazdasági tudomány kandidátusának.

Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából Hiller  István oktatási és kulturális miniszter a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE  kitüntetést adta át:
Dr. Angyalosi Gergelynek, az irodalomtudomány kandidátusának,  irodalomtörténésznek, kritikusnak,
Dr. Ballér Endrének, a Budapesti Corvinus Egyetem professzor  emeritusának,
Báron György Balázs Béla-díjas filmesztétának, a Magyar Rádió  vezető szerkesztőjének,
Csáki Judit újságírónak, kritikusnak,
Dévényi Tibor   műsorvezetőnek, lemezlovasnak,
Dr. Domokos Gábornak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi  Egyetem Építészmérnöki Kar tanszékvezető egyetemi tanárának  (külföldi útja miatt később veszi át),
Ella István orgonaművésznek, karmesternek,
Erdős Gábornak, a Magyar Televízió Kultúrház  főszerkesztő-műsorvezetőjének,
Fáy Miklós zenekritikusnak, újságírónak (külföldi tartózkodása  miatt később veszi át),
Dr. Filó Erikának, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és  Jogtudományi Kar egyetemi docensének, az állam- és jogtudomány  kandidátusának,
Gyabronka Józsefnek, a Krétakör Színház Jászai Mari-díjas  színművészének,
Gyurkó Henrik Lászlónak, a Budapesti Bábszínház Jászai  Mari-díjas színművészének, bábművészének, Érdemes Művészének,
Dr. Hajdú Istvánnénak, a Budapesti Corvinus Egyetem  Élelmiszertudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanárának, a  közgazdaságtudomány kandidátusának,
Kepets Andrásnak, az Ulpius-ház Könyvkiadó vezetőjének,
Dr. Keszthelyi Tamásnak, a Budapesti Műszaki és  Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet egyetemi docensének, a fizikai tudomány kandidátusának,
Koltai Tamás Jászai Mari-díjas színikritikusnak, a Színház c.  folyóirat főszerkesztőjének,
Dr. Kopper Lászlónak, a Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és  Kísérleti Rákkutató Intézet egyetemi tanárának, az orvostudomány  doktorának,
Kukely Júliának, a Magyar Operaház Liszt Ferenc-díjas  magánénekesének,
Kunczéné Fellegi Katalinnak, a szigetszentmiklósi Csonka János  Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola tanárának,
Lévai Balázsnak, a Magyar Televízió szerkesztő-rendezőjének,
Mága Zoltán előadóművésznek, a Moulin Rouge művészeti  igazgatójának,
Molnár Éva Németh Lajos-díjas művészettörténésznek, a Fészek  Művész Klub galéria alapító tagjának,
Mucsi Zoltánnak, a Krétakör Színház Jászai Mari-díjas  színművészének,
Náray Tamás divattervezőnek,
Palya Bea előadóművésznek,
Péter Vladimír  Érdemes Művész, Munkácsy Mihály-díjas  szobrászművésznek, ötvösművésznek, a Moholy Nagy László  Iparművészeti Egyetem egyetemi tanárának,
Pintér Béla színművésznek, rendezőnek,
Polgár Ernő írónak, dramaturgnak,
Port Ferencnek, a Budapest Film Zrt. vezérigazgatójának,
Schell Juditnak, a Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas  színművészének,
Scherer Péternek, a Krétakör Színház színművészének,
S. Hegyi Lucia  divattervezőnek, iparművésznek,
Dr. Sipos Lajosnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem  Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanárának, az irodalomtudomány  kandidátusának,
Dr. Szűts Istvánnak, a Budapesti Műszaki Főiskola dékánjának,  főiskolai tanárnak, a Keleti Károly Gazdasági Kar,  Vállalkozásmenedzsment Intézet igazgatójának, a közgazdaságtudomány  kandidátusának,
Tabányi Mihály harmonikaművésznek, a Tabányi Harmonika Iskola  alapító vezetőjének,
Dr. Urbán Aladárnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem,  Bölcsészettudományi Kar professzor emeritusának, a  történelemtudomány doktorának,
Varga Lászlónak, a Dunamelléki Református Egyházkerület  püspökhelyettesének,
Dr. Várkonyi Péter Lászlónak, a Budapesti Műszaki és  Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar egyetemi adjunktusának  (külföldi útja miatt később veszi át),
Wahorn András Munkácsy Mihály-díjas képzőművésznek,
Wollák Katalinnak, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal régészeti  és műtárgy főfelügyelőjének,
Zoób Katalin divattervezőnek,
Zsoldos Béla ütőhangszeres művésznek, a Liszt Ferenc  Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszék egyetemi docensének.

Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából Hiller  István oktatási és kulturális miniszter a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT  kitüntetést adta át:
Aczél Istvánnénak, a budapesti XXI. kerületi Napsugár Napközi  Otthonos Óvoda vezetőjének,
Árendás Péternek, a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium  igazgatójának,
Benkóné Dudás Piroskának, a békéscsabai Zwack József  Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola igazgatójának,
Blum József előadóművésznek, a Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti  Szakképző Iskola igazgatóhelyettesének, zenetanárnak,
Bódai Julianna Évának, a bakonyszombathelyi Benedek Elek  Általános Iskola és Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának,
Deák Györgynek, a nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola és  Diákotthon igazgatójának, a Magyar Diáksport Szövetség elnökének,
Demeter Józsefnének, a budapesti VIII. kerületi Szentágothai  János Egészségügyi Szakképző Iskola igazgatójának,
Elekházy Saroltának, a budapesti XIX. kerületi Móra Ferenc  Óvoda, Általános Iskola igazgatójának,
Ember Csabának, a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Művészeti  Iskola igazgatójának,
Érfalvyné Ludvig Borbálának, a kaposvári Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola igazgatójának,
Dr. Farkas Istvánnénak, a budapesti III. kerületi Kossuth Zsuzsa  Humán Szakközépiskola és Gimnázium igazgatójának,
Gáspár Máténak, a Krétakör Színház ügyvezetőjének,
Hartmann Ivánnak,   az ajkai Bródy Imre Gimnázium és  Szakközépiskola igazgatójának,
Horváth Lászlónénak, az egri Szalaparti Speciális  Oktatási-Nevelési Központ és Szakszolgálat nyugalmazott  igazgatójának,
Dr. Illés Pálnénak, a Kazincbarcikai Összevont Óvodák  vezetőjének,
Dr. Kalmár Pálnénak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros  Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatójának,
Kalucza Lajosnak, a nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium  igazgatójának (külföldi útja miatt lánya veszi át),
Kamasz Lajosnak, a budapesti IX. kerületi Békés Glasz Imre  Élelmiszerkereskedelmi Szakmunkásképző Iskola nyugalmazott  igazgatójának,
Kemény Gábornénak, a budapesti XII. kerületi Kiss János  Általános és Középiskola igazgatójának,
Kolics Gábornak, a dunaújvárosi Hild József Szakközépiskola,  Szakiskola és Kollégium igazgatójának,
Kovácsné Fodor Katalin Harangozó Gyula-díjas táncművésznek, a  Közép-Európa Táncszínház tánckarvezetőjének,
Marton Tibornénak,  a budapesti III. kerületi Szent Miklós  Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon igazgatójának,
Mihalovics Jenőnek, a kaposvári Duráczky József Pedagógiai  Fejlesztő és Módszertani Központ igazgatójának,
Muszbek Johanna építésznek,
Müller-Hosszu Györgynek, a Rádió C szerkesztő-műsorvezetőjének,
Nagy Lászlónak, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kht.  tanácsadójának,
Nagy Zsoltnak, a Krétakör Színház színművészének,
Ónodi Eszternek, a Katona József Színház Jászai Mari-díjas  színművészének,
Rákos Csabánénak, a székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium  igazgatójának,
Rotter Oszkárnak, a Magyar Állami Operaház balettművészének,
Smiger Andrásnak, az esztergomi Dobó Katalin Gimnázium  igazgatójának,
Suhajda Józsefnénak, a budapesti XIX. kerületi Eötvös József  Általános Iskola igazgatójának,
Stiasny Éva nyugalmazott vasdiplomás hitoktató pedagógusnak,
Dr. Stúr Dénesnének, a budapesti II. kerületi Kalmár László  Számítástechnikai Szakközépiskola igazgatójának,
