"Nekem még vannak feladataim"

Medgyessy Péter miniszterelnök tegnap, a kormányzati személycserék bejelentése után adott nyilatkozatában egyértelművé tette, hogy a posztján kíván maradni. Úgy érzi, hogy a koalíciós konfliktus előbb-utóbb csillapul. Határozott, karakteres kormányzást ígér, amelynek akár további kormányzati áldozatai is lehetnek: azok a tárcavezetők és államtitkárok, akik elvárásait nem teljesítik.

- E mostani kormányzati személycserék során a legnagyobb konfliktus Csillag István személye körül alakult ki. Miért?

- Senkit semmilyen komolyabb meglepetés nem érhetett. Csillag Istvánnak már a nyár közepén megmondtam, hogy nem tartok igényt a munkájára. Ezt Kuncze Gábor pártelnök is tudta, és igazán érdemi ellenvetést nem tett. Nézzék: az SZDSZ egyetért a kormányzati struktúra átalakítására vonatkozó elképzeléseimmel, egyetért azokkal a prioritásokkal, amelyeket meghatároztunk, egyetért a bejelentett személyi döntéseimmel, csak a Csillag Istvánra vonatkozóval nem. Ebben bizonyára sok minden keveredik: az SZDSZ belső gondjai és tisztázatlanságai, például az, hogy néhány szabad demokrata politikus ellenérzésekkel szemléli a tevékenységemet.

- És az MSZP?

- Nagyon erős empátiát éreztem a személyemmel kapcsolatban a pártban, s ez végül egyértelművé tette számomra az átalakítást. A párt elnöksége egyértelműen kiállt a javaslataim mellett, míg a frakcióban egyfajta szimpátiaszavazást tartottunk, s ennek eredménye több mint meggyőző volt. Én azt hiszem, hogy az SZDSZ-es politikusok jó része is láthatja, hogy az elmúlt hetekben egy, a korábbiaktól eltérő stílusú miniszterelnökként jelentem meg: olyan kormányfőként, aki nem csak ígéri, hogy kemény és határozott lesz, hanem hajlandó a valódi ütközésekre is. És ennek bizony vannak áldozatai. Az MSZP-n és a kormányon belül is és természetesen - koalíciós partnerről lévén szó - az SZDSZ-ben is. Nem lehet azt mondani, hogy az ember csak úgy általában legyen kemény, konkrét kérdésekben meg ne annyira. Az én keménységem alapja, hogy a költségvetés prioritásait mindenképpen figyelembe kell venni, s a gazdaság iránti bizalmat élénkíteni kell. Már most mondom: azt a következetességet, ami az elmúlt hetekben meglátszott a munkámon, az ellenzék is megtapasztalja majd.

- Ez azt jelenti, hogy föladja a korábbi, gesztusokra épülő politikáját?

- Nincs szándékomban megkérdőjelezni, hogy a konszenzust keresni kell. De azt, hogy az egyoldalú gesztusoktól elállok, megígértem, és meg is fogom tartani.

- Például?

- Ilyen az EU-biztos jelöléséről folytatott konzultáció. Engem senki és semmi nem kötelezett arra, hogy ezt a konzultációt lefolytassam, az országnak legitim kormánya és miniszterelnöke van, minden jogosítványom megvan arra, hogy az ilyen típusú döntéseket meghozzam. Úgy gondoltam, ha bölcs dolog az, hogy a bejelentés előtt elmondom milyen szándékok alapján választottam és európai dolog az, hogy megkérdezzem az ellenzéket, ők milyen szempontokat tartanak fontosnak egy ilyen választás kapcsán. De az ellenzék félreértette a saját helyzetét, mert úgy hitte, azt várom, hogy ők tegyenek javaslatot a biztos személyére. Hát ilyen a világon nincs! Ahhoz meg kellett volna nyerniük a választást.

- Milyen stratégiai indoka van Csillag István menesztésének?

- A kormányzásnak eredményesebbnek, hatékonyabbnak és olcsóbbnak kell lennie. A hatékonyságot én abban is mérem, hogy az ügyfeleknek 30 napon belül válaszoljon a tárca, hogy a képviselők felvetéseire konstruktív javaslatokkal reagáljon. A képviselők mindenütt a világon lobbiznak, ez nem bűn, mint ahogy az sem, ha egy miniszter nem enged minden kérésnek. De minden minisztériumnak kötelessége meghallgatni és ha lehet, segíteni az ötletekkel, tervekkel jelentkezőket..

- Ezek szerint érkezett MSZP-s képviselőktől ilyen panasz?

