Fejtő Ferenc írása vihart kavart

Lapunk szombati számában közli Pomogáts Béla olvasói levelét, amelyben Fejtő Ferencnek az Illyés Alapítványról szóló sorait úgy kommentálja: "szomorúak ezek a rágalmak". A Teleki Intézet volt munkatársainak levele az intézetük tevékenységével kapcsolatos Fejtő-sorokat minősíti "képtelen vádaknak". Nyilvános bocsánatkérést várnak.

Bodor Pál (Diurnus) "A baloldal nemzeti balfogásai" címmel írt cikke lapunk február 15-i számában jelent meg. A szerző így fogalmazott: "Visszafogottan írom e sorokat. Gondolataimat és érzéseimet csak igen megszűrten vetem papírra. De azt el nem hallgathatom, hogy ami ebben a szférában történt s történik, súlyosan árt az összmagyar érdekeknek és a baloldal hírének. A kormánykoalíció népszerűségvesztésébe ez is belejátszik. Érthetetlen, ami az anyaország és a határon túli magyarság kapcsolatrendszerében történik. Ezt nem leplezheti a leendő uniós támogatások lobogtatása. Mintha valakik furfangosan újra meg újra gáncsot vetnének Gyurcsány Ferencnek, vagy legalábbis valamilyen gúnyos cédulát tűznének a hátára."

Február 20-án Fejtő Ferenc "Válasz Bodor Pál barátomnak" címmel válaszolt.

A Népszabadság szombati Vélemény rovatában két levelet közlünk, amelyek Fejtő Ferenc válaszát vitatják.

"Fejtő Ferenc bátyámnak" - Pomogáts Béla leveléből

Pomogáts Béla  Fejtő Ferenc következő soraira reagál: "két évvel ezelőtt Erdélyben jártam, s ottani benyomásaimról a magyar sajtóban is megjelent egy kommentárom. Nagyváradon az ottani magyar sajtó képviselőivel koccantottuk poharainkat Ady Endre törzsasztalánál, Marosvásárhelyen, ahol többször találkoztam Sütő Andrással és feleségével, Segesváron át egészen a Hargitáig mentem, ahol a Kányádi család vendége voltam, és sok székely embertől kaptam információt a magyarság belső személyes és politikai problémáiról. Majd az egész délutánt Kolozsvárott, Markó Bélánál töltöttem, akiben egy józan, mértéktartó magyar hazafinak prototípusát ismertem meg.
Így meggyőződtem arról is, hogy Orbán Viktornak sikerült az erdélyi magyarságot éppúgy kettéosztani, mint a magyarországi magyarságot. Egyébként nyugodt székelyeket hallottam gyűlölettől habzó szájjal sziporkázva beszélni a hazaáruló magyar baloldal ellen, és részletes információt kaptam a magyar közalapítványok financiális viszszaéléséről, különösen az Illyés és az Új Kézfogás közalapítványt illetően."

"Szomorúak ezek a rágalmak," - írja lapunk szombati számában megjelenő levelében Pomogáts Béla - "és éppen Fejtő Ferenc részéről, aki mindig igen körültekintően és megfontoltan ítélte meg a magyarországi és közép-európai fejleményeket. És talán még szomorúbb az, ahogy Bodor Pál nem éppen jogosulatlan aggodalmakat aggodalmakat felvető írását kezeli." Pomogáts Béla az Illyés Közalapítványról szólva azt írja, hogy "utóbbi négy esztendejének gazdálkodását a napokban vizsgálta át egy független ellenőrző intézmény, és néhány apróbb (technikai jellegű) szabályztalanságtól eltekintve semmi szóvá tenni valót nem talált."

Teleki Intézet: "A tények védelmében"

Fejtő Ferenc cikkében értetlenségét fejezi ki, hogy Bodor Pál helyteleníti a "magyarságkutatás intézményes helyének kinevezett Teleki Intézet feloszlatását." A Teleki Intézetről a következőket írta cikkében: "Beismerem, nem olvastam a Teleki Intézet újabb kiadványait, de a magyarságkutatás helyett inkább a zsidókutatás egyik intézményes helyét szimatoltam bennük. Szerintem a magyarság kutatása, Fülep Lajosnak a Válasz első számában megjelent, majd a Szép Szó és a Magyar Szemle közléseivel befejezettnek volna nyilvánítható. A magyarságot ma nem kutatni kellene, hanem megtalálni és modernizálni. Nem a jelenlegi problémák megoldására és a kormány által kicsit talán túlságos sebességgel és elégtelen kommunikációval véghez vitt reformpolitika rovására írni, kicsit a reformszázad konzervatívjainak nyomába lépvén, akik Vörösmarty, Széchenyi, Eötvös József és Kossuth szerepét kezdettől fogva nemzetietlennek nyilvánították. A magyarságkutatást  Szálasi idején a magyarság megtapasztalta, ehhez nem újabb kutatások, hanem inkább új szembenézésre volna szükség a múlttal, és ebben a tekintetben Gyurcsány Ferenccel együtt én is a szembenézés nehéz mesterségét javasolnám követendőnek."

A Teleki László Intézet Közép-Európai Tanulmányok Központjának volt munkatársai szombati számunkban megjelenő levelükben "képtelen vádaknak" nevezik Fejtő ferenc sorait. "A vádak képtelenségéről bárki megggyőződhet a 2006 végén megszüntetett intézetünk honlapján található információk, az ott feltüntetett kiadványaink alapján, amely 2007. február 20-án még elérhető volt  a www.telekiintezet.hu címen" - írják. (Február 23-án is elérhető - a szerk.) "Fejtő Ferenc tudományos tevékenységünket ért vádjait és szakmai becsületünket sértő állításait a lehető leghatározottabban visszautasítjuk, és elvárjuk, hogy ezeket nyilvánosan vonja vissza" - írják levelükben, amelynek teljes szövegét (az aláírók névsorával), és Pomogáts Béla teljes levelét holnapi számunkban közöljük.
A Vélemény rovatban szombaton további három olvasói levél, a Rólunk című összeállítás és a Blogkóstoló jelenik meg.

Top cikkek
1
Érdemes elolvasni
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.