Dr. Szász Tibornak, a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar  stratégiai és fejlesztési dékánhelyettesének, egyetemi docensnek,
Szíjártó Péternek, a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti  Kar Szarvasi Arborétuma igazgatójának,
Tomasevics Zorka szinkronrendezőnek,
Tihanyi Dominika építész, tájépítőnek,
Till Attila Tamás műsorvezető, médiaművésznek,
Tyekvicska Árpádnak, a Nógrád Megyei Levéltár igazgatójának  (külföldi tartózkodása miatt később veszi át),
Vajda Ferencné kultúrszervezőnek,
Varró Dániel József Attila-díjas költőnek,
Vámos Veronika előadóművésznek, az Oktogon Tánc Centrum, Déli  Mozgásstúdió, Goli Táncműhely táncművészének, koreográfusának,  tánctanárának,
Weisz Nándor Érdemes Művésznek, Jászai Mari-díjas  artistaművésznek,
Z. Tóth Györgynek,  a karcagi Szentannai Sámuel Mezőgazdasági  Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium igazgatójának, címzetes főiskolai docensnek.

Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából Hiller  István oktatási és kulturális miniszter a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT  kitüntetést adta át:
Andó Józsefnének,   a budapesti Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló  Általános Iskola és Gimnázium vezető tanárának,
Bagi Mihálynak, a budapesti XXI. kerületi Kossuth Lajos  Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola  igazgató-helyettesének,
Dr. Balla Pálnénak, a budapesti Irinyi János Környezetvédelmi és  Vegyészeti Szakképző Iskola igazgatójának,
Bán Mihálynénak, a hatvani Damjanich János Ipari Szakképzési  Intézet nyugalmazott vezetőjének,
Dr. Benkőné Fehér Évának, az ózdi Brassói Úti Általános  Művelődési Központ igazgatójának,
Berkes Bélánénak, a pápai Fenyveserdő Bölcsőde vezetőjének,
Boda Sándornak, a Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi,  Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanárának,
Bódis Erzsébet  textilművésznek, a kalotaszegi és torockói  hagyományok megőrzéséért,
Dr. Boross Dezső újságírónak,
Csatlós Péternének, a szentesi Felsőpárti Óvodai Munkáltatói  Körzet  vezető-óvónőjének, közoktatási vezetőnek,
Cserdi Andrásnak, a mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium tanárának,
Csurdi Sándornak, a budapesti XI. kerületi Öveges József  Középiskola és Szakiskola tanárának,
Dosztálné Vécsei Magdolnának, a tatai Eötvös József Gimnázium,  Kollégium és Szakközépiskola kollégiumi nevelőtanárának,
Dr. Faluba Kálmánnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem  Romanisztikai Intézete egyetemi docensének,
Fedor Györgynek, a sárospataki Vay Miklós Szakképző Iskola  műszaki igazgató-helyettesének,
Dr. Fehér Györgyné dr. Mérey Ildikónak, a Józan Élet Egészség és  Családvédő Országos Szövetség alelnökének,
Fejes Andrásnak, a makói Galamb József Szakképző Iskola  nyugalmazott gazdasági igazgatóhelyettesének,
Fikó Istvánnénak, a budapesti IX. kerületi Szabóky Adolf Műszaki  Szakközépiskola és Szakiskola gazdasági igazgatóhelyettesének,
Frankó Pálnénak, a szarvasi Szlovák Általános Iskola, Óvoda és  Diákotthon igazgatóhelyettesének,
Galambosné Goldfinger Erzsébetnek, a zalaegerszegi Páterdombi  Szakképző Iskola szakmai igazgatóhelyettese (külföldi tartózkodása  miatt később veszi át),
Gayer Ferenc előadóművésznek, a Budapest Ragtime Band  vezetőjének,
Gaylhoffer Károlynénak, a budapesti VIII. kerületi Leövey Klára  Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola gazdasági  igazgatóhelyettesének,
Hoffmann Edénének, a pellérdi Általános Művelődési Központ,  Általános Iskolája igazgatóhelyettesének,
Holodnyák Péternek, a Magyar Ösztöndíj Bizottság Iroda,  irodavezető-helyettesének,