- Természetesen. De ami ennél fontosabb, hogy a konstruktivitást is elvárom egy minisztériumtól. És ez nem Csillag Istvánról szól önmagában, ő lehet konstruktív, de ha a minisztériumában nem tud rendet tartani, akkor rosszul irányít. A befektetők részéről sok panaszt hallok, nem kapnak meg alapvető információkat, és nem arra panaszkodnak, hogy rossz a gazdaság. Inkább arra, hogy nem foglalkoznak velük kellő alapossággal. Ezt így nem lehet csinálni. Végül pedig természetesen ott van az autópályák ügye, amely nagyon lassan haladt előre. Komoly erőfeszítésébe került a kormánynak, és személy szerint nekem, hogy bizonyos kérdésekben eredményt lehessen elérni. Persze, sikerült az M5-öst kiváltani, de mekkora huzavonával! Ez mind-mind erodálja a kormányt, a koalíciót és természetesen a miniszterelnököt is. Ezt nem hagyhattam tovább.

- Tehát vannak a stratégiai váltások, és vannak a személyi okokból hozott döntések. Gyurcsány Ferencre gondolunk.

- Álljunk meg: Gyurcsány Ferenc fölajánlotta a lemondását, én ezt nem kezdeményeztem, nem is volt ilyen gondolatom, nem írtam semmilyen újságban cikket arról, hogy mik a szándékaim Gyurcsány Ferenccel. Én nem teremtettem olyan helyzetet, hogy fölajánlja a lemondását, de nem is mondhatom azt, hogy ha a miniszter nem érzi jól magát a bőrében, akkor is maradjon. Gyurcsány tehetséges politikus. Sokáig együtt dolgoztunk, sok mindenben azonosak voltak a nézeteink. Én fölajánlottam neki, hogy vegyen részt a kormány munkájában - nem miniszterként - úgy, hogy a nagy kiemelt projekteket segítse megvalósítani. Ilyen például, ha a Daewoo vagy a General Electric beruházást akar hozni hazánkba. Ő ezt nem vállalta el. Ettől függetlenül ezt a posztot létrehozom, mert kulcsfontosságúnak tartom. De ha valakit nem a pozíció érdekel, hanem a munka, akkor talán ez bizonyos szempontból még fontosabb poszt lett volna, mint a GYISM vezetése. Nagyon szeretném, ha Gyurcsány, visszakerülve az MSZP politikai áramlatába kiérlelné a saját gondolatvilágát, kialakítaná azt az értékrendet, azt a józan baloldali értékrendet, amelyre oly nagy szükség volna, s ezen a pályán menne tovább. Ebben nem ellenfél, hanem partner vagyok. Mert az ország, a politika és a kormány stabilitása kikezdhetetlen.

- Miért, ez a konfliktus kikezdhetővé tette?

- Ezt így nem mondanám. Voltak azonban olyan helyzetek, amelyekből nagyon nehéz kikeveredni. Úgy gondolom, hogy a politikába tudni kell belépni, és tudni kell azt is, mikor kell kilépni. Még nem érkezett el az az idő, amikor nekem ebből ki kellene lépnem. Nekem még vannak feladataim, elképzeléseim, amiket végre kell hajtanom. Szándékom tehát, hogy az SZDSZ-szel a lehető legkomolyabban együttműködjünk. Ez nem zavarmentes folyamat, gondoljanak csak a Horn-kormány időszakára. Adott pillanatban ezek nagy gondok, történelmi távlatban azonban nem.

- Tehát ön szerint nem szakad a koalíció.

- Úgy érzem, az SZDSZ támogató felelősségérzete sokkal nagyobb annál, mint egy-két szabad demokrata politikus ambíciói. Itt valóban felelősségérzetről van szó, hiszen az ország stabilitásáról beszélek. Tessék megnézni, mi van Lengyelországban, Csehországban! Az SZDSZ vezetése jóval bölcsebb annál, mintsem hogy a hazánkra jellemző stabilitást veszélyeztesse.

- Néhány héten belül távoznia kellett az Információs Hivatal vezetőjének, most a polgári titkosszolgálatokat irányító államtitkárnak, nemrég lemondott a rendőr főkapitány. Nehezen lehet elképzelni, hogy véletlen az egybeesés.

- Pedig nincs másról szó, mint hogy ebben a szférában is erős, hatékony személyiségekre van szükség. Gergényi főkapitány úr ilyen, míg elődje inkább elméleti beállítottságú, de kitűnő szakember volt. Én azt gondolom, hogy jó, ha a rendőrségnek tekintélye van, de azt azért kértem a főkapitány úrtól, hogy viseltessen nagy empátiával a testület belső problémái iránt. Az Információs Hivatal a döntéshozóknak nagyon sokat tud segíteni, s ebben az eddigieknél többet várok. Ami pedig Tóth Andrást illeti, ő rendkívül korrekten végezte a munkáját, de én úgy láttam, hogy a polgári titkosszolgálatokat Juhász Gábor személyében egy olyan fiatal politikusnak kell irányítania, aki a nyilvánosság számára is szívesen és érthetően jeleníti meg a szolgálatok munkáját.