Horváth Jenőnének,  a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium  tanárának,
Kárpáti Zoltánnénak, a dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános  Iskola igazgatóhelyettesének,
Kaszás Péternek, a KP Zenei Bt. zeneszerző-szövegírójának,
Dr. Kisfaludi Péternek, a Ceglédi Ügyvédi Iroda ügyvédjének,
Kiss Józsefnek, a Szolnoki Városi Kollégium általános  igazgatóhelyettesének,
Kloska Lászlónak, a Honvéd Együttes táncos-szólistájának,
Dr. Kovács Károlynénak, a hortobágyi Petőfi Sándor Alapfokú  Oktatási Intézmény és Kollégium igazgatójának,
Kovács Sándornénak, a szolnoki Újvári Általános Iskola igazgatóhelyettesének,
Lénárd Andornénak, a terézvárosi Tóth Aladár Zeneiskola  oboatanárának, főiskolai gyakorlatvezető tanárnak,
Ludmány Gézának, a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály  Pedagógiai Főiskolai Kar főiskolai docensének,
Makó Balázsnénak, a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és  Kollégium igazgatóhelyettesének,
Mihalovicsné Gerzsenyi Zsuzsannának, a budapesti XIII. kerületi  Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanárának,
Mittler Józsefnek, a paksi Vak Bottyán Gimnázium  igazgatóhelyettesének,
Nagyné Konyeczki Ilonának, a mátészalkai Széchenyi István  Általános Iskola igazgatóhelyettesének,
Nyakasné Túri Klárának, a zalaegerszegi Városi Könyvtár  nyugalmazott könyvtárosának,
Ócsai Péternének, a szolnoki II. számú Óvodai Igazgatóság  vezetőjének,
Pallos Lászlónak, a dunaújvárosi Dunaferr Szakközép- és  Szakiskola tanárának,
Percsy Évának,  a siklósi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakképző  Iskola igazgatóhelyettesének,
Rábel Júliának, az érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola  igazgatóhelyettesének,
Ruttkay Leventénének, a budapesti VIII. kerületi Bárczi Gusztáv  Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola  gyógypedagógusának,
Sándor Lászlónak, a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi  Egyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság főigazgatói  tanácsadójának,
Stark Tibor zeneszerzőnek, trombitaművésznek, a Kőbányai Zenei  Stúdió Művészeti Szakképző Iskola művésztanárának (időközben  elhunyt, kitüntetését posztumuszként az özvegye veszi át).
Stelzer Évának, a Radnóti Miklós Színház szervezési  osztályvezetőjének,
Striker Juditnak, a Magyar Ösztöndíj Bizottság Iroda  nyugalmazott nemzetközi referensének,
Sugár Péter bűvésznek,
Szallár Csabánénak, a szombathelyi Teleki Blanka Szakképző  Iskola Kollégiuma kollégium-vezetőjének,
Szatmári Lászlónak, a Kispesti Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény hegedűtanárának, nyugalmazott alapító igazgatónak,
Szecsei Lászlónénak, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár  (Kelet-pesti régió) igazgatójának,
Szombathy Bélánénak, a vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános  Művelődési Központ igazgató-helyettesének,
Terényi Istvánnénak, a budapesti Modell Divatiskola,  Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola  tanárának,
Tóth Katalinnak, a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Ipari  Szakképző Iskola igazgatóhelyettesének,
Dr. Vándorfiné Fülöp Máriának, a veszprémi Rózsa Úti Általános  Iskola igazgatójának,
Varga Katalinnak, a budapesti XIX. kerületi Trefort Ágoston  Kéttannyelvű Középiskola tagozatvezetőjének,
Vereb Istvánnak, a kiskunfélegyházi Darvas József Általános  Iskola igazgatójának (külföldi útja miatt később veszi át),
Veszelszkiné Huszárik Ildikónak, a kiskunhalasi Bibó István  Gimnázium igazgatóhelyettesének,
Vitkay Katalinnak, a Budapesti Városvédő Egyesület ügyvezető titkárának.

Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából Hiller  István oktatási és kulturális miniszter a 
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ ÉRDEMKERESZT kitüntetést adta át:
Bán Imre Gyulánénak, az acsai Petőfi Sándor Általános Művelődési  Központ Általános Iskolája tanárának,
Bányai Margitnak, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi  Kar Tanulmányi Osztálya osztályvezetőjének,
Beregszászi Rózának, a mezőtúri Kereskedelmi Szakközépiskola,  Szakiskola és Kollégium gyakorlati oktatásvezetőjének,
Bíróné Fodor Klárának, a magyarszéki Általános Iskola  tanítójának,
Braun Miklósnénak,  a sárospataki Carolina Óvoda szakácsának  (külföldi útja miatt később veszi át),
Csortos Bélánénak,  a parádi Fáy András Általános Iskola és  Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanítójának, közművelődési  előadónak,
Dávidházi Ferencnek, a bekecsi II. Rákóczi Ferenc  Informatika-Matematika Tagozatos Általános Iskola tanárának,
Dékány Évának, a Budai Táncklub jazz balettmesterének,
Fabó Jánosnénak, a dunaújvárosi Arany János Általános Iskola  tanárának,
Földesi Lászlónénak, a hajdúnánási I. számú Óvodai Egység  Napsugár Óvoda óvodapedagógusának,
Gál Istvánnénak, a kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola  munkaközösség vezetőjének,
Gelesz Imréné, az olaszfalui Villax Ferdinánd Általános Iskola  nyugalmazott tanítójának,
Hernádi Pálnénak, a szombathelyi Derkovits Gyula Általános  Iskola tanárának, munkaközösség vezetőnek,
Hideg Mihálynénak,  a kecskeméti Tóth László Általános Iskola  tanárának,
Jankovics Györgynének, a dunaújvárosi Sándor Frigyes Zeneiskola  hegedűtanárának,
Káli-Horváth Kálmánnak, a budapesti Wesley János Óvoda,  Általános Iskola és Szakiskola beszédtechnika és nyelvi  készségfejlesztő roma népismeret tanárának,
Kerékgyártó Istvánnénak, a szeghalmi Napköziotthonos Óvoda  vezetőjének,
Kiss Gábornénak, az egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola  tanárának,
Kiss-Simonné Pál Máriának, a salgótarjáni Petőfi Sándor  Általános Iskola fejlesztő pedagógusának, integrációs  csoportvezetőnek,
Kocsis Gábornak, az Artus Táncszínház kellékkészítőjének,  fénytervező technikusának,
Kovács Lászlónak, a tarnaleleszi Általános Művelődési Központ  általános karbantartó és kazánfűtőjének (betegsége miatt később  veszi át),
Dr. Lajber Imre nyugalmazott pedagógusnak,
Malinkó Jánosnénak, az ózdi Sajóvárkonyi Általános Művelődési  Központ tanárának,
Marsovszky Lászlónénak, a szeremlei Napköziotthonos Óvoda  vezetőjének,
Munkácsi Zsuzsannának, a kiskunhalasi Szüts József Általános  Iskola tanárának,
Nemes Szilviának, a Hagyományok Háza - Magyar Állami Népi  Együttes táncművészének, női tánckari asszisztensének,
Papp Dezső fotóművésznek, nyugalmazott építészmérnöknek,
Pálfi Antalnénak, a tatabányai Váci Mihály Általános Iskola  címzetes igazgatójának,
Pető Csabánénak, a budapesti X. kerületi Fekete István Általános  Iskola tanárának,
Puskásné Radnó Ágnesnek, a rácalmási Violin Művészeti Iskola  igazgatójának,
Scitovszky Sándornak, a gyöngyösi Mátra Művelődési Központ  színpadi technikusának, műszaki vezetőnek,
Dr. Sigmond Bélánénak, a herceghalmi Általános Iskola és Óvoda  tanárának, munkaközösség vezetőnek,
Dr. Szabó Imrénének, a dombóvári Apáczai Csere János  Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium gazdasági vezetőjének,
Szabó Mihálynénak, a jakabszállási Általános Művelődési Központ  iskolatitkárának,
Szamos Attilának, az egri AGRIA Tánc Centrum vezetőjének,
Szanyi Károlynénak, a kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc  Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és  Kollégium élelmezésvezetőjének,
Szepesy Zoltánnénak, a tiszacsermelyi Általános Iskola  tanítójának,
Sztankóné Németh Annának, a sárospataki Vay Miklós Szakképző  Iskola tanárának,
Török Istvánnénak, a taksonyi Taksony Vezér Általános Iskola  tanárának,
Uhrin Gizellának, a mezőtúri Rákóczi Úti Általános Iskola  gazdaságvezetőjének,
Zelinka Tamásnénak, a budapesti XIV. kerületi Szent István Gimnázium tanárának.