- Hamis lenne tehát az a feltételezésünk, hogy például a Kulcsár-ügy fejleményei okoztak önnek olyan csalódást, amely személyi változásokra késztette ezen a téren?

- Nem volt egy ügy, egy pillanat, amelyhez kötni tudnám az elhatározás megszületését.

- A télen azt nyilatkozta, hogy a kormányátalakítással lendületet ad az unióba lépő országnak. A kormányváltás megvolt, és kevéssé érzékelhető ez a dimenzió, inkább mintha különböző karakterű személyes ügyeket oldott volna meg.

- Egyrészt tudom, hogy elhúzódott a kormányátalakítás és ebből automatikusan következik némi túlfeszültség, és csalódás. Biztos, hogy többé nem választom azt a megoldást, hogy egybegyűjtöm az ügyeket, és úgy döntök. Amikor egy helyzet erre éretté válik, lépek. Másrészt egy sor döntésem éppen ezt a bizonyos lendületvételt célozza. Magamhoz vontam az integrációs kabinet vezetését, kiemelten fogom kezelni ezt a területet, hogy időben és maradéktalanul hozzájuthassunk minden uniós forráshoz. Ide kerül Vadai Ágnes és Veres János személyében egy másik fiatal, tehetséges ember foglalkozik majd a különösen fontos kohéziós alapok kezelésével, a vidékfejlesztéssel, valamint az építésüggyel és Veres József integrálja az unió következő költségvetési periódusára vonatkozó hazai tervezést, Kiss Péter kancelláriaminiszter felügyeli majd ezt a munkát. Higgyék el, éppen elég hangsúly jut a kormányátalakítás során erre a területre, még ha a konfliktusok netán elfedik is ezt most.

- Ezzel a kérdéskörrel függ össze Burány Sándor leváltása is?

- Sokkal nagyobb aktivitást várnék egy olyan területen, amely az emberek egyik legfontosabb közegét, a munkahelyet érinti. Akár a munkahelyteremtés, akár a munkahelyek megvédése tekintetében többet kell kapniuk a kormányzattól, és a felnőttoktatás fellendítése sem sikerült a kellő mértékben. Szekeres Imre viszont agilis, mozgékony, és kiváló a politikai érzéke. Tudja, mi a fontos. Márpedig ez a terület az.

- Baja Ferenc is egyre nagyobb szerepet kap a régiek közül.

Nem kapott pozíciót.

- Szerepet.

- Sokra tartom a szellemi kapacitásait.

- A kormányátalakítás bejelentését megelőző napon fogadta a szociális terület két vezető politikusát, Göncz Kingát és Vojnik Máriát. Mit jelent ez a gyakorlatban?

- Rossz az "egy terület egy tárca" kormányzati felfogás. Azt szeretném elérni, hogy horizontálisan is szerveződjön a kormány, tehát például az esélyegyenlőség ügye bármely tárcánál is jelenik meg, akkor Göncz Kingának legyen kompetenciája, hozzá kormányzati súlya, hogy a véleményével megjelenjen, hasson. Nem feltétlenül forrást kap tehát, hanem kompetenciát.

- Mivel magyarázza, hogy miközben a gazdaság teljesítményét mérő számok jók, jelentősebb társadalmi feszültségek sem érződnek s az ellenzék sem különösebben aktív, a kormányzat megítélése a felmérések szerint romlik?

- Az embereknek nincs az az érzésük, hogy rend van. A szocialista párt nem az emberekkel foglalkozik, hanem a saját elnökének megválasztásával. Az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel, miközben néhány politikusának olyan erősek a személyes ambíciói, hogy azok kielégítése érdekében semmilyen árat nem talál túl soknak. Mindehhez hozzájárul, hogy én is hibáztam, amikor enynyire elhúztam a kormányátalakítást. Ez is a rendezetlenség érzetét keltheti. Ennek a magam részéről most véget vetettem, s remélem, a koalíciós pártok is így tesznek a maguk ügyeivel.

Engedjenek meg még egy mondatot: lehet, hogy a határozottságom áldozatává leszek. De számomra fontos politikustársaim, barátaim és sokan, akikre hallgatok meggyőztek róla, és magam is biztos vagyok már benne, hogy így, karakteresebben, erőteljesebben kell politizálnom. Ez már nem is fog változni a következő húsz hónapban.

\
\"Nem érhetett senkit semmilyen komolyabb meglepetés\"
Top cikkek
1
Érdemes elolvasni
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.