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök megbízásából Hiller István miniszter NÉPMŰVÉSZET MESTERE-díj kormánykitüntetést adott át:
Bágy György táncosnak, népdalénekesnek, román hagyományőrzőnek,
Illés Gyula takácsnak, népi iparművésznek,
Kádár Gergelyné Papp Erzsi népdal- és balladaénekesnek,
Ország László hímzőnek, népi iparművésznek,
Pápai Józsefné Rózsa Ilona népdalénekesnek,
Sibinger Miklósnak, a Népművészet Ifjú Mesterének, fafaragó népi  iparművésznek,
Szőke István fa-, csontfaragó népi iparművésznek,
Tankó Fülöp erdélyi mesemondónak,
Tímár Viktor erdélyi népzenésznek,
Zorkóczy Miklósné Lázi Éva népviseletes babakészítőnek.

Hiller István miniszter BESSENYEI GYÖRGY-díjat adományozott  azoknak a népművelőknek, akik a művelődési intézményekben, üzemekben  és egyéb területeken kiemelkedő közművelődési tevékenységet  folytatnak:
Dr. Ablonczy Lászlónénak, a Nógrád Megyei Pedagógiai,  Közművelődési Szakmai Szolgáltató Intézet népművelőnek,
Dr. Aradi Zsoltnénak, a XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal  közművelődési referens, főtanácsosnak,
F. Tóth Máriának, az Oktatási és Kulturális Minisztérium vezető  főtanácsosának.
Gyulai Lajosnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és  Idegenforgalmi Intézet népművelőjének, igazgatóhelyettesének (a  kitüntetést a felesége veszi át),
Sivadó Sándornak, a Szabolcs-Szatmár Megyei Önkormányzat  Pedagógiai Közművelődési és Képzési Intézet népművelő  igazgatóhelyettesének,
Skrabut Évának, a Gönczi Ferenc Általános Művelődési Központ és  Közép-Európai Kulturális Intézet népművelőjének.

Hiller István miniszter ÉLETFA-DÍJAT adományozott azoknak, akik  tevékenységükkel hozzájárultak a népművészet közvagyonként való  kezeléséhez, megőrzéséhez, nemzedékek közötti átörökítéséhez:
Káldy Máriának, több évtizedes múzeumpedagógiai, közművelődési  és kutatási tevékenységéért,
Neuwirth Annamáriának, a táncház-mozgalomban, különösen a  gyermekek néptánc-oktatása területén végzett tevékenységéért,
Torma Lászlónak, a népi bőrműves szakma fejlesztése, oktatási  rendszerének kimunkálásában végzett tevékenységéért.

Hiller István miniszter WLASSICS GYULA-DÍJAT adományozott  azoknak a közművelődésben dolgozó szakembereknek, akik az iskolán  kívüli művelődésben elméleti tevékenységükkel, új módszere
Top cikkek
1
Érdemes elolvasni
